Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118150053Lê Khởi An27/01/199715KX2
2118160001Nguyễn Hồng An27/01/199816KX1
3117160086Trần Thị Quỳnh Anh27/02/199816QLMT
4105140092Huỳnh Thái ất20/08/199514D2
5105140093Lê Quốc Bảo12/09/199514D2
6111160012Nguyễn Đức Công29/03/199716THXD
7118160008Huỳnh Quang Dũng29/07/199816KX1
8118160006Nguyễn Thị Hạnh Đoan02/06/199716KX1
9117160091Nguyễn Thị Linh Giang22/05/199816QLMT
10117160093Nguyễn Thị Thu Hà23/01/199816QLMT
11118160013Võ Hải31/01/199816KX1
12111160022Phan Gia Minh Hiếu23/05/199816THXD
13118160132Trần Quốc Huy21/06/199816QLCN
14111160029Trương Công Văn Huy22/11/199816THXD
15117160100Nguyễn Thị Diệu Huyền22/06/199816QLMT
16117160101Thái Thị Khánh Huyền23/03/199816QLMT
17118160026Huỳnh Văn Liêm14/10/199816KX1
18117160105Nguyễn Thị Thùy Linh08/09/199816QLMT
19117160107Trần Triệu Linh19/06/199816QLMT
20105140296Nguyễn Duy Long20/01/199614TDH1
21118160136Hồ Đình Luân22/12/199716QLCN
22118160030Đào Ngọc Minh21/07/199616KX1
23101160145Ngô Văn Nam20/04/199816CDT1
24118160033Lê Thị Bích Nga03/11/199816KX1
25117160111Lê Đỗ Tuyết Ngân02/01/199816QLMT
26117160114Nguyễn Thị Ngọc Nhi08/03/199816QLMT
27117160116Nguyễn Thị Quỳnh Như02/10/199716QLMT
28118160145Lê Thị Thùy Nhung16/06/199816QLCN
29117160056Ngô Thị Hoàng Phúc28/10/199816MT
30117160064Lê Thị Thanh Quỳnh19/04/199816MT
31118160043Nguyễn Đăng Sử31/10/199816KX1
32118160044Nguyễn Thị Thanh Tâm12/08/199816KX1
33117160122Lê Văn Thành10/03/199816QLMT
34118160049Trần Kim Thư07/11/199816KX1
35105150174Bùi Văn Thượng05/07/199615D3
36117160125Nguyễn Thị Thu30/04/199816QLMT
37117150131Võ Anh Tín24/05/199615QLMT
38107150185Trần Nguyễn Phương Trâm15/10/199715H2B
39118160057Nguyễn Anh Tuấn25/06/199616KX1
40117160135Nguyễn Thị Phụng Tuyên04/01/199816QLMT
41117160078Nguyễn Đức Phương Tú03/05/199716MT
42111160120Hoàng Quốc Uy30/03/199616X2
43117160081Ngô Thụy Vân26/02/199816MT
44117160136Trương Thị Hoàng Vân27/10/199816QLMT
45111160058Hoàng Trọng Vinh02/02/199716THXD