Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105180272Võ Quốc Anh18/05/200018TDH1
2110180004Nguyễn Quốc Bảo21/03/200018X1A
3104180006Nguyễn Mạnh Cường25/07/200018N1
4104180011Nguyễn Quốc Duy06/02/200018N1
5104180010Huỳnh Bá Dũng10/02/200018N1
6104180008Nguyễn Hoàng Dự01/10/200018N1
7105180345Vũ Văn Đông04/09/199918TDH2
8106180136Lương Công Đức13/10/200018DT3
9104180009Nguyễn Duy Đức07/03/200018N1
10102180076Sisanonh Kiattysack28/10/199818T2
11104180019Phạm Thị Mỹ Linh28/07/200018N1
12103180209Nguyễn Đức Lợi13/04/200018KTTT
13106180100Huỳnh Vũ Quang Nhật27/01/200018DT2
14106180101Trương Công Bảo Nhật25/04/200018DT2
15106180162Võ Hoàng Bảo Nhật21/11/200018DT3
16106180102Lê Nhật Phong16/08/200018DT2
17106180105Trương Văn Phước25/03/200018DT2
18106180164Nguyễn Đắc Hùng Phú05/12/200018DT3
19106180104Nguyễn Văn Phúc25/08/199918DT2
20104180033Đặng Hữu Quốc20/06/200018N1
21104180035Phan Văn Quy26/12/200018N1
22106180169Lê Văn Quý24/06/200018DT3
23102180038Chanthala Saliengnak20/12/199918T1
24104180037Nguyễn Hồng Sơn25/04/200018N1
25107180102Nguyễn Thị Thu Tâm12/11/200018H2B
26107180284Phạm Bá Minh Tấn18/08/200018KTHH2
27106180113Trần Đình Thể29/07/200018DT2
28107180344Trần Thị Thủy08/08/200018SH
29106180119Dương Minh Trường20/11/200018DT2
30106180122Phan Thanh Tùng01/08/200018DT2
31107180244Lê Văn Tú11/09/200018KTHH1
32106180123Đặng Hoàng Anh Việt23/12/200018DT2