Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1110160205Cái Bảo Hoàng Anh07/09/199816X1C
2110160207Trần Công Bách13/12/199816X1C
3105140015Trần Văn Cảnh21/09/199514D1
4105140173Nguyễn Quang Danh22/01/199614D3
5110160216Võ Phạm Bảo Đạt08/11/199816X1C
6110160219Nguyễn Phạm Bảo Đức03/06/199816X1C
7105140111Nguyễn Quang Hào09/10/199614D2
8111160021La Đức Hiệp30/07/199816THXD
9110160227Trần Đức Hoàng20/01/199716X1C
10111160023Đặng Khánh Hòa07/06/199816THXD
11110160233Ngô Văn Huỳnh02/03/199816X1C
12111160030Nguyễn Lê Phúc Khang28/10/199816THXD
13118160083Phạm Phước Kiên06/06/199816KX2
14110160097Đoàn Nguyễn Tuấn Kiệt19/07/199816X1A
15110160167Nguyễn Hoàng Kiệt17/06/199816X1B
16117160038Nguyễn Đình Lâm15/04/199816MT
17105140196Nguyễn Lên29/07/199614D3
18105140127Nguyễn Như Liêm01/01/199614D2
19117160042Phạm Quang Linh27/08/199616MT
20110160170Đoàn Thống Lĩnh20/02/199816X1B
21110160171Nguyễn Ngọc Lộc16/11/199816X1B
22110150055Nguyễn Văn Mẫn16/09/199715X1A
23117160043Dương Bình Minh03/01/199816MT
24103150058Nguyễn Đình Minh03/11/199715C4A
25118160141Nguyễn Văn Mừng09/09/199816QLCN
26118160143Trương Thị Thuỳ Nga23/01/199816QLCN
27110160174Lê Trọng Khôi Nguyên01/01/199816X1B
28117160048Trương Phước Nguyên24/05/199816MT
29111160037Nguyễn Khánh Nhật06/11/199816THXD
30110160246Phan Đình Như27/08/199816X1C
31118160097Phạm Thị Hồng Nhung25/05/199816KX2
32105140135Đoàn Xuân Phát08/08/199614D2
33117160058Phạm Huỳnh Thiên Phụng22/09/199816MT
34117160059Võ Thị Nguyên Phương01/09/199816MT
35110160249Nguyễn Thành Phước25/04/199816X1C
36110160248Nguyễn Ngô Xuân Phúc18/05/199516X1C
37110160251Hồ Thiệu Quang28/08/199816X1C
38118160041Võ Quang Thảo Quỳnh16/10/199816KX1
39101150226Phan Văn Sơn14/10/199715CDT2
40110160193Tăng Hoàn Thịnh29/04/199816X1B
41110160264Võ Tiến Thông29/09/199816X1C
42118160161Nguyễn Thị Thương05/09/199816QLCN
43118160166Trương Thị Thủy12/11/199816QLCN
44101150190Nguyễn Đình Toàn16/02/199715CDT1
45110160266Phạm Minh Toàn25/01/199516X1C
46118160170Nguyễn Thị Thuỳ Trâm15/04/199816QLCN