Lớp học phần
Tùy chọn:
Học kỳ: Sắp xếp theo:
OPT1
Khoa:
OPT0
Khóa học:
STTTên lớp học phầnSố TC Giảng viênThời khóa biểu Tuần học SLSV Lịch trình Nhóm thiNgày thi Phòng thi Giờ thi CLC
1013003116201655AThể dục 3 (16ECE(K3))0Trung tâm GDTCT7,8-10,GDTC37-4643
2013003116201656Thể dục 3 (16ES(K3))0Trung tâm GDTCT7,8-10,GDTC37-4628
3013005116201586AGiáo dục thể chất 50Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ32-4246
4013005116201586BGiáo dục thể chất 50Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ32-4247
5013005116201586CGiáo dục thể chất 50Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ32-4236
6013014116201586AGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ22-3950
7013014116201586BGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ22-3950
8013014116201586CGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3950
9013014116201586DGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3950
10013014116201586EGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3951
11013014116201586FGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-390
12013014116201586KGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3952
13013014116201586LGDTC 4 BR Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3947
14013015116201586AGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ22-3950
15013015116201586BGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ22-3950
16013015116201586CGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3950
17013015116201586DGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-3950
18013015116201586EGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-3950
19013015116201586FGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3950
20013015116201586KGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3951
21013015116201586LGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ22-3950
22013015116201586MGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ22-3951
23013015116201586NGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3950
24013015116201586OGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3950
25013015116201586PGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ22-3950
26013015116201586QGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ22-3950
27013015116201586SGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ22-390
28013015116201586TGDTC 4 BC Nam0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ22-390
29013016116201586AGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3950
30013016116201586BGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3953
31013016116201586CGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-390
32013016116201586DGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-3952
33013016116201586EGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3951
34013016116201586FGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3950
35013016116201586GGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ22-3950
36013016116201586HGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ22-3951
37013016116201586MGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3951
38013016116201586NGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3950
39013016116201586PGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ22-3935
40013016116201586QGDTC 4 BĐ Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ22-3932
41013018116201586AGDTC 4 BC Nữ0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3948
42013018116201586BGDTC 4 BC Nữ0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ22-3943
43013018116201586CGDTC 4 BC Nữ0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ22-3938
44013018116201586DGDTC 4 BC Nữ0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ22-3948
45013019116201614AGDTC 2 (16TLC1,2)0Trần Văn ChâuT2,1-5,SVD27-3988
46013019116201614BGDTC 2 (16TCLC3)0Trần Văn ChâuT2,1-5,SVD27-3958
47013019116201634GDTC 2 (16DCLC)0Hà Quốc PhápT6,1-5,SVD27-3944
48013019116201635GDTC 2 (16TDHCLC)0Hà Quốc PhápT6,1-5,SVD27-3952
49013019116201641GDTC 2 (16DTCLC1)0Nguyễn Thanh GiangT4,1-5,SVD27-3963
50013019116201642GDTC 2 (16DTCLC2)0Nguyễn Thanh GiangT4,1-5,SVD27-3953
51013019116201647GDTC 2 (16H2CLC,H5CLC)0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVD27-3961
52013019116201663GDTC 2 (16X3CLC)0Nguyễn Thanh GiangT6,1-5,SVD27-3936
53013019116201686AGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ27-3950
54013019116201686BGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ27-3950
55013019116201686CGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ27-390
56013019116201686DGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ27-390
57013019116201686EGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ27-3950
58013019116201686FGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ27-3950
59013019116201686GGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ27-3950
60013019116201686HGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ27-3949
61013019116201686IGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ27-3950
62013019116201686JGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ27-390
63013019116201686KGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ27-3950
64013019116201686LGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ27-390
65013019116201686MGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ27-3950
66013019116201686NGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ27-3950
67013019116201686OGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ27-3950
68013019116201686PGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ27-3950
69013019116201686QGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ27-3949
70013019116201686RGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ27-390
71013019116201686SGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,1-5,SVĐ27-3950
72013019116201686TGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,1-5,SVĐ27-390
73013019116201686UGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,1-5,SVĐ27-390
74013019116201686VGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,1-5,SVĐ27-390
75013019116201687AGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ27-3951
76013019116201687BGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ27-3950
77013019116201687CGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ27-3944
78013019116201687DGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ27-3950
79013019116201687EGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ27-3951
80013019116201687FGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ27-3950
81013019116201687GGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ27-3950
82013019116201687HGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ27-3950
83013019116201687IGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ27-3941
84013019116201687JGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ27-390
85013019116201687KGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ27-3950
86013019116201687LGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ27-3950
87013019116201687MGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ27-3950
88013019116201687NGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ27-3950
89013019116201687PGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ27-3950
90013019116201687QGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ27-390
