Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1106160091Đoàn Minh Nhật23/11/199816DT2
2104160032Lê Trịnh Nhật27/09/199816N1
3103160056Lương Huy Nhật08/11/199816C4A
4104160084Nguyễn Hữu Nhật02/11/199816N2
5101160107Phan Văn Nhật10/06/199816C1B
6107160115Hoàng Thị Quỳnh Nhi14/07/199816H2
7102160056Lê Thị Quỳnh Nhi14/04/199716T1
8107160116Mai Nguyễn Quỳnh Nhi08/11/199716H2
9107160047Nguyễn Thị Xuân Nhi02/08/199816H14
10102160106Nguyễn Thị Yến Nhi02/12/199816T2
11102160154Phan Nguyễn Yến Nhi10/12/199816T3
12107160223Thái Thị Thùy Nhi20/03/199816SH
13107160048Đinh Công Nhiên14/04/199816H14
14107160049Nguyễn Ngọc Quỳnh Như04/04/199816H14
15107160224Dương Thị Thúy Nhung17/07/199816SH
16108160033Dương Thị Tuyết Nhung12/02/199816SK
17107160119Tống Phước Ninh16/09/199816H2
18105160034Koutiengkeo Nomthasone08/09/199616D1
19101160108Vũ Văn Nội28/07/199816C1B
20106160040Đặng Thị Nương30/06/199816DT1
21109160182Lê Văn Hoàng Pháp08/12/199816X3B
22102160057Nguyễn Hoàng Phi12/03/199816T1
23102160107Trương Đình Phi30/01/199816T2
24107160226Trần Thái Phiên05/04/199816SH
25105160035Vongzalazid Phonexai24/12/199516D1
26105160089Châu Thanh Phong28/09/199816D2
27111160102Lê Hồng Phong17/09/199816X2
28103160058Nguyễn Công Phong04/11/199816C4A
29106160041Nguyễn Đình Phong04/04/199816DT1
30107160051Nguyễn Hồng Phong30/01/199816H14
31106160042Nguyễn Văn Phong16/08/199816DT1
32105160036Phạm Xuân Phong16/03/199816D1
33102160155Trần Giang Phong22/02/199816T3
34102160058Võ Đức Phong27/11/199816T1
35105160193Võ Kim Phong24/10/199816TDH
36103150066Vũ Duy Phong01/06/199715C4A
37105160038Đỗ Duy Phương07/02/199816D1
38105160092Hiên Phương19/05/199716D2
39101150090Hoàng Kim Phương22/09/199715C1B
40106160095Lê Đức Phương10/06/199816DT2
41105160039Nguyễn Chính Phương12/05/199816D1
42108160034Nguyễn Hoàng Phương29/10/199816SK
43104160085Nguyễn Ngọc Phương20/04/199816N2
44108160035Phạm Văn Phương24/05/199816SK
45105160093Trần Minh Phương15/10/199816D2
46103160122Võ Đức Phương28/11/199816C4B