Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1106170148Nguyễn Thị Tú Anh05/07/199917DT3
2118180001Thái Văn Bút15/01/200018KX
3105170006Trần Văn Chao25/07/199717D1
4118180002Võ Văn Cường17/09/200018KX
5118180003Nguyễn Trọng Điền06/08/200018KX
6118180004Trần Phạm Trọng Đức04/11/200018KX
7118180013Đinh Thị Ngọc Hạnh06/08/200018KX
8118180012Nguyễn Thị Thu Hằng28/08/200018KX
9118180010Nguyễn Lê Khánh Hà13/05/200018KX
10118180014Trần Văn Hậu23/01/200018KX
11118180015Trần Thị Thu Hiền30/09/200018KX
12118180016Bùi Hồ Aí Hoàng28/03/200018KX
13105170166Nguyễn Văn Hưng04/04/199917D3
14118180017Cao Thị Huế06/10/200018KX
15118180018Lê Quang Huy20/11/200018KX
16118180019Mai Lê Xuân Huy12/10/200018KX
17104170020Nguyễn Trọng Hùng28/01/199917N1
18118180020Nguyễn Văn Khải10/04/200018KX
19118180022Lưu Thị Khánh Linh02/05/200018KX
20101170118Võ Duy Linh13/05/199917C1B
21118180024Võ Thị Lợi22/02/200018KX
22118180025Nguyễn Thảo Ly08/12/200018KX
23104180025Nguyễn Đình Nam09/06/200018N1
24107180029Lê Thiện Diệu Ngọc04/01/200018H2A
25118180028Trần Thị Diễm Ngọc06/09/200018KX
26118180031Huỳnh Thị Quỳnh Như06/08/200018KX
27105170047Hồ Ngọc Phương23/03/199917D1
28118180035Lê Hoài Phương11/09/200018KX
29118180036Nguyễn Đặng Như Phương20/02/200018KX
30118180032Lê Hoàng Phúc31/03/200018KX
31118180033Lê Nguyễn Bảo Phúc23/05/200018KX
32106170047Trần Tú Quân08/02/199917DT1
33118180038Bùi Khắc Quốc25/08/200018KX
34118180039Cao Ngọc Quốc27/10/200018KX
35118180040Lê Văn Quý19/05/200018KX
36104170052Phan Vĩnh Thạch23/06/199917N1
37118180047Trần Thị Viết Thịnh27/04/200018KX
38118180049Nguyễn Thị Thục12/08/200018KX
39118180051Trần Thị Minh Thùy03/08/200018KX
40118180050Hồ Thị Thanh Thúy08/03/200018KX
41118180053Lâm Thị Thanh Tiền22/11/200018KX
42118180054Nguyễn Đặng Tín06/09/200018KX
43118180056Đặng Thị Trang11/12/200018KX
44118180057Nguyễn Thị Trang27/10/200018KX
45118180059Lương Nguyễn Anh Tuấn02/02/200018KX
46110170161Nguyễn Quang Tuấn04/03/199917X1B
47118180060Nguyễn Ly Va13/08/200018KX
48118180061Nguyễn Hoàng Anh Vũ25/03/200018KX