91013019116201687RGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ27-3951
92013019116201687SGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ27-390
93013019116201687TGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ27-3950
94013019116201687UGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ27-3950
95013019116201687VGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ27-3951
96013019116201687XGDTC 2 Nam0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ27-3950
97013020116201687AGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ27-3947
98013020116201687BGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ27-3942
99013020116201687CGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ27-3947
100013020116201687DGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ27-3925
101013020116201687EGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ27-3949
102013020116201687FGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ27-3928
103013020116201687GGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ27-3949
104013020116201687HGDTC 2 Nữ0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ27-3948
105013045116201586BGDTC 4 BR Nữ0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-3944
106013045116201586CGDTC 4 BR Nữ0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ22-3939
107013061016201586AGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ22-3950
108013061016201586BGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT2,1-5,SVĐ22-3950
109013061016201586CGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3950
110013061016201586DGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT3,1-5,SVĐ22-3950
111013061016201586EGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-3950
112013061016201586FGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT4,1-5,SVĐ22-3950
113013061016201586GGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3950
114013061016201586HGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT5,1-5,SVĐ22-3950
115013061016201586IGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ22-3950
116013061016201586KGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT6,1-5,SVĐ22-3950
117013061016201586MGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ22-3955
118013061016201586NGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ22-3950
119013061016201586OGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3950
120013061016201586PGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ22-3950
121013061016201586QGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ22-3952
122013061016201586SGDTC 4 CL Nam0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ22-3951
123101002316201305ATH Hệ thống cơ điện tử1Trần Ngọc HảiT2,1-5,M206+K10327-29;34-3429-
124101002316201305BTH Hệ thống cơ điện tử1Trần Ngọc HảiT5,6-10,M206+K10327-29;34-3429-
125101002316201305CTH Hệ thống cơ điện tử1Trần Ngọc HảiCN,1-5,M206+K10327-29;34-3415-
126101007316201301Thực tập Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khí22-24;27-2950-
127101007316201302Thực tập Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khí30-3564A
128101007316201302Thực tập Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khí30-3564B
129101007316201303Thực tập Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khí35-4042-
130101008216201579Công nghệ kim loại2Nguyễn Thanh ViệtT5,6-7,F10122-24;27-3668A
131101008216201579Công nghệ kim loại2Nguyễn Thanh ViệtT5,6-7,F10122-24;27-3668B
132101008216201581Công nghệ kim loại2Nguyễn Thanh ViệtT5,8-10,F30822-24;27-3656A
133101008216201581Công nghệ kim loại2Nguyễn Thanh ViệtT5,8-10,F30822-24;27-3656B
134101015216201305ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT5,1-3,F20722-24;27-30;33-3877A11/05/2017F1017h00
135101015216201305ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT5,1-3,F20722-24;27-30;33-3877B11/05/2017F1027h00
136101015216201305ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT5,1-3,F20722-24;27-30;33-3877C11/05/2017F1037h00
137101016316201301TBCN & cấp phôi tự động2Nguyễn Đắc LựcT3,1-3,H10430-4052A
138101016316201301TBCN & cấp phôi tự động2Nguyễn Đắc LựcT3,1-3,H10430-4052B
139101016316201302TBCN & cấp phôi tự động2Châu Mạnh LựcT3,7-9,H20522-24;27-29;36-4066A
140101016316201302TBCN & cấp phôi tự động2Châu Mạnh LựcT3,7-9,H20522-24;27-29;36-4066B
141101016316201303TBCN & cấp phôi tự động2Châu Mạnh LựcT5,1-3,H10822-24;27-3445-
142101018316201301Công nghệ Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT5,1-3,H20530-4062A
143101018316201301Công nghệ Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT5,1-3,H20530-4062B
144101018316201302Công nghệ Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT4,7-9,H10122-24;27-29;36-4070A
145101018316201302Công nghệ Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT4,7-9,H10122-24;27-29;36-4070B
146101018316201303Công nghệ Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT3,1-3,H10822-24;27-3460A
147101018316201303Công nghệ Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT3,1-3,H10822-24;27-3460B
148101027316201301Đồ án TK HT Điều khiển tự động2Châu Mạnh LựcT6,1-3,XP30-4025-
149101027316201301BĐồ án TK HT Điều khiển tự động2Trần Ngọc HảiT3,7-9,XP30-4027-
150101027316201302Đồ án TK HT Điều khiển tự động2Nguyễn Đắc LựcT2,1-3,XP22-24;27-29;36-4034-
151101027316201302BĐồ án TK HT Điều khiển tự động2Lê Hoài NamT6,1-3,XP22-24;27-29;36-4026-
152101027316201303Đồ án TK HT Điều khiển tự động2Nguyễn Đắc LựcT4,1-3,XP22-24;27-3429-
153101027316201303BĐồ án TK HT Điều khiển tự động2Lê Hoài NamT4,7-9,XP22-24;27-349-
154101030316201405Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT4,7-9,F30322-24;27-3976A19/05/2017F1017h00
155101030316201405Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT4,7-9,F30322-24;27-3976B19/05/2017F1027h00
156101030316201419Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT6,1-4,H10223-24;27-3725-19/05/2017F1037h00
157101030316201420Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT6,7-9,H30722-24;27-3940-19/05/2017F1067h00
158101032316201405Điều khiển Logic2Châu Mạnh LựcT2,9-10,F10622-24;27-3977A31/05/2017F2037h00
159101032316201405Điều khiển Logic2Châu Mạnh LựcT2,9-10,F10622-24;27-3977B31/05/2017F2067h00
160101032316201405Điều khiển Logic2Châu Mạnh LựcT2,9-10,F10622-24;27-3977C31/05/2017F2077h00
161101035316201405Cảm biến công nghiệp2Hoàng Minh CôngT5,3-4,F10222-24;27-3979A27/05/2017F1017h00
162101035316201405Cảm biến công nghiệp2Hoàng Minh CôngT5,3-4,F10222-24;27-3979B27/05/2017F1027h00
163101036316201401Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT4,7-8,H10322-24;27-3960A
164101036316201401Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT4,7-8,H10322-24;27-3960B
165101036316201402Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT4,9-10,H10522-24;27-3960A
166101036316201402Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT4,9-10,H10522-24;27-3960B
167101036316201403Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT6,7-8,F10222-24;27-3937-
168101036316201405Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT6,9-10,F10622-24;27-3975A
169101036316201405Truyền động thuỷ lực & khí nén2Trần Ngọc HảiT6,9-10,F10622-24;27-3975B
170101093216201501ATN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT7,6-10,K10528-2923-
171101093216201501BTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT3,6-10,K10528-2921-
172101093216201501CTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT4,6-10,K10528-2922-
