Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105160058Nguyễn Hoàng Quang Bảo09/10/199816D2
2107160079Nguyễn Phạm Thị Bích18/06/199816H2
3105160010Nguyễn Quang Đạt18/11/199816D1
4107160083Nguyễn Thị Giang20/04/199816H2
5107160087Phan Thị Thu Hằng18/03/199816H2
6107160086Hồ Thị Nguyệt Hà21/03/199816H2
7107160207Trần Thị Thu Hiền17/01/199816SH
8107160092Nguyễn Thị Hường15/05/199816H2
9117160036Đỗ Thị Thuý Kiều10/07/199816MT
10104140030Nguyễn Anh Kiệt20/05/199614N1
11109160051Trần Công Kỳ29/05/199716VLXD
12105160027Dương Khánh Linh03/07/199816D1
13107160099Đào Thị Diệu Linh30/09/199816H2
14107160100Nguyễn Thị Mỹ Linh01/02/199816H2
15107160101Vũ Thị Mỹ Linh24/08/199816H2
16107160104Nguyễn Văn Long01/09/199816H2
17107160107Đặng Thị Minh26/12/199716H2
18109130194Trần Dương Nam16/08/199513X3C
19107160109Nguyễn Thị Kiều Nga14/03/199816H2
20109160180Đặng Xuân Nhất26/09/199816X3B
21109160058Hoàng Minh Nhật29/01/199816VLXD
22107160115Hoàng Thị Quỳnh Nhi14/07/199816H2
23107160222Phạm Thị Tường Nhi11/06/199816SH
24117160052Hồ Dịu Ny10/10/199816MT
25102140142Nguyễn Văn Phú22/02/199614T3
26107160125Nguyễn Thị Như Quỳnh20/07/199816H2
27107150173Nguyễn Trần Phú Quý31/07/199715H2B
28107160127Nguyễn Thị Tài12/05/199816H2
29107160128Thiều Thị Thanh Tâm28/01/199716H2
30107160129Trần Thị Diệu Tâm06/10/199816H2
31107160130Trần Thị Minh Tâm19/09/199816H2
32107160131Lê Phước Tân10/02/199816H2
33108140029Nguyễn Văn Tân12/07/199614SK
34117150066Trần Thị Thanh16/09/199715MT
35107160132Nguyễn Thị Hồng Thắm15/08/199816H2
36110150082Lê Quý Thiện10/04/199715X1A
37107160137Nguyễn Thị Bích Thương29/03/199816H2
38107160138Phan Thị Diệu Thương20/03/199716H2
39107160135Lê Thị Thuận20/08/199816H2
40107160142Võ Thùy Trinh09/06/199816H2
41107160143Phạm Bảo Trung18/07/199516H2
42106160107Nguyễn Khắc Từ21/01/199816DT2
43107160144Phan Thị Ngân Tuyền17/10/199816H2
44109160209Nguyễn Đức Vũ18/09/199816X3B
45107160146Nguyễn Thị Yến05/11/199816H2
46107160147Phạm Thị Hải Yến12/08/199816H2