Lớp học phần
Tùy chọn:
Học kỳ: Sắp xếp theo:
OPT1
Khoa:
OPT0
Khóa học:
STTTên lớp học phầnSố TC Giảng viênThời khóa biểu Tuần học SLSV Lịch trình Nhóm thiNgày thi Phòng thi Giờ thi CLC
1013003116201655AThể dục 3 (16ECE(K3))0Trung tâm GDTCT7,8-10,GDTC37-4643
2013003116201656Thể dục 3 (16ES(K3))0Trung tâm GDTCT7,8-10,GDTC37-4628
3013005116201586AGiáo dục thể chất 50Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ32-4246
4013005116201586BGiáo dục thể chất 50Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ32-4247
5013005116201586CGiáo dục thể chất 50Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ32-4236
6013014116201586AGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ22-3949
7013014116201586BGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ22-3950
8013014116201586CGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3950
9013014116201586DGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3950
10013014116201586EGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3951
11013014116201586FGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-390
12013014116201586KGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3952
13013014116201586LGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3946
14013015116201586AGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ22-3950
15013015116201586BGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ22-3949
16013015116201586CGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3950
17013015116201586DGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-3950
18013015116201586EGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-3950
19013015116201586FGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3950
20013015116201586KGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3950
21013015116201586LGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ22-3950
22013015116201586MGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ22-3951
23013015116201586NGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3950
24013015116201586OGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3950
25013015116201586PGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ22-3950
26013015116201586QGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ22-3950
27013015116201586SGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ22-390
28013015116201586TGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ22-390
29013016116201586AGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3950
30013016116201586BGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3953
31013016116201586CGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-390
32013016116201586DGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-3952
33013016116201586EGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3951
34013016116201586FGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3950
35013016116201586GGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ22-3950
36013016116201586HGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ22-3950
37013016116201586MGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3951
38013016116201586NGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3950
39013016116201586PGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ22-3934
40013016116201586QGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ22-3931
41013018116201586AGDTC 4 BC Nữ0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3948
42013018116201586BGDTC 4 BC Nữ0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ22-3943
43013018116201586CGDTC 4 BC Nữ0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ22-3937
44013018116201586DGDTC 4 BC Nữ0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ22-3948
45013019116201614AGDTC 2 (16TLC1,2)0Trần Văn ChâuT2,1-5,SVD27-3958
46013019116201614BGDTC 2 (16TCLC3)0Trần Văn ChâuT2,1-5,SVD27-3956
47013019116201634GDTC 2 (16DCLC)0Hà Quốc PhápT6,1-5,SVD27-3937
48013019116201635GDTC 2 (16TDHCLC)0Hà Quốc PhápT6,1-5,SVD27-3945
49013019116201641GDTC 2 (16DTCLC1)0Nguyễn Thanh GiangT4,1-5,SVD27-3942
50013019116201642GDTC 2 (16DTCLC2)0Nguyễn Thanh GiangT4,1-5,SVD27-3944
51013019116201647GDTC 2 (16H2CLC,H5CLC)0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVD27-3933
52013019116201663GDTC 2 (16X3CLC)0Nguyễn Thanh GiangT6,1-5,SVD27-3931
53013019116201686AGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ27-3950
54013019116201686BGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ27-3948
55013019116201686CGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ27-390
56013019116201686DGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ27-390
57013019116201686EGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ27-3950
58013019116201686FGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ27-3950
59013019116201686GGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ27-3950
60013019116201686HGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ27-3948
61013019116201686IGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ27-3949
62013019116201686JGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ27-390
63013019116201686KGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ27-3950
64013019116201686LGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ27-390
65013019116201686MGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ27-3950
66013019116201686NGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ27-3950
67013019116201686OGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ27-3950
68013019116201686PGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ27-3950
69013019116201686QGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ27-3948
70013019116201686RGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ27-390
71013019116201686SGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,1-5,SVĐ27-3950
72013019116201686TGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,1-5,SVĐ27-390
73013019116201686UGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,1-5,SVĐ27-390
74013019116201686VGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,1-5,SVĐ27-390
75013019116201687AGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ27-3951
76013019116201687BGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ27-3950
77013019116201687CGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ27-3944
78013019116201687DGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ27-3950
79013019116201687EGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ27-3951
80013019116201687FGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ27-3950
81013019116201687GGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ27-3950
82013019116201687HGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ27-3950
83013019116201687IGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ27-3941
84013019116201687JGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ27-390
85013019116201687KGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ27-3950
86013019116201687LGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ27-3949
87013019116201687MGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ27-3949
88013019116201687NGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ27-3948
89013019116201687PGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ27-3950
90013019116201687QGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ27-390
91013019116201687RGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ27-3951
92013019116201687SGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ27-390
93013019116201687TGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ27-3949
94013019116201687UGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ27-3950
95013019116201687VGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ27-3951
96013019116201687XGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ27-3949
97013019116201688AGDTC 2 (16PFIEV_N1) 0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD
98013019116201688BGDTC 2 (16PFIEV_N2) 0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD
99013020116201687AGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ27-3947
100013020116201687BGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ27-3942
101013020116201687CGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ27-3947
102013020116201687DGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ27-3925
103013020116201687EGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ27-3949
104013020116201687FGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ27-3928
105013020116201687GGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ27-3949
106013020116201687HGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ27-3948
107013045116201586BGDTC 4 BR Nữ0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-3944
108013045116201586CGDTC 4 BR Nữ0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ22-3939
109013061016201586AGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ22-3950
110013061016201586BGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ22-3950
111013061016201586CGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3950
112013061016201586DGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3950
113013061016201586EGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-3950
114013061016201586FGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-3950
115013061016201586GGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3950
116013061016201586HGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3950
117013061016201586IGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ22-3950
118013061016201586KGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ22-3950
119013061016201586MGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ22-3955
120013061016201586NGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ22-3950
121013061016201586OGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3950
122013061016201586PGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3950
123013061016201586QGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ22-3951
124013061016201586SGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ22-3951
125101002316201305ATH Hệ thống cơ điện tử1Trần Ngọc HảiT2,1-5,M206+K10327-29;34-3429-
126101002316201305BTH Hệ thống cơ điện tử1Trần Ngọc HảiT5,6-10,M206+K10327-29;34-3429-
127101002316201305CTH Hệ thống cơ điện tử1Trần Ngọc HảiCN,1-5,M206+K10327-29;34-3415-
128101007316201301Thực tập Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khí22-24;27-2950-
129101007316201302Thực tập Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khí30-3563A
130101007316201302Thực tập Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khí30-3563B
131101007316201303Thực tập Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khí35-4041-
132101008216201579Công nghệ kim loại2Nguyễn Thanh ViệtT5,6-7,F10122-24;27-3666A
133101008216201579Công nghệ kim loại2Nguyễn Thanh ViệtT5,6-7,F10122-24;27-3666B
134101008216201581Công nghệ kim loại2Nguyễn Thanh ViệtT5,8-10,F30822-24;27-3656A
135101008216201581Công nghệ kim loại2Nguyễn Thanh ViệtT5,8-10,F30822-24;27-3656B
136101015216201305ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT5,1-3,F20722-24;27-30;33-3875A11/05/2017F1017h00
137101015216201305ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT5,1-3,F20722-24;27-30;33-3875B11/05/2017F1027h00
138101015216201305ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT5,1-3,F20722-24;27-30;33-3875C11/05/2017F1037h00
139101016316201301TBCN & cấp phôi tự động2Nguyễn Đắc LựcT3,1-3,H10430-4051A
140101016316201301TBCN & cấp phôi tự động2Nguyễn Đắc LựcT3,1-3,H10430-4051B
141101016316201302TBCN & cấp phôi tự động2Châu Mạnh LựcT3,7-9,H20522-24;27-29;36-4064A
142101016316201302TBCN & cấp phôi tự động2Châu Mạnh LựcT3,7-9,H20522-24;27-29;36-4064B
143101016316201303TBCN & cấp phôi tự động2Châu Mạnh LựcT5,1-3,H10822-24;27-3444-
144101018316201301Công nghệ Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT5,1-3,H20530-4060A
145101018316201301Công nghệ Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT5,1-3,H20530-4060B
146101018316201302Công nghệ Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT4,7-9,H10122-24;27-29;36-4069A
147101018316201302Công nghệ Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT4,7-9,H10122-24;27-29;36-4069B
148101018316201303Công nghệ Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT3,1-3,H10822-24;27-3459A
149101018316201303Công nghệ Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT3,1-3,H10822-24;27-3459B
150101027316201301Đồ án TK HT Điều khiển tự động2Châu Mạnh LựcT6,1-3,XP30-4025-
151101027316201301BĐồ án TK HT Điều khiển tự động2Trần Ngọc HảiT3,7-9,XP30-4027-
152101027316201302Đồ án TK HT Điều khiển tự động2Nguyễn Đắc LựcT2,1-3,XP22-24;27-29;36-4033-
153101027316201302BĐồ án TK HT Điều khiển tự động2Lê Hoài NamT6,1-3,XP22-24;27-29;36-4026-
154101027316201303Đồ án TK HT Điều khiển tự động2Nguyễn Đắc LựcT4,1-3,XP22-24;27-3429-
155101027316201303BĐồ án TK HT Điều khiển tự động2Lê Hoài NamT4,7-9,XP22-24;27-349-
156101030316201405Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT4,7-9,F30322-24;27-3976A19/05/2017F1017h00
157101030316201405Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT4,7-9,F30322-24;27-3976B19/05/2017F1027h00
158101030316201419Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT6,1-4,H10223-24;27-3725-19/05/2017F1037h00
159101030316201420Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT6,7-9,H30722-24;27-3940-19/05/2017F1067h00
160101032316201405Điều khiển Logic2Châu Mạnh LựcT2,9-10,F10622-24;27-3977A31/05/2017F2037h00
161101032316201405Điều khiển Logic2Châu Mạnh LựcT2,9-10,F10622-24;27-3977B31/05/2017F2067h00
162101035316201405Cảm biến công nghiệp2Hoàng Minh CôngT5,3-4,F10222-24;27-3979A27/05/2017F1017h00
163101035316201405Cảm biến công nghiệp2Hoàng Minh CôngT5,3-4,F10222-24;27-3979B27/05/2017F1027h00
164101036316201401Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT4,7-8,H10322-24;27-3958A
165101036316201401Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT4,7-8,H10322-24;27-3958B
166101036316201402Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT4,9-10,H10522-24;27-3960A
167101036316201402Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT4,9-10,H10522-24;27-3960B
168101036316201403Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT6,7-8,F10222-24;27-3935-
169101036316201405Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT6,9-10,F10622-24;27-3975A
170101036316201405Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT6,9-10,F10622-24;27-3975B
17110104831620xx90Đồ án Tốt nghiệp Cơ điện tử10Khoa Cơ khí92
17210106921620xx90Đồ án Tốt nghiệp Cơ khí chế tạo10Khoa Cơ khí137
173101093216201501ATN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT7,6-10,K10528-2923-
174101093216201501BTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT3,6-10,K10528-2921-
175101093216201501CTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT4,6-10,K10528-2922-
176101093216201501DTN Vật liệu kỹ thuật (15C1VA)0.5Nguyễn Linh GiangT3,6-10,K10530-3121-
177101093216201502ATN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT5,6-10,K10528-2923-
178101093216201502BTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT6,6-10,K10528-2918-
179101093216201502CTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT2,6-10,K10528-2921-
180101097316201401ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT2,1-5,Xường CK29-3030-
181101097316201401BTH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT5,6-10,Xường CK29-3030-
182101097316201402ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT6,6-10,Xường CK29-3030-
183101097316201402BTH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT3,6-10,Xường CK29-3029-
184101097316201403ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT4,1-5,Xường CK29-3028-
185101101316201301Đồ án Máy công cụ2Trần Xuân TùyT2,1-3,XP30-4024-
186101101316201301BĐồ án Máy công cụ2Bùi Trương VỹT6,7-9,XP30-4029-
187101101316201302Đồ án Máy công cụ2Trần Ngọc HảiT2,7-9,XP22-24;27-29;36-4038-
188101101316201302BĐồ án Máy công cụ2Trần Minh ChínhT3,1-3,XP22-24;27-29;36-4021-
189101101316201303Đồ án Máy công cụ2Trần Ngọc HảiT6,1-3,XP22-24;27-3427-
190101101316201303BĐồ án Máy công cụ2Bùi Trương VỹT3,7-9,XP22-24;27-3417-
191101103216201305ATH Lập trình CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,6-10,M205+M10427-29;34-3420-
192101103216201305BTH Lập trình CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT5,6-10,M205+M10427-29;34-3420-
193101103216201305CTH Lập trình CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT6,6-10,M205+M10427-29;34-3420-
194101103216201305DTH Lập trình CNC1Trần Phước ThanhT3,6-10,M205+M10435-3819-
195101105316201301ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT2,6-10,M20237-4024-
196101105316201301BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT4,6-10,M20237-4025-
197101105316201302ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT5,6-10,M20237-4029-
198101105316201302BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT6,6-10,M20237-4038-
199101105316201303ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT2,6-10,M20228-28;30-3229-
200101105316201303BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT5,6-10,M20228-28;30-3212-
201101105316201305ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT3,6-10,M20233-3626-
202101105316201305BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT5,6-10,M20233-3622-
203101105316201305CTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT6,6-10,M20233-3629-
204101106316201405ATH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT3,6-10,M20432-3420-
205101106316201405BTH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT4,1-5,M20432-3420-
206101106316201405CTH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT6,1-5,M20432-3420-
207101106316201405DTH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT5,6-10,M20432-3414-
208101110316201501Nhập môn ngành (CTM)2Trần Ngọc HảiT7,1-3,Tuần 3422-24;27-33;36-3958A
209101110316201501Nhập môn ngành (CTM)2Trần Ngọc HảiT7,1-3,Tuần 3422-24;27-33;36-3958B
210101110316201502Nhập môn ngành (CTM)2Trần Ngọc HảiT7,7-9,Tuần 3622-24;27-35;38-3989A
211101110316201502Nhập môn ngành (CTM)2Trần Ngọc HảiT7,7-9,Tuần 3622-24;27-35;38-3989B
212101111316201501Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT6,1-3,F10822-24;27-33;36-3974A
213101111316201501Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT6,1-3,F10822-24;27-33;36-3974B
214101111316201502Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT7,1-3,H20522-24;27-35;38-3979A
215101111316201502Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT7,1-3,H20522-24;27-35;38-3979B
216101111316201505Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT2,1-3,F11022-24;27-3783A
217101111316201505Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT2,1-3,F11022-24;27-3783B
218101111316201517Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT3,9-10,F30722-24;27-3963A
219101111316201517Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT3,9-10,F30722-24;27-3963B
220101111316201518Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT3,7-8,F30622-24;27-3971A
221101111316201518Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT3,7-8,F30622-24;27-3971B
222101111316201520Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT4,3-4,H10522-24;27-3969A
223101111316201520Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT4,3-4,H10522-24;27-3969B
224101113316201401Công nghệ chế tạo phôi 22Lưu Đức HòaT2,6-7,H10822-24;27-3950-
225101113316201402Công nghệ chế tạo phôi 22Lưu Đức HòaT5,9-10,H10722-24;27-3952A
226101113316201402Công nghệ chế tạo phôi 22Lưu Đức HòaT5,9-10,H10722-24;27-3952B
227101113316201403Công nghệ chế tạo phôi 22Lưu Đức HòaT5,7-8,H10822-24;27-3947-
228101115316201401Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt2Nguyễn Thế TranhT5,1-2,H10122-24;27-3959A
229101115316201401Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt2Nguyễn Thế TranhT5,1-2,H10122-24;27-3959B
230101115316201402Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt2Trần Quốc ViệtT5,7-8,H10722-24;27-3960A
231101115316201402Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt2Trần Quốc ViệtT5,7-8,H10722-24;27-3960B
232101115316201403Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt2Trần Quốc ViệtT5,9-10,H10822-24;27-3935-
233101116316201401Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT2,8-10,H10822-24;27-3959A
234101116316201401Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT2,8-10,H10822-24;27-3959B
235101116316201402Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT7,1-3,H10522-24;27-3961A
236101116316201402Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT7,1-3,H10522-24;27-3961B
237101116316201403Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT3,7-9,H10722-24;27-3935-
238101117316201401ATH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT2,1-5,M20632-33;35-3526-
239101117316201401BTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,6-10,M20632-33;35-3525-
240101117316201402ATH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT6,6-10,M20632-33;35-3523-
241101117316201402BTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT5,1-5,M20632-33;35-3525-
242101117316201402CTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT4,1-5,M20632-33;35-3525-
243101117316201403ATH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,1-5,M20632-33;35-3524-
244101118316201401ATH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT2,1-5,M206+K10336-3931-
245101118316201401BTH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT6,6-10,M206+K10336-3927-
246101118316201402ATH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT6,1-5,M206+K10336-3930-
247101118316201402BTH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT3,6-10,M206+K10336-3929-
248101118316201403BTH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT4,1-5,M206+K10336-3930-
249101119316201401Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT4,9-10,H10322-24;27-3959A
250101119316201401Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT4,9-10,H10322-24;27-3959B
251101119316201402Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT4,7-8,H10522-24;27-3960A
252101119316201402Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT4,7-8,H10522-24;27-3960B
