Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105130305Đào Văn Anh07/02/199513TDH2
2105130307Trần Hải Âu30/06/199513TDH2
3105140014Nguyễn Văn Cầm10/01/199514D1
4105130020Hoàng Minh Dương20/02/199413D1
5105130256Trần Đình Dương18/10/199513TDH1
6105130313Ngô Văn Dũng13/06/199513TDH2
7105130016Lương Văn Đạt18/07/199513D1
8105130311Nguyễn Mai Đông03/02/199513TDH2
9105130253Tiêu Văn Đoàn18/12/199513TDH1
10105130259Phan Trọng Hậu27/11/199513TDH1
11105130316Nguyễn Văn Hiến03/02/199513TDH2
12105130025Hoàng Thanh Hiếu15/11/199513D1
13105130318Võ Văn Hoan12/02/199513TDH2
14105140192Hoàng Công Huy27/06/199614D3
15105130031Lê Hữu Huy25/05/199513D1
16105130320Đào Văn Hùng11/11/199313TDH2
17105130321Nguyễn Tiến Hùng13/03/199413TDH2
18105130266Lê Phước Kha12/07/199513TDH1
19105130323Hồ Nguyễn Việt Khải12/10/199513TDH2
20105130325Võ Văn Lợi27/09/199513TDH2
21105130270Bùi Xuân Luật02/03/199513TDH1
22105130271Nguyễn Đình Mạnh07/03/199513TDH1
23105130272Nguyễn Đức Mạnh06/09/199513TDH1
24105130329Nguyễn Khắc Mạnh01/03/199513TDH2
25105130274Nguyễn Hoài Nam07/09/199513TDH1
26105130331Nguyễn Nhật Nam09/06/199513TDH2
27105130275Nguyễn Văn Nam01/02/199513TDH1
28105130334Mai Thành Nhân20/08/199513TDH2
29105120189Nguyễn Quang Nhật03/03/199412D2
30105130281Hoàng Nguyên Phong11/08/199513TDH1
31105130283Nguyễn Ngọc Phương08/05/199513TDH1
32105130050Lê Văn Phước13/08/199513D1
33105130340Lê Chánh Quảng01/07/199413TDH2
34105130118Lê Viết Quân09/06/199513D2
35105130284Nguyễn Văn Quân11/12/199513TDH1
36105130341Lê Văn Quốc10/12/199513TDH2
37105130289Lâm Tùng Tân18/11/199513TDH1
38105130347Nguyễn Thành06/11/199513TDH2
39105130345Lê Văn Thắng07/02/199513TDH2
40105130296Nguyễn Hữu Trường16/12/199513TDH1
41105130297Nguyễn Trí Trưởng02/08/199413TDH1
42105130354Lê Trọng Tuấn11/07/199513TDH2
43105130300Võ Anh Tuấn03/02/199513TDH1
44105110268Lê Phước Việt02/02/199311D2
45105130357Lê Văn Vinh11/07/199413TDH2
46105130303Lê Thiện Vũ24/04/199513TDH1