Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101160014Trần Văn Đạt23/03/199816C1A
2101160015Hoàng Công Đức17/11/199816C1A
3106150161Lê Hoài Đức25/08/199715DT3
4104160066Nguyễn Đăng Hải12/11/199816N2
5101160018Nguyễn Ngọc Hậu05/08/199816C1A
6101160019Nguyễn Chí Hiếu20/02/199816C1A
7101160020Võ Hồng Hiếu05/06/199716C1A
8101160022Lê Phước Học28/04/199816C1A
9110150260Nguyễn Công Hoan26/05/199615X1C
10101160021Ngô Công Hoàng27/06/199816C1A
11107150216Ngô Minh Hoàng02/10/199715H5
12104160069Nguyễn Huy Hoàng11/09/199816N2
13101160024Nguyễn Lê Hưng20/08/199816C1A
14104160074Nguyễn Quang Huy17/07/199816N2
15101160185Trần Quang Huy15/10/199816CDT2
16101160023Tô Tuấn Hùng26/07/199716C1A
17102160100Nguyễn Quốc Khánh04/03/199816T2
18103160046Nguyễn Tùng Lâm30/08/199816C4A
19101160031Trần Vũ Long23/08/199816C1A
20101160187Ngô Xuân Lộc01/01/199816CDT2
21104160080Nguyễn Thành Lực10/04/199816N2
22101160106Trương Ngọc02/10/199816C1B
23110150219Lê Tấn Nhân29/05/199715X1C
24104160083Đặng Minh Nhật12/04/199816N2
25110150061Đinh Quang Phi06/08/199715X1A
26106160042Nguyễn Văn Phong16/08/199816DT1
27101160041Trịnh Thanh Phước04/11/199716C1A
28103160060Ngô Anh Quân22/04/199816C4A
29101160043Nguyễn Viết Quy09/02/199816C1A
30101160154Phạm Hữu Sang27/03/199816CDT1
31101160046Hoàng Trường Sinh13/02/199816C1A
32103160065Trịnh Công Sơn03/10/199816C4A
33101160202Phạm Hữu Sửu10/01/199816CDT2
34104160089Hồ Tấn Tài13/05/199816N2
35101160048Nguyễn Văn Tài25/11/199816C1A
36103160068Đặng Xuân Thắng22/12/199816C4A
37103160074Phạm Đức Thưởng12/10/199816C4A
38110150244Nguyễn Văn Thuận17/02/199715X1C
39101160054Lê Văn Tiệm21/10/199816C1A
40110150248Nguyễn Hữu Tín24/02/199715X1C
41101160057Phạm Phú Tín15/10/199816C1A
42101160060Lê Đức Trung20/10/199616C1A
43102160123Phan Thành Trung02/11/199816T2
44101160064Nguyễn Anh Tuấn07/03/199816C1A
45104160099Nguyễn Văn Tuấn25/07/199516N2
46101160066Nguyễn Thanh Tùng03/02/199816C1A
47101160074Phạm Hồng Vinh10/07/199816C1A