Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101160168Nguyễn Tuấn Anh05/06/199816CDT2
2104150080Hoàng Đình Chiến06/02/199715N2
3105150078Trần Văn Công16/02/199615D2
4101160131Lê Quý Đức21/05/199816CDT1
5101160017Phan Xuân Hạ04/04/199816C1A
6103160096Nguyễn Nam Hà08/05/199816C4B
7104160014Doãn Thanh Hải30/08/199816N1
8101160089Phạm Phước Hiếu22/11/199816C1B
9102160045Nguyễn Thái Học08/10/199816T1
10102150162Nguyễn Thị Hoài10/08/199615T3
11101120171Phạm Thanh Hoài13/09/199212C1B
12101160135Nguyễn Công Hoàn12/08/199816CDT1
13117150036Nguyễn Dương Hưng23/12/199615MT
14101160094Nguyễn Thừa Hưng14/09/199816C1B
15104160071Trần Đình Hưng29/11/199716N2
16107160212Phan Thị Hường01/01/199816SH
17101160138Phan Văn Huy27/10/199816CDT1
18108150010Nguyễn Nhật Hùng16/06/199715SK
19105160028Phan Nguyễn Quang Linh02/09/199816D1
20101160030Nguyễn Thành Long09/11/199816C1A
21103160164Lê Văn Lộc18/02/199616KTTT
22104160027Ngô Hồng Lợi04/09/199816N1
23104160029Nguyễn Đình Luyện30/10/199816N1
24101160034Nguyễn Văn Nghĩa20/11/199816C1A
25101160189Trần Quang Nghĩa24/07/199816CDT2
26106150041Nguyễn Anh Nhàn29/07/199515DT1
27101140043Nguyễn Thành Nhân05/04/199614C1A
28101160193Huỳnh Phước Nhớ01/04/199816CDT2
29102150121Ngô Đình Phong05/04/199615T2
30104160033Hoàng Phước Phúc27/03/199816N1
31105150290Đặng Tấn Quí16/02/199715TDH1
32104160036Trương Quang Nhật Sang26/06/199816N1
33103160180Lê Văn Hoàng Sơn23/07/199816KTTT
34103160128Nguyễn Văn Sửu23/03/199716C4B
35102160064Dương Minh Tài20/03/199716T1
36104160038Hồ Ngọc Thạch07/02/199816N1
37101160120Lê Tấn Thành16/04/199716C1B
38103160129Đổ Văn Thái10/01/199816C4B
39103160184Đặng Công Thắng16/09/199816KTTT
40103160186Nguyễn Hữu Thắng05/12/199816KTTT
41104160039Trần Hữu Thắng09/01/199816N1
42103160188Võ Đình Thịnh05/11/199816KTTT
43103160133Phạm Văn Thiện19/08/199716C4B
44104160097Bùi Thạch Vũ Trụ07/04/199816N2
45101160070Nguyễn Văn Tuyến04/01/199516C1A
46101160212Hồ Đức Tùng15/07/199816CDT2
47103160197Nguyễn Đình Vũ25/04/199616KTTT