Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105160155Nguyễn Trần Phú Bảo13/05/199816TDH
2109160025Hoàng Văn Chinh26/04/199816VLXD
3105160006Nguyễn Phước Công14/05/199816D1
4105160156Lê Văn Cườm19/05/199816TDH
5105160163Nguyễn Xuân Dương07/08/199816TDH
6105160162Nguyễn Đình Dũng08/11/199816TDH
7108160009Phan Văn Dũng05/09/199816SK
8106160021Hồ Đình Hoàng Hải10/06/199816DT1
9105160167Ngô Hoàng Hiếu14/04/199816TDH
10105160020Văn Đình Hiếu30/03/199816D1
11105160170Trần Mạnh Hưng24/08/199816TDH
12105160168Nguyễn Văn Hùng06/12/199716TDH
13105160173Lâm Đại Hỷ28/01/199816TDH
14105160174Hồ Lê Khang12/11/199816TDH
15102160099Hồ Khanh14/08/199816T2
16105160175Trương Bảo Khanh24/02/199816TDH
17105160180Nguyễn Văn Linh07/10/199816TDH
18106160086Hà Quang Minh29/11/199816DT2
19105160185Lê Hoài Nam04/11/199816TDH
20105160187Trần Văn Phương Nam02/08/199816TDH
21107160110Phan Thị Nga06/01/199816H2
22106160037Huỳnh Thị Tường Nguyên04/09/199816DT1
23108160033Dương Thị Tuyết Nhung12/02/199816SK
24107160051Nguyễn Hồng Phong30/01/199816H14
25109140245Lâm Bá Quốc Phú20/06/199614X3C
26106160043Phạm Văn Phú16/12/199816DT1
27105140139Lê Hữu Quân18/02/199514D2
28105160040Nguyễn Huy Quân17/12/199816D1
29108160037Nguyễn Thị Lệ Quyên06/09/199816SK
30107140282Võ Thái Văn Rin22/03/199614SH
31118150149Hồ Văn Sang04/10/199715QLCN
32105160197Nguyễn Hữu Sang20/04/199716TDH
33105140144Trần Quốc Tài10/07/199614D2
34107150247Nguyễn Anh Nhật Tâm10/03/199715H5
35106160048Hồ Văn Tân06/01/199816DT1
36105160202Nguyễn Phúc Thành02/01/199816TDH
37106150057Nguyễn Quốc Thành23/09/199715DT1
38105160203Trần Tuấn Thành22/06/199716TDH
39105160044Nguyễn Viết Thảo28/12/199616D1
40103150084Nguyễn Xuân Thịnh20/11/199715C4A
41107160231Nguyễn Thị Thơm12/10/199816SH
42108160046Trần Huỳnh Bích Thủy03/07/199816SK
43105160207Hà Xuân Toàn03/01/199816TDH
44111120057Phan Nhật Trung30/09/199312THXD
45105160211Bùi Quang Tuấn13/12/199816TDH
46108160049Nguyễn Tấn Vang20/06/199816SK
47105160214Nguyễn Duy Viễn25/05/199816TDH