253101119316201403Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT6,9-10,F10222-24;27-3946-
254101119316201405Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT6,7-8,F10622-24;27-3974A
255101119316201405Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT6,7-8,F10622-24;27-3974B
256101123316201301Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT4,1-3,H10430-4056A
257101123316201301Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT4,1-3,H10430-4056B
258101123316201302Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT5,3-5,F10722-24;27-29;36-4065A
259101123316201302Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT5,3-5,F10722-24;27-29;36-4065B
260101123316201303Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT2,1-3,H10822-24;27-3451A
261101123316201303Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT2,1-3,H10822-24;27-3451B
262101123316201305Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT4,7-9,F20722-24;27-30;33-3873A
263101123316201305Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT4,7-9,F20722-24;27-30;33-3873B
264101124316201301ATH CN gia công CNC1Trần Phước ThanhT2,6-10,M205+M10430-3319-
265101124316201301BTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT2,6-10,M205+M10436-3919-
266101124316201301CTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT4,6-10,M205+M10436-3917-
267101124316201302ATH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT5,6-10,M205+M10436-3916-
268101124316201302BTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT6,6-10,M205+M10436-3918-
269101124316201302CTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT7,1-5,M205+M10436-3930-
270101124316201303ATH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT5,6-10,M205+M10430-3320-
271101124316201303BTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT6,6-10,M205+M10430-3315-
272101127316201305ATH Robot công nghiệp0.5Trần Minh ThôngT3,6-10,M202+M10222-2427-
273101127316201305BTH Robot công nghiệp0.5Trần Minh ThôngT5,6-10,M202+M10222-2429-
274101127316201305CTH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT6,6-10,M202+M10222-2418-
275101130316201505Nhập môn ngành (CĐT)2Lê Hoài NamT2,4-5,Tuần 3822-24;27-3783A
276101130316201505Nhập môn ngành (CĐT)2Lê Hoài NamT2,4-5,Tuần 3822-24;27-3783B
277101131316201405Thiết kế máy1Bùi Trương VỹT5,1-2,F10222-24;27-3979A
278101131316201405Thiết kế máy1Bùi Trương VỹT5,1-2,F10222-24;27-3979B
279101132316201405ATH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT6,1-5,M20632-33;35-3525-
280101132316201405BTH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT7,1-5,M20632-33;35-3524-
281101132316201405CTH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT7,6-10,M20632-33;35-3525-
282101137316201305Hệ thống cơ điện tử 22Trần Xuân TùyT3,1-3,F10622-24;27-30;33-3872A16/05/2017F2067h00
283101137316201305Hệ thống cơ điện tử 22Trần Xuân TùyT3,1-3,F10622-24;27-30;33-3872B16/05/2017F2077h00
284101138316201305Công nghệ CAD/CAM2Nguyễn Thế TranhT6,1-3,F10622-24;27-30;33-3879A20/05/2017F2037h00
285101138316201305Công nghệ CAD/CAM2Nguyễn Thế TranhT6,1-3,F10622-24;27-30;33-3879B20/05/2017F2067h00
286101141316201305Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển2Lê Hoài NamT2,7-9,XP22-24;27-30;33-3840-03/06/2017F4087h00
287101141316201305BĐồ án Kỹ thuật vi điều khiển2Lê Hoài NamT2,1-3,XP22-24;27-30;33-3840-03/06/2017F4097h00
288101144016201305Thực tập Công nhân 2 (CĐT)1Lê Hồng Nam31-3276A
289101144016201305Thực tập Công nhân 2 (CĐT)1Lê Hồng Nam31-3276B
290102002316201514Toán rời rạc2Nguyễn Văn HiệuT4,1-2,E40222-24;27-3938-30/05/2017F2079h00
291102004216201510Cấu trúc dữ liệu2Lê Quý LộcT6,3-4,F40622-24;27-3960A
292102004216201510Cấu trúc dữ liệu2Lê Quý LộcT6,3-4,F40622-24;27-3960B
293102004216201511Cấu trúc dữ liệu2Lê Quý LộcT6,1-2,F40722-24;27-3964A
294102004216201511Cấu trúc dữ liệu2Lê Quý LộcT6,1-2,F40722-24;27-3964B
295102004216201512Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT4,3-4,E11422-24;27-3960A
296102004216201512Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT4,3-4,E11422-24;27-3960B
297102004216201614Cấu trúc dữ liệu2Lê Quý LộcT2,8-10,E20727-3929-03/06/2017F20813h00
298102004216201615Cấu trúc dữ liệu2Lê Quý LộcT2,6-7,E11227-3925-03/06/2017F20913h00
299102007216201610Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT5,1-4,F11027-3886A
300102007216201610Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT5,1-4,F11027-3886B
301102007216201611Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT2,1-4,F31027-3886A
302102007216201611Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT2,1-4,F31027-3886B
303102010216201410Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT5,3-4,H10622-24;27-3959A
304102010216201410Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT5,3-4,H10622-24;27-3959B
305102010216201411Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT5,1-2,H10722-24;27-3960A
306102010216201411Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT5,1-2,H10722-24;27-3960B
307102010216201412Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,3-4,E11622-24;27-3959A
308102010216201412Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,3-4,E11622-24;27-3959B
309102010216201414Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT5,9-10,E20522-24;27-3931-16/05/2017F20813h00
310102010216201415Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,1-2,E301A22-24;27-3931-16/05/2017F20913h00
311102010216201515Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT6,1-2,E30222-24;27-3945-16/05/2017F21013h00
312102011316201410Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT4,3-4,H10122-24;27-3957A
313102011316201410Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT4,3-4,H10122-24;27-3957B
314102011316201411Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT4,1-2,H10322-24;27-3961A
315102011316201411Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT4,1-2,H10322-24;27-3961B
316102011316201412Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT5,3-4,E11622-24;27-3946-
317102014116201310Phân tích & T.kế hướng đối tượng2Lê Thị Mỹ HạnhT6,1-2,H20122-24;27-3960A
318102014116201310Phân tích & T.kế hướng đối tượng2Lê Thị Mỹ HạnhT6,1-2,H20122-24;27-3960B
319102014116201311Phân tích & T.kế hướng đối tượng2Lê Thị Mỹ HạnhT6,3-4,H20222-24;27-3960A
320102014116201311Phân tích & T.kế hướng đối tượng2Lê Thị Mỹ HạnhT6,3-4,H20222-24;27-3960B
321102014116201312Phân tích & T.kế hướng đối tượng2Nguyễn Thanh BìnhT6,3-4,F20322-24;27-3961A
322102014116201312Phân tích & T.kế hướng đối tượng2Nguyễn Thanh BìnhT6,3-4,F20322-24;27-3961B
32310201631620xx92TH PT&TK hướng đối tượng1Nguyễn Văn Nguyên1-
324102029216201357Mạng máy tính2Nguyễn Tấn KhôiT6,3-5,F20922-24;27-29;33-3735-06/05/2017F1087h00
325102031316201410Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT6,1-2,H40122-24;27-3959A
326102031316201410Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT6,1-2,H40122-24;27-3959B
327102031316201411Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT6,3-4,H10322-24;27-3960A
328102031316201411Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT6,3-4,H10322-24;27-3960B
329102031316201412Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT3,3-4,E11622-24;27-3944-
330102031316201414Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT4,7-8,E20522-24;27-3931-11/05/2017F10815h00
331102031316201415Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT3,1-2,E301A22-24;27-3929-11/05/2017F10915h00
332102035316201310Lập trình mạng2Mai Văn HàT4,3-4,H20122-24;27-3964A
333102035316201310Lập trình mạng2Mai Văn HàT4,3-4,H20122-24;27-3964B
334102035316201311Lập trình mạng2Mai Văn HàT4,1-2,H20222-24;27-3960A
335102035316201311Lập trình mạng2Mai Văn HàT4,1-2,H20222-24;27-3960B
336102035316201312Lập trình mạng2Phạm Minh TuấnT5,1-2,H10522-24;27-3959A
337102035316201312Lập trình mạng2Phạm Minh TuấnT5,1-2,H10522-24;27-3959B
338102041316201314Kiểm thử phần mềm2Lê Mỹ Hà PhươngT5,2-5,E20822-24;27-3629-28/04/2017E2057h00
339102050316201314An toàn Thông tin mạng2Trần Phương NamT6,2-5,E40322-24;27-3629-18/04/2017E2057h00
340102056316201314Thực tập Tốt nghiệp3Phạm Công Thắng40-4529-
341102059316201515Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT4,1-2,E30222-24;27-3945-25/05/2017C1057h00
34210207011620xx92ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT7,6-10,C10530-3341-
34310207011620xx92BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênCN,1-5,C10530-3340-
344102094316201515ATH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT2,1-5,C10530-30;36-3823-
345102094316201515BTH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C10528-30;38-3823-
34610209431620xx92TH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênCN,1-5,C10530-333-
34710210131620xx92TH Giao tiếp người máy1Nguyễn Văn Nguyên1-
34810210331620xx92TH C.đề CN phần mềm1Võ Đức HoàngT4,11-14,C20630-332-
34910210531620xx92TH Cơ sở dữ liệu nâng cao1Nguyễn Văn Nguyên1-
350102118216201616Phương pháp tính2Đỗ Thị Tuyết HoaT2,8-10,E301A27-3946-03/06/2017F20815h00
351102125216201610Nhập môn ngành2Mai Văn HàT7,1-2,Tuần 3939-3993A
352102125216201610Nhập môn ngành2Mai Văn HàT7,1-2,Tuần 3939-3993B
353102125216201611Nhập môn ngành2Mai Văn HàT4,1-2,Tuần 3939-3985A
354102125216201611Nhập môn ngành2Mai Văn HàT4,1-2,Tuần 3939-3985B
355102126316201616Toán rời rạc3Nguyễn Văn HiệuT6,7-10,F40427-3946-31/05/2017F10913h00
356102127316201510ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT4,7-10,C20532-3420-
357102127316201511ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT6,7-10,C20532-3439-
358102127316201511BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT2,1-5,C20638-3940-
359102127316201512ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT4,6-10,C20638-3940-
360102127316201512BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT5,1-5,C20638-3940-
361102127316201614ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT4,1-5,C20638-3914-
362102127316201614BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT3,1-5,C20638-3915-
363102127316201615TH Cấu trúc dữ liệu (new)0.5Võ Đức HoàngCN,1-5,C20636-3725-
364102128316201514Kỹ thuật số ứng dụng2Huỳnh Việt ThắngT6,1-2,E20822-24;27-3938-02/06/2017H4017h00
365102129316201410Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,3-4,H40122-24;27-3958A
366102129316201410Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,3-4,H40122-24;27-3958B
367102129316201411Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,1-2,H10322-24;27-3958A
368102129316201411Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,1-2,H10322-24;27-3958B
369102129316201412Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT4,1-2,E11622-24;27-3943-
370102129316201510Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT5,9-10,B10322-24;27-3964A
371102129316201510Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT5,9-10,B10322-24;27-3964B
372102129316201511Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT5,7-8,B20122-24;27-3952A
373102129316201511Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT5,7-8,B20122-24;27-3952B
374102129316201512Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT2,9-10,F31022-24;27-3949-
375102130316201410ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT3,6-10,C10432-32;34-3440-
376102130316201410BTH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT4,6-10,C10432-32;34-3440-
377102130316201411ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT6,6-10,C10432-32;34-3440-
378102130316201411BTH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT2,1-5,C10432-32;34-3438-
379102130316201510ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT6,6-10,C10433-33;35-3539-
380102130316201510BTH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT4,6-10,C10433-33;35-3540-
381102130316201511ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT2,1-5,C10433-33;35-3540-
382102130316201512ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT4,6-10,C10436-3740-
383102131316201410Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT5,1-2,H10622-24;27-3959A
384102131316201410Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT5,1-2,H10622-24;27-3959B
385102131316201411Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT5,3-4,H10722-24;27-3959A
386102131316201411Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT5,3-4,H10722-24;27-3959B
387102131316201412Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT3,1-2,E11622-24;27-3953A
388102131316201412Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT3,1-2,E11622-24;27-3953B
389102131316201414Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT4,9-10,E20522-24;27-3930-27/05/2017H2077h00
390102131316201415Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT3,3-4,E301A22-24;27-3929-27/05/2017H2087h00
391102131316201477Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngCN,1-2,F10322-24;27-30;33-3857A
392102131316201477Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngCN,1-2,F10322-24;27-30;33-3857B
393102131316201577Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT7,3-4,E11322-24;27-3960A
394102131316201577Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT7,3-4,E11322-24;27-3960B
395102132316201410BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Nguyễn Văn NguyênT5,7-10,C10532-3440-
396102132316201411ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Nguyễn Văn NguyênT4,7-10,C10532-3437-
397102132316201412ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Võ Đức HoàngT2,1-5,C20636-3740-
398102132316201412BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Võ Đức HoàngT3,6-10,C20636-3738-
399102132316201414ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Lê Thị Mỹ HạnhT2,1-4,C20528-3015-
400102132316201414BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Lê Thị Mỹ HạnhT4,1-4,C20528-3015-
401102132316201415ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Lê Thị Mỹ HạnhT5,7-10,C20528-3015-
402102132316201415BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Lê Thị Mỹ HạnhT2,7-10,C20528-3014-
403102132316201477BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Võ Đức HoàngT5,1-5,C20636-3740-
404102132316201577ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Võ Đức HoàngT6,1-5,C20636-3738-
405102132316201577BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Võ Đức HoàngT5,6-10,C20636-3728-
406102134316201410Đồ án Giải thuật & Lập trình2Phan Thanh TaoT2,1-2,XP22-24;27-3926-
407102134316201410BĐồ án Giải thuật & Lập trình2Phan Chí TùngT3,1-2,XP22-24;27-3929-
408102134316201411Đồ án Giải thuật & Lập trình2Lê Quý LộcT5,7-8,XP22-24;27-3927-
409102134316201411BĐồ án Giải thuật & Lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,3-4,XP22-24;27-3928-
410102134316201412Đồ án Giải thuật & Lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT6,3-4,XP22-24;27-3926-
411102134316201412BĐồ án Giải thuật & Lập trình2Nguyễn Văn HiệuT6,1-2,XP22-24;27-3919-
412102135316201410Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Trần Thế VũT4,1-2,H10122-24;27-3956A
413102135316201410Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Trần Thế VũT4,1-2,H10122-24;27-3956B
414102135316201411Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Trần Thế VũT4,3-4,H10322-24;27-3956A
415102135316201411Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Trần Thế VũT4,3-4,H10322-24;27-3956B
416102135316201412Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Trần Thế VũT5,1-2,E11622-24;27-3934-
417102135316201616Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Trần Thế VũT2,6-7,E301A27-3946-18/05/2017F1097h00
418102136316201414Đồ án Lập trình HT & Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT7,1-2,XP22-24;27-3930-03/06/2017H1017h00
419102136316201415Đồ án Lập trình HT & Vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT7,3-4,XP22-24;27-3929-03/06/2017H1019h00
420102138316201414Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT3,7-8,H10222-24;27-3932-01/06/2017H4017h00
421102138316201415Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,3-4,E301A22-24;27-3929-01/06/2017H4027h00
422102139316201414ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT2,1-4,C20228-3015-
423102139316201414BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT3,1-4,C20228-3015-
424102139316201415ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT5,7-10,C20228-3014-
425102139316201415BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT6,7-10,C20228-3015-
426102140316201414Thực tập công nhân2Nguyễn Văn NguyênT2,1-5,XP; T3,1-5,XP; T4,1-5,XP; T5,1-5,XP; T6,1-5,XP32-3930-
427102140316201415Thực tập công nhân2Võ Đức HoàngT2,7-10,XP; T3,7-10,XP; T4,7-10,XP; T5,7-10,XP; T6,7-10,XP32-3929-
428102141316201310Đồ án P.Tích & T.Kế H.Thống thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT2,7-8,XP22-24;27-3929-
429102141316201310BĐồ án P.Tích & T.Kế H.Thống thông tin2Nguyễn Thanh BìnhT7,1-2,XP22-24;27-3930-
430102141316201311Đồ án P.Tích & T.Kế H.Thống thông tin2Trương Ngọc ChâuT2,9-10,XP22-24;27-3929-
431102141316201311BĐồ án P.Tích & T.Kế H.Thống thông tin2Võ Đức HoàngT7,3-4,XP22-24;27-3930-
432102141316201312Đồ án P.Tích & T.Kế H.Thống thông tin2Đặng Hoài PhươngT6,7-8,XP22-24;27-3929-
433102141316201312BĐồ án P.Tích & T.Kế H.Thống thông tin2Phan Huy KhánhT3,9-10,XP22-24;27-3926-
434102142316201310Đồ án Cơ sở ngành mạng2Nguyễn Tấn KhôiT4,7-8,XP22-24;27-3932-
435102142316201310BĐồ án Cơ sở ngành mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT7,3-4,XP22-24;27-3932-
436102142316201311Đồ án Cơ sở ngành mạng2Phạm Minh TuấnT4,9-10,XP22-24;27-3930-
437102142316201311BĐồ án Cơ sở ngành mạng2Mai Văn HàT7,1-2,XP22-24;27-3929-
438102142316201312Đồ án Cơ sở ngành mạng2Nguyễn Văn NguyênT6,9-10,XP22-24;27-3931-
439102142316201312BĐồ án Cơ sở ngành mạng2Trần Hồ Thủy TiênT3,7-8,XP22-24;27-3930-
440102144316201310ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT3,7-10,C10535-3716-
441102144316201310BTH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT5,7-10,C10535-3738-
442102144316201311ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT6,7-10,C10535-3740-
443102144316201311BTH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT7,7-10,C10535-3740-
444102144316201312ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT4,7-10,C10535-3740-
445102146316201310Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,1-2,H20122-24;27-3951A
446102146316201310Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,1-2,H20122-24;27-3951B
447102146316201311Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,3-4,H20122-24;27-3954A
448102146316201311Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,3-4,H20122-24;27-3954B
449102146316201312Công nghệ di động2Trần Thế VũT7,1-2,H20322-24;27-3954A
450102146316201312Công nghệ di động2Trần Thế VũT7,1-2,H20322-24;27-3954B
451102146316201414Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,9-10,H10222-24;27-3930-29/05/2017H3017h00
452102146316201415Công nghệ di động2Trần Thế VũT5,3-4,E301A22-24;27-3929-29/05/2017H3027h00
453102149316201311Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT5,3-4,H20222-24;27-3921-
454102149316201312Lập trình .NET2Nguyễn Văn HiệuT2,1-2,H20622-24;27-3942-
455102149316201414Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT2,7-9,E20522-24;27-3930-23/05/2017F1019h00
456102149316201415Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT2,1-3,E301B22-24;27-3929-23/05/2017F1029h00
457102150316201310Lập trình trên Linux2Trần Hồ Thủy TiênT2,3-4,H20122-24;27-3920-23/05/2017F40313h00
458102152316201310Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,3-4,H20122-24;27-3951A
459102152316201310Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,3-4,H20122-24;27-3951B
460102152316201311Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,1-2,H20222-24;27-3961A
461102152316201311Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,1-2,H20222-24;27-3961B
462102152316201312Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,3-4,H10622-24;27-3957A
463102152316201312Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,3-4,H10622-24;27-3957B
464102159316201510Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT5,7-8,B10322-24;27-3965A
465102159316201510Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT5,7-8,B10322-24;27-3965B
466102159316201511Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT5,9-10,B20122-24;27-3964A
467102159316201511Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT5,9-10,B20122-24;27-3964B
468102159316201512Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT4,1-2,E11422-24;27-3942-
469102167316201314Thị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT4,3-5,E20622-24;27-3629-06/05/2017E2067h00
47010217331620xx90Đồ án Tốt nghiệp (HTN)10Khoa CN Thông tin15
47110217431620xx90Đồ án Tốt nghiệp (CNPM)10Khoa CN Thông tin93
47210217531620xx90Đồ án Tốt nghiệp (Mạng)10Khoa CN Thông tin27
47310217631620xx90Đồ án Tốt nghiệp (HTTT)10Khoa CN Thông tin17
474102177316201377Phát triển phần mềm mã nguồn mở2Nguyễn Văn HiệuT3,1-2,H30222-24;27-3948-
475102177316201378Phát triển phần mềm mã nguồn mở2Nguyễn Văn HiệuT3,3-4,H30322-24;27-3949-
476102178316201314Quản lý dự án CNTT2Võ Trung HùngT3,1-3,E40122-24;27-3630-03/05/2017E2057h00
477102201316201314Cơ sở hệ thống thông tin2Nguyễn Văn HiệuT2,3-5,E40222-24;27-3629-25/04/2017E2057h00
478102209316201414Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT6,7-8,H10222-24;27-3933-19/05/2017F2077h00
479102209316201415Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT5,1-2,E301A22-24;27-3932-19/05/2017F2087h00
480102209316201515Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT3,1-2,E20722-24;27-3945-19/05/2017F2097h00
481102211316201510Phân tích & TK giải thuật2Phan Chí TùngT6,1-2,F40622-24;27-3934-
482102211316201511Phân tích & TK giải thuật2Phan Chí TùngT6,3-4,F40722-24;27-3962A
483102211316201511Phân tích & TK giải thuật2Phan Chí TùngT6,3-4,F40722-24;27-3962B
484102219016201314Chuyên đề2Hoàng Kim HoànT7,2-5,E20822-24;27-3629-21/04/2017E2057h00
485102247016201515Xử lý tín hiệu sô2Ninh Khánh DuyT6,3-4,E30222-24;27-3945-30/05/2017F2077h00
486102262316201505Lập trình C++2Đặng Hoài PhươngCN,3-5,F10322-24;27-3782A11/05/2017F10813h00
487102262316201505Lập trình C++2Đặng Hoài PhươngCN,3-5,F10322-24;27-3782B11/05/2017F10913h00
488102263016201653Kỹ năng mềm2Đặng Kim HoàngT3,6-7,E301B27-3943-
