Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105160183Nguyễn Đăng Lưu08/08/199816TDH
2110160102Phan Đăng Lưu07/02/199816X1A
3111160033Bùi Thanh Luân11/03/199816THXD
4118160136Hồ Đình Luân22/12/199716QLCN
5118160137Trần Phước Luân10/06/199816QLCN
6110160241Dương Minh Luận10/08/199816X1C
7104150037Hà Văn Luật20/07/199715N1
8118160088Huỳnh Tiến Lực20/07/199816KX2
9111160034Phạm Ngọc Lực19/03/199716THXD
10117160110Vũ Văn Lực12/02/199816QLMT
11109160053Lê Thị Khánh Ly20/07/199816VLXD
12118160138Nguyễn Thị Ly09/07/199816QLCN
13118160029Phan Huỳnh Ly28/10/199816KX1
14118160139Trần Thị Khánh Ly11/02/199816QLCN
15105160184Phạm Văn Mạnh30/10/199816TDH
16107160106Đinh Thị Như Mai20/09/199816H2
17118160089Trần Thị Mai04/11/199816KX2
18110160172Nguyễn Ngọc Mẫn30/03/199816X1B
19111160095Mai Văn Min26/01/199816X2
20117160043Dương Bình Minh03/01/199816MT
21118160030Đào Ngọc Minh21/07/199616KX1
22107160107Đặng Thị Minh26/12/199716H2
23106160035Nguyễn Công Minh30/03/199816DT1
24110160242Nguyễn Công Minh14/11/199816X1C
25118160140Nguyễn Đức Minh06/01/199816QLCN
26118160090Nguyễn Hữu Quang Minh11/11/199816KX2
27109160173Nguyễn Nhật Minh31/10/199816X3B
28107160042Nguyễn Văn Minh30/09/199716H14
29118160031Phan Nhật Minh13/09/199816KX1
30118160091Võ Ngọc Minh05/11/199816KX2
31118160141Nguyễn Văn Mừng09/09/199816QLCN
32118160032Đặng Thị Trà My02/01/199816KX1
33117160044Trương Hoài Tiểu My17/10/199816MT
34109160108Nguyễn Mỹ29/11/199716X3A
35118160142Đoàn Thị Năm20/08/199816QLCN
36109160055Nguyễn Thị Ly Na11/12/199816VLXD
37111160096Đinh Phương Nam24/10/199816X2
38109160109Hoàng Nhật Nam21/09/199816X3A
39111160097Huỳnh Hoàng Nam22/08/199816X2
40105160087Nguyễn Hồ Nam10/09/199816D2
41105160186Nguyễn Quốc Nam15/07/199816TDH
42102140136Nguyễn Tấn Nam15/05/199614T3
43110160103Phạm Công Nam02/02/199716X1A
44118160092Phạm Đình Nam24/07/199716KX2
45117160045Phạm Hữu Nam13/01/199816MT
46104140159Trần Văn Nam23/03/199614NL
47117160046Trần Văn Nam16/03/199816MT
48118160033Lê Thị Bích Nga03/11/199816KX1
49107160043Nguyễn Ngọc Thanh Nga26/04/199816H14
50107160109Nguyễn Thị Kiều Nga14/03/199816H2