173101093216201501DTN Vật liệu kỹ thuật (15C1VA)0.5Nguyễn Linh GiangT3,6-10,K10530-3121-
174101093216201502ATN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT5,6-10,K10528-2923-
175101093216201502BTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT6,6-10,K10528-2918-
176101093216201502CTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT2,6-10,K10528-2921-
177101097316201401ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT2,1-5,Xường CK29-3030-
178101097316201401BTH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT5,6-10,Xường CK29-3030-
179101097316201402ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT6,6-10,Xường CK29-3030-
180101097316201402BTH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT3,6-10,Xường CK29-3030-
181101097316201403ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT4,1-5,Xường CK29-3029-
182101101316201301Đồ án Máy công cụ2Trần Xuân TùyT2,1-3,XP30-4024-
183101101316201301BĐồ án Máy công cụ2Bùi Trương VỹT6,7-9,XP30-4029-
184101101316201302Đồ án Máy công cụ2Trần Ngọc HảiT2,7-9,XP22-24;27-29;36-4038-
185101101316201302BĐồ án Máy công cụ2Trần Minh ChínhT3,1-3,XP22-24;27-29;36-4022-
186101101316201303Đồ án Máy công cụ2Trần Ngọc HảiT6,1-3,XP22-24;27-3429-
187101101316201303BĐồ án Máy công cụ2Bùi Trương VỹT3,7-9,XP22-24;27-3417-
188101103216201305ATH Lập trình CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,6-10,M205+M10427-29;34-3420-
189101103216201305BTH Lập trình CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT5,6-10,M205+M10427-29;34-3420-
190101103216201305CTH Lập trình CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT6,6-10,M205+M10427-29;34-3420-
191101103216201305DTH Lập trình CNC1Trần Phước ThanhT3,6-10,M205+M10435-3820-
192101105316201301ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT2,6-10,M20237-4024-
193101105316201301BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT4,6-10,M20237-4025-
194101105316201302ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT5,6-10,M20237-4029-
195101105316201302BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT6,6-10,M20237-4039-
196101105316201303ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT2,6-10,M20228-28;30-3229-
197101105316201303BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT5,6-10,M20228-28;30-3213-
198101105316201305ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT3,6-10,M20233-3626-
199101105316201305BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT5,6-10,M20233-3622-
200101105316201305CTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT6,6-10,M20233-3630-
201101106316201405ATH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT3,6-10,M20432-3420-
202101106316201405BTH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT4,1-5,M20432-3420-
203101106316201405CTH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT6,1-5,M20432-3420-
204101106316201405DTH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT5,6-10,M20432-3414-
205101110316201501Nhập môn ngành (CTM)2Trần Ngọc HảiT7,1-3,Tuần 3422-24;27-33;36-3958A
206101110316201501Nhập môn ngành (CTM)2Trần Ngọc HảiT7,1-3,Tuần 3422-24;27-33;36-3958B
207101110316201502Nhập môn ngành (CTM)2Trần Ngọc HảiT7,7-9,Tuần 3622-24;27-35;38-3989A
208101110316201502Nhập môn ngành (CTM)2Trần Ngọc HảiT7,7-9,Tuần 3622-24;27-35;38-3989B
209101111316201501Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT6,1-3,F10822-24;27-33;36-3974A
210101111316201501Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT6,1-3,F10822-24;27-33;36-3974B
211101111316201502Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT7,1-3,H20522-24;27-35;38-3979A
212101111316201502Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT7,1-3,H20522-24;27-35;38-3979B
213101111316201505Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT2,1-3,F11022-24;27-3783A
214101111316201505Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT2,1-3,F11022-24;27-3783B
215101111316201517Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT3,9-10,F30722-24;27-3963A
216101111316201517Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT3,9-10,F30722-24;27-3963B
217101111316201518Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT3,7-8,F30622-24;27-3971A
218101111316201518Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT3,7-8,F30622-24;27-3971B
219101111316201520Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT4,3-4,H10522-24;27-3969A
220101111316201520Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT4,3-4,H10522-24;27-3969B
221101113316201401Công nghệ chế tạo phôi 22Lưu Đức HòaT2,6-7,H10822-24;27-3950-
222101113316201402Công nghệ chế tạo phôi 22Lưu Đức HòaT5,9-10,H10722-24;27-3952A
223101113316201402Công nghệ chế tạo phôi 22Lưu Đức HòaT5,9-10,H10722-24;27-3952B
224101113316201403Công nghệ chế tạo phôi 22Lưu Đức HòaT5,7-8,H10822-24;27-3948-
225101115316201401Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt2Nguyễn Thế TranhT5,1-2,H10122-24;27-3960A
226101115316201401Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt2Nguyễn Thế TranhT5,1-2,H10122-24;27-3960B
227101115316201402Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt2Trần Quốc ViệtT5,7-8,H10722-24;27-3960A
228101115316201402Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt2Trần Quốc ViệtT5,7-8,H10722-24;27-3960B
229101115316201403Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt2Trần Quốc ViệtT5,9-10,H10822-24;27-3936-
230101116316201401Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT2,8-10,H10822-24;27-3960A
231101116316201401Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT2,8-10,H10822-24;27-3960B
232101116316201402Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT7,1-3,H10522-24;27-3961A
233101116316201402Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT7,1-3,H10522-24;27-3961B
234101116316201403Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT3,7-9,H10722-24;27-3936-
235101117316201401ATH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT2,1-5,M20632-33;35-3526-
236101117316201401BTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,6-10,M20632-33;35-3525-
237101117316201402ATH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT6,6-10,M20632-33;35-3525-
238101117316201402BTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT5,1-5,M20632-33;35-3525-
239101117316201402CTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT4,1-5,M20632-33;35-3525-
240101117316201403ATH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,1-5,M20632-33;35-3524-
241101118316201401ATH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT2,1-5,M206+K10336-3931-
242101118316201401BTH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT6,6-10,M206+K10336-3929-
243101118316201402ATH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT6,1-5,M206+K10336-3930-
244101118316201402BTH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT3,6-10,M206+K10336-3929-
245101118316201403BTH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT4,1-5,M206+K10336-3930-
246101119316201401Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT4,9-10,H10322-24;27-3960A
247101119316201401Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT4,9-10,H10322-24;27-3960B
248101119316201402Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT4,7-8,H10522-24;27-3960A
249101119316201402Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT4,7-8,H10522-24;27-3960B
250101119316201403Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT6,9-10,F10222-24;27-3946-