489103007316201317Chẩn đoán kỹ thuật động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,1-2,H10522-24;27-30;34-3958A18/05/2017F4017h00
490103007316201317Chẩn đoán kỹ thuật động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,1-2,H10522-24;27-30;34-3958B18/05/2017F4027h00
491103007316201318Chẩn đoán kỹ thuật động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,3-5,H10622-24;27-33;37-3959A18/05/2017F4037h00
492103007316201318Chẩn đoán kỹ thuật động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,3-5,H10622-24;27-33;37-3959B18/05/2017F4057h00
493103007316201319Chẩn đoán kỹ thuật động cơ2Trần Thanh Hải TùngT6,3-5,H10822-24;27-3644-18/05/2017F4067h00
494103008316201417Kết cấu tính toán động cơ đốt trong3Dương Việt DũngT6,1-3,H10522-24;27-3948-27/05/2017F1067h00
495103008316201418Kết cấu tính toán động cơ đốt trong3Nguyễn Quang TrungT2,8-10,B10322-24;27-3949-27/05/2017F1077h00
496103008316201419Kết cấu tính toán động cơ đốt trong3Dương Việt DũngT3,1-4,H10223-24;27-3725-27/05/2017F1087h00
497103008316201420Kết cấu tính toán động cơ đốt trong3Dương Việt DũngT4,1-3,B11122-24;27-3936-27/05/2017F1097h00
498103016316201317Thí nghiệm Động cơ1Dương Việt DũngT4,9-10,E11222-24;27-30;34-3961A
499103016316201317Thí nghiệm Động cơ1Dương Việt DũngT4,9-10,E11222-24;27-30;34-3961B
500103016316201318Thí nghiệm Động cơ1Dương Việt DũngT5,7-8,H20122-24;27-33;37-3959A
501103016316201318Thí nghiệm Động cơ1Dương Việt DũngT5,7-8,H20122-24;27-33;37-3959B
502103016316201319Thí nghiệm Động cơ1Dương Việt DũngT2,9-10,H20222-24;27-3652A
503103016316201319Thí nghiệm Động cơ1Dương Việt DũngT2,9-10,H20222-24;27-3652B
504103042316201419Phương pháp phần tử hữu hạn3Phan Minh ĐứcT2,7-10,H10223-24;27-3725-04/06/2017F3077h00
505103045316201317Đồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT5,1-3,XP22-24;27-30;34-3930-02/06/2017F3097h00
506103045316201317BĐồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT7,1-3,XP22-24;27-30;34-3933-02/06/2017F3099h00
507103045316201318Đồ án Thiết kế ôtô2Lê Văn TụyT4,1-3,XP22-24;27-33;37-3930-02/06/2017F3107h00
508103045316201318BĐồ án Thiết kế ôtô2Lê Văn TụyT4,7-9,XP22-24;27-33;37-3929-02/06/2017F3109h00
509103045316201319Đồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT3,1-3,XP22-24;27-3630-02/06/2017F31013h00
510103045316201319BĐồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT2,1-3,XP22-24;27-3616-02/06/2017F31015h00
51110304531620xx92BĐồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT4,11-14,F10929-3620-02/06/2017F30913h00
51210304931620xx90Đồ án Tốt nghiệp (C4)10Khoa Cơ khí GT116
513103051316201419Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT38-3925-
514103052316201317Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT31-3357A
515103052316201317Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT31-3357B
516103052316201318Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT34-3659A
517103052316201318Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT34-3659B
518103052316201319Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT37-3942-
519103067316201479Thiết bị thuỷ khí2Phan Thành LongT4,3-4,F30822-24;27-3964A19/05/2017H2027h00
520103067316201479Thiết bị thuỷ khí2Phan Thành LongT4,3-4,F30822-24;27-3964B19/05/2017H2017h00
521103067316201481Thiết bị thuỷ khí2Nguyễn Võ ĐạoT4,1-2,F30722-24;27-3959A19/05/2017H2037h00
522103067316201481Thiết bị thuỷ khí2Nguyễn Võ ĐạoT4,1-2,F30722-24;27-3959B19/05/2017H2047h00
523103070316201417ATN Thuỷ khí0.5Nguyễn Võ ĐạoT6,6-10,PTN TK36-3731-
524103070316201417BTN Thuỷ khí0.5Nguyễn Võ ĐạoT4,6-10,PTN TK36-3733-
525103070316201418ATN Thuỷ khí0.5Nguyễn Võ ĐạoT3,1-5,PTN TK36-3732-
526103070316201419TN Thuỷ khí0.5Nguyễn Võ ĐạoT5,6-10,PTN36-3725-
527103073316201417Đồ án Truyền động thuỷ khí động lực1.5Nguyễn Võ ĐạoT2,4-5,H10422-24;27-3935-31/05/2017F4017h00
528103073316201417BĐồ án Truyền động thuỷ khí động lực1.5Nguyễn Võ ĐạoT5,1-2,XP22-24;27-3924-31/05/2017F4019h00
529103073316201418Đồ án Truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT5,9-10,H10322-24;27-3933-31/05/2017F4027h00
530103073316201418BĐồ án Truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT6,9-10,XP22-24;27-394-31/05/2017F4029h00
531103073316201419Đồ án Truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT4,7-10,XP23-24;27-3725-31/05/2017F4037h00
53210307631620xx92Đồ án Thiết kế Động cơ đốt trong2Nguyễn Quang TrungT7,1-4,VPK29-367-30/05/2017F10817h30
533103077316201317ATH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT2,6-10,Xưởng ĐL34-3618-
534103077316201317BTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT3,1-5,Xưởng ĐL34-3616-
535103077316201317CTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT4,1-5,Xưởng ĐL34-3616-
536103077316201317DTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT5,6-10,Xưởng ĐL34-3615-
537103077316201318ATH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT5,1-5,Xưởng ĐL32-33;37-3715-
538103077316201318BTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT2,6-10,Xưởng ĐL28-29;31-3116-
539103077316201318CTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT3,1-5,Xưởng ĐL28-29;31-3115-
540103077316201318ETH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT4,6-10,Xưởng ĐL28-29;31-3110-
541103077316201319ATH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT6,6-10,Xưởng ĐL28-29;31-3115-
542103077316201319BTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT5,1-5,Xưởng ĐL28-29;31-3114-
543103077316201319CTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT5,6-10,Xưởng ĐL28-29;31-3115-
544103079316201317ATH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT2,6-10,AVL34-3916-
545103079316201317BTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT3,1-5,AVL34-3916-
546103079316201317CTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL34-3915-
547103079316201317DTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT5,6-10,AVL34-3916-
548103079316201318ATH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT2,6-10,AVL27-29;31-3314-
549103079316201318BTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT3,1-5,AVL27-29;31-3316-
550103079316201318CTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT5,1-5,AVL27-29;31-3316-
551103079316201318DTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT6,1-5,AVL27-29;31-3316-
552103079316201319ATH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT6,6-10,AVL27-29;31-3315-
553103079316201319BTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT5,6-10,AVL27-29;31-3316-
554103079316201319ETH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT5,1-5,AVL31-3615-
555103103316201320Thiết bị Tàu thuỷ2Phạm Trường ThiT4,8-10,B20422-24;27-3626-10/05/2017F1087h00
556103109216201501Thủy khí & Máy thủy khí2Nguyễn Võ ĐạoT4,3-5,F30322-24;27-33;36-3971A
557103109216201501Thủy khí & Máy thủy khí2Nguyễn Võ ĐạoT4,3-5,F30322-24;27-33;36-3971B
558103109216201502Thủy khí & Máy thủy khí2Nguyễn Võ ĐạoT2,1-3,F20822-24;27-35;38-3969A
559103109216201502Thủy khí & Máy thủy khí2Nguyễn Võ ĐạoT2,1-3,F20822-24;27-35;38-3969B
560103109216201505Thủy khí & Máy thủy khí2Phan Thành LongT7,1-3,F21022-24;27-3795A
561103109216201505Thủy khí & Máy thủy khí2Phan Thành LongT7,1-3,F21022-24;27-3795B
562103111216201434Thuỷ khí ứng dụng2Phạm Thị Kim LoanT3,1-2,E20622-24;27-3931-11/05/2017H1027h00
563103127316201420Cơ học kết cấu tàu thuỷ3Nguyễn Văn Thiên ÂnT2,1-3,B11122-24;27-3931-16/05/2017F2097h00
564103128316201420Động lực học tàu thuỷ3Nguyễn Thị Huyền TrangT5,1-3,B11122-24;27-3932-11/05/2017F1067h00
565103135316201320Công ước & quy phạm đóng tàu1Phạm Trường ThiT4,6-7,B20422-24;27-3626-
566103136316201320Thiết kế Tàu thuỷ3Trần Văn LuậnT6,7-10,B20422-24;27-3626-15/05/2017F3077h00
567103137316201320Đồ án Thiết kế Tàu thuỷ2Trần Văn LuậnT5,7-9,XP22-24;27-3629-31/05/2017F1097h00
568103142216201320Thực tập Kỹ thuật 2 (KTTT)1.5Phạm Trường Thi37-3926-
569103145316201320Công nghệ hàn tàu2Đinh Minh DiệmT2,8-10,B10222-24;27-3628-19/05/2017F2067h00
570103153316201320Kỹ thuật tàu cao tốc2Trần Văn LuậnT3,7-9,B20422-24;27-3626-25/05/2017F1107h00
571103156016201620Nhập môn ngành (KTTT)2Trần Văn LuậnT4,1-3,H30427-3954A
572103156016201620Nhập môn ngành (KTTT)2Trần Văn LuậnT4,1-3,H30427-3954B
573103156216201617Nhập môn ngành2Nguyễn Văn ĐôngT3,1-3,F30927-3970A
574103156216201617Nhập môn ngành2Nguyễn Văn ĐôngT3,1-3,F30927-3970B
575103156216201618Nhập môn ngành2Dương Việt DũngT7,1-3,F20327-3969A
576103156216201618Nhập môn ngành2Dương Việt DũngT7,1-3,F20327-3969B
577103157016201517Thủy khí3Phan Thành LongT6,6-8,F30722-24;27-3958A
578103157016201517Thủy khí3Phan Thành LongT6,6-8,F30722-24;27-3958B
579103157016201518Thủy khí3Phan Thành LongT2,7-9,F30822-24;27-3986A
580103157016201518Thủy khí3Phan Thành LongT2,7-9,F30822-24;27-3986B
581103157016201520Thủy khí3Phạm Thị Kim LoanT6,3-5,H10422-24;27-3961A
582103157016201520Thủy khí3Phạm Thị Kim LoanT6,3-5,H10422-24;27-3961B
58310316001620xx92Truyền động tự động điện2Khương Công MinhT5,11-14,F10729-3670A17/05/2017H1037h00
58410316001620xx92Truyền động tự động điện2Khương Công MinhT5,11-14,F10729-3670B17/05/2017H1057h00
585103161016201417Lý thuyết ô tô & máy công trình3Nguyễn Văn ĐôngT7,8-10,F10222-24;27-3964A
586103161016201417Lý thuyết ô tô & máy công trình3Nguyễn Văn ĐôngT7,8-10,F10222-24;27-3964B
587103161016201418Lý thuyết ô tô & máy công trình3Nguyễn Việt HảiT6,1-3,H10122-24;27-3936-
588103161016201419Lý thuyết ô tô & máy công trình3Phan Minh ĐứcT5,1-4,H10223-24;27-3725-16/05/2017F2087h00
589103163016201417Máy & Truyền động thủy khí3Phạm Thị Kim LoanT2,1-3,H10422-24;27-3948-
590103163016201418Máy & Truyền động thủy khí3Phan Thành LongT5,6-8,H10322-24;27-3947-
591103163016201419Máy & Truyền động thủy khí3Phạm Thị Kim LoanT4,1-4,H10223-24;27-3725-24/05/2017F3037h00
592103163016201420Máy & Truyền động thủy khí3Phạm Thị Kim LoanT3,3-5,E11222-24;27-3934-
593103167016201317Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT6,7-10,H10522-24;27-30;34-3959A
594103167016201317Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT6,7-10,H10522-24;27-30;34-3959B
595103167016201318Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT3,7-10,H10522-24;27-33;37-3959A
596103167016201318Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT3,7-10,H10522-24;27-33;37-3959B
597103167016201319Thiết kế các hệ thống ô tô3Lê Văn TụyT3,7-10,H20222-24;27-3645-11/05/2017F1077h00
598103168016201317Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT3,8-10,H20122-24;27-30;34-3960A
599103168016201317Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT3,8-10,H20122-24;27-30;34-3960B
600103168016201318Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT6,8-10,H20122-24;27-33;37-3959A
601103168016201318Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT6,8-10,H20122-24;27-33;37-3959B
602103168016201319Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT4,8-10,H20222-24;27-3646-23/05/2017F3017h00
603103169016201317Nhiên liệu & Dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT3,6-7,H20122-24;27-30;34-3959A
604103169016201317Nhiên liệu & Dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT3,6-7,H20122-24;27-30;34-3959B
605103169016201318Nhiên liệu & Dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT6,6-7,H20122-24;27-33;37-3961A
606103169016201318Nhiên liệu & Dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT6,6-7,H20122-24;27-33;37-3961B
607103169016201319Nhiên liệu & Dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT4,6-7,H20222-24;27-3644-
608103169016201320Nhiên liệu & Dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT2,6-7,B10222-24;27-3626-
609103170016201317Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT4,7-8,E11222-24;27-30;34-3959A
610103170016201317Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT4,7-8,E11222-24;27-30;34-3959B
611103170016201318Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT5,9-10,H20122-24;27-33;37-3962A
612103170016201318Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT5,9-10,H20122-24;27-33;37-3962B
613103170016201319Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT2,7-8,H20222-24;27-3645-
614103171016201317Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT2,3-5,H10522-24;27-30;34-3961A15/05/2017F3017h00
615103171016201317Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT2,3-5,H10522-24;27-30;34-3961B15/05/2017F3027h00
616103171016201318Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT2,1-2,H10622-24;27-33;37-3960A15/05/2017F3037h00
617103171016201318Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT2,1-2,H10622-24;27-33;37-3960B15/05/2017F3067h00
618103171016201319Điều khiển tự động HT truyền lực1Lê Văn TụyT6,1-2,H10822-24;27-3644-
61910317601620xx92AĐồ án TK Hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Văn TụyT5,11-14,F10629-3616-01/06/2017F2037h00
62010317601620xx92BĐồ án TK Hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT5,11-14,F10229-3630-01/06/2017F2039h00
62110319001620xx90Đồ án tốt nghiệp KTTT10Khoa Cơ khí GT13
622104006316201522Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,9-10,E11322-24;27-3974A
623104006316201522Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,9-10,E11322-24;27-3974B
624104006316201523Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,7-8,E11422-24;27-3975A
625104006316201523Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,7-8,E11422-24;27-3975B
62610401531620xx92Mạng nhiệt2Mã Phước HoàngT6,11-14,F10329-3626-20/05/2017F1097h00
627104018316201322Đồ án Lò hơi2Nguyễn Quốc HuyT7,1-2,XP22-24;27-3630-
628104018316201322BĐồ án Lò hơi2Nguyễn Quốc HuyT5,1-3,XP22-24;27-3633-
629104018316201325Đồ án Lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT4,1-2,XP22-24;27-3625-
630104018316201325BĐồ án Lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT4,3-4,XP22-24;27-3619-
631104028316201322Đồ án Sấy2Trần Văn VangT3,3-5,XP22-24;27-3632-
632104028316201322BĐồ án Sấy2Trần Văn VangT6,1-3,XP22-24;27-3634-
633104029316201322Chuyên đề Sấy1Trần Văn VangT2,8-9,H10422-24;27-3670A
634104029316201322Chuyên đề Sấy1Trần Văn VangT2,8-9,H10422-24;27-3670B
63510403731620xx90Đồ án Tốt nghiệp (N)10Khoa Nhiệt76
636104045116201435Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,3-4,E20722-24;27-3928-29/05/2017F10113h00
637104045116201505Kỹ thuật nhiệt2Trần Văn VangT4,3-5,H20522-24;27-3784A
638104045116201505Kỹ thuật nhiệt2Trần Văn VangT4,3-5,H20522-24;27-3784B
639104045116201517Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,7-8,F30722-24;27-3976A
640104045116201517Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,7-8,F30722-24;27-3976B
641104045116201518Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,9-10,F30622-24;27-3975A
642104045116201518Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,9-10,F30622-24;27-3975B
643104045116201520Kỹ thuật nhiệt2Trần Văn VangT4,1-2,H10522-24;27-3966A
644104045116201520Kỹ thuật nhiệt2Trần Văn VangT4,1-2,H10522-24;27-3966B
645104045116201559Kỹ thuật nhiệt2Võ Chí ChínhT7,1-3,F31022-24;27-3776A
646104045116201559Kỹ thuật nhiệt2Võ Chí ChínhT7,1-3,F31022-24;27-3776B
647104045116201560Kỹ thuật nhiệt2Mã Phước HoàngT5,1-3,H40222-24;27-3785A
648104045116201560Kỹ thuật nhiệt2Mã Phước HoàngT5,1-3,H40222-24;27-3785B
649104045116201564Kỹ thuật nhiệt2Mã Phước HoàngT3,7-9,B10322-24;27-3767A
650104045116201564Kỹ thuật nhiệt2Mã Phước HoàngT3,7-9,B10322-24;27-3767B
651104045116201567Kỹ thuật nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT5,3-5,F30222-24;27-30;33-3883A
652104045116201567Kỹ thuật nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT5,3-5,F30222-24;27-30;33-3883B
653104045116201568Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,3-5,F30122-24;27-30;33-3887A
654104045116201568Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,3-5,F30122-24;27-30;33-3887B
655104045116201569Kỹ thuật nhiệt2Trần Thanh SơnT3,1-2,F30222-24;27-30;33-3888A
656104045116201569Kỹ thuật nhiệt2Trần Thanh SơnT3,1-2,F30222-24;27-30;33-3888B
657104045116201575Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,3-5,F20822-24;27-3758A
658104045116201575Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,3-5,F20822-24;27-3758B
659104045116201577Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,1-2,F20822-24;27-3958A
660104045116201577Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,1-2,F20822-24;27-3958B
661104045116201579Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,3-5,F10622-24;27-3656A
662104045116201579Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,3-5,F10622-24;27-3656B
663104045116201581Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,1-2,F30122-24;27-3671A
664104045116201581Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,1-2,F30122-24;27-3671B
66510404511620xx92Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,11-14,F10229-3662-
66610404511620xx92Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,11-14,F10229-3662A
66710404511620xx92Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,11-14,F10229-3662B
668104052316201325Chuyên đề Tuốc bin1Trần Thanh SơnT3,7-8,H20422-24;27-3642-
669104054316201422Năng lượng tái tạo2Nguyễn BốnT2,1-2,H10322-24;27-3959A
670104054316201422Năng lượng tái tạo2Nguyễn BốnT2,1-2,H10322-24;27-3959B
671104054316201423Năng lượng tái tạo2Khoa NhiệtT7,1-2,H30322-24;27-3953A
672104054316201423Năng lượng tái tạo2Khoa NhiệtT7,1-2,H30322-24;27-3953B
673104054316201425Năng lượng tái tạo2Nguyễn BốnT2,3-4,H10722-24;27-3955A
674104054316201425Năng lượng tái tạo2Nguyễn BốnT2,3-4,H10722-24;27-3955B
67510406231620xx90Đồ án Tốt nghiệp (NLMT)10Khoa Nhiệt30
676104073216201622Nhập môn ngành2Thái Ngọc SơnT5,1-2,E11527-3970A
677104073216201622Nhập môn ngành2Thái Ngọc SơnT5,1-2,E11527-3970B
678104073216201623Nhập môn ngành2Trần Văn VangT3,1-2,H20627-3939-
67910407531620xx92Nhiệt động kỹ thuật4Mã Phước HoàngT3,11-14,F103; T7,2-5,F30329-3614-22/05/2017F10917h30
680104077316201522Kỹ thuật cháy2Nguyễn Quốc HuyT3,3-4,E11522-24;27-3946-
681104077316201522BKỹ thuật cháy2Nguyễn Quốc HuyT7,3-4,E11422-24;27-3942-
682104077316201523Kỹ thuật cháy2Nguyễn Quốc HuyT2,9-10,F30922-24;27-3946-
683104078316201422Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT3,3-5,F40122-24;27-3958A
684104078316201422Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT3,3-5,F40122-24;27-3958B
685104078316201423Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT4,1-3,H30122-24;27-3946-
686104078316201425Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT5,1-3,H30722-24;27-3952A
687104078316201425Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT5,1-3,H30722-24;27-3952B
688104079316201422Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT2,3-4,H10322-24;27-3960A
689104079316201422Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT2,3-4,H10322-24;27-3960B
690104079316201423Lò hơi 12Nguyễn Quốc HuyT3,1-2,E11422-24;27-3947-
691104079316201425Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT2,1-2,H10722-24;27-3955A
692104079316201425Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT2,1-2,H10722-24;27-3955B
693104086316201322Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT4,6-7,H20122-24;27-3657A
694104086316201322Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT4,6-7,H20122-24;27-3657B
695104087316201322Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT7,3-5,E11622-24;27-3657A
696104087316201322Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT7,3-5,E11622-24;27-3657B
697104087316201325Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT6,7-9,H20422-24;27-3657A
698104087316201325Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT6,7-9,H20422-24;27-3657B
699104088316201322ATN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT3,6-10,D11531-3413-
700104088316201322BTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT4,1-5,D11531-3416-
701104088316201322CTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT5,6-10,D11531-3416-
702104088316201322DTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT6,6-10,D11531-3416-
703104088316201325ATN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT6,1-5,D11531-3416-
704104088316201325BTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT5,1-5,D11531-3415-
705104088316201325CTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT4,6-10,D11531-3414-
706104089316201322Nhà máy nhiệt điện2Phạm Duy VũT4,8-10,H20122-24;27-3662A
707104089316201322Nhà máy nhiệt điện2Phạm Duy VũT4,8-10,H20122-24;27-3662B
708104089316201325Nhà máy nhiệt điện2Trần Thanh SơnT2,8-10,H20422-24;27-3648-
709104090316201322Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4358A
710104090316201322Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4358B
711104090316201325Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4346-
712104091316201322Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT2,6-7,H10422-24;27-3658A
713104091316201322Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT2,6-7,H10422-24;27-3658B
714104091316201325Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT3,9-10,H20422-24;27-3647-
715104092316201325Chuyên đề lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT3,1-3,H10122-24;27-3641-27/04/2017F10113h00
716104093316201325Kỹ thuật xử lý phát thải1Phạm Duy VũT2,6-7,H20422-24;27-3643-
71710409531620xx92Đồ án nhà máy nhiệt điện1.5Phạm Duy VũT7,2-4,VPKhoa29-3613-23/05/2017F10817h30
718104100016201422Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT5,3-5,F20922-24;27-3964A
719104100016201422Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT5,3-5,F20922-24;27-3964B
720104100016201423Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT3,3-5,E11422-24;27-3956A
721104100016201423Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT3,3-5,E11422-24;27-3956B
722104100016201425Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT4,1-3,H30722-24;27-3956A
723104100016201425Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT4,1-3,H30722-24;27-3956B
724105000316201432ATN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20237-3826-
725105000316201432BTN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20237-3818-
726105000316201433ATN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20237-3824-
727105000316201433BTN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20237-3826-
728105002316201432Đồ án Vi xử lý & Vi điều khiển2Ngô Đình ThanhT3,3-4,XP22-24;27-34;36-4027-
