Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1107160242Nguyễn Thị Phương Uyên19/08/199816SH
2108160049Nguyễn Tấn Vang20/06/199816SK
3107160073Hoàng Thị Vân08/12/199716H14
4107160243Huỳnh Thanh Vân14/05/199816SH
5107160074Nguyễn Hoàng Vân01/01/199816H14
6106160109Trương Thị Vẽ14/07/199816DT2
7107160245Phạm Lê Vi28/03/199816SH
8105160214Nguyễn Duy Viễn25/05/199816TDH
9103150096Phạm Ngọc Viễn10/07/199515C4A
10104160101Bùi Quốc Việt04/02/199816N2
11102160125Huỳnh Quốc Việt18/01/199816T2
12101160073Lê Đăng Việt26/12/199816C1A
13106160058Lê Tấn Việt03/02/199816DT1
14105160215Lê Thanh Việt07/11/199716TDH
15106160059Nguyễn Quốc Việt05/03/199716DT1
16104160050Trần Thanh Việt10/01/199716N1
17101160214Huỳnh Thế Vinh19/08/199816CDT2
18104160102Phạm Công Vinh16/05/199716N2
19101160075Trần Văn Vinh23/09/199816C1A
20101160213Trần Hùng Vĩ04/01/199816CDT2
21102160173Mai Thế Vĩnh02/10/199816T3
22106160111Huỳnh Bá Vương22/07/199716DT2
23101160166Lê Quốc Vương08/11/199816CDT1
24105130207Lê Văn Vương20/10/199513D3
25102160078Phan Thanh Vương10/01/199816T1
26105160109Võ Lê Quốc Vương25/12/199816D2
27105160216Lê Kim Vượng07/01/199816TDH
28102160126Dương Huy Vũ03/10/199716T2
29102160076Đặng Tấn Vũ30/03/199816T1
30101160215Nguyễn Đình Vũ10/10/199816CDT2
31102160174Nguyễn Như Vũ01/02/199816T3
32106160060Nguyễn Quốc Vũ12/01/199716DT1
33102160077Nguyễn Trần Vũ14/12/199816T1
34104160051Phạm Quang Nhật Vũ24/11/199816N1
35108160050Phan Minh Vũ04/10/199716SK
36102160127Phan Ngô Nhật Vũ28/09/199816T2
37103160199Tô Quang Vũ20/08/199716KTTT
38104160103Trần Văn Vũ26/01/199816N2
39107160247Phạm Lam Vy01/10/199416SH
40118160060Lê Hùng Vỹ09/07/199816KX1
41102160079Keopanya Winthakone19/04/199716T1
42104160052Mai Bá Xưởng11/08/199816N1
43105160056Nguyễn Văn Xuân06/05/199816D1
44107160248Trần Thị Xuân25/01/199816SH
45118160119Ngô Thị Yến22/02/199816KX2
46107160146Nguyễn Thị Yến05/11/199816H2
47107160147Phạm Thị Hải Yến12/08/199816H2
48103160145Nguyễn Ngọc Ý20/10/199816C4B