251101119316201405Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT6,7-8,F10622-24;27-3974A
252101119316201405Kỹ thuật điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT6,7-8,F10622-24;27-3974B
253101123316201301Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT4,1-3,H10430-4057A
254101123316201301Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT4,1-3,H10430-4057B
255101123316201302Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT5,3-5,F10722-24;27-29;36-4066A
256101123316201302Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT5,3-5,F10722-24;27-29;36-4066B
257101123316201303Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT2,1-3,H10822-24;27-3453A
258101123316201303Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT2,1-3,H10822-24;27-3453B
259101123316201305Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT4,7-9,F20722-24;27-30;33-3873A
260101123316201305Công nghệ gia công CNC2Bùi Trương VỹT4,7-9,F20722-24;27-30;33-3873B
261101124316201301ATH CN gia công CNC1Trần Phước ThanhT2,6-10,M205+M10430-3319-
262101124316201301BTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT2,6-10,M205+M10436-3919-
263101124316201301CTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT4,6-10,M205+M10436-3917-
264101124316201302ATH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT5,6-10,M205+M10436-3916-
265101124316201302BTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT6,6-10,M205+M10436-3918-
266101124316201302CTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT7,1-5,M205+M10436-3931-
267101124316201303ATH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT5,6-10,M205+M10430-3320-
268101124316201303BTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT6,6-10,M205+M10430-3316-
269101127316201305ATH Robot công nghiệp0.5Trần Minh ThôngT3,6-10,M202+M10222-2429-
270101127316201305BTH Robot công nghiệp0.5Trần Minh ThôngT5,6-10,M202+M10222-2429-
271101127316201305CTH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT6,6-10,M202+M10222-2418-
272101130316201505Nhập môn ngành (CĐT)2Lê Hoài NamT2,4-5,Tuần 3822-24;27-3783A
273101130316201505Nhập môn ngành (CĐT)2Lê Hoài NamT2,4-5,Tuần 3822-24;27-3783B
274101131316201405Thiết kế máy1Bùi Trương VỹT5,1-2,F10222-24;27-3979A
275101131316201405Thiết kế máy1Bùi Trương VỹT5,1-2,F10222-24;27-3979B
276101132316201405ATH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT6,1-5,M20632-33;35-3525-
277101132316201405BTH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT7,1-5,M20632-33;35-3524-
278101132316201405CTH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT7,6-10,M20632-33;35-3525-
279101137316201305Hệ thống cơ điện tử 22Trần Xuân TùyT3,1-3,F10622-24;27-30;33-3873A16/05/2017F2067h00
280101137316201305Hệ thống cơ điện tử 22Trần Xuân TùyT3,1-3,F10622-24;27-30;33-3873B16/05/2017F2077h00
281101138316201305Công nghệ CAD/CAM2Nguyễn Thế TranhT6,1-3,F10622-24;27-30;33-3879A20/05/2017F2037h00
282101138316201305Công nghệ CAD/CAM2Nguyễn Thế TranhT6,1-3,F10622-24;27-30;33-3879B20/05/2017F2067h00
283101141316201305Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển2Lê Hoài NamT2,7-9,XP22-24;27-30;33-3840-03/06/2017F4087h00
284101141316201305BĐồ án Kỹ thuật vi điều khiển2Lê Hoài NamT2,1-3,XP22-24;27-30;33-3840-03/06/2017F4097h00
285101144016201305Thực tập Công nhân 2 (CĐT)1Lê Hồng Nam31-3276A
286101144016201305Thực tập Công nhân 2 (CĐT)1Lê Hồng Nam31-3276B
287102002316201514Toán rời rạc2Nguyễn Văn HiệuT4,1-2,E40222-24;27-3940-30/05/2017F2079h00
288102004216201510Cấu trúc dữ liệu2Lê Quý LộcT6,3-4,F40622-24;27-3960A
289102004216201510Cấu trúc dữ liệu2Lê Quý LộcT6,3-4,F40622-24;27-3960B
290102004216201511Cấu trúc dữ liệu2Lê Quý LộcT6,1-2,F40722-24;27-3964A
291102004216201511Cấu trúc dữ liệu2Lê Quý LộcT6,1-2,F40722-24;27-3964B
292102004216201512Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT4,3-4,E11422-24;27-3961A
293102004216201512Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT4,3-4,E11422-24;27-3961B
294102004216201614Cấu trúc dữ liệu2Lê Quý LộcT2,8-10,E20727-3929-03/06/2017F20813h00
295102004216201615Cấu trúc dữ liệu2Lê Quý LộcT2,6-7,E11227-3925-03/06/2017F20913h00
296102007216201610Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT5,1-4,F11027-3886A
297102007216201610Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT5,1-4,F11027-3886B
298102007216201611Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT2,1-4,F31027-3886A
299102007216201611Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT2,1-4,F31027-3886B
300102010216201410Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT5,3-4,H10622-24;27-3959A
301102010216201410Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT5,3-4,H10622-24;27-3959B
302102010216201411Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT5,1-2,H10722-24;27-3960A
303102010216201411Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT5,1-2,H10722-24;27-3960B
304102010216201412Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,3-4,E11622-24;27-3959A
305102010216201412Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,3-4,E11622-24;27-3959B
306102010216201414Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT5,9-10,E20522-24;27-3931-16/05/2017F20813h00
307102010216201415Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,1-2,E301A22-24;27-3931-16/05/2017F20913h00
308102010216201515Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT6,1-2,E30222-24;27-3945-16/05/2017F21013h00
309102011316201410Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT4,3-4,H10122-24;27-3957A
310102011316201410Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT4,3-4,H10122-24;27-3957B
311102011316201411Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT4,1-2,H10322-24;27-3961A
312102011316201411Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT4,1-2,H10322-24;27-3961B
313102011316201412Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT5,3-4,E11622-24;27-3946-
314102014116201310Phân tích & T.kế hướng đối tượng2Lê Thị Mỹ HạnhT6,1-2,H20122-24;27-3961A
315102014116201310Phân tích & T.kế hướng đối tượng2Lê Thị Mỹ HạnhT6,1-2,H20122-24;27-3961B
316102014116201311Phân tích & T.kế hướng đối tượng2Lê Thị Mỹ HạnhT6,3-4,H20222-24;27-3960A
317102014116201311Phân tích & T.kế hướng đối tượng2Lê Thị Mỹ HạnhT6,3-4,H20222-24;27-3960B
318102014116201312Phân tích & T.kế hướng đối tượng2Nguyễn Thanh BìnhT6,3-4,F20322-24;27-3961A
319102014116201312Phân tích & T.kế hướng đối tượng2Nguyễn Thanh BìnhT6,3-4,F20322-24;27-3961B
32010201631620xx92TH PT&TK hướng đối tượng1Nguyễn Văn Nguyên1-
321102029216201357Mạng máy tính2Nguyễn Tấn KhôiT6,3-5,F20922-24;27-29;33-3735-06/05/2017F1087h00
322102031316201410Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT6,1-2,H40122-24;27-3959A
323102031316201410Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT6,1-2,H40122-24;27-3959B
324102031316201411Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT6,3-4,H10322-24;27-3960A
325102031316201411Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT6,3-4,H10322-24;27-3960B
326102031316201412Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT3,3-4,E11622-24;27-3944-
327102031316201414Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT4,7-8,E20522-24;27-3931-11/05/2017F10815h00
328102031316201415Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT3,1-2,E301A22-24;27-3929-11/05/2017F10915h00
329102035316201310Lập trình mạng2Mai Văn HàT4,3-4,H20122-24;27-3965A