729105002316201432BĐồ án Vi xử lý & Vi điều khiển2Ngô Đình ThanhT3,1-2,XP22-24;27-34;36-4024-
730105002316201433Đồ án Vi xử lý & Vi điều khiển2Trần Thái Anh ÂuT7,1-2,XP22-24;27-35;37-4025-
731105002316201433BĐồ án Vi xử lý & Vi điều khiển2Trần Thái Anh ÂuT7,3-4,XP22-24;27-35;37-4023-
732105002316201435Đồ án Vi xử lý & Vi điều khiển2Nguyễn Văn Minh TríT2,4-5,E20722-24;27-3928-02/06/2017H1057h00
733105005316201557Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT3,1-3,E40322-24;27-3973A20/05/2017F40613h00
734105005316201557Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT3,1-3,E40322-24;27-3973B20/05/2017F40513h00
735105017316201427Thực tập Nhận thức1Khoa Điện32-3273A
736105017316201427Thực tập Nhận thức1Khoa Điện32-3273B
737105017316201428Thực tập Nhận thức1Khoa Điện33-3363A
738105017316201428Thực tập Nhận thức1Khoa Điện33-3363B
739105017316201429Thực tập Nhận thức1Khoa Điện34-3473A
740105017316201429Thực tập Nhận thức1Khoa Điện34-3473B
741105017316201432Thực tập Nhận thức1Khoa Điện35-3535-
742105017316201433Thực tập Nhận thức1Khoa Điện36-3644-
743105017316201533Thực tập Nhận thức1Khoa Điện36-360
744105017316201534Thực tập Nhận thức(15DCLC)1Khoa Điện36-360
745105017316201535Thực tập Nhận thức(15TDHCLC)1Khoa Điện36-360
746105021316201427Đồ án Mạng điện2Lưu Ngọc AnT6,1-2,XP22-24;27-31;33-4027-
747105021316201427BĐồ án Mạng điện2Trần Vinh TịnhT2,4-5,XP22-24;27-31;33-4026-
748105021316201427CĐồ án Mạng điện2Lưu Ngọc AnT6,3-4,XP22-24;27-31;33-4018-
749105021316201428Đồ án Mạng điện2Dương Minh QuânT6,1-2,XP22-24;27-32;34-4025-
750105021316201428BĐồ án Mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT7,4-5,XP22-24;27-32;34-4025-
751105021316201428CĐồ án Mạng điện2Dương Minh QuânT6,3-4,XP22-24;27-32;34-4024-
752105021316201429Đồ án Mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT4,7-8,XP22-24;27-33;35-4025-
753105021316201429BĐồ án Mạng điện2Dương Minh QuânT3,4-5,XP22-24;27-33;35-4024-
754105021316201429CĐồ án Mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT4,9-10,XP22-24;27-33;35-4026-
755105021316201434Đồ án Mạng điện2Đinh Thành ViệtT6,1-2,XP22-24;27-3930-03/06/2017H1027h00
756105022316201427Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Đoàn Ngọc Minh TúT5,1-2,F30122-24;27-31;33-4077A
757105022316201427Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Đoàn Ngọc Minh TúT5,1-2,F30122-24;27-31;33-4077B
758105022316201428Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Lê Thị Tịnh MinhT2,3-4,F20322-24;27-32;34-4076A
759105022316201428Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Lê Thị Tịnh MinhT2,3-4,F20322-24;27-32;34-4076B
760105022316201429Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Lê Thị Tịnh MinhT2,1-2,F10222-24;27-33;35-4076A
761105022316201429Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Lê Thị Tịnh MinhT2,1-2,F10222-24;27-33;35-4076B
762105022316201434Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Lê Thị Tịnh MinhT5,1-2,E20622-24;27-3930-22/05/2017H1017h00
763105023316201427Mạng điện3Trần Vinh TịnhT2,1-3,F10322-24;27-31;33-4074A
764105023316201427Mạng điện3Trần Vinh TịnhT2,1-3,F10322-24;27-31;33-4074B
765105023316201428Mạng điện3Nguyễn Hữu HiếuT7,1-3,F11022-24;27-32;34-4081A
766105023316201428Mạng điện3Nguyễn Hữu HiếuT7,1-3,F11022-24;27-32;34-4081B
767105023316201429Mạng điện3Dương Minh QuânT3,1-3,F20322-24;27-33;35-4074A
768105023316201429Mạng điện3Dương Minh QuânT3,1-3,F20322-24;27-33;35-4074B
769105023316201434Mạng điện3Đinh Thành ViệtT4,3-5,E20822-24;27-3930-01/06/2017H3017h00
770105034316201327Đồ án Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT2,7-8,XP22-24;27-3930-
771105034316201327BĐồ án Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT5,3-4,XP22-24;27-3929-
772105034316201328Đồ án Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT2,9-10,XP22-24;27-3930-
773105034316201328BĐồ án Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT5,1-2,XP22-24;27-3929-
774105034316201329Đồ án Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT2,9-10,XP22-24;27-3922-
775105034316201329BĐồ án Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT2,7-8,XP22-24;27-3930-
776105034316201330Đồ án Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT2,3-4,XP22-24;27-3917-
777105034316201330BĐồ án Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT4,1-2,XP22-24;27-3929-
778105034316201435Đồ án Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT4,4-5,E20722-24;27-3928-31/05/2017H1017h00
779105045316201332Mạng T.thông C.nghiệp& hệ SCADA2Ngô Đình ThanhT4,6-7,H20722-24;27-3937-
780105045316201333Mạng T.thông C.nghiệp& hệ SCADA2Nguyễn Kim ÁnhT3,6-7,H30322-24;27-3950-
781105045316201334Mạng T.thông C.nghiệp& hệ SCADA2Nguyễn Kim ÁnhT6,3-5,E20522-24;27-3634-22/04/2017E2077h00
782105048316201334Mô hình hoá & M.phỏng HT Đ.khiển2Lê Tiến DũngT4,1-3,E20522-24;27-3635-27/04/2017E2087h00
78310506031620xx90Đồ án Tốt nghiệp (12CLC)10Khoa Điện1
784105064316201327Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Ngô Văn DưỡngT2,1-2,H30322-24;27-3958A
785105064316201327Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Ngô Văn DưỡngT2,1-2,H30322-24;27-3958B
786105064316201328Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT6,9-10,H20322-24;27-3941-
787105064316201329Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Phạm Văn KiênT3,6-7,H20722-24;27-3954A
788105064316201329Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Phạm Văn KiênT3,6-7,H20722-24;27-3954B
789105064316201330Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT2,9-10,H20322-24;27-3960A
790105064316201330Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT2,9-10,H20322-24;27-3960B
791105092116201522ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10634-3529-
792105092116201522BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I10634-3522-
793105092116201522CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10634-3528-
794105092116201523ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10634-3530-
795105092116201523BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I10634-3530-
796105092116201523CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10634-3530-
797105092116201538ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10634-3531-
798105092116201538BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10629-3019-
799105092116201538CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10629-3030-
800105092116201539ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10629-3030-
801105092116201539BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10629-3028-
802105092116201540ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10629-3030-
803105092116201540BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10629-3030-
804105092116201540CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10632-3331-
805105092116201545ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10632-3329-
806105092116201545BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10632-3329-
807105092116201546ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10632-3328-
808105092116201546BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I10632-3327-
809105092316201527Lý thuyết Điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT3,9-10,F21022-24;27-3996A
810105092316201527Lý thuyết Điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT3,9-10,F21022-24;27-3996B
811105092316201528Lý thuyết Điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT3,7-8,F11022-24;27-3994A
812105092316201528Lý thuyết Điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT3,7-8,F11022-24;27-3994B
813105092316201533Lý thuyết Điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT5,9-10,E11722-24;27-3996A
814105092316201533Lý thuyết Điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT5,9-10,E11722-24;27-3996B
815105092316201534Lý thuyết Điều khiển tự động2Nguyễn Lê HòaT6,3-5,E301B22-24;27-3642-02/06/2017F20313h00
816105093116201514Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,3-4,E40222-24;27-3938-10/05/2017F1017h00
817105093116201515Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT3,3-4,E20722-24;27-3945-10/05/2017F1027h00
818105093116201522Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT3,1-2,E11522-24;27-3974A
819105093116201522Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT3,1-2,E11522-24;27-3974B
820105093116201523Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,F20622-24;27-3973A
821105093116201523Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,F20622-24;27-3973B
822105093116201538Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,4-5,F20722-24;27-3972A
823105093116201538Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,4-5,F20722-24;27-3972B
824105093116201539Kỹ thuật điện2Lê Thành BắcT2,1-2,F10822-24;27-3969A
825105093116201539Kỹ thuật điện2Lê Thành BắcT2,1-2,F10822-24;27-3969B
826105093116201540Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,1-2,E11722-24;27-3976A
827105093116201540Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,1-2,E11722-24;27-3976B
828105093116201545Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT3,6-7,F30922-24;27-3969A
829105093116201545Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT3,6-7,F30922-24;27-3969B
830105093116201546Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT4,6-7,F10222-24;27-3970A
831105093116201546Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT4,6-7,F10222-24;27-3970B
832105093116201641Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT6,7-9,E301A27-3933-03/06/2017F1027h00
833105093116201642Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,7-9,E20827-3931-03/06/2017F1029h00
834105093116201659Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT4,8-10,F10127-3967A
835105093116201659Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT4,8-10,F10127-3967B
836105093116201660Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT2,8-10,E11627-3952A
837105093116201660Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT2,8-10,E11627-3952B
838105093116201664Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,7-9,F10227-3953A
839105093116201664Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,7-9,F10227-3953B
84010509311620xx92Kỹ thuật điện2Phan Văn HiềnT3,11-14,F10629-3631-
841105098316201527ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20227-2827-
842105098316201527BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20227-2823-
843105098316201527CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20227-2826-
844105098316201527DTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20227-2824-
845105098316201528ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20227-2826-
846105098316201528BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20227-2826-
847105098316201528CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20229-3019-
848105098316201528DTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20229-3027-
849105098316201533ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20229-3025-
850105098316201533BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20229-3024-
851105098316201533CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20229-3026-
852105098316201534ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20227-2812-
853105098316201534BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20227-289-
854105098316201534CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20227-2815-
855105098316201535ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20234-3513-
856105098316201535BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20234-3515-
857105098316201535CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20234-3516-
858105099316201527ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20232-3326-
859105099316201527BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20232-3326-
860105099316201527CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20232-3326-
861105099316201527DTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20232-3325-
862105099316201528ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20232-3326-
863105099316201528BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20232-3324-
864105099316201528CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20234-3525-
865105099316201528DTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20234-3525-
866105099316201533ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20232-3325-
867105099316201533BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20234-3525-
868105099316201533CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20232-3325-
869105099316201534ATN Máy điện 10.5Bùi Tấn LợiT2,6-10,I20231-31;36-369-
870105099316201534BTN Máy điện 10.5Bùi Tấn LợiCN,6-10,I20231-31;36-3617-
871105099316201534CTN Máy điện 10.5Bùi Tấn LợiT5,6-10,I20231-31;36-369-
872105099316201535ATN Máy điện 10.5Bùi Tấn LợiT6,6-10,I20231-31;36-3615-
873105099316201535BTN Máy điện 10.5Bùi Tấn LợiT7,6-10,I20231-31;36-3614-
874105099316201535CTN Máy điện 10.5Bùi Tấn LợiCN,1-5,I20231-31;36-3616-
875105106316201432ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I30137-3828-
876105106316201432BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30137-3827-
877105106316201433ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I30137-3828-
878105106316201433BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30137-3826-
879105106316201435ATN Truyền động điện0.5Giáp Quang HuyT6,6-10,I30137-3814-
880105106316201435BTN Truyền động điện0.5Giáp Quang HuyT3,6-10,I30137-3814-
881105107316201327ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I30532-3324-
882105107316201327BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30532-3324-
883105107316201327CTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30532-3325-
884105107316201328ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I30532-3323-
885105107316201328BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30532-3326-
886105107316201328CTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30534-3525-
887105107316201329ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I30534-3525-
888105107316201329BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30534-3523-
889105107316201330BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30534-3525-
890105109316201357Thực tập Tốt nghiệp (SK)3Lê Hồng Nam41-460
89110511031620xx90Đồ án Tốt nghiệp (SK)10Khoa Điện5
892105113316201527TN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30129-3020-
893105113316201527ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I30129-3020-
894105113316201527BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I30129-3019-
895105113316201527CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30129-3020-
896105113316201528ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I30129-3020-
897105113316201528BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I30129-3020-
898105113316201528CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I30129-3021-
899105113316201528DTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I30132-3313-
900105113316201533ATN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT3,1-5,I30132-3319-
901105113316201533BTN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT4,1-5,I30132-3320-
902105113316201533CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I30132-3321-
903105113316201533DTN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT6,1-5,I30132-3320-
904105113316201534ATN Mạch điện tử0.5Lê Quốc HuyT2,6-10,I30131-327-
905105113316201534BTN Mạch điện tử0.5Lê Quốc HuyT4,6-10,I30131-3213-
906105113316201534CTN Mạch điện tử0.5Lê Quốc HuyT7,6-10,I30131-3215-
907105113316201535ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Lê HòaT7,6-10,I30133-3416-
908105113316201535BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Lê HòaCN,1-5,I30133-3416-
909105113316201535CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Lê HòaCN,6-10,I30133-3413-
910105114316201427ATN Mạng điện0.5Hồ Thị Kim HuyềnT2,6-10,I10529-3025-
911105114316201427BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT3,6-10,I10529-3025-
912105114316201427CTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,6-10,I10529-3023-
913105114316201428ATN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,1-5,I10534-3526-
914105114316201428BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT2,6-10,I10534-3526-
915105114316201428CTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT3,6-10,I10534-3523-
916105114316201429ATN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT6,1-5,I10532-3320-
917105114316201429BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,6-10,I10532-3325-
918105114316201429CTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,1-5,I10532-3323-
919105114316201434ATN Mạng điện0.5Dương Minh QuânT2,1-5,I10536-3714-
920105114316201434BTN Mạng điện0.5Dương Minh QuânT4,6-10,I10536-3716-
921105115316201434ATN Cao áp0.5Trịnh Trung HIếuT2,1-5,I10134-3514-
922105115316201434BTN Cao áp0.5Trịnh Trung HIếuT3,6-10,I10134-3516-
923105117316201427ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20229-3025-
924105117316201427BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20229-3025-
925105117316201427CTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20229-3024-
926105117316201428ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20234-3510-
927105117316201428BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20234-3525-
928105117316201428CTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20234-3524-
929105117316201429ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20229-3026-
930105117316201429BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20229-3025-
931105117316201429CTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20227-2825-
932105123316201334Năng lượng sạch & tái tạo2Bùi Tấn LợiT2,1-3,E20522-24;27-3634-04/05/2017E2087h00
933105128016201434ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20232-3314-
934105128016201434BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20232-3316-
935105129316201334Giải tích mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT7,7-9,F40422-24;27-3634-18/04/2017E3027h00
93610513231620xx90Đồ án tốt nghiệp (DHT)10Khoa Điện106
93710513231620xx90BĐồ án tốt nghiệp (DHTCLC)10Khoa Điện0
93810513331620xx90Đồ án tốt nghiệp (DTD)10Khoa Điện51
93910513331620xx90BĐồ án tốt nghiệp (DTDCLC)10Khoa Điện0
940105134316201627Nhập môn ngành1Trịnh Trung HIếuT4,1-2,F30327-3959A
941105134316201627Nhập môn ngành1Trịnh Trung HIếuT4,1-2,F30327-3959B
942105134316201628Nhập môn ngành1Phan Văn HiềnT5,1-2,F10727-3939-
943105134316201632Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT2,1-2,E11727-3966A
944105134316201632Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT2,1-2,E11727-3966B
945105137316201527Lý thuyết Mạch điện 22Hoàng DũngT4,9-10,F21022-24;27-3980A
946105137316201527Lý thuyết Mạch điện 22Hoàng DũngT4,9-10,F21022-24;27-3980B
947105137316201528Lý thuyết Mạch điện 22Phan Văn HiềnT4,9-10,F31022-24;27-3974A
948105137316201528Lý thuyết Mạch điện 22Phan Văn HiềnT4,9-10,F31022-24;27-3974B
949105137316201533Lý thuyết Mạch điện 22Hoàng DũngT4,7-8,F40322-24;27-3984A
950105137316201533Lý thuyết Mạch điện 22Hoàng DũngT4,7-8,F40322-24;27-3984B
951105137316201534Lý thuyết Mạch điện 22Hoàng DũngT3,7-9,E20722-24;27-3641-11/05/2017H20113h00
952105137316201535Lý thuyết Mạch điện 22Phan Văn HiềnT3,8-10,E20822-24;27-3640-11/05/2017H20213h00
953105137316201557Lý thuyết Mạch điện 22Phan Văn HiềnT3,4-5,E40322-24;27-3964A
954105137316201557Lý thuyết Mạch điện 22Phan Văn HiềnT3,4-5,E40322-24;27-3964B
955105138316201527Máy điện 12Phan Văn HiềnT4,7-8,F21022-24;27-3984A
956105138316201527Máy điện 12Phan Văn HiềnT4,7-8,F21022-24;27-3984B
957105138316201528Máy điện 12Bùi Tấn LợiT3,9-10,F11022-24;27-3980A
958105138316201528Máy điện 12Bùi Tấn LợiT3,9-10,F11022-24;27-3980B
959105138316201533Máy điện 12Trần Văn ChínhT3,6-7,F10622-24;27-3981A
960105138316201533Máy điện 12Trần Văn ChínhT3,6-7,F10622-24;27-3981B
961105138316201534Máy điện 12Phan Văn HiềnT3,1-3,E30222-24;27-3641-16/05/2017F30113h00
962105138316201535Máy điện 12Trần Văn ChínhT2,1-3,E20622-24;27-3639-16/05/2017F30213h00
963105138316201557Máy điện 12Bùi Tấn LợiT5,1-2,H10422-24;27-3974A
964105138316201557Máy điện 12Bùi Tấn LợiT5,1-2,H10422-24;27-3974B
96510513901620xx92TN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT7,6-10,I30430-318-
966105140216201527Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT6,7-9,E11722-24;27-3981A
967105140216201527Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT6,7-9,E11722-24;27-3981B
968105140216201528Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT6,7-9,F11022-24;27-3984A
969105140216201528Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT6,7-9,F11022-24;27-3984B
970105140216201533Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT3,8-10,F10622-24;27-3982A
971105140216201533Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT3,8-10,F10622-24;27-3982B
972105140316201427An toàn điện1Đoàn Anh TuấnT5,3-4,F30122-24;27-31;33-4072A
973105140316201427An toàn điện1Đoàn Anh TuấnT5,3-4,F30122-24;27-31;33-4072B
974105140316201428An toàn điện1Lưu Ngọc AnT2,1-2,F20322-24;27-32;34-4074A
975105140316201428An toàn điện1Lưu Ngọc AnT2,1-2,F20322-24;27-32;34-4074B
976105140316201429An toàn điện1Trịnh Trung HIếuT5,1-2,E11722-24;27-33;35-4076A
977105140316201429An toàn điện1Trịnh Trung HIếuT5,1-2,E11722-24;27-33;35-4076B
978105140316201432An toàn điện1Nguyễn Văn TiếnT2,7-8,H10322-24;27-34;36-4054A
979105140316201432An toàn điện1Nguyễn Văn TiếnT2,7-8,H10322-24;27-34;36-4054B
980105140316201433An toàn điện1Đoàn Anh TuấnT5,1-2,F30322-24;27-35;37-4054A
981105140316201433An toàn điện1Đoàn Anh TuấnT5,1-2,F30322-24;27-35;37-4054B
982105141316201427Thiết bị điện2Võ Như TiếnT3,1-2,F10722-24;27-31;33-4073A
983105141316201427Thiết bị điện2Võ Như TiếnT3,1-2,F10722-24;27-31;33-4073B
984105141316201428Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,1-2,E11722-24;27-32;34-4057A
985105141316201428Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,1-2,E11722-24;27-32;34-4057B
986105141316201429Thiết bị điện2Lê Thành BắcT2,3-4,F10222-24;27-33;35-4075A
987105141316201429Thiết bị điện2Lê Thành BắcT2,3-4,F10222-24;27-33;35-4075B
