Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1103150026Nguyễn Đức Chính20/09/199715C4A
2103150237Huỳnh Thái Danh12/04/199715C4VA
3103150239Phạm Tùng Dương20/02/199715C4VA
4103160030Trần Tấn Dược03/02/199816C4A
5103160093Vũ Sỹ Dũng12/02/199816C4B
6103150030Nguyễn Tấn Đạt04/07/199715C4A
7103150108Phạm Quang Đạt01/10/199715C4B
8103140012Nguyễn Hữu Đang02/04/199614C4A
9103150031Hồ Quốc Đoàn12/09/199615C4A
10103150241Phạm Huỳnh Đức16/07/199715C4VA
11103150242Nguyễn Đình Hải18/03/199615C4VA
12103150036Nguyễn Như Hải20/05/199715C4A
13103160033Cao Trọng Hậu25/11/199816C4A
14103160034Phạm Văn Hiếu17/04/199816C4A
15103150041Nguyễn Hoàng18/06/199715C4A
16103160101Trần Văn Hoàng02/02/199816C4B
17103160038Võ Đình Hoàng04/09/199816C4A
18103140090Lê Văn Hoành27/12/199614C4B
19103150046Cao Trung Huy22/03/199715C4A
20103170020Lê Nguyễn Quang Huy04/01/199917C4A
21103150047Tán Nguyên Huy01/04/199715C4A
22103150048Phan Văn Huyến24/08/199715C4A
23103160102Đào Văn Hùng12/09/199816C4B
24103150245Lê Văn Hùng10/02/199615C4VA
25103150054Nguyễn Hữu Lãm27/01/199715C4A
26103150132Bùi Khắc Lập08/09/199715C4B
27103160111Trần Đình Lộc20/10/199816C4B
28103150058Nguyễn Đình Minh03/11/199715C4A
29103150060Võ Hà Nam12/01/199715C4A
30103150061Nguyễn Văn Nghĩa23/11/199615C4A
31103160058Nguyễn Công Phong04/11/199816C4A
32103150066Vũ Duy Phong01/06/199715C4A
33103150248Nguyễn Văn Phúc08/02/199615C4VA
34103150068Lê Tấn Quốc11/05/199715C4A
35103160065Trịnh Công Sơn03/10/199816C4A
36103150075Võ Văn Sỹ09/08/199515C4A
37103150086Nguyễn Phan Thuận18/10/199715C4A
38103160073Nguyễn Văn Thức08/11/199816C4A
39103150088Ngô Thành Tín10/02/199615C4A
40103150089Hồ Minh Tính31/10/199715C4A
41103150168Lê Hữu Tính20/02/199715C4B
42103150255Nguyễn Văn Trung06/11/199715C4VA
43103160209Lê Văn Tư26/10/199716C4B
44103150094Nguyễn Anh Tuấn20/06/199715C4A
45103150174Nguyễn Kiên Vĩ23/08/199615C4B
46103150261Trần Sỹ Vũ18/08/199715C4VA
47103140136Huỳnh Lập Xuân19/05/199614C4B