330102035316201310Lập trình mạng2Mai Văn HàT4,3-4,H20122-24;27-3965B
331102035316201311Lập trình mạng2Mai Văn HàT4,1-2,H20222-24;27-3960A
332102035316201311Lập trình mạng2Mai Văn HàT4,1-2,H20222-24;27-3960B
333102035316201312Lập trình mạng2Phạm Minh TuấnT5,1-2,H10522-24;27-3959A
334102035316201312Lập trình mạng2Phạm Minh TuấnT5,1-2,H10522-24;27-3959B
335102041316201314Kiểm thử phần mềm2Lê Mỹ Hà PhươngT5,2-5,E20822-24;27-3629-28/04/2017E2057h00
336102050316201314An toàn Thông tin mạng2Trần Phương NamT6,2-5,E40322-24;27-3629-18/04/2017E2057h00
337102056316201314Thực tập Tốt nghiệp3Phạm Công Thắng40-4529-
338102059316201515Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT4,1-2,E30222-24;27-3945-25/05/20177h00
33910207011620xx92ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT7,6-10,C10530-3341-
34010207011620xx92BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênCN,1-5,C10530-3340-
341102094316201515ATH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT2,1-5,C10530-30;36-3823-
342102094316201515BTH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C10528-30;38-3823-
34310209431620xx92TH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênCN,1-5,C10530-333-
34410210131620xx92TH Giao tiếp người máy1Nguyễn Văn Nguyên1-
34510210331620xx92TH C.đề CN phần mềm1Võ Đức HoàngT4,11-14,C20630-332-
34610210531620xx92TH Cơ sở dữ liệu nâng cao1Nguyễn Văn Nguyên1-
347102118216201616Phương pháp tính2Đỗ Thị Tuyết HoaT2,8-10,E301A27-3946-03/06/2017F20815h00
348102125216201610Nhập môn ngành2Mai Văn HàT7,1-2,Tuần 3939-3994A
349102125216201610Nhập môn ngành2Mai Văn HàT7,1-2,Tuần 3939-3994B
350102125216201611Nhập môn ngành2Mai Văn HàT4,1-2,Tuần 3939-3986A
351102125216201611Nhập môn ngành2Mai Văn HàT4,1-2,Tuần 3939-3986B
352102126316201616Toán rời rạc3Nguyễn Văn HiệuT6,7-10,F40427-3946-31/05/2017F10913h00
353102127316201510ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT4,7-10,C20532-3421-
354102127316201511ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT6,7-10,C20532-3439-
355102127316201511BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT2,1-5,C20638-3940-
356102127316201512ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT4,6-10,C20638-3940-
357102127316201512BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT5,1-5,C20638-3940-
358102127316201614ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT4,1-5,C20638-3915-
359102127316201614BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT3,1-5,C20638-3915-
360102127316201615TH Cấu trúc dữ liệu (new)0.5Võ Đức HoàngCN,1-5,C20636-3725-
361102128316201514Kỹ thuật số ứng dụng2Huỳnh Việt ThắngT6,1-2,E20822-24;27-3940-02/06/20177h00
362102129316201410Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,3-4,H40122-24;27-3958A
363102129316201410Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,3-4,H40122-24;27-3958B
364102129316201411Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,1-2,H10322-24;27-3958A
365102129316201411Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,1-2,H10322-24;27-3958B
366102129316201412Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT4,1-2,E11622-24;27-3943-
367102129316201510Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT5,9-10,B10322-24;27-3964A
368102129316201510Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT5,9-10,B10322-24;27-3964B
369102129316201511Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT5,7-8,B20122-24;27-3952A
370102129316201511Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT5,7-8,B20122-24;27-3952B
371102129316201512Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT2,9-10,F31022-24;27-3950-
372102130316201410ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT3,6-10,C10432-32;34-3440-
373102130316201410BTH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT4,6-10,C10432-32;34-3440-
374102130316201411ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT6,6-10,C10432-32;34-3440-
375102130316201411BTH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT2,1-5,C10432-32;34-3438-
376102130316201510ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT6,6-10,C10433-33;35-3540-
377102130316201510BTH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT4,6-10,C10433-33;35-3540-
378102130316201511ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT2,1-5,C10433-33;35-3540-
379102130316201512ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT4,6-10,C10436-3740-
380102131316201410Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT5,1-2,H10622-24;27-3959A
381102131316201410Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT5,1-2,H10622-24;27-3959B
382102131316201411Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT5,3-4,H10722-24;27-3959A
383102131316201411Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT5,3-4,H10722-24;27-3959B
384102131316201412Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT3,1-2,E11622-24;27-3953A
385102131316201412Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT3,1-2,E11622-24;27-3953B
386102131316201414Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT4,9-10,E20522-24;27-3930-27/05/20177h00
387102131316201415Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT3,3-4,E301A22-24;27-3929-27/05/20177h00
388102131316201477Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngCN,1-2,F10322-24;27-30;33-3859A
389102131316201477Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngCN,1-2,F10322-24;27-30;33-3859B
390102131316201577Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT7,3-4,E11322-24;27-3960A
391102131316201577Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT7,3-4,E11322-24;27-3960B
392102132316201410BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Nguyễn Văn NguyênT5,7-10,C10532-3440-
393102132316201411ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Nguyễn Văn NguyênT4,7-10,C10532-3437-
394102132316201412ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Võ Đức HoàngT2,1-5,C20636-3740-
395102132316201412BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Võ Đức HoàngT3,6-10,C20636-3739-
396102132316201414ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Lê Thị Mỹ HạnhT2,1-4,C20528-3015-
397102132316201414BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Lê Thị Mỹ HạnhT4,1-4,C20528-3015-
398102132316201415ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Lê Thị Mỹ HạnhT5,7-10,C20528-3015-
399102132316201415BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Lê Thị Mỹ HạnhT2,7-10,C20528-3014-
400102132316201477BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Võ Đức HoàngT5,1-5,C20636-3740-
401102132316201577ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Võ Đức HoàngT6,1-5,C20636-3739-
402102132316201577BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Võ Đức HoàngT5,6-10,C20636-3728-
403102134316201410Đồ án Giải thuật & Lập trình2Phan Thanh TaoT2,1-2,XP22-24;27-3926-
404102134316201410BĐồ án Giải thuật & Lập trình2Phan Chí TùngT3,1-2,XP22-24;27-3929-
405102134316201411Đồ án Giải thuật & Lập trình2Lê Quý LộcT5,7-8,XP22-24;27-3927-
406102134316201411BĐồ án Giải thuật & Lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,3-4,XP22-24;27-3928-
407102134316201412Đồ án Giải thuật & Lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT6,3-4,XP22-24;27-3926-
408102134316201412BĐồ án Giải thuật & Lập trình2Nguyễn Văn HiệuT6,1-2,XP22-24;27-3919-
409102135316201410Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Trần Thế VũT4,1-2,H10122-24;27-3956A