988105141316201434Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,3-4,E20622-24;27-3930-27/05/2017H1017h00
989105142316201432Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,3-4,H30122-24;27-34;36-4062A
990105142316201432Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,3-4,H30122-24;27-34;36-4062B
991105142316201433Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,1-2,H30222-24;27-35;37-4059A
992105142316201433Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,1-2,H30222-24;27-35;37-4059B
993105142316201434Truyền động điện2Đoàn Quang VinhT4,1-2,E20822-24;27-3931-29/05/2017H2077h00
994105143316201434Kỹ thuật cao áp & Vật liệu điện3Trịnh Trung HIếuT5,3-5,E20622-24;27-3935-19/05/2017H1017h00
995105147316201327Phần điện trong NM điện & TBA3Trần Tấn VinhT4,8-10,H10822-24;27-3956A
996105147316201327Phần điện trong NM điện & TBA3Trần Tấn VinhT4,8-10,H10822-24;27-3956B
997105147316201328Phần điện trong NM điện & TBA3Ngô Văn DưỡngT2,3-5,H20322-24;27-3960A
998105147316201328Phần điện trong NM điện & TBA3Ngô Văn DưỡngT2,3-5,H20322-24;27-3960B
999105147316201329Phần điện trong NM điện & TBA3Lê Đình DươngT6,6-8,H20222-24;27-3950A
1000105147316201329Phần điện trong NM điện & TBA3Lê Đình DươngT6,6-8,H20222-24;27-3950B
1001105147316201330Phần điện trong NM điện & TBA3Phạm Văn KiênT3,8-10,H20722-24;27-3949-
1002105148316201327Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Phạm Văn KiênT6,7-8,XP22-24;27-3929-
1003105148316201327BĐồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Trần Tấn VinhT7,1-2,XP22-24;27-3931-
1004105148316201328Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Lê Thị Tịnh MinhT5,3-4,XP22-24;27-3929-
1005105148316201328BĐồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Ngô Văn DưỡngT7,3-4,XP22-24;27-3931-
1006105148316201329Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Lê Đình DươngT5,3-4,XP22-24;27-3931-
1007105148316201329BĐồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Lê Đình DươngT5,1-2,XP22-24;27-3929-
1008105148316201330Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Phạm Văn KiênT6,9-10,XP22-24;27-3929-
1009105148316201330BĐồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Phạm Văn KiênT6,7-8,XP22-24;27-397-
1010105153316201334Thực tập Tốt nghiệp (TĐH)2Nguyễn Kim Ánh41-4534-
1011105154316201334Vận hành Hệ thống điện2Trần Tấn VinhT3,1-3,E20522-24;27-3634-09/05/2017E2057h00
1012105157316201533Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT5,7-8,E11722-24;27-3982A30/05/2017H20713h00
1013105157316201533Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT5,7-8,E11722-24;27-3982B30/05/2017H20613h00
1014105157316201535Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT5,2-4,E11222-24;27-3639-30/05/2017H20813h00
1015105158316201533Đồ án Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT5,1-2,XP22-24;27-3932-
1016105158316201533BĐồ án Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT5,1-2,XP22-24;27-3932-
1017105158316201533CĐồ án Mạch điện tử2Nguyễn Quốc ĐịnhT5,1-2,XP22-24;27-3932-
1018105158316201535Đồ án Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT7,2-4,XP22-24;27-3639-
1019105159316201432Vi xử lý & Vi điều khiển3Ngô Đình ThanhT4,8-10,H20322-24;27-34;36-4047-
1020105159316201433Vi xử lý & Vi điều khiển3Trần Thái Anh ÂuT4,3-5,H10822-24;27-35;37-4053A
1021105159316201433Vi xử lý & Vi điều khiển3Trần Thái Anh ÂuT4,3-5,H10822-24;27-35;37-4053B
1022105159316201435Vi xử lý & Vi điều khiển3Nguyễn Văn Minh TríT2,1-3,E20722-24;27-3928-10/05/2017H2067h00
1023105160016201332Điều khiển Truyền động điện3Lê Tiến DũngT2,7-9,H20722-24;27-3949-24/04/2017F20313h00
1024105160016201333Điều khiển Truyền động điện3Lê Tiến DũngT3,8-10,H30322-24;27-3939-25/04/2017F20313h00
1025105160316201332Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Nguyễn Lê HòaT4,8-10,H20722-24;27-3940-
1026105160316201333Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Nguyễn Lê HòaT2,2-4,H20422-24;27-3950-
1027105160316201435Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Nguyễn Lê HòaT4,1-3,E20722-24;27-3928-13/05/2017H1047h00
1028105161016201332Đồ án tổng hợp Hệ thống TĐ điện2Lê Tiến DũngT7,1-2,XP22-24;27-3916-
1029105161016201332BĐồ án tổng hợp Hệ thống TĐ điện2Lê Tiến DũngT5,1-2,XP22-24;27-3925-
1030105161016201333Đồ án tổng hợp Hệ thống TĐ điện2Giáp Quang HuyT7,3-4,XP22-24;27-3925-
1031105161016201333BĐồ án tổng hợp Hệ thống TĐ điện2Giáp Quang HuyT5,3-4,XP22-24;27-3924-
1032105161316201332Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT3,7-9,H20822-24;27-3951A
1033105161316201332Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT3,7-9,H20822-24;27-3951B
1034105161316201333Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT5,7-9,H30322-24;27-3952A
1035105161316201333Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT5,7-9,H30322-24;27-3952B
1036105165016201327Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT3,1-2,H20722-24;27-3958A
1037105165016201327Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT3,1-2,H20722-24;27-3958B
1038105165016201328Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT3,3-4,H10522-24;27-3961A
1039105165016201328Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT3,3-4,H10522-24;27-3961B
1040105165016201329Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,9-10,H20722-24;27-3955A
1041105165016201329Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,9-10,H20722-24;27-3955B
1042105165016201330Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,7-8,H20822-24;27-3951A
1043105165016201330Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,7-8,H20822-24;27-3951B
1044105165016201435Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT6,1-2,E20722-24;27-3928-20/05/2017H1037h00
1045105168016201527Mạch điện tử tương tự & số3Nguyễn Hoàng MaiT2,6-8,F21022-24;27-3986A
1046105168016201527Mạch điện tử tương tự & số3Nguyễn Hoàng MaiT2,6-8,F21022-24;27-3986B
1047105168016201528Mạch điện tử tương tự & số3Nguyễn Hoàng MaiT4,6-8,F31022-24;27-3989A
1048105168016201528Mạch điện tử tương tự & số3Nguyễn Hoàng MaiT4,6-8,F31022-24;27-3989B
1049105168016201534Mạch điện tử tương tự & số3Lê Quốc HuyT2,2-5,E30222-24;27-3641-27/05/2017F40113h00
105010517101620xx90Đồ án tốt nghiệp (DCN)10Khoa Điện61
105110519001620xx90Đồ án tốt nghiệp (KTDK&TDH)10Khoa Điện83
1052105220016201501ATN kỹ thuật điện (15C1VA)1Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10636-3721-
1053105220016201514ATN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10632-3518-
1054105220016201514BTN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10632-3520-
105510600131620xx92Cấu kiện Điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT7,6-10,F10829-3752A20/05/2017F1077h00
105610600131620xx92Cấu kiện Điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT7,6-10,F10829-3752B20/05/2017F1087h00
1057106003316201557ATN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT3,6-10,C12027-3019-
1058106004316201538Lý thuyết Mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT4,1-3,F10622-24;27-3965A
1059106004316201538Lý thuyết Mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT4,1-3,F10622-24;27-3965B
1060106004316201539Lý thuyết Mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT5,1-3,F10622-24;27-3971A
1061106004316201539Lý thuyết Mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT5,1-3,F10622-24;27-3971B
1062106004316201540Lý thuyết Mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT6,3-5,F40222-24;27-3969A
1063106004316201540Lý thuyết Mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT6,3-5,F40222-24;27-3969B
1064106006316201438Trường điện từ2Trần Thị HươngT2,9-10,H30322-24;27-3961A
1065106006316201438Trường điện từ2Trần Thị HươngT2,9-10,H30322-24;27-3961B
1066106006316201439Trường điện từ2Trần Thị HươngT2,7-8,H30422-24;27-3958A
1067106006316201439Trường điện từ2Trần Thị HươngT2,7-8,H30422-24;27-3958B
1068106006316201440Trường điện từ2Tăng Tấn ChiếnT6,1-2,F10722-24;27-3969A
1069106006316201440Trường điện từ2Tăng Tấn ChiếnT6,1-2,F10722-24;27-3969B
1070106010316201457ATN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C12031-3445-
1071106011316201538ATN Lý thuyết mạch điện tử1Lê Hồng NamT5,6-10,C20936-3940-
1072106011316201538BTN Lý thuyết mạch điện tử1Lê Hồng NamT4,6-10,C20932-3540-
1073106011316201539ATN Lý thuyết mạch điện tử1Lê Hồng NamT5,6-10,C20932-3545-
1074106011316201540ATN Lý thuyết mạch điện tử1Lê Hồng NamT2,6-10,C20936-3940-
1075106011316201540BTN Lý thuyết mạch điện tử1Lê Hồng NamT3,6-10,C20932-3540-
1076106016216201340Kỹ thuật Vi xử lý3Hồ Viết ViệtT5,8-10,H20522-24;27-3944-18/05/2017F3017h00
1077106016216201340BKỹ thuật Vi xử lý3Hồ Viết ViệtT3,8-10,E11622-24;27-3941-18/05/2017F3027h00
1078106019316201438ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT3,1-5,C20936-3942-
1079106019316201438BTH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT4,1-5,C20936-3942-
1080106019316201439ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT3,6-10,C20936-3939-
1081106019316201440ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT5,1-5,C20936-3950-
1082106033316201339Truyền sóng2Nguyễn Văn CườngT4,1-2,F20722-24;27-3951A13/05/2017F3067h00
1083106033316201339Truyền sóng2Nguyễn Văn CườngT4,1-2,F20722-24;27-3951B13/05/2017F3077h00
1084106038316201338BTN Vi xử lý & Vi điều khiển1Lê XứngT5,6-10,C121B35-3818-
1085106038316201338CTN Vi xử lý & Vi điều khiển1Lê XứngT6,1-5,C121B35-3823-
1086106047316201338Công nghệ vi điện tử2Nguyễn Văn CườngT4,3-4,F20622-24;27-3941-16/05/2017F2037h00
1087106074216201538Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,3-5,F10822-24;27-3968A
1088106074216201538Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,3-5,F10822-24;27-3968B
1089106074216201539Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT4,7-9,E11522-24;27-3960A
1090106074216201539Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT4,7-9,E11522-24;27-3960B
1091106074216201540Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Văn PhòngT4,3-5,E11722-24;27-3960A
1092106074216201540Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Văn PhòngT4,3-5,E11722-24;27-3960B
1093106074216201557Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT6,7-9,H30222-24;27-3960A01/06/2017F10213h00
1094106074216201557Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT6,7-9,H30222-24;27-3960B01/06/2017F10313h00
1095106075216201438Kỹ thuật Mạch điện tử 23Nguyễn Văn TuấnT3,7-9,H30522-24;27-3949-
1096106075216201439Kỹ thuật Mạch điện tử 23Nguyễn Tấn HưngT5,3-5,F20322-24;27-3944-
1097106075216201440Kỹ thuật Mạch điện tử 23Nguyễn Thị Anh ThưT4,3-5,E11522-24;27-3949-
1098106075216201457Kỹ thuật Mạch điện tử 23Nguyễn Thị Anh ThưT6,7-10,F10922-24;27-3650-29/05/2017F1087h00
1099106080316201339Chuyên đề (KTVT)2Nguyễn Tấn HưngT5,1-2,F20322-24;27-3952A18/05/2017F3037h00
1100106080316201339Chuyên đề (KTVT)2Nguyễn Tấn HưngT5,1-2,F20322-24;27-3952B18/05/2017F3067h00
1101106082216201338Điện tử ứng dụng2Nguyễn Văn PhòngT5,3-4,F20622-24;27-3939-
1102106082216201357Điện tử ứng dụng2Nguyễn Văn PhòngT3,7-9,H20322-24;27-29;33-3742-
1103106082216201405Điện tử ứng dụng2Nguyễn Văn PhòngT2,7-8,F10622-24;27-3967A
1104106082216201405Điện tử ứng dụng2Nguyễn Văn PhòngT2,7-8,F10622-24;27-3967B
1105106083216201338Kỹ thuật Vi điều khiển2Lê XứngT5,1-2,F20622-24;27-3945-
1106106083216201357Kỹ thuật Vi điều khiển2Lê XứngT5,3-5,F40422-24;27-29;33-3732-
1107106085216201357Đồ án KT mạch điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,7-9,XP22-24;27-29;33-3726-27/04/2017F4037h00
1108106085216201357BĐồ án KT mạch điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT7,1-3,XP22-24;27-29;33-3731-27/04/2017F4039h00
1109106097216201438ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT6,6-10,C12032-3536-
1110106097216201438BTN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C12032-3535-
1111106097216201439ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT6,1-5,C12032-3537-
1112106097216201439BTN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT3,6-10,C12032-3535-
1113106097216201440ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT5,6-10,C12032-3536-
1114106097216201457ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT5,1-5,C12032-3535-
1115106098316201339Đồ án Điện tử thông tin2Trần Thị HươngT5,3-4,XP22-24;27-3930-25/05/2017F1067h00
1116106098316201339BĐồ án Điện tử thông tin2Trần Thị HươngT2,1-2,XP22-24;27-3922-25/05/2017F1069h00
1117106106216201510Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT2,6-7,H20122-24;27-3974A
1118106106216201510Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT2,6-7,H20122-24;27-3974B
1119106106216201511Kỹ thuật Điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT2,9-10,F10122-24;27-3972A
1120106106216201511Kỹ thuật Điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT2,9-10,F10122-24;27-3972B
1121106106216201512Kỹ thuật Điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT2,7-8,F31022-24;27-3968A
1122106106216201512Kỹ thuật Điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT2,7-8,F31022-24;27-3968B
1123106106216201515Kỹ thuật Điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,3-4,E30222-24;27-3945-03/06/2017F20713h00
1124106106216201517Kỹ thuật Điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,9-10,F30722-24;27-3967A
1125106106216201517Kỹ thuật Điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,9-10,F30722-24;27-3967B
1126106106216201518Kỹ thuật Điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,6-7,F30622-24;27-3968A
1127106106216201518Kỹ thuật Điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,6-7,F30622-24;27-3968B
1128106106216201520Kỹ thuật Điện tử2Dư Quang BìnhT6,1-2,H10422-24;27-3967A
1129106106216201520Kỹ thuật Điện tử2Dư Quang BìnhT6,1-2,H10422-24;27-3967B
1130106106216201579Kỹ thuật Điện tử2Dư Quang BìnhT2,1-2,F10622-24;27-3633-
1131106106216201581Kỹ thuật Điện tử2Dư Quang BìnhT2,3-5,F30122-24;27-3673A
1132106106216201581Kỹ thuật Điện tử2Dư Quang BìnhT2,3-5,F30122-24;27-3673B
1133106106216201601Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT3,8-10,H10827-3971A
1134106106216201601Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT3,8-10,H10827-3971B
1135106106216201602Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT4,7-9,F40527-3973A
1136106106216201602Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT4,7-9,F40527-3973B
1137106106216201605Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT6,7-9,F21027-3989A
1138106106216201605Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT6,7-9,F21027-3989B
113910610621620xx92Kỹ thuật Điện tử2Huỳnh Việt ThắngT4,11-14,F10329-3656A
114010610621620xx92Kỹ thuật Điện tử2Huỳnh Việt ThắngT4,11-14,F10329-3656B
114110611331620xx90Đồ án tốt nghiệp (KTMT)10Khoa Điện tử - VT31
114210611431620xx90Đồ án tốt nghiệp (KTDT)10Khoa Điện tử - VT27
114310611531620xx90Đồ án tốt nghiệp (KTVT)10Khoa Điện tử - VT79
1144106117016201538Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT6,1-3,F20722-24;27-3980A
1145106117016201538Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT6,1-3,F20722-24;27-3980B
1146106117016201539Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT4,1-3,F40322-24;27-3975A
1147106117016201539Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT4,1-3,F40322-24;27-3975B
1148106117016201540Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT2,1-3,F30322-24;27-3979A
1149106117016201540Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT2,1-3,F30322-24;27-3979B
115010611731620xx92Đồ án Điện tử ứng dụng2Nguyễn Văn PhòngT7,1-4,A12329-369-25/05/2017F1077h00
1151106118016201457Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT3,6-9,F20622-24;27-3652A03/05/2017F3017h00
1152106118016201457Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT3,6-9,F20622-24;27-3652B03/05/2017F3027h00
1153106119016201438Tín hiệu & Hệ thống3Bùi Thị Minh TúT5,7-9,H30222-24;27-3967A
1154106119016201438Tín hiệu & Hệ thống3Bùi Thị Minh TúT5,7-9,H30222-24;27-3967B
1155106119016201439Tín hiệu & Hệ thống3Bùi Thị Minh TúT4,7-9,H20522-24;27-3962A
1156106119016201439Tín hiệu & Hệ thống3Bùi Thị Minh TúT4,7-9,H20522-24;27-3962B
1157106119016201440Tín hiệu & Hệ thống3Bùi Thị Minh TúT3,7-9,H30722-24;27-3964A
1158106119016201440Tín hiệu & Hệ thống3Bùi Thị Minh TúT3,7-9,H30722-24;27-3964B
1159106120016201438BTN Tín hiệu & Hệ thống1Bùi Thị Minh TúT5,1-5,C20932-3548-
1160106120016201439ATN Tín hiệu & Hệ thống1Bùi Thị Minh TúT4,1-5,C20932-3542-
1161106120016201439BTN Tín hiệu & Hệ thống1Bùi Thị Minh TúT3,1-5,C20932-3546-
1162106120016201440ATN Tín hiệu & Hệ thống1Bùi Thị Minh TúT2,1-5,C20932-3547-
1163106121016201438Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT4,7-9,H30122-24;27-3960A
1164106121016201438Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT4,7-9,H30122-24;27-3960B
1165106121016201439Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT7,1-3,H10422-24;27-3961A
1166106121016201439Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT7,1-3,H10422-24;27-3961B
1167106121016201440Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT6,3-5,F10722-24;27-3970A
1168106121016201440Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT6,3-5,F10722-24;27-3970B
1169106122016201438Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,7-8,H30322-24;27-3979A
1170106122016201438Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,7-8,H30322-24;27-3979B
1171106122016201439Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,9-10,H30422-24;27-3976A
1172106122016201439Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,9-10,H30422-24;27-3976B
1173106122016201440Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-2,E11522-24;27-3979A
1174106122016201440Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-2,E11522-24;27-3979B
1175106123016201457Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT4,7-10,F30622-24;27-3634-10/05/2017H1017h00
1176106124016201338Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT4,1-2,F20622-24;27-3938-23/05/2017F1037h00
1177106127016201339ATN KT Anten1Trần Thị HươngT7,1-5,C20927-3033-
1178106127016201339BTN KT Anten1Trần Thị HươngT3,6-10,C20927-3037-
117910612801620xx92Đo lường điện tử2Dư Quang BìnhT7,7-10,F10629-3617-26/05/2017F3097h00
1180106129016201339Thực tập công nhân VT2.5Lê Hồng NamT2,7-10,XP; T3,7-10,XP; T4,7-10,XP; T5,7-10,XP; T6,7-10,XP32-3933-
1181106130016201338Thực tập công nhân ĐT2.5Lê Hồng NamT2,7-10,XP; T3,7-10,XP; T4,7-10,XP; T5,7-10,XP; T6,7-10,XP22-24;27-3123-
1182106131016201340Thực tập công nhân MT2.5Lê Hồng NamT2,1-5,XP; T3,1-5,XP; T4,1-5,XP; T5,1-5,XP; T6,1-5,XP32-3984A
1183106131016201340Thực tập công nhân MT2.5Lê Hồng NamT2,1-5,XP; T3,1-5,XP; T4,1-5,XP; T5,1-5,XP; T6,1-5,XP32-3984B
1184106132016201339Kỹ thuật Truyền hình2Nguyễn Văn TuấnT4,3-4,F20722-24;27-3956A10/05/2017F1097h00
1185106132016201339Kỹ thuật Truyền hình2Nguyễn Văn TuấnT4,3-4,F20722-24;27-3956B10/05/2017F1107h00
1186106134016201339ATN Hệ thống thông tin1Mạc Như MinhT4,6-10,C20927-308-
1187106134016201339BTN Hệ thống thông tin1Mạc Như MinhT5,6-10,C20927-3060A
1188106134016201339BTN Hệ thống thông tin1Mạc Như MinhT5,6-10,C20927-3060B
1189106135016201340Thiết kế bộ lọc số2Hồ Phước TiếnT4,9-10,F11022-24;27-3991A23/05/2017F1017h00
1190106135016201340Thiết kế bộ lọc số2Hồ Phước TiếnT4,9-10,F11022-24;27-3991B23/05/2017F1027h00
1191106136016201340ATN Thiết kế bộ lọc số1Thái Văn TiếnT2,1-5,C20927-3049-
1192106136016201340BTN Thiết kế bộ lọc số1Thái Văn TiếnT3,1-5,C20927-3050-
1193106146316201340ATN KT Vi xử lý1Thái Văn TiếnT4,1-5,C20927-3041-
1194106146316201340BTN KT Vi xử lý1Thái Văn TiếnT5,1-5,C20927-3050-
1195106148316201340Mạng thông tin máy tính2Hồ Viết ViệtT5,6-7,H20522-24;27-3944-10/05/2017F1037h00
1196106148316201340BMạng thông tin máy tính2Hồ Viết ViệtT3,6-7,E11622-24;27-3941-10/05/2017F1067h00
1197106149316201340ATN Mạng TT máy tính1Trần Văn LícT6,1-5,C20927-3041-
1198106149316201340BTN Mạng TT máy tính1Trần Văn LícT6,6-10,C20927-3042-
1199106150316201338ATN Điện tử ứng dụng1Lê Hồng NamT2,1-5,C12123-2930-
1200106150316201338BTN Điện tử ứng dụng1Lê Hồng NamT3,6-10,C12123-2910-
1201106151316201457Thực tập CS ngành ĐT (SK)1Lê Hồng Nam42-4334-
1202106152016201357Đồ án KT vi điều khiển2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,1-3,XP22-24;27-29;33-3714-03/05/2017F3067h00
1203106152016201357BĐồ án KT vi điều khiển2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-3,XP22-24;27-29;33-3715-03/05/2017F3069h00
1204106156016201340Kỹ thuật đa phương tiện2Phạm Văn TuấnT4,7-8,F11022-24;27-3984A13/05/2017F3097h00
1205106156016201340Kỹ thuật đa phương tiện2Phạm Văn TuấnT4,7-8,F11022-24;27-3984B13/05/2017F3107h00
120610615701620xx92TN Kỹ thuật siêu cao tần1Trần Thị HươngT7,6-10,C20930-3313-
1207106192016201641Kỹ năng mềm 22Nguyễn Tấn HưngT7,1-3,E301B27-3933-
1208106192016201642Kỹ năng mềm 22Nguyễn Tấn HưngT2,7-9,E30327-3931-
1209107003316201452Kỹ thuật Xúc tác2Nguyễn Thị Diệu HằngT5,7-9,F10722-24;27-30;33-34;37-4069A20/05/2017F2087h00
1210107003316201452Kỹ thuật Xúc tác2Nguyễn Thị Diệu HằngT5,7-9,F10722-24;27-30;33-34;37-4069B20/05/2017F2077h00
1211107004316201348Cơ sở Thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT5,7-9,H30522-24;27-3647-
1212107004316201445Cơ sở Thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT2,1-3,H30222-24;27-32;35-3850-
1213107004316201446Cơ sở Thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT2,7-9,H30522-24;27-32;35-3852A
1214107004316201446Cơ sở Thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT2,7-9,H30522-24;27-32;35-3852B
1215107004316201450Cơ sở Thiết kế nhà máy2Nguyễn Văn DũngT4,1-3,H30222-24;27-30;33-34;37-4049-
1216107015316201348KT Phân tích trong CN sinh học2Đặng Minh NhậtT6,7-9,H20822-24;27-3652A15/04/2017F40113h00
1217107015316201348KT Phân tích trong CN sinh học2Đặng Minh NhậtT6,7-9,H20822-24;27-3652B15/04/2017F40213h00
1218107017316201348Thực tập Công nhân (SH)2Lê Lý Thùy Trâm37-4047-
1219107024316201445ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT5,6-10,D11231-32;35-3625-
1220107024316201445BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D11235-3825-
1221107024316201445CTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT3,6-10,D11231-32;35-3626-
1222107024316201446BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,1-5,D11231-32;35-3626-
1223107024316201450ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT6,6-10,D11233-34;37-3822-
