Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101160097Nguyễn Quốc Khanh29/07/199816C1B
2105160175Trương Bảo Khanh24/02/199816TDH
3106160031Đào Thị Vân Khánh07/04/199816DT1
4102160147Hồ Gia Khánh01/08/199816T3
5102160276Hoàng Văn Khánh06/12/199716T2
6110160235Lê Quốc Khánh07/12/199816X1C
7107160030Lê Văn Khánh10/05/199816H14
8102160050Nguyễn Duy Khánh20/12/199816T1
9103160042Nguyễn Hoàng Khánh03/12/199816C4A
10102160100Nguyễn Quốc Khánh04/03/199816T2
11103160043Nguyễn Văn Đình Khánh05/07/199816C4A
12105160024Trương Thế Khánh09/07/199816D1
13105160176Đỗ Thiện Khiêm23/10/199816TDH
14105160177Lê Chí Khiêm05/01/199816TDH
15106160084Châu Đình Khoa16DT2
16105160178Lê Văn Khoa06/03/199816TDH
17106160032Nguyễn Anh Khoa30/03/199816DT1
18117160036Đỗ Thị Thuý Kiều10/07/199816MT
19104160025Nguyễn Phan Thành Kiên17/10/199816N1
20107150023Phan Văn Chí Kiên14/11/199715H1,4
21102160148Trần Trung Kiên15/12/199816T3
22103160045Lê Duy Kim22/03/199716C4A
23105160025Hoàng Văn Minh Kỳ29/03/199816D1
24104160077Nguyễn Hiếu Kỳ01/01/199816N2
25107160032Nguyễn Thị Ngọc Lan16/02/199816H14
26103160163Nguyễn Văn Lanh02/01/199816KTTT
27105160026Trần Ngọc Lanh26/06/199816D1
28105160179Phan Ngọc Lắc07/11/199716TDH
29106160033Nguyễn Đình Lâm14/10/199816DT1
30104160026Trần Quốc Lâm14/04/199816N1
31107160034Hoàng Thị Kim Liên04/05/199716H14
32105160027Dương Khánh Linh03/07/199816D1
33107160099Đào Thị Diệu Linh30/09/199816H2
34103160047Đặng Nhật Linh18/07/199816C4A
35106160085Đặng Quang Linh14/06/199816DT2
36111160093Đinh Nhật Linh17/04/199716X2
37108160026Lê Duy Linh10/08/199816SK
38110160169Lê Ngọc Linh09/04/199816X1B
39107160036Ngô Quang Linh13/01/199816H14
40107160100Nguyễn Thị Mỹ Linh01/02/199816H2
41105160180Nguyễn Văn Linh07/10/199816TDH
42105160028Phan Nguyễn Quang Linh02/09/199816D1
43106160034Trần Đức Linh22/02/199816DT1
44105160181Trần Nhật Linh16/01/199816TDH
45108160027Đoàn Ngọc Lĩnh23/11/199816SK
46107160102Nguyễn Thị Kim Loan28/12/199616H2