410102135316201410Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Trần Thế VũT4,1-2,H10122-24;27-3956B
411102135316201411Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Trần Thế VũT4,3-4,H10322-24;27-3956A
412102135316201411Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Trần Thế VũT4,3-4,H10322-24;27-3956B
413102135316201412Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Trần Thế VũT5,1-2,E11622-24;27-3934-
414102135316201616Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Trần Thế VũT2,6-7,E301A27-3946-18/05/2017F1097h00
415102136316201414Đồ án Lập trình HT & Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT7,1-2,XP22-24;27-3930-03/06/20177h00
416102136316201415Đồ án Lập trình HT & Vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT7,3-4,XP22-24;27-3929-03/06/20179h00
417102138316201414Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT3,7-8,H10222-24;27-3932-01/06/20177h00
418102138316201415Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,3-4,E301A22-24;27-3929-01/06/20177h00
419102139316201414ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT2,1-4,C20228-3015-
420102139316201414BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT3,1-4,C20228-3015-
421102139316201415ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT5,7-10,C20228-3014-
422102139316201415BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT6,7-10,C20228-3015-
423102140316201414Thực tập công nhân2Nguyễn Văn NguyênT2,1-5,XP; T3,1-5,XP; T4,1-5,XP; T5,1-5,XP; T6,1-5,XP32-3930-
424102140316201415Thực tập công nhân2Võ Đức HoàngT2,7-10,XP; T3,7-10,XP; T4,7-10,XP; T5,7-10,XP; T6,7-10,XP32-3929-
425102141316201310Đồ án P.Tích & T.Kế H.Thống thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT2,7-8,XP22-24;27-3929-
426102141316201310BĐồ án P.Tích & T.Kế H.Thống thông tin2Nguyễn Thanh BìnhT7,1-2,XP22-24;27-3930-
427102141316201311Đồ án P.Tích & T.Kế H.Thống thông tin2Trương Ngọc ChâuT2,9-10,XP22-24;27-3929-
428102141316201311BĐồ án P.Tích & T.Kế H.Thống thông tin2Võ Đức HoàngT7,3-4,XP22-24;27-3930-
429102141316201312Đồ án P.Tích & T.Kế H.Thống thông tin2Đặng Hoài PhươngT6,7-8,XP22-24;27-3929-
430102141316201312BĐồ án P.Tích & T.Kế H.Thống thông tin2Phan Huy KhánhT3,9-10,XP22-24;27-3926-
431102142316201310Đồ án Cơ sở ngành mạng2Nguyễn Tấn KhôiT4,7-8,XP22-24;27-3932-
432102142316201310BĐồ án Cơ sở ngành mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT7,3-4,XP22-24;27-3932-
433102142316201311Đồ án Cơ sở ngành mạng2Phạm Minh TuấnT4,9-10,XP22-24;27-3930-
434102142316201311BĐồ án Cơ sở ngành mạng2Mai Văn HàT7,1-2,XP22-24;27-3929-
435102142316201312Đồ án Cơ sở ngành mạng2Nguyễn Văn NguyênT6,9-10,XP22-24;27-3931-
436102142316201312BĐồ án Cơ sở ngành mạng2Trần Hồ Thủy TiênT3,7-8,XP22-24;27-3930-
437102144316201310ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT3,7-10,C10535-3716-
438102144316201310BTH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT5,7-10,C10535-3738-
439102144316201311ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT6,7-10,C10535-3740-
440102144316201311BTH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT7,7-10,C10535-3740-
441102144316201312ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT4,7-10,C10535-3740-
442102146316201310Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,1-2,H20122-24;27-3951A
443102146316201310Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,1-2,H20122-24;27-3951B
444102146316201311Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,3-4,H20122-24;27-3954A
445102146316201311Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,3-4,H20122-24;27-3954B
446102146316201312Công nghệ di động2Trần Thế VũT7,1-2,H20322-24;27-3955A
447102146316201312Công nghệ di động2Trần Thế VũT7,1-2,H20322-24;27-3955B
448102146316201414Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,9-10,H10222-24;27-3930-29/05/20177h00
449102146316201415Công nghệ di động2Trần Thế VũT5,3-4,E301A22-24;27-3929-29/05/20177h00
450102149316201311Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT5,3-4,H20222-24;27-3921-
451102149316201312Lập trình .NET2Nguyễn Văn HiệuT2,1-2,H20622-24;27-3943-
452102149316201414Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT2,7-9,E20522-24;27-3930-23/05/2017F1019h00
453102149316201415Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT2,1-3,E301B22-24;27-3929-23/05/2017F1029h00
454102150316201310Lập trình trên Linux2Trần Hồ Thủy TiênT2,3-4,H20122-24;27-3921-23/05/2017F40313h00
455102152316201310Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,3-4,H20122-24;27-3952A
456102152316201310Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,3-4,H20122-24;27-3952B
457102152316201311Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,1-2,H20222-24;27-3961A
458102152316201311Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,1-2,H20222-24;27-3961B
459102152316201312Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,3-4,H10622-24;27-3957A
460102152316201312Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,3-4,H10622-24;27-3957B
461102159316201510Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT5,7-8,B10322-24;27-3965A
462102159316201510Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT5,7-8,B10322-24;27-3965B
463102159316201511Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT5,9-10,B20122-24;27-3964A
464102159316201511Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT5,9-10,B20122-24;27-3964B
465102159316201512Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT4,1-2,E11422-24;27-3943-
466102167316201314Thị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT4,3-5,E20622-24;27-3629-06/05/2017E2067h00
467102177316201377Phát triển phần mềm mã nguồn mở2Nguyễn Văn HiệuT3,1-2,H30222-24;27-3948-
468102177316201378Phát triển phần mềm mã nguồn mở2Nguyễn Văn HiệuT3,3-4,H30322-24;27-3949-
469102178316201314Quản lý dự án CNTT2Võ Trung HùngT3,1-3,E40122-24;27-3630-03/05/2017E2057h00
470102201316201314Cơ sở hệ thống thông tin2Nguyễn Văn HiệuT2,3-5,E40222-24;27-3629-25/04/2017E2057h00
471102209316201414Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT6,7-8,H10222-24;27-3933-19/05/2017F2077h00
472102209316201415Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT5,1-2,E301A22-24;27-3932-19/05/2017F2087h00
473102209316201515Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT3,1-2,E20722-24;27-3945-19/05/2017F2097h00
474102211316201510Phân tích & TK giải thuật2Phan Chí TùngT6,1-2,F40622-24;27-3934-
475102211316201511Phân tích & TK giải thuật2Phan Chí TùngT6,3-4,F40722-24;27-3962A
476102211316201511Phân tích & TK giải thuật2Phan Chí TùngT6,3-4,F40722-24;27-3962B
477102219016201314Chuyên đề2Hoàng Kim HoànT7,2-5,E20822-24;27-3629-21/04/2017E2057h00
478102247016201515Xử lý tín hiệu sô2Ninh Khánh DuyT6,3-4,E30222-24;27-3945-30/05/2017F2077h00
479102262316201505Lập trình C++2Đặng Hoài PhươngCN,3-5,F10322-24;27-3782A11/05/2017F10813h00
480102262316201505Lập trình C++2Đặng Hoài PhươngCN,3-5,F10322-24;27-3782B11/05/2017F10913h00
481102263016201653Kỹ năng mềm2Đặng Kim HoàngT3,6-7,E301B27-3944-
482103007316201317Chẩn đoán kỹ thuật động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,1-2,H10522-24;27-30;34-3958A18/05/2017F4017h00
483103007316201317Chẩn đoán kỹ thuật động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,1-2,H10522-24;27-30;34-3958B18/05/2017F4027h00
484103007316201318Chẩn đoán kỹ thuật động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,3-5,H10622-24;27-33;37-3960A18/05/2017F4037h00