1224107024316201450BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT2,6-10,D11233-34;37-3824-
122510703031620xx90Đồ án Tốt nghiệp (CNVL_H1)10Khoa Hóa11
1226107031316201350Thực tập Công nhân (Silicat)2Dương Thị Hồng Phấn37-4021-
122710703331620xx90Đồ án Tốt nghiệp (SH)10Khoa Hóa48
122810703531620xx90Đồ án Tốt nghiệp (CNTP)10Khoa Hóa78
1229107042316201350ATN Công nghệ SX chất kết dính1Nguyễn DânT5,1-5,D11122-2721-
1230107046316201350ATN Công nghệ sản xuất thuỷ tinh1Dương Thị Hồng PhấnT4,1-5,D11122-2721-
1231107050316201350Phân tích Silicat1Dương Thị Hồng PhấnT3,6-7,B10222-24;27-3621-18/05/2017F3077h00
1232107056316201352Công nghệ Lọc dầu 12Trương Hữu TrìT6,7-9,H10822-24;27-3641-16/05/2017F3037h00
1233107057316201352ATN Công nghệ lọc dầu1Phan Mạnh DuyT4,1-5,D21533-3622-
1234107057316201352BTN Công nghệ lọc dầu1Lê Thị Như ÝT6,1-5,phòng học33-3622-
1235107059316201352ATN Công nghệ hoá dầu1Phan Mạnh DuyT2,1-5,D21031-3421-
1236107059316201352BTN Công nghệ hoá dầu1Nguyễn Thị Diệu Hằng31-3419-
1237107064316201352Thiết bị dầu khí2Nguyễn Đình LâmT7,1-3,H10322-24;27-3645-20/05/2017F2107h00
1238107073316201351Gia công Composite2Đoàn Thị Thu LoanT2,7-9,B20722-24;27-3628-16/05/2017F3067h00
1239107081316201351Gia công Sợi hoá học2Phan Thế AnhT3,7-9,B20722-24;27-3627-20/05/2017F3077h00
1240107082316201351Công nghệ Keo dán2Phan Thị Thúy HằngT6,7-9,B10222-24;27-3627-23/05/2017F2037h00
1241107104316201448Hoá sinh 22Bùi Xuân ĐôngT3,1-3,H10722-24;27-32;35-3837-10/05/2017F3017h00
1242107105316201448ATN Hoá sinh 21Phạm Thị Kim ThảoT2,6-10,A12435-3820-
1243107105316201448BTN Hoá sinh 21Phạm Thị Kim ThảoT5,6-10,A12435-3818-
1244107112316201445Hoá học Thực phẩm2Đặng Minh NhậtT4,1-3,H30822-24;27-32;35-3853A
1245107112316201445Hoá học Thực phẩm2Đặng Minh NhậtT4,1-3,H30822-24;27-32;35-3853B
1246107112316201446Hoá học Thực phẩm2Đặng Minh NhậtT3,1-3,B11122-24;27-32;35-3850-
1247107119316201345Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT5,7-9,F20322-24;27-3672A25/05/2017F1097h00
1248107119316201345Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT5,7-9,F20322-24;27-3672B25/05/2017F1087h00
1249107125316201345Công nghệ Lên men3Phan Thị Bích NgọcT4,1-4,F10222-24;27-3673A30/05/2017F2037h00
1250107125316201345Công nghệ Lên men3Phan Thị Bích NgọcT4,1-4,F10222-24;27-3673B30/05/2017F2067h00
1251107127316201345CN Chế biến sữa & S.phẩm từ sữa2Nguyễn Thị LanT2,7-9,F10322-24;27-3671A03/06/2017F3027h00
1252107127316201345CN Chế biến sữa & S.phẩm từ sữa2Nguyễn Thị LanT2,7-9,F10322-24;27-3671B03/06/2017F3017h00
1253107128316201345ATN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,1-5,D10631-3218-
1254107128316201345BTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,6-10,D10631-3218-
1255107128316201345CTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,1-5,D10631-3218-
1256107128316201345DTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,1-5,D10631-3218-
1257107144316201348ATN Công nghệ Enzym1Võ Công TuấnT3,1-5,A12431-3425-
1258107144316201348BTN Công nghệ Enzym1Võ Công TuấnT4,1-5,A12431-3424-
1259107158316201345Phân tích Thực phẩm3Đặng Minh NhậtT3,7-10,F20322-24;27-3673A20/04/2017F3077h00
1260107158316201345Phân tích Thực phẩm3Đặng Minh NhậtT3,7-10,F20322-24;27-3673B20/04/2017F3097h00
1261107173316201350Đồ án Công nghệ 1 (Silicat)2Nguyễn Văn DũngT3,8-10,XP22-24;27-366-02/06/2017F10113h00
1262107173316201350BĐồ án Công nghệ 1 (Silicat)2Phạm Cẩm NamT4,7-9,XP22-24;27-365-02/06/2017F10213h00
1263107173316201350CĐồ án Công nghệ 1 (Silicat)2Dương Thị Hồng PhấnT6,7-9,XP22-24;27-365-02/06/2017F10115h00
1264107173316201350DĐồ án Công nghệ 1 (Silicat)2Dương Thị Hồng PhấnT2,1-3,XP22-24;27-365-02/06/2017F10215h00
1265107176316201351Đồ án Công nghệ 1 (Polymer)2Đoàn Thị Thu LoanT4,7-9,XP22-24;27-368-02/06/2017F10313h00
1266107176316201351BĐồ án Công nghệ 1 (Polymer)2Dương Thế HyT5,1-3,XP22-24;27-365-02/06/2017F10315h00
1267107176316201351CĐồ án Công nghệ 1 (Polymer)2Phan Thị Thúy HằngT3,1-3,XP22-24;27-365-02/06/2017F10613h
1268107176316201351DĐồ án Công nghệ 1 (Polymer)2Phan Thế AnhT2,1-3,XP22-24;27-365-02/06/2017F10614h15
1269107176316201351EĐồ án Công nghệ 1 (Polymer)2Lê Minh ĐứcT6,1-3,XP22-24;27-364-02/06/2017F10615h30
1270107179316201352Đồ án Công nghệ 1 (Hoá dầu)2Đặng Kim HoàngT4,7-9,XP22-24;27-3625-02/06/2017F10713h00
1271107179316201352BĐồ án Công nghệ 1 (Hoá dầu)2Nguyễn Đình Minh TuấnT5,1-3,XP22-24;27-3621-02/06/2017F10715h00
1272107198216201452ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,6-10,D10937-4018-
1273107198216201452BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,6-10,D10937-4018-
1274107198216201452CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,1-5,D10937-4018-
1275107198216201452DTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,1-5,D10937-4018-
1276107198216201545ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,6-10,D10928-30;32-3218-
1277107198216201545BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,1-5,D10928-30;32-3217-
1278107198216201545CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,1-5,D10928-30;32-3216-
1279107198216201545DTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,1-5,D10928-30;32-3217-
1280107198216201546ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,6-10,D10928-30;32-3217-
1281107198216201546BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,1-5,D10928-30;32-3217-
1282107198216201546CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,1-5,D10928-30;32-3216-
1283107198216201548ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,6-10,D10933-3618-
1284107198216201548BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,6-10,D10933-369-
1285107198216201548CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,1-5,D10933-3617-
1286107198216201550ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,1-5,D10933-3618-
1287107198216201550BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,1-5,D10933-3618-
1288107198216201550CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,1-5,D10933-3618-
1289107203316201445ATN Hoá học thực phẩm0.5Bùi Viết CườngT4,6-10,D10535-3618-
1290107203316201445BTN Hoá học thực phẩm0.5Bùi Viết CườngT3,6-10,D10535-3621-
1291107203316201445CTN Hoá học thực phẩm0.5Bùi Viết CườngT6,6-10,D10535-3622-
1292107203316201446ATN Hoá học thực phẩm0.5Bùi Viết CườngT5,6-10,D10535-3621-
1293107203316201446BTN Hoá học thực phẩm0.5Bùi Viết CườngT4,1-5,D10535-3621-
1294107206316201445Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT3,1-3,H30822-24;27-32;35-3854A
1295107206316201445Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT3,1-3,H30822-24;27-32;35-3854B
1296107206316201446Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT4,7-9,B10322-24;27-32;35-3850-
1297107213216201450Vật liệu học đại cương2Nguyễn Văn DũngT5,1-3,H30222-24;27-30;33-34;37-4045-15/05/2017F1107h00
1298107224316201351Gia công Nhựa nhiệt dẻo2Dương Thế HyT5,7-9,B20422-24;27-3627-30/05/2017F1097h00
1299107230316201352Chưng cất đa cấu tử2Nguyễn Thị Thanh XuânT3,7-9,H30422-24;27-3643-23/05/2017F2067h00
1300107231316201352Thực tập Công nhân (hoá dầu)2Trương Hữu Trì37-4041-
130110723231620xx90Đồ án Tốt nghiệp (Hoá dầu)10Khoa Hóa33
1302107235316201351Thực tập Công nhân (polymer)2Phan Thị Thúy Hằng37-4027-
1303107237316201351ATN Gia công composite1Nguyễn Kim SơnT6,1-5,D20731-3412-
1304107237316201351BTN Gia công composite1Nguyễn Kim SơnT3,1-5,D20731-3415-
1305107241316201345Thực tập Công nhân (TP)2Đặng Minh Nhật38-4172A
1306107241316201345Thực tập Công nhân (TP)2Đặng Minh Nhật38-4172B
1307107249016201450Nhập môn ngành CNVL2Đoàn Thị Thu LoanT7,1-3,Tuần 3122-24;27-30;33-34;37-4047-
1308107256316201548Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT2,3-5,H10122-24;27-3954A02/06/2017F1017h00
1309107256316201548Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT2,3-5,H10122-24;27-3954B02/06/2017F1027h00
1310107256316201550Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT6,7-10,F10122-24;27-3654A02/06/2017F1037h00
1311107256316201550Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT6,7-10,F10122-24;27-3654B02/06/2017F1067h00
1312107256316201645Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT4,1-4,F10127-3970A02/06/2017F1077h00
1313107256316201645Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT4,1-4,F10127-3970B02/06/2017F1087h00
1314107256316201647Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT5,7-10,E11227-3917-02/06/2017F1097h00
1315107258016201452Nhập môn ngành KTDK2Lê Thị Như ÝT7,1-3,Tuần 3122-24;27-30;33-34;37-4069A
1316107258016201452Nhập môn ngành KTDK2Lê Thị Như ÝT7,1-3,Tuần 3122-24;27-30;33-34;37-4069B
131710725921620xx92Vi sinh & Quá trình vi sinh vật2Lê Lý Thùy TrâmCN,1-5,F10930-3516-22/05/2017F10817h30
1318107261216201650ATN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT6,6-10,D11129-3025-
1319107261216201650BTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT6,6-10,D11131-3224-
1320107261216201650CTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT6,6-10,D11134-3516-
1321107262216201650Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT3,1-3,F40527-3972A16/05/2017F10113h00
1322107262216201650Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT3,1-3,F40527-3972B16/05/2017F10213h00
1323107263216201548ATN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT2,6-10,Khu D32-3520-
1324107263216201548BTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT4,6-10,Khu D32-3521-
1325107263216201550ATN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT6,1-5,Khu D32-3521-
1326107263216201550BTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT3,1-5,Khu D32-3520-
1327107263216201550CTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT2,1-5,Khu D32-3521-
132810726321620xx92TN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinCN,1-5,KhuD30-3323-
1329107264216201552Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT7,1-3,F10222-24;27-3976A03/06/2017F40613h00
1330107264216201552Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT7,1-3,F10222-24;27-3976B03/06/2017F40713h00
1331107265216201545Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT2,9-10,F40722-24;27-3956A
1332107265216201545Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT2,9-10,F40722-24;27-3956B
1333107265216201546Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT2,7-8,F40922-24;27-3966A
1334107265216201546Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT2,7-8,F40922-24;27-3966B
1335107265216201548Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Đình HòaT3,6-7,H10322-24;27-3951A
1336107265216201548Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Đình HòaT3,6-7,H10322-24;27-3951B
1337107265216201550Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Đình HòaT3,8-10,H10322-24;27-3635-
1338107265216201552Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT4,6-7,F20822-24;27-3970A
1339107265216201552Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT4,6-7,F20822-24;27-3970B
1340107267316201445Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT6,1-3,H30822-24;27-32;35-3852A
1341107267316201445Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT6,1-3,H30822-24;27-32;35-3852B
1342107267316201446Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT5,1-3,H30122-24;27-32;35-3852A
1343107267316201446Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT5,1-3,H30122-24;27-32;35-3852B
1344107267316201450Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT3,1-3,H40122-24;27-30;33-34;37-4046-
1345107267316201452Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT6,7-9,F10722-24;27-30;33-34;37-4067A
1346107267316201452Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT6,7-9,F10722-24;27-30;33-34;37-4067B
1347107268316201550Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT7,1-4,F10122-24;27-3665A22/04/2017H2077h00
1348107268316201550Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT7,1-4,F10122-24;27-3665B22/04/2017H2087h00
1349107268316201552Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT5,7-9,F20822-24;27-3973A27/04/2017F30813h00
1350107268316201552Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT5,7-9,F20822-24;27-3973B27/04/2017F30913h00
1351107269316201448Sinh học đại cương3Lê Lý Thùy TrâmT6,1-4,B11022-24;27-32;35-3838-15/05/2017F2097h00
1352107270316201448Cơ sở sinh học phân tử3Nguyễn Thị LanT2,1-4,B11022-24;27-32;35-3845-19/05/2017F1107h00
1353107271316201448Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT4,1-3,B11022-24;27-32;35-3837-
1354107271316201548Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,1-2,H10122-24;27-3954A
1355107271316201548Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,1-2,H10122-24;27-3954B
1356107271316201552Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,3-4,H20522-24;27-3979A
1357107271316201552Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,3-4,H20522-24;27-3979B
1358107272316201448ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,6-10,D20531-32;35-3618-
1359107272316201448BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,6-10,D20531-32;35-3620-
1360107272316201548ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,1-5,D20532-3519-
1361107272316201548BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,6-10,D20532-3511-
1362107272316201548CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,1-5,D20532-3518-
1363107272316201552ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,6-10,D20532-3518-
1364107272316201552BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,1-5,D20532-3518-
1365107272316201552CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,1-5,D20532-3517-
1366107272316201552DTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,6-10,D20532-3520-
1367107273316201448Vi sinh3Lê Lý Thùy TrâmT5,1-4,B11022-24;27-32;35-3839-24/05/2017F1037h00
1368107276316201445Thực tập Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung33-3454A
1369107276316201445Thực tập Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung33-3454B
1370107276316201446Thực tập Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung33-3447-
1371107276316201448Thực tập Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung33-3437-
1372107276316201450Thực tập Quá trình & Thiết bị1Phạm Thị Đoan Trinh35-3646-
1373107276316201452Thực tập Quá trình & Thiết bị1Phạm Thị Đoan Trinh35-3667A
1374107276316201452Thực tập Quá trình & Thiết bị1Phạm Thị Đoan Trinh35-3667B
1375107280316201348Quá trình và thiết bị Công nghệ Sinh học2Trần Thế TruyềnT4,7-9,H20822-24;27-3649-23/05/2017F2107h00
1376107281316201348Công nghệ Enzym2Bùi Xuân ĐôngT2,1-3,E30322-24;27-3649-01/06/2017F1107h00
1377107282316201348Toán chuyên ngành3Nguyễn Thị LanT3,7-10,H10122-24;27-3649-29/05/2017F1067h00
1378107282316201450Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn DũngT6,1-4,B11122-24;27-30;33-34;37-4047-29/05/2017F1077h00
1379107284316201452Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT3,1-3,F10222-24;27-30;33-34;37-4070A
1380107284316201452Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT3,1-3,F10222-24;27-30;33-34;37-4070B
1381107284316201545Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT2,7-8,F40722-24;27-3946-
1382107284316201546Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT2,9-10,F40922-24;27-3956A
1383107284316201546Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT2,9-10,F40922-24;27-3956B
1384107284316201548Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT5,6-7,F30722-24;27-3955A
1385107284316201548Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT5,6-7,F30722-24;27-3955B
1386107284316201550Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT5,8-10,F30722-24;27-3662A
1387107284316201550Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT5,8-10,F30722-24;27-3662B
1388107287316201445Hóa sinh TP 22Đặng Minh NhậtT5,1-3,H30822-24;27-32;35-3854A29/05/2017F1017h00
1389107287316201445Hóa sinh TP 22Đặng Minh NhậtT5,1-3,H30822-24;27-32;35-3854B29/05/2017F1027h00
1390107287316201446Hóa sinh TP 22Đặng Minh NhậtT6,1-3,H30322-24;27-32;35-3849-29/05/2017F1037h00
1391107288316201445Đồ án CN Thực phẩm 11Nguyễn Thị Trúc LoanT2,4-5,XP22-24;27-32;35-3830-
1392107288316201445BĐồ án CN Thực phẩm 11Nguyễn Thị Trúc LoanT7,1-2,XP22-24;27-32;35-3825-
1393107288316201446Đồ án CN Thực phẩm 11Bùi Viết CườngT3,4-5,XP22-24;27-32;35-3825-
1394107288316201446BĐồ án CN Thực phẩm 11Trần Thế TruyềnT7,3-4,XP22-24;27-32;35-3823-
1395107289316201445ATN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,6-10,D10628-2920-
1396107289316201445BTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,6-10,D10628-2918-
1397107289316201445CTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,6-10,D10628-2926-
1398107289316201446ATN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10628-2916-
1399107289316201446BTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10628-2924-
1400107296316201345ATN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT2,1-5,D10331-3218-
1401107296316201345BTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D10331-3218-
1402107296316201345CTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT4,6-10,D10331-3218-
1403107296316201345DTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D10331-3217-
1404107297316201345ATN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT3,1-5,D10622-2320-
1405107297316201345BTN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT4,6-10,D10622-2320-
1406107297316201345CTN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT5,1-5,D10622-2320-
1407107297316201345DTN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT6,6-10,D10622-2311-
1408107298316201345Đồ án CN Thực phẩm 31Bùi Viết CườngT6,7-8,XP22-24;27-3625-08/06/2017F1107h00
1409107298316201345BĐồ án CN Thực phẩm 31Bùi Viết CườngT6,1-2,XP22-24;27-3628-08/06/2017F1109h00
1410107298316201345CĐồ án CN Thực phẩm 31Nguyễn Thị Trúc LoanT6,3-4,XP22-24;27-3621-08/06/2017F11013h00
1411107305316201452Hóa học dầu mỏ 2Trương Hữu TrìT2,1-3,F20622-24;27-30;33-34;37-4072A01/06/2017F1087h00
1412107305316201452Hóa học dầu mỏ 2Trương Hữu TrìT2,1-3,F20622-24;27-30;33-34;37-4072B01/06/2017F1097h00
1413107306316201452ATN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT2,6-10,D21028-29;33-3414-
1414107306316201452BTN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT3,6-10,D21028-29;33-3415-
1415107306316201452CTN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT4,1-5,D21028-29;33-3415-
1416107306316201452DTN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT5,1-5,D21028-29;33-3415-
1417107306316201452ETN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT6,1-5,D21028-29;33-3412-
1418107310316201352Công nghệ Lọc dầu 22Lê Thị Như ÝT5,7-9,H10122-24;27-3643-27/05/2017F2037h00
1419107311316201352Công nghệ Hóa dầu2Nguyễn Thị Diệu HằngT2,7-9,H10122-24;27-3641-30/05/2017F1107h00
1420107317316201452Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng2Lê Thị Như ÝT4,6-8,F10322-24;27-30;33-34;37-4072A27/05/2017F2077h00
1421107317316201452Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng2Lê Thị Như ÝT4,6-8,F10322-24;27-30;33-34;37-4072B27/05/2017F2067h00
1422107321316201351ATN Công nghệ keo dán0.5Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D20731-347-
1423107321316201351BTN Công nghệ keo dán0.5Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D20731-3420-
1424107323316201350ATN Phân tích silicat1Dương Thị Hồng PhấnT3,1-5,D11122-2721-
1425107324316201350Công nghệ SX chất kết dính 3Nguyễn DânT5,7-10,B10222-24;27-3621-23/05/2017F2077h00
1426107326316201350Công nghệ SX thủy tinh 3Dương Thị Hồng PhấnT2,7-10,B20422-24;27-3621-30/05/2017F1087h00
142710734231620xx90Đồ án Tốt nghiệp (CNVL_H4)10Khoa Hóa15
1428107348016201653ATN hóa vô cơ1Nguyễn Văn DũngT2,1-5,D11129-3243-
1429107348316201550Nhập môn ngành KTHH2Đoàn Thị Thu LoanT5,1-3,Tuần 3822-24;27-3658A
1430107348316201550Nhập môn ngành KTHH2Đoàn Thị Thu LoanT5,1-3,Tuần 3822-24;27-3658B
143110800111620xx92Hình hoạ2Phan TườngCN,1-4,F10229-3662A30/05/2017F10317h30
143210800111620xx92Hình hoạ2Phan TườngCN,1-4,F10229-3662B30/05/2017F10717h30
143310801131620xx92Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT7,7-10,F20729-3632-24/05/2017F10117h30
1434108013216201357Thực tập Sư phạm1.5Khoa SPKT30-3231-
1435108028216201417Đồ án Truyền động cơ khí2Bùi Minh HiểnT4,4-5,H10722-24;27-3927-
1436108028216201417BĐồ án Truyền động cơ khí2Bùi Minh HiểnT3,1-2,F10922-24;27-3927-
1437108028216201418Đồ án Truyền động cơ khí2Nguyễn Văn YếnT6,4-5,H10122-24;27-3929-
1438108028216201418BĐồ án Truyền động cơ khí2Nguyễn Văn YếnT2,6-7,B10322-24;27-3930-
1439108040116201510Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,9-10,F10322-24;27-3953A
1440108040116201510Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,9-10,F10322-24;27-3953B
1441108040116201511Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,7-8,F10222-24;27-3951A
1442108040116201511Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,7-8,F10222-24;27-3951B
1443108040116201512Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,3-4,F10322-24;27-3958A
1444108040116201512Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,3-4,F10322-24;27-3958B
1445108040116201545Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT6,7-8,H10422-24;27-3958A
1446108040116201545Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT6,7-8,H10422-24;27-3958B
1447108040116201546Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT6,9-10,H30622-24;27-3963A
1448108040116201546Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT6,9-10,H30622-24;27-3963B
1449108040116201550Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,8-10,F30122-24;27-3660A
1450108040116201550Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,8-10,F30122-24;27-3660B
1451108040116201557Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,6-7,F20922-24;27-3954A
1452108040116201557Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,6-7,F20922-24;27-3954B
1453108040116201583Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,3-4,F11022-24;27-3962A
1454108040116201583Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,3-4,F11022-24;27-3962B
1455108040116201601Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,7-9,F10327-3971A
1456108040116201601Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,7-9,F10327-3971B
1457108040116201602Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT7,1-3,F10327-3968A
