Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118160120Nguyễn Ngọc Anh08/06/199816QLCN
2118160061Nguyễn Quang Anh05/10/199716KX2
3118160062Nguyễn Thị Kim Anh22/05/199816KX2
4118160063Sử Ngọc Ảnh04/09/199816KX2
5110160139Nguyễn Hoàng Bảo06/01/199816X1B
6105140108Trần Xuân Triều Dương18/11/199614D2
7118160067Trần Thị Mỹ Dung16/05/199716KX2
8118160064Đoàn Trí Đạt01/10/199716KX2
9110160076Phan Thành Đạt22/04/199716X1A
10117160013Lương Lê Nam Định30/07/199716MT
11111160076Nguyễn Thị Hằng29/05/199816X2
12117160017Đặng Thảo Hiền08/01/199716MT
13117160022Hà Phước Hoà22/03/199816MT
14117160027Bùi Việt Hưng05/09/199816MT
15118160079Nguyễn Thị Hương04/12/199816KX2
16117160034Lê Gia Khanh19/03/199816MT
17111160089Ngô Xuân Khải19/05/199816X2
18105140125Lê Văn Kiểm10/04/199614D2
19118160085Nguyễn Thị Thanh Lê01/08/199816KX2
20117160040Đoàn Thị Ngọc Liên07/02/199816MT
21118160089Trần Thị Mai04/11/199816KX2
22118160090Nguyễn Hữu Quang Minh11/11/199816KX2
23118160091Võ Ngọc Minh05/11/199816KX2
24118160142Đoàn Thị Năm20/08/199816QLCN
25111160096Đinh Phương Nam24/10/199816X2
26111160097Huỳnh Hoàng Nam22/08/199816X2
27118160147Phạm Lê Thục Oanh04/11/199816QLCN
28118160098Lê Thị Hồng Phấn20/05/199816KX2
29117160054Bùi Thị Mỹ Phong03/03/199816MT
30117160061Mai Đăng Quang25/06/199816MT
31117160063Võ Văn Quý09/06/199816MT
32106150059Nguyễn Khánh Thịnh29/04/199715DT1
33117160070Đặng Phước Hoàng Thiện10/08/199816MT
34118160108Nguyễn Kiều Thương26/10/199816KX2
35117160072Phan Thị Thuý14/05/199816MT
36118160164Ngô Thị Diệu Thúy15/02/199816QLCN
37118160168Trần Thị Tình10/10/199816QLCN
38118160111Lê Thị Thuỳ Trang01/02/199816KX2
39104150065Ngô Văn Trí01/02/199715N1
40117160132Nguyễn Thành Trung10/02/199716QLMT
41121150070Nguyễn Thọ Trung15/06/199615KT1
42111160119Nguyễn Văn Anh Tuấn02/08/199716X2
43118160116Nguyễn Thị Thanh Tuyền28/09/199716KX2
44118160113Dương Quang Tú29/10/199816KX2
45121150075Trần Quang Vinh27/03/199715KT1
46117160083Tô Hoàng Vũ21/10/199516MT