485103007316201318Chẩn đoán kỹ thuật động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,3-5,H10622-24;27-33;37-3960B18/05/2017F4057h00
486103007316201319Chẩn đoán kỹ thuật động cơ2Trần Thanh Hải TùngT6,3-5,H10822-24;27-3644-18/05/2017F4067h00
487103008316201417Kết cấu tính toán động cơ đốt trong3Dương Việt DũngT6,1-3,H10522-24;27-3949-27/05/2017F1067h00
488103008316201418Kết cấu tính toán động cơ đốt trong3Nguyễn Quang TrungT2,8-10,B10322-24;27-3950-27/05/2017F1077h00
489103008316201419Kết cấu tính toán động cơ đốt trong3Dương Việt DũngT3,1-4,H10223-24;27-3725-27/05/2017F1087h00
490103008316201420Kết cấu tính toán động cơ đốt trong3Dương Việt DũngT4,1-3,B11122-24;27-3936-27/05/2017F1097h00
491103016316201317Thí nghiệm Động cơ1Dương Việt DũngT4,9-10,E11222-24;27-30;34-3961A
492103016316201317Thí nghiệm Động cơ1Dương Việt DũngT4,9-10,E11222-24;27-30;34-3961B
493103016316201318Thí nghiệm Động cơ1Dương Việt DũngT5,7-8,H20122-24;27-33;37-3960A
494103016316201318Thí nghiệm Động cơ1Dương Việt DũngT5,7-8,H20122-24;27-33;37-3960B
495103016316201319Thí nghiệm Động cơ1Dương Việt DũngT2,9-10,H20222-24;27-3652A
496103016316201319Thí nghiệm Động cơ1Dương Việt DũngT2,9-10,H20222-24;27-3652B
497103042316201419Phương pháp phần tử hữu hạn3Phan Minh ĐứcT2,7-10,H10223-24;27-3725-12/05/2017F1017h00
498103045316201317Đồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT5,1-3,XP22-24;27-30;34-3930-02/06/2017F3097h00
499103045316201317BĐồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT7,1-3,XP22-24;27-30;34-3933-02/06/2017F3099h00
500103045316201318Đồ án Thiết kế ôtô2Lê Văn TụyT4,1-3,XP22-24;27-33;37-3930-02/06/2017F3107h00
501103045316201318BĐồ án Thiết kế ôtô2Lê Văn TụyT4,7-9,XP22-24;27-33;37-3929-02/06/2017F3109h00
502103045316201319Đồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT3,1-3,XP22-24;27-3630-02/06/2017F31013h00
503103045316201319BĐồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT2,1-3,XP22-24;27-3616-02/06/2017F31015h00
50410304531620xx92BĐồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT4,11-14,F10929-3620-02/06/2017F30913h00
505103051316201419Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT38-3925-
506103052316201317Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT31-3357A
507103052316201317Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT31-3357B
508103052316201318Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT34-3660A
509103052316201318Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT34-3660B
510103052316201319Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT37-3942-
511103067316201479Thiết bị thuỷ khí2Phan Thành LongT4,3-4,F30822-24;27-3964A19/05/20177h00
512103067316201479Thiết bị thuỷ khí2Phan Thành LongT4,3-4,F30822-24;27-3964B19/05/20177h00
513103067316201481Thiết bị thuỷ khí2Nguyễn Võ ĐạoT4,1-2,F30722-24;27-3960A19/05/20177h00
514103067316201481Thiết bị thuỷ khí2Nguyễn Võ ĐạoT4,1-2,F30722-24;27-3960B19/05/20177h00
515103070316201417ATN Thuỷ khí0.5Nguyễn Võ ĐạoT6,6-10,PTN TK36-3732-
516103070316201417BTN Thuỷ khí0.5Nguyễn Võ ĐạoT4,6-10,PTN TK36-3733-
517103070316201418ATN Thuỷ khí0.5Nguyễn Võ ĐạoT3,1-5,PTN TK36-3732-
518103070316201419TN Thuỷ khí0.5Nguyễn Võ ĐạoT5,6-10,PTN36-3725-
519103073316201417Đồ án Truyền động thuỷ khí động lực1.5Nguyễn Võ ĐạoT2,4-5,H10422-24;27-3935-31/05/2017F4017h00
520103073316201417BĐồ án Truyền động thuỷ khí động lực1.5Nguyễn Võ ĐạoT5,1-2,XP22-24;27-3925-31/05/2017F4019h00
521103073316201418Đồ án Truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT5,9-10,H10322-24;27-3934-31/05/2017F4027h00
522103073316201418BĐồ án Truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT6,9-10,XP22-24;27-394-31/05/2017F4029h00
523103073316201419Đồ án Truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT4,7-10,XP23-24;27-3725-31/05/2017F4037h00
52410307631620xx92Đồ án Thiết kế Động cơ đốt trong2Nguyễn Quang TrungT7,1-4,VPK29-367-30/05/2017F10817h30
525103077316201317ATH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT2,6-10,Xưởng ĐL34-3618-
526103077316201317BTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT3,1-5,Xưởng ĐL34-3616-
527103077316201317CTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT4,1-5,Xưởng ĐL34-3616-
528103077316201317DTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT5,6-10,Xưởng ĐL34-3615-
529103077316201318ATH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT5,1-5,Xưởng ĐL32-33;37-3715-
530103077316201318BTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT2,6-10,Xưởng ĐL28-29;31-3116-
531103077316201318CTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT3,1-5,Xưởng ĐL28-29;31-3115-
532103077316201318ETH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT4,6-10,Xưởng ĐL28-29;31-3111-
533103077316201319ATH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT6,6-10,Xưởng ĐL28-29;31-3115-
534103077316201319BTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT5,1-5,Xưởng ĐL28-29;31-3114-
535103077316201319CTH Chẩn đoán động cơ0.5Phùng Minh NguyênT5,6-10,Xưởng ĐL28-29;31-3115-
536103079316201317ATH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT2,6-10,AVL34-3916-
537103079316201317BTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT3,1-5,AVL34-3916-
538103079316201317CTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL34-3915-
539103079316201317DTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT5,6-10,AVL34-3916-
540103079316201318ATH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT2,6-10,AVL27-29;31-3315-
541103079316201318BTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT3,1-5,AVL27-29;31-3316-
542103079316201318CTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT5,1-5,AVL27-29;31-3316-
543103079316201318DTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT6,1-5,AVL27-29;31-3316-
544103079316201319ATH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT6,6-10,AVL27-29;31-3315-
545103079316201319BTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT5,6-10,AVL27-29;31-3316-
546103079316201319ETH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT5,1-5,AVL31-3615-
547103103316201320Thiết bị Tàu thuỷ2Phạm Trường ThiT4,8-10,B20422-24;27-3626-10/05/2017F1087h00
548103109216201501Thủy khí & Máy thủy khí2Nguyễn Võ ĐạoT4,3-5,F30322-24;27-33;36-3971A
549103109216201501Thủy khí & Máy thủy khí2Nguyễn Võ ĐạoT4,3-5,F30322-24;27-33;36-3971B
550103109216201502Thủy khí & Máy thủy khí2Nguyễn Võ ĐạoT2,1-3,F20822-24;27-35;38-3970A
551103109216201502Thủy khí & Máy thủy khí2Nguyễn Võ ĐạoT2,1-3,F20822-24;27-35;38-3970B
552103109216201505Thủy khí & Máy thủy khí2Phan Thành LongT7,1-3,F21022-24;27-3795A
553103109216201505Thủy khí & Máy thủy khí2Phan Thành LongT7,1-3,F21022-24;27-3795B
554103111216201434Thuỷ khí ứng dụng2Phạm Thị Kim LoanT3,1-2,E20622-24;27-3932-11/05/20177h00
555103127316201420Cơ học kết cấu tàu thuỷ3Nguyễn Văn Thiên ÂnT2,1-3,B11122-24;27-3931-16/05/2017F2097h00
556103128316201420Động lực học tàu thuỷ3Nguyễn Thị Huyền TrangT5,1-3,B11122-24;27-3932-11/05/2017F1067h00
557103135316201320Công ước & quy phạm đóng tàu1Phạm Trường ThiT4,6-7,B20422-24;27-3626-
558103136316201320Thiết kế Tàu thuỷ3Trần Văn LuậnT6,7-10,B20422-24;27-3626-15/05/2017F3077h00
559103137316201320Đồ án Thiết kế Tàu thuỷ2Trần Văn LuậnT5,7-9,XP22-24;27-3629-31/05/2017F1097h00
560103142216201320Thực tập Kỹ thuật 2 (KTTT)1.5Phạm Trường Thi37-3926-