1458108040116201602Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT7,1-3,F10327-3968B
1459108040116201605Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT5,1-3,F10327-3970A
1460108040116201605Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT5,1-3,F10327-3970B
1461108040116201614Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,6-7,E20727-3929-31/05/2017F1017h00
1462108040116201615Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,8-10,E11227-3925-31/05/2017F1027h00
1463108040116201617Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,1-3,F30827-3969A
1464108040116201617Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,1-3,F30827-3969B
1465108040116201618Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT4,1-3,F40527-3969A
1466108040116201618Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT4,1-3,F40527-3969B
1467108040116201620Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT6,1-3,E11427-3970A
1468108040116201620Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT6,1-3,E11427-3970B
1469108040116201622Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT5,3-5,E11527-3970A
1470108040116201622Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT5,3-5,E11527-3970B
1471108040116201623Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT3,3-5,H20627-3971A
1472108040116201623Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT3,3-5,H20627-3971B
1473108040116201632Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT7,1-3,F10727-3969A
1474108040116201632Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT7,1-3,F10727-3969B
1475108040116201634Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,8-10,E20827-3944-31/05/2017F1037h00
1476108040116201635Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,6-7,E20827-3944-31/05/2017F1067h00
1477108040116201653Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,8-10,E301B27-3943-31/05/2017F1077h00
1478108040116201659Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,7-9,F40627-3968A
1479108040116201659Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,7-9,F40627-3968B
1480108040116201660Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT7,1-3,F30627-3970A
1481108040116201660Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT7,1-3,F30627-3970B
1482108040116201663Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,6-7,E40327-3934-31/05/2017F1087h00
1483108040116201664Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,8-10,E11327-3970A
1484108040116201664Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,8-10,E11327-3970B
1485108040116201667Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT2,7-9,F40627-3969A
1486108040116201667Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT2,7-9,F40627-3969B
1487108040116201668Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,7-9,F40927-3992A
1488108040116201668Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,7-9,F40927-3992B
1489108040116201669Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT5,7-9,F31027-3970A
1490108040116201669Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT5,7-9,F31027-3970B
1491108040116201675Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT6,7-9,E11427-3969A
1492108040116201675Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT6,7-9,E11427-3969B
1493108040116201677Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT4,7-9,F30227-3968A
1494108040116201677Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT4,7-9,F30227-3968B
1495108040116201679Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,6-7,F20327-3969A
1496108040116201679Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,6-7,F20327-3969B
1497108040116201681Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,8-10,F20327-3969A
1498108040116201681Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,8-10,F20327-3969B
1499108040116201685Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,1-3,F10327-3967A
1500108040116201685Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,1-3,F10327-3967B
1501108045116201501ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12728-2931-
1502108045116201501BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12731-3232-
1503108045116201502ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,6-10,A12728-2935-
1504108045116201502BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,6-10,A12731-3231-
1505108045116201505ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,6-10,A12731-3232-
1506108045116201505BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,6-10,A12731-3232-
1507108045116201567ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,6-10,A12733-3429-
1508108045116201567BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,6-10,A12733-3432-
1509108045116201567CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,6-10,A12733-3432-
1510108045116201568ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12733-3432-
1511108045116201568BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,1-5,A12733-3433-
1512108045116201569ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12728-2932-
1513108045116201569BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,6-10,A12728-2931-
1514108045116201569CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12735-3623-
1515108049116201427Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,3-5,F10722-24;27-31;33-4067A
1516108049116201427Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,3-5,F10722-24;27-31;33-4067B
1517108049116201428Cơ học ứng dụng3Huỳnh VinhT6,7-9,F20322-24;27-32;34-4070A
1518108049116201428Cơ học ứng dụng3Huỳnh VinhT6,7-9,F20322-24;27-32;34-4070B
1519108049116201429Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT6,7-9,F40222-24;27-33;35-4070A
1520108049116201429Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT6,7-9,F40222-24;27-33;35-4070B
1521108049116201432Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,1-3,F30622-24;27-34;36-4065A
1522108049116201432Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,1-3,F30622-24;27-34;36-4065B
1523108049116201433Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,3-5,F30322-24;27-35;37-4068A
1524108049116201433Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,3-5,F30322-24;27-35;37-4068B
1525108049116201510Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-3,F20822-24;27-3971A
1526108049116201510Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-3,F20822-24;27-3971B
1527108049116201511Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT2,6-8,F10122-24;27-3974A
1528108049116201511Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT2,6-8,F10122-24;27-3974B
1529108049116201512Cơ học ứng dụng3Huỳnh VinhT3,7-9,H20622-24;27-3977A
1530108049116201512Cơ học ứng dụng3Huỳnh VinhT3,7-9,H20622-24;27-3977B
1531108049116201585Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,H10722-24;27-3671A
1532108049116201585Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,H10722-24;27-3671B
153310804911620xx92Cơ học ứng dụng3Nguyễn Hữu ThànhCN,1-5,F10729-3729-24/05/2017F10617h30
1534108051216201671Hình hoạ kiến trúc2Dương ThọT3,8-10,E40127-3950-
1535108051216201672Hình hoạ kiến trúc2Dương ThọT3,6-7,E40427-3950A
1536108051216201672Hình hoạ kiến trúc2Dương ThọT3,6-7,E40427-3950B
1537108052316201671ATH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT2,1-5,E11134-3725-
1538108052316201671BTH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT3,1-5,E11134-3724-
1539108052316201672ATH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT2,1-5,E11131-32;38-3924-
1540108052316201672BTH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT3,1-5,E11131-32;38-3924-
154110806131620xx92Vẽ kỹ thuật cơ khí1Nguyễn ĐộCN,1-4,F10829-3264A25/05/2017F10717h30
154210806131620xx92Vẽ kỹ thuật cơ khí1Nguyễn ĐộCN,1-4,F10829-3264B25/05/2017F10817h30
1543108062316201501Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT3,3-5,F10922-24;27-33;36-3970A
1544108062316201501Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT3,3-5,F10922-24;27-33;36-3970B
1545108062316201502Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT5,2-4,F30922-24;27-35;38-3967A
1546108062316201502Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT5,2-4,F30922-24;27-35;38-3967B
1547108063016201422Truyền động cơ khí3Bùi Minh HiểnT4,2-4,H30622-24;27-3956A
1548108063016201422Truyền động cơ khí3Bùi Minh HiểnT4,2-4,H30622-24;27-3956B
1549108063016201423Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT2,1-3,H30122-24;27-3957A
1550108063016201423Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT2,1-3,H30122-24;27-3957B
1551108063016201425Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT3,1-3,H30722-24;27-3949-
1552108063016201522Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT2,8-10,B20122-24;27-3969A
1553108063016201522Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT2,8-10,B20122-24;27-3969B
1554108063016201523Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT5,8-10,F10222-24;27-3956A
1555108063016201523Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT5,8-10,F10222-24;27-3956B
155610807001620xx92Cơ lý thuyết 3Huỳnh VinhT7,6-10,F20329-3762A23/05/2017F10217h30
155710807001620xx92Cơ lý thuyết 3Huỳnh VinhT7,6-10,F20329-3762B23/05/2017F10117h30
155810807001620xx93Cơ lý thuyết 3Nguyễn Thị Kim LoanT7,6-10,F11029-3763A23/05/2017F10617h30
155910807001620xx93Cơ lý thuyết 3Nguyễn Thị Kim LoanT7,6-10,F11029-3763B23/05/2017F10317h30
1560108071016201501Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,1-4,F20722-24;27-33;36-3975A
1561108071016201501Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,1-4,F20722-24;27-33;36-3975B
1562108071016201502Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,1-4,F30922-24;27-35;38-3976A
1563108071016201502Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,1-4,F30922-24;27-35;38-3976B
1564108071016201505Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT3,1-4,H20522-24;27-3776A
1565108071016201505Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT3,1-4,H20522-24;27-3776B
1566108071016201517Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT2,7-9,F30722-24;27-3976A
1567108071016201517Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT2,7-9,F30722-24;27-3976B
1568108071016201518Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT4,7-9,H20622-24;27-3977A
1569108071016201518Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT4,7-9,H20622-24;27-3977B
1570108071016201520Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT3,1-3,F10322-24;27-3976A
1571108071016201520Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT3,1-3,F10322-24;27-3976B
1572108071016201522Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,6-8,E11322-24;27-3973A
1573108071016201522Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,6-8,E11322-24;27-3973B
1574108071016201523Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT6,3-5,F20622-24;27-3976A
1575108071016201523Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT6,3-5,F20622-24;27-3976B
1576108071016201563Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT5,1-4,E40322-24;27-3742-01/06/2017H2057h00
1577108071016201567Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT2,7-10,H20522-24;27-30;33-3876A
1578108071016201567Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT2,7-10,H20522-24;27-30;33-3876B
1579108071016201568Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT4,1-4,H20622-24;27-30;33-3876A
1580108071016201568Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT4,1-4,H20622-24;27-30;33-3876B
1581108071016201569Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,1-4,H40222-24;27-30;33-3877A
1582108071016201569Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,1-4,H40222-24;27-30;33-3877B
1583108071016201575Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT7,1-4,H20422-24;27-3773A
1584108071016201575Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT7,1-4,H20422-24;27-3773B
1585108071016201577Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT4,3-5,E40422-24;27-3970A
1586108071016201577Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT4,3-5,E40422-24;27-3970B
158710807101620xx92Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,11-14,F108; T7,7-9,F20629-3530-01/06/2017F10617h30
1588108072016201401Cơ sở thiết kế máy3Nguyễn Văn YếnT5,3-5,H10122-24;27-3964A
1589108072016201401Cơ sở thiết kế máy3Nguyễn Văn YếnT5,3-5,H10122-24;27-3964B
1590108072016201402Cơ sở thiết kế máy3Lê CungT2,7-9,H10722-24;27-3959A
1591108072016201402Cơ sở thiết kế máy3Lê CungT2,7-9,H10722-24;27-3959B
1592108072016201403Cơ sở thiết kế máy3Vũ Thị HạnhT4,7-9,H10722-24;27-3942-
159310807201620xx92Cơ sở thiết kế máy3Nguyễn Văn YếnCN,1-5,F10629-3722-02/06/2017F1107h00
1594109003316201559Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT4,7-9,F40122-24;27-3762A
1595109003316201559Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT4,7-9,F40122-24;27-3762B
1596109003316201560Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT3,7-9,H40222-24;27-3761A
1597109003316201560Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT3,7-9,H40222-24;27-3761B
1598109003316201564Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT2,1-3,F40222-24;27-3753A
1599109003316201564Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT2,1-3,F40222-24;27-3753B
1600109003316201567Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT4,1-3,F21022-24;27-30;33-3853A
1601109003316201567Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT4,1-3,F21022-24;27-30;33-3853B
1602109003316201568Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT6,1-2,F30322-24;27-30;33-3873A
1603109003316201568Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT6,1-2,F30322-24;27-30;33-3873B
1604109003316201569Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT2,1-3,F30622-24;27-30;33-3870A
1605109003316201569Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT2,1-3,F30622-24;27-30;33-3870B
1606109004316201559Thực tập Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4041-
1607109004316201560Thực tập Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ40-4035-
1608109004316201564Thực tập Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4058A
1609109004316201564Thực tập Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4058B
1610109004316201567Thực tập Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4061A
1611109004316201567Thực tập Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4061B
1612109004316201568Thực tập Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ40-4082A
1613109004316201568Thực tập Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ40-4082B
1614109004316201569Thực tập Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ40-4073A
1615109004316201569Thực tập Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ40-4073B
1616109009316201459Đồ án Nền và Móng1Lê Xuân MaiT3,9-10,F20722-24;27-3425-30/05/2017F1017h00
1617109009316201459BĐồ án Nền và Móng1Phạm Văn NgọcT2,1-2,XP22-24;27-3425-
1618109009316201459CĐồ án Nền và Móng1Phạm Văn NgọcT2,3-4,XP22-24;27-3426-
1619109009316201460Đồ án Nền và Móng1Đỗ Hữu ĐạoT2,9-10,F20722-24;27-3426-
1620109009316201460BĐồ án Nền và Móng1Đỗ Hữu ĐạoT5,1-2,XP22-24;27-3424-
1621109009316201460CĐồ án Nền và Móng1Đỗ Hữu ĐạoT5,3-4,XP22-24;27-3425-
1622109009316201461Đồ án Nền và Móng1Nguyễn Thu HàT4,9-10,F30822-24;27-3426-
1623109009316201461BĐồ án Nền và Móng1Phạm Văn NgọcT6,1-2,XP22-24;27-3425-
1624109009316201461CĐồ án Nền và Móng1Nguyễn Thu HàT6,3-4,XP22-24;27-3425-
1625109009316201475Đồ án Nền và Móng1Nguyễn Thu HàT5,9-10,H30822-24;27-30;34-3925-24/05/2017F1017h00
1626109009316201475BĐồ án Nền và Móng1Nguyễn Thu HàT3,3-4,XP22-24;27-30;34-3922-24/05/2017F1019h00
1627109010316201459Thực tập Công nhân2Nguyễn Duy Thảo38-4151A
1628109010316201459Thực tập Công nhân2Nguyễn Duy Thảo38-4151B
1629109010316201460Thực tập Công nhân2Nguyễn Duy Thảo38-4174A
1630109010316201460Thực tập Công nhân2Nguyễn Duy Thảo38-4174B
1631109010316201461Thực tập Công nhân2Nguyễn Duy Thảo38-4171A
1632109010316201461Thực tập Công nhân2Nguyễn Duy Thảo38-4171B
163310901231620xx92Đồ án Thiết kế đường ôtô1.5Trần Thị Phương AnhT5,11-14,F10929-349-23/05/2017F10717h30
163410901831620xx92Đồ án Thiết kế cầu thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT6,11-14,F10229-3218-24/05/2017F10217h30
163510902631620xx92Đồ án Xây dựng Mặt đường ôtô1Châu Trường LinhT2,11-14,F10229-329-25/05/2017F10117h30
163610902831620xx92Đồ án Xây dựng Cầu1.5Hoàng Phương HoaT7,1-4,VPK29-345-26/05/2017F10617h30
163710903631620xx90Đồ án Tốt nghiệp (X3)10Khoa XD Cầu đường199
163810903631620xx90BĐồ án Tốt nghiệp (X3CLC) 10Khoa XD Cầu đường4
1639109037216201471Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,7-8,H30622-24;27-3967A
1640109037216201471Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,7-8,H30622-24;27-3967B
1641109037216201472Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,9-10,H30622-24;27-3972A
1642109037216201472Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,9-10,H30622-24;27-3972B
1643109037216201575Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,3-5,F10122-24;27-3771A
1644109037216201575Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,3-5,F10122-24;27-3771B
1645109037216201583Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,1-2,F21022-24;27-3980A
1646109037216201583Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,1-2,F21022-24;27-3980B
1647109038216201559Vật liệu xây dựng2Lê Xuân ChươngT2,7-9,H40222-24;27-3767A
1648109038216201559Vật liệu xây dựng2Lê Xuân ChươngT2,7-9,H40222-24;27-3767B
1649109038216201560Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT3,1-3,H40222-24;27-3763A
1650109038216201560Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT3,1-3,H40222-24;27-3763B
1651109038216201563Vật liệu xây dựng2Huỳnh Phương NamT4,3-5,E40322-24;27-3742-16/05/2017H2057h00
1652109038216201564Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT6,7-9,H30522-24;27-3771A
1653109038216201564Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT6,7-9,H30522-24;27-3771B
1654109038216201567Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT2,1-3,F40922-24;27-30;33-3876A
1655109038216201567Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT2,1-3,F40922-24;27-30;33-3876B
1656109038216201568Vật liệu xây dựng2Nguyễn Thị Tuyết AnT2,1-3,F30222-24;27-30;33-3876A
1657109038216201568Vật liệu xây dựng2Nguyễn Thị Tuyết AnT2,1-3,F30222-24;27-30;33-3876B
1658109038216201569Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT5,3-5,F31022-24;27-30;33-3875A
1659109038216201569Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT5,3-5,F31022-24;27-30;33-3875B
1660109038216201575Vật liệu xây dựng2Nguyễn Thị Tuyết AnT6,7-9,H30322-24;27-3759A
1661109038216201575Vật liệu xây dựng2Nguyễn Thị Tuyết AnT6,7-9,H30322-24;27-3759B
1662109038216201577Vật liệu xây dựng2Huỳnh Phương NamT4,1-2,E40422-24;27-3963A
1663109038216201577Vật liệu xây dựng2Huỳnh Phương NamT4,1-2,E40422-24;27-3963B
1664109038216201583Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT5,1-2,F21022-24;27-3967A
1665109038216201583Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT5,1-2,F21022-24;27-3967B
1666109046216201467ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,1-5,G20135-3732-
1667109046216201467BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G20135-3731-
1668109046216201468ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G20132-3429-
1669109046216201468BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,1-5,G20132-3431-
1670109046216201469ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,6-10,G20132-3430-
1671109046216201469BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,1-5,G20132-3430-
1672109046216201469CTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT6,1-5,G20132-3431-
1673109046216201477ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT6,1-5,G20135-3732-
1674109046216201477BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,6-10,G20135-3730-
1675109046216201559ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,6-10,G20132-3429-
1676109046216201560ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,6-10,G20132-3430-
1677109046216201563ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,6-10,G20135-3713-
1678109046216201563BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,6-10,G20135-3710-
1679109046216201563CTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,6-10,G20128-29;31-319-
1680109046216201564BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,1-5,G20128-29;31-3132-
1681109046216201575ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,6-10,G20128-29;31-3132-
1682109046216201575BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,6-10,G20128-29;31-3131-
1683109046216201577ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G20128-3032-
1684109046216201577BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,6-10,G20128-3042-
1685109058316201364Đồ án Máy & Thiết bị sản xuất VLXD1Nguyễn Văn ĐôngT6,3-4,XP22-24;27-3932-02/06/2017H1087h00
1686109061316201364Kỹ thuật sản xuất Chất kết dính3Nguyễn Thị Tuyết AnT4,1-3,B20422-24;27-3933-13/05/2017H1057h00
1687109062316201364Đồ án KT sản xuất Chất kết dính1Nguyễn Thị Tuyết AnT4,4-5,B20422-24;27-3933-30/05/2017H1077h00
1688109063316201364Công nghệ bêtông nhựa1Nguyễn Thị Tuyết AnT6,1-2,B21122-24;27-3936-09/05/2017F2067h00
1689109064316201364ATN C.Nghệ bêtông nhựa1Nguyễn Thị Tuyết AnT3,6-10,G101B27-27;32-3433-
1690109075216201471Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định43-4379A
1691109075216201471Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định43-4379B
1692109075216201472Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định43-4366A
1693109075216201472Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định43-4366B
1694109075216201575Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định38-3869A
1695109075216201575Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định38-3869B
1696109076316201364Vật liệu cách nhiệt - VL hoàn thiện2Lê Xuân ChươngT3,1-2,B10222-24;27-3932-16/05/2017H2027h00
169710908031620xx90Đồ án Tốt nghiệp (VLXD)10Khoa XD Cầu đường44
1698109097016201467Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT5,7-9,F30222-24;27-29;34-3872A
1699109097016201467Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT5,7-9,F30222-24;27-29;34-3872B
1700109097016201468Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT3,7-9,F30322-24;27-3474A
1701109097016201468Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT3,7-9,F30322-24;27-3474B
1702109097016201469Cơ học đất2Đỗ Hữu ĐạoT3,7-9,F20922-24;27-3460A
1703109097016201469Cơ học đất2Đỗ Hữu ĐạoT3,7-9,F20922-24;27-3460B
1704109097016201477Cơ học đất2Bạch Quốc TiếnT6,8-10,H30122-24;27-30;33-3865A
1705109097016201477Cơ học đất2Bạch Quốc TiếnT6,8-10,H30122-24;27-30;33-3865B
1706109097016201559Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT4,1-3,F40122-24;27-3770A
1707109097016201559Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT4,1-3,F40122-24;27-3770B
1708109097016201563Cơ học đất2Đỗ Hữu ĐạoT6,7-9,E20622-24;27-3742-23/05/2017H2057h00
1709109097016201564Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT3,1-3,F40922-24;27-3756A
1710109097016201564Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT3,1-3,F40922-24;27-3756B
1711109097016201575Cơ học đất2Bạch Quốc TiếnT6,1-3,F30722-24;27-3760A
1712109097016201575Cơ học đất2Bạch Quốc TiếnT6,1-3,F30722-24;27-3760B
1713109097016201577Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT7,1-2,E11322-24;27-3965A
1714109097016201577Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT7,1-2,E11322-24;27-3965B
1715109098016201559ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT2,1-5,G10131-3430-
1716109098016201560ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríCN,1-5,G10131-3437-
1717109098016201563ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT7,6-10,G10131-3418-
1718109098016201563BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT5,6-10,G10131-3419-
1719109098016201563CTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,6-10,G10131-3411-
1720109098016201564ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,1-5,G10131-3435-
1721109098016201567ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,6-10,G10128-29;37-3835-
1722109098016201567BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT5,6-10,G10128-29;37-3834-
1723109098016201568ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT5,1-5,G10128-29;37-3835-
1724109098016201568BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT7,6-10,G10128-29;37-3837-
1725109098016201568CTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT2,6-10,G10128-29;37-3835-
1726109098016201569ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT3,6-10,G10128-29;37-3835-
1727109098016201569BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT6,6-10,G10128-29;37-3835-
1728109098016201575ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT3,1-5,G10131-3435-
1729109099016201459Nền và Móng2Lê Xuân MaiT3,6-8,F20722-24;27-3464A
1730109099016201459Nền và Móng2Lê Xuân MaiT3,6-8,F20722-24;27-3464B
1731109099016201460Nền và Móng2Đỗ Hữu ĐạoT2,6-8,F20722-24;27-3473A
1732109099016201460Nền và Móng2Đỗ Hữu ĐạoT2,6-8,F20722-24;27-3473B
1733109099016201461Nền và Móng2Nguyễn Thu HàT4,6-8,F30822-24;27-3476A
1734109099016201461Nền và Móng2Nguyễn Thu HàT4,6-8,F30822-24;27-3476B
1735109099016201475Nền và Móng2Nguyễn Thu HàT5,6-8,H30822-24;27-30;34-3938-16/05/2017F20713h00
1736109101316201459Tổng quan về công trình cầu2Nguyễn Hoàng VĩnhT6,1-3,F10222-24;27-3470A
1737109101316201459Tổng quan về công trình cầu2Nguyễn Hoàng VĩnhT6,1-3,F10222-24;27-3470B
1738109101316201460Tổng quan về công trình cầu2Võ Duy HùngT5,7-9,F10922-24;27-3475A
1739109101316201460Tổng quan về công trình cầu2Võ Duy HùngT5,7-9,F10922-24;27-3475B
1740109101316201461Tổng quan về công trình cầu2Hoàng Phương HoaT2,7-9,F20822-24;27-3471A
1741109101316201461Tổng quan về công trình cầu2Hoàng Phương HoaT2,7-9,F20822-24;27-3471B
1742109102016201377Đồ án Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT5,4-5,H10322-24;27-3929-05/06/2017F1087h00
1743109102016201377BĐồ án Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT2,9-10,XP22-24;27-3925-05/06/2017F1089h00
1744109102016201378Đồ án Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT2,9-10,XP22-24;27-3928-06/06/2017F2037h00
1745109102016201378BĐồ án Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT2,7-8,XP22-24;27-3929-06/06/2017F2039h00
1746109102216201459Toán chuyên ngành3Nguyễn Xuân ToảnT5,6-10,F10822-24;27-3466A
1747109102216201459Toán chuyên ngành3Nguyễn Xuân ToảnT5,6-10,F10822-24;27-3466B
1748109102216201460Toán chuyên ngành3Nguyễn Xuân ToảnT4,6-10,F30122-24;27-3475A
1749109102216201460Toán chuyên ngành3Nguyễn Xuân ToảnT4,6-10,F30122-24;27-3475B
1750109102216201461Toán chuyên ngành3Nguyễn Duy ThảoT3,6-10,F10122-24;27-3472A
1751109102216201461Toán chuyên ngành3Nguyễn Duy ThảoT3,6-10,F10122-24;27-3472B
175210910231620xx92Đồ án TK Hình học đường ô tô1Trần Thị Phương AnhT5,11-14,F10929-3714-29/05/2017F10317h30
1753109103316201377Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT5,1-3,H10322-24;27-3955A23/05/2017H2037h00
1754109103316201377Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT5,1-3,H10322-24;27-3955B23/05/2017H2027h00
1755109103316201378Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT6,1-3,H20822-24;27-3955A23/05/2017H2047h00
1756109103316201378Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT6,1-3,H20822-24;27-3955B23/05/2017H2067h00
1757109104316201359Thiết kế Nền Mặt đường3Võ Đức HoàngT4,1-3,H20322-24;27-3968A
1758109104316201359Thiết kế Nền Mặt đường3Võ Đức HoàngT4,1-3,H20322-24;27-3968B
1759109104316201360Thiết kế Nền Mặt đường3Võ Hải LăngT6,1-3,H20422-24;27-3960A
1760109104316201360Thiết kế Nền Mặt đường3Võ Hải LăngT6,1-3,H20422-24;27-3960B
1761109104316201361Thiết kế Nền Mặt đường3Nguyễn Thanh CườngT3,1-3,H20822-24;27-3957A
1762109104316201361Thiết kế Nền Mặt đường3Nguyễn Thanh CườngT3,1-3,H20822-24;27-3957B
1763109105316201359Đồ án TK Nền Mặt đường1Võ Đức HoàngT4,4-5,H20322-24;27-3932-
1764109105316201359BĐồ án TK Nền Mặt đường1Võ Đức HoàngT6,3-4,XP22-24;27-3929-
1765109105316201360Đồ án TK Nền Mặt đường1Võ Hải LăngT6,4-5,H20422-24;27-3930-
1766109105316201360BĐồ án TK Nền Mặt đường1Võ Hải LăngT3,3-4,XP22-24;27-3929-
1767109105316201361Đồ án TK Nền Mặt đường1Nguyễn Thanh CườngT3,4-5,H20822-24;27-3931-
1768109105316201361BĐồ án TK Nền Mặt đường1Nguyễn Thanh CườngT4,3-4,XP22-24;27-3922-
1769109106316201359Mố & Trụ cầu3Nguyễn Văn MỹT3,1-3,H20322-24;27-3961A
1770109106316201359Mố & Trụ cầu3Nguyễn Văn MỹT3,1-3,H20322-24;27-3961B
1771109106316201360Mố & Trụ cầu3Nguyễn Hoàng VĩnhT5,1-3,H20422-24;27-3959A
1772109106316201360Mố & Trụ cầu3Nguyễn Hoàng VĩnhT5,1-3,H20422-24;27-3959B
1773109106316201361Mố & Trụ cầu3Nguyễn LanT2,1-3,H20722-24;27-3953A
1774109106316201361Mố & Trụ cầu3Nguyễn LanT2,1-3,H20722-24;27-3953B
1775109107316201359Đồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn Văn MỹT3,4-5,H20322-24;27-3930-
1776109107316201359BĐồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn Văn MỹT6,1-2,XP22-24;27-3925-
1777109107316201360Đồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT5,4-5,H20422-24;27-3932-
1778109107316201360BĐồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT3,1-2,XP22-24;27-3930-
1779109107316201361Đồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn LanT2,4-5,H20722-24;27-3930-
1780109107316201361BĐồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn LanT4,1-2,XP22-24;27-3929-
1781109108316201359Thi công Nền đường3Nguyễn Biên CươngT5,1-3,H20322-24;27-3962A
1782109108316201359Thi công Nền đường3Nguyễn Biên CươngT5,1-3,H20322-24;27-3962B
1783109108316201360Thi công Nền đường3Châu Trường LinhT4,1-3,H20422-24;27-3961A
1784109108316201360Thi công Nền đường3Châu Trường LinhT4,1-3,H20422-24;27-3961B
1785109108316201361Thi công Nền đường3Nguyễn Hồng HảiT6,3-5,H20722-24;27-3953A
1786109108316201361Thi công Nền đường3Nguyễn Hồng HảiT6,3-5,H20722-24;27-3953B
1787109109316201359Đồ án Thi công Nền đường1Nguyễn Biên CươngT5,4-5,H20322-24;27-3931-
1788109109316201359BĐồ án Thi công Nền đường1Trần Trung ViệtT2,3-4,XP22-24;27-3930-
1789109109316201360Đồ án Thi công Nền đường1Trần Trung ViệtT6,9-10,XP22-24;27-3930-
1790109109316201360BĐồ án Thi công Nền đường1Trần Trung ViệtT2,1-2,XP22-24;27-3931-
1791109109316201361Đồ án Thi công Nền đường1Trần Trung ViệtT6,7-8,XP22-24;27-3932-
1792109109316201361BĐồ án Thi công Nền đường1Trần Trung ViệtT5,3-4,XP22-24;27-3930-
179310911131620xx92Đồ án Thi công Mặt đường1Châu Trường LinhT2,11-14,F10229-3214-30/05/2017F10617h30
179410911631620xx92Khai thác & TN Đường2Nguyễn Thanh CườngT7,7-10,F20929-3614-31/05/2017F10617h30
179510911731620xx92Thí nghiệm Đường0.5Nguyễn Thanh CườngCN,1-5,G10230-3312-
1796109118016201464Thực tập công nhân VLXD2Nguyễn Thị Tuyết An38-4133-
1797109122016201364Máy & Thiết bị sản xuất VLXD2Nguyễn Văn ĐôngT7,6-7,F10222-24;27-3932-20/05/2017H1047h00
1798109123016201364Lý thuyết Bê tông2Lê Xuân ChươngT5,3-4,H20722-24;27-3932-23/05/2017H2077h00
1799109124016201364AThí nghiệm Bê tông1Lê Xuân ChươngT4,6-10,G101B36-3933-
1800109130016201459Đồ án Lập dự án công trình cầu1Hoàng Phương HoaT6,7-8,XP22-24;27-3422-
1801109130016201459BĐồ án Lập dự án công trình cầu1Hoàng Phương HoaT3,1-2,XP22-24;27-3426-
1802109130016201459CĐồ án Lập dự án công trình cầu1Hoàng Phương HoaT3,3-4,XP22-24;27-3423-
1803109130016201460Đồ án Lập dự án công trình cầu1Nguyễn LanT6,1-2,XP22-24;27-3424-
1804109130016201460BĐồ án Lập dự án công trình cầu1Nguyễn LanT3,1-2,XP22-24;27-3424-
1805109130016201460CĐồ án Lập dự án công trình cầu1Nguyễn LanT6,3-4,XP22-24;27-3422-
1806109130016201461Đồ án Lập dự án công trình cầu1Võ Duy HùngT7,1-2,XP22-24;27-3425-
1807109130016201461BĐồ án Lập dự án công trình cầu1Võ Duy HùngT5,1-2,XP22-24;27-3422-
1808109130016201461CĐồ án Lập dự án công trình cầu1Võ Duy HùngT5,3-4,XP22-24;27-3420-
1809109132016201464Toán chuyên ngành (QHTN)3Huỳnh Phương NamT2,6-10,B11022-24;27-3444-18/04/2017F4077h00
1810110002216201559Cơ học kết cấu 13Đỗ Minh ĐứcT6,1-4,F30222-24;27-3785A
1811110002216201559Cơ học kết cấu 13Đỗ Minh ĐứcT6,1-4,F30222-24;27-3785B
1812110002216201560Cơ học kết cấu 13Lê Vũ AnT2,1-4,H40222-24;27-3773A
1813110002216201560Cơ học kết cấu 13Lê Vũ AnT2,1-4,H40222-24;27-3773B
1814110002216201564Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT5,7-10,H40222-24;27-3768A
1815110002216201564Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT5,7-10,H40222-24;27-3768B
181611000221620xx92Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT3,11-14,F109; T7,7-9,F10929-3531-24/05/2017F10317h30
181711000531620xx92Lý thuyết đàn hồi2Đỗ Minh ĐứcCN,6-10,F10229-3430-02/06/2017F10617h30
1818110006216201459Kết cấu bêtông cốt thép 13Trịnh Quang ThịnhT4,6-10,F30722-24;27-3468A
1819110006216201459Kết cấu bêtông cốt thép 13Trịnh Quang ThịnhT4,6-10,F30722-24;27-3468B
1820110006216201460Kết cấu bêtông cốt thép 13Vương Lê ThắngT6,6-10,F20622-24;27-3476A
1821110006216201460Kết cấu bêtông cốt thép 13Vương Lê ThắngT6,6-10,F20622-24;27-3476B
1822110006216201461Kết cấu bêtông cốt thép 13Trần Anh ThiệnT5,6-10,F20622-24;27-3473A
1823110006216201461Kết cấu bêtông cốt thép 13Trần Anh ThiệnT5,6-10,F20622-24;27-3473B
1824110006216201464Kết cấu bêtông cốt thép 13Nguyễn Văn ChínhT3,6-10,H30822-24;27-3438-
1825110006216201467Kết cấu bêtông cốt thép 13Bùi Thiên LamT4,6-10,F20622-24;27-29;34-3868A
1826110006216201467Kết cấu bêtông cốt thép 13Bùi Thiên LamT4,6-10,F20622-24;27-29;34-3868B
1827110006216201468Kết cấu bêtông cốt thép 13Nguyễn Quang TùngT6,6-10,F30322-24;27-3471A
1828110006216201468Kết cấu bêtông cốt thép 13Nguyễn Quang TùngT6,6-10,F30322-24;27-3471B
1829110006216201469Kết cấu bêtông cốt thép 13Trịnh Quang ThịnhT5,6-10,F20922-24;27-3440-
1830110006216201475Kết cấu bêtông cốt thép 13Trần Anh ThiệnT4,7-10,H30822-24;27-30;34-3948-
1831110006216201477Kết cấu bêtông cốt thép 13Nguyễn Văn ChínhT2,1-4,H30722-24;27-30;33-3846-
183211001021620xx92Kết cấu thép 1 2Lê Anh TuấnT6,11-14,F10729-3648-26/05/2017F10317h30
1833110021316201367Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt2Trần Anh ThiệnT6,1-2,H30522-24;27-3934-
1834110021316201368Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt2Vương Lê ThắngT3,1-2,F10822-24;27-3955A
1835110021316201368Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt2Vương Lê ThắngT3,1-2,F10822-24;27-3955B
1836110021316201369Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt2Bùi Thiên LamT3,1-2,H10322-24;27-3946-
1837110031316201459Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trịnh Quang ThịnhT5,1-2,XP22-24;27-3423-
1838110031316201459BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trịnh Quang ThịnhT7,1-2,XP22-24;27-3424-
1839110031316201459CĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trịnh Quang ThịnhT7,3-4,XP22-24;27-3412-
1840110031316201460Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Vương Lê ThắngT3,3-4,XP22-24;27-3425-
1841110031316201460BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Vương Lê ThắngT2,1-2,XP22-24;27-3426-
1842110031316201460CĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Vương Lê ThắngT2,3-4,XP22-24;27-3423-
1843110031316201461Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trần Anh ThiệnT7,3-4,XP22-24;27-3425-
1844110031316201461BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trần Anh ThiệnT2,1-2,XP22-24;27-3423-
1845110031316201461CĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trần Anh ThiệnT2,3-4,XP22-24;27-3425-
1846110031316201464Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Văn ChínhT4,7-8,XP22-24;27-3420-
1847110031316201464BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Văn ChínhT4,9-10,XP22-24;27-3417-
1848110031316201467Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Bùi Thiên LamT6,1-2,XP22-24;27-29;34-3824-
1849110031316201467BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Bùi Thiên LamT6,7-8,XP22-24;27-29;34-3825-
1850110031316201467CĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Bùi Thiên LamT6,9-10,XP22-24;27-29;34-3825-
1851110031316201468Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Quang TùngT4,9-10,XP22-24;27-3425-
1852110031316201468BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Quang TùngT4,1-2,XP22-24;27-3425-
1853110031316201468CĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Quang TùngT4,3-4,XP22-24;27-3426-
1854110031316201469Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trịnh Quang ThịnhT2,4-5,XP22-24;27-345-
1855110031316201469BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trịnh Quang ThịnhT3,1-2,XP22-24;27-3425-
1856110031316201469CĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trịnh Quang ThịnhT3,3-4,XP22-24;27-3413-
1857110031316201475Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trần Anh ThiệnT7,1-2,XP22-24;27-30;34-3923-
1858110031316201475BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trần Anh ThiệnT3,1-2,XP22-24;27-30;34-3924-
1859110031316201477Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Văn ChínhT3,1-2,XP22-24;27-30;33-3852A01/06/2017F40313h00
1860110031316201477Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Văn ChínhT3,1-2,XP22-24;27-30;33-3852B01/06/2017F40315h00
186111003131620xx92Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Văn ChínhT5,11-14,F10129-3326-
186211003331620xx92Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 21Nguyễn Văn ChínhT7,1-4,H20829-3314-31/05/2017F10717h30
1863110035316201367Đồ án Kỹ thuật thi công1Đặng Công ThuậtT6,3-4,XP22-24;27-3913-
1864110035316201367BĐồ án Kỹ thuật thi công1Lê Khánh ToànT2,9-10,XP22-24;27-3932-
1865110035316201368Đồ án Kỹ thuật thi công1Phan Quang VinhT4,1-2,XP22-24;27-3928-
1866110035316201368BĐồ án Kỹ thuật thi công1Mai Chánh TrungT4,3-4,XP22-24;27-3934-
1867110035316201369Đồ án Kỹ thuật thi công1Phạm MỹT4,1-2,XP22-24;27-3934-
1868110035316201369BĐồ án Kỹ thuật thi công1Đinh Ngọc HiếuT2,7-8,XP22-24;27-3930-
186911003831620xx90Đồ án Tốt nghiệp (X1)10Khoa XDDD&CN259
1870110069316201671Kiến trúc Nhà ở2Nguyễn Xuân TrungT4,7-9,E40427-3949-
1871110069316201672Kiến trúc Nhà ở2Nguyễn Xuân TrungT6,7-9,E40327-3948-
1872110078316201571Kiến trúc Nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT2,1-4,F30722-24;27-3674A
1873110078316201571Kiến trúc Nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT2,1-4,F30722-24;27-3674B
1874110078316201572Kiến trúc Nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT7,1-4,F10622-24;27-3668A
1875110078316201572Kiến trúc Nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT7,1-4,F10622-24;27-3668B
1876110083316201571AThiết kế nhanh 21Nguyễn Xuân Trung71A
1877110083316201571AThiết kế nhanh 21Nguyễn Xuân Trung71B
1878110083316201572AThiết kế nhanh 21Đoàn Trần Hiệp66A
1879110083316201572AThiết kế nhanh 21Đoàn Trần Hiệp66B
1880110087316201471Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT)2Trương Hoài ChínhT5,7-8,F10622-24;27-3972A
1881110087316201471Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT)2Trương Hoài ChínhT5,7-8,F10622-24;27-3972B
1882110087316201472Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT)2Nguyễn Anh TuấnT5,9-10,F10322-24;27-3974A
1883110087316201472Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT)2Nguyễn Anh TuấnT5,9-10,F10322-24;27-3974B
1884110092316201471Lịch sử Đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT5,9-10,F10622-24;27-3969A
1885110092316201471Lịch sử Đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT5,9-10,F10622-24;27-3969B
1886110092316201472Lịch sử Đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT5,7-8,F10322-24;27-3970A
1887110092316201472Lịch sử Đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT5,7-8,F10322-24;27-3970B
1888110097316201471Xã hội học & Xã hội đô thị2Phan Bảo AnT4,7-8,H20422-24;27-3958A
1889110097316201471Xã hội học & Xã hội đô thị2Phan Bảo AnT4,7-8,H20422-24;27-3958B
1890110097316201472Xã hội học & Xã hội đô thị2Phan Bảo AnT4,9-10,H30322-24;27-3965A
1891110097316201472Xã hội học & Xã hội đô thị2Phan Bảo AnT4,9-10,H30322-24;27-3965B
1892110103316201371Kỹ thuật Đô thị2Lê Thị Kim DungT6,1-2,H10622-24;27-3960A
1893110103316201371Kỹ thuật Đô thị2Lê Thị Kim DungT6,1-2,H10622-24;27-3960B
1894110103316201372Kỹ thuật Đô thị2Lê Thị Kim DungT6,3-4,H10622-24;27-3959A
1895110103316201372Kỹ thuật Đô thị2Lê Thị Kim DungT6,3-4,H10622-24;27-3959B
1896110138216201583Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT5,3-5,F21022-24;27-3969A
1897110138216201583Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT5,3-5,F21022-24;27-3969B
1898110138216201583BCơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT7,3-5,F20922-24;27-3970A
1899110138216201583BCơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT7,3-5,F20922-24;27-3970B
1900110144216201471Kết cấu công trình (KT)3Trần Anh ThiệnT2,7-9,H20622-24;27-3971A19/05/2017H1037h00
1901110144216201471Kết cấu công trình (KT)3Trần Anh ThiệnT2,7-9,H20622-24;27-3971B19/05/2017H1047h00
1902110144216201472Kết cấu công trình (KT)3Trịnh Quang ThịnhT6,7-9,H30422-24;27-3971A19/05/2017H1067h00
1903110144216201472Kết cấu công trình (KT)3Trịnh Quang ThịnhT6,7-9,H30422-24;27-3971B19/05/2017H1057h00
1904110150316201371Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT)3Lê Khánh ToànT4,8-10,F10622-24;27-3959A
1905110150316201371Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT)3Lê Khánh ToànT4,8-10,F10622-24;27-3959B
1906110150316201372Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT)3Đặng Công ThuậtT4,3-5,H10622-24;27-3962A
1907110150316201372Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT)3Đặng Công ThuậtT4,3-5,H10622-24;27-3962B
1908110205016201459Cơ học kết cấu 22Đào Ngọc Thế LựcT2,7-9,F20622-24;27-3470A
1909110205016201459Cơ học kết cấu 22Đào Ngọc Thế LựcT2,7-9,F20622-24;27-3470B
1910110205016201460Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT3,7-9,F20822-24;27-3476A
1911110205016201460Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT3,7-9,F20822-24;27-3476B
1912110205016201461Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT6,7-9,F20722-24;27-3474A
1913110205016201461Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT6,7-9,F20722-24;27-3474B
1914110205016201464Cơ học kết cấu 22Lê Vũ AnT5,7-9,H20322-24;27-3467A
1915110205016201464Cơ học kết cấu 22Lê Vũ AnT5,7-9,H20322-24;27-3467B
1916110205016201467Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT2,7-9,F30222-24;27-29;34-3873A
1917110205016201467Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT2,7-9,F30222-24;27-29;34-3873B
1918110205016201468Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT5,8-10,F30322-24;27-3477A
1919110205016201468Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT5,8-10,F30322-24;27-3477B
1920110205016201469Cơ học kết cấu 22Đào Ngọc Thế LựcT4,1-3,F30222-24;27-3469A
1921110205016201469Cơ học kết cấu 22Đào Ngọc Thế LựcT4,1-3,F30222-24;27-3469B
1922110205016201475Cơ học kết cấu 22Lê Vũ AnT3,7-9,H30222-24;27-30;34-3962A
1923110205016201475Cơ học kết cấu 22Lê Vũ AnT3,7-9,H30222-24;27-30;34-3962B
1924110205016201477Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT4,7-9,H30522-24;27-30;33-3863A
1925110205016201477Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT4,7-9,H30522-24;27-30;33-3863B
192611020501620xx92Cơ học kết cấu 22Lê Vũ AnT5,11-14,F10329-3637-22/05/2017F10617h30
1927110206016201467Toán chuyên ngành XD3Đỗ Minh ĐứcT3,6-10,F30222-24;27-29;34-3872A
1928110206016201467Toán chuyên ngành XD3Đỗ Minh ĐứcT3,6-10,F30222-24;27-29;34-3872B
1929110206016201468Toán chuyên ngành XD3Nguyễn Quang TùngT2,6-10,F30322-24;27-3480A
1930110206016201468Toán chuyên ngành XD3Nguyễn Quang TùngT2,6-10,F30322-24;27-3480B
1931110206016201469Toán chuyên ngành XD3Lê Anh TuấnT6,6-10,F30222-24;27-3469A
1932110206016201469Toán chuyên ngành XD3Lê Anh TuấnT6,6-10,F30222-24;27-3469B
1933110206216201567Nhập môn ngành2Phạm MỹT3,8-10,Tuần 3122-24;27-30;33-3861A
1934110206216201567Nhập môn ngành2Phạm MỹT3,8-10,Tuần 3122-24;27-30;33-3861B
1935110206216201568Nhập môn ngành2Phan Quang VinhT7,1-3,Tuần 3122-24;27-30;33-3888A
1936110206216201568Nhập môn ngành2Phan Quang VinhT7,1-3,Tuần 3122-24;27-30;33-3888B
1937110206216201569Nhập môn ngành2Phạm MỹT5,8-10,Tuần 3122-24;27-30;33-3886A
1938110206216201569Nhập môn ngành2Phạm MỹT5,8-10,Tuần 3122-24;27-30;33-3886B
1939110207016201467Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN30-3367A
1940110207016201467Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN30-3367B
1941110207016201468Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN36-3953A