561103145316201320Công nghệ hàn tàu2Đinh Minh DiệmT2,8-10,B10222-24;27-3628-19/05/2017F2067h00
562103153316201320Kỹ thuật tàu cao tốc2Trần Văn LuậnT3,7-9,B20422-24;27-3626-25/05/2017F1107h00
563103156016201620Nhập môn ngành (KTTT)2Trần Văn LuậnT4,1-3,H30427-3955A
564103156016201620Nhập môn ngành (KTTT)2Trần Văn LuậnT4,1-3,H30427-3955B
565103156216201617Nhập môn ngành2Nguyễn Văn ĐôngT3,1-3,F30927-3970A
566103156216201617Nhập môn ngành2Nguyễn Văn ĐôngT3,1-3,F30927-3970B
567103156216201618Nhập môn ngành2Dương Việt DũngT7,1-3,F20327-3995A
568103156216201618Nhập môn ngành2Dương Việt DũngT7,1-3,F20327-3995B
569103157016201517Thủy khí3Phan Thành LongT6,6-8,F30722-24;27-3959A
570103157016201517Thủy khí3Phan Thành LongT6,6-8,F30722-24;27-3959B
571103157016201518Thủy khí3Phan Thành LongT2,7-9,F30822-24;27-3986A
572103157016201518Thủy khí3Phan Thành LongT2,7-9,F30822-24;27-3986B
573103157016201520Thủy khí3Phạm Thị Kim LoanT6,3-5,H10422-24;27-3961A
574103157016201520Thủy khí3Phạm Thị Kim LoanT6,3-5,H10422-24;27-3961B
57510316001620xx92Truyền động tự động điện2Khương Công MinhT5,11-14,F10729-3670A17/05/20177h00
57610316001620xx92Truyền động tự động điện2Khương Công MinhT5,11-14,F10729-3670B17/05/2017H1057h00
577103161016201417Lý thuyết ô tô & máy công trình3Nguyễn Văn ĐôngT7,8-10,F10222-24;27-3964A
578103161016201417Lý thuyết ô tô & máy công trình3Nguyễn Văn ĐôngT7,8-10,F10222-24;27-3964B
579103161016201418Lý thuyết ô tô & máy công trình3Nguyễn Việt HảiT6,1-3,H10122-24;27-3938-
580103161016201419Lý thuyết ô tô & máy công trình3Phan Minh ĐứcT5,1-4,H10223-24;27-3725-16/05/2017F2087h00
581103163016201417Máy & Truyền động thủy khí3Phạm Thị Kim LoanT2,1-3,H10422-24;27-3948-
582103163016201418Máy & Truyền động thủy khí3Phan Thành LongT5,6-8,H10322-24;27-3950-
583103163016201419Máy & Truyền động thủy khí3Phạm Thị Kim LoanT4,1-4,H10223-24;27-3725-24/05/2017F3037h00
584103163016201420Máy & Truyền động thủy khí3Phạm Thị Kim LoanT3,3-5,E11222-24;27-3934-
585103167016201317Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT6,7-10,H10522-24;27-30;34-3959A
586103167016201317Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT6,7-10,H10522-24;27-30;34-3959B
587103167016201318Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT3,7-10,H10522-24;27-33;37-3960A
588103167016201318Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT3,7-10,H10522-24;27-33;37-3960B
589103167016201319Thiết kế các hệ thống ô tô3Lê Văn TụyT3,7-10,H20222-24;27-3645-11/05/2017F1077h00
590103168016201317Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT3,8-10,H20122-24;27-30;34-3960A
591103168016201317Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT3,8-10,H20122-24;27-30;34-3960B
592103168016201318Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT6,8-10,H20122-24;27-33;37-3960A
593103168016201318Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT6,8-10,H20122-24;27-33;37-3960B
594103168016201319Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT4,8-10,H20222-24;27-3646-23/05/2017F3017h00
595103169016201317Nhiên liệu & Dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT3,6-7,H20122-24;27-30;34-3959A
596103169016201317Nhiên liệu & Dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT3,6-7,H20122-24;27-30;34-3959B
597103169016201318Nhiên liệu & Dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT6,6-7,H20122-24;27-33;37-3961A
598103169016201318Nhiên liệu & Dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT6,6-7,H20122-24;27-33;37-3961B
599103169016201319Nhiên liệu & Dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT4,6-7,H20222-24;27-3644-
600103169016201320Nhiên liệu & Dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT2,6-7,B10222-24;27-3626-
601103170016201317Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT4,7-8,E11222-24;27-30;34-3959A
602103170016201317Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT4,7-8,E11222-24;27-30;34-3959B
603103170016201318Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT5,9-10,H20122-24;27-33;37-3963A
604103170016201318Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT5,9-10,H20122-24;27-33;37-3963B
605103170016201319Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT2,7-8,H20222-24;27-3645-
606103171016201317Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT2,3-5,H10522-24;27-30;34-3961A15/05/2017F3017h00
607103171016201317Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT2,3-5,H10522-24;27-30;34-3961B15/05/2017F3027h00
608103171016201318Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT2,1-2,H10622-24;27-33;37-3960A15/05/2017F3037h00
609103171016201318Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT2,1-2,H10622-24;27-33;37-3960B15/05/2017F3067h00
610103171016201319Điều khiển tự động HT truyền lực1Lê Văn TụyT6,1-2,H10822-24;27-3645-
61110317601620xx92AĐồ án TK Hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Văn TụyT5,11-14,F10629-3616-01/06/2017F2037h00
61210317601620xx92BĐồ án TK Hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT5,11-14,F10229-3630-01/06/2017F2039h00
613104006316201522Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,9-10,E11322-24;27-3974A
614104006316201522Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,9-10,E11322-24;27-3974B
615104006316201523Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,7-8,E11422-24;27-3975A
616104006316201523Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,7-8,E11422-24;27-3975B
61710401531620xx92Mạng nhiệt2Mã Phước HoàngT6,11-14,F10329-3626-20/05/2017F1097h00
618104018316201322Đồ án Lò hơi2Nguyễn Quốc HuyT7,1-2,XP22-24;27-3632-
619104018316201322BĐồ án Lò hơi2Nguyễn Quốc HuyT5,1-3,XP22-24;27-3633-
620104018316201325Đồ án Lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT4,1-2,XP22-24;27-3625-
621104018316201325BĐồ án Lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT4,3-4,XP22-24;27-3619-
622104028316201322Đồ án Sấy2Trần Văn VangT3,3-5,XP22-24;27-3633-
623104028316201322BĐồ án Sấy2Trần Văn VangT6,1-3,XP22-24;27-3634-
624104029316201322Chuyên đề Sấy1Trần Văn VangT2,8-9,H10422-24;27-3671A
625104029316201322Chuyên đề Sấy1Trần Văn VangT2,8-9,H10422-24;27-3671B
626104045116201435Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,3-4,E20722-24;27-3931-29/05/2017F10113h00
627104045116201505Kỹ thuật nhiệt2Trần Văn VangT4,3-5,H20522-24;27-3784A
628104045116201505Kỹ thuật nhiệt2Trần Văn VangT4,3-5,H20522-24;27-3784B
629104045116201517Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,7-8,F30722-24;27-3976A
630104045116201517Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,7-8,F30722-24;27-3976B
631104045116201518Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,9-10,F30622-24;27-3975A
632104045116201518Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,9-10,F30622-24;27-3975B
633104045116201520Kỹ thuật nhiệt2Trần Văn VangT4,1-2,H10522-24;27-3966A
634104045116201520Kỹ thuật nhiệt2Trần Văn VangT4,1-2,H10522-24;27-3966B
635104045116201559Kỹ thuật nhiệt2Võ Chí ChínhT7,1-3,F31022-24;27-3777A
636104045116201559Kỹ thuật nhiệt2Võ Chí ChínhT7,1-3,F31022-24;27-3777B
637104045116201560Kỹ thuật nhiệt2Mã Phước HoàngT5,1-3,H40222-24;27-3786A
638104045116201560Kỹ thuật nhiệt2Mã Phước HoàngT5,1-3,H40222-24;27-3786B
639104045116201564Kỹ thuật nhiệt2Mã Phước HoàngT3,7-9,B10322-24;27-3767A
640104045116201564Kỹ thuật nhiệt2Mã Phước HoàngT3,7-9,B10322-24;27-3767B
641104045116201567Kỹ thuật nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT5,3-5,F30222-24;27-30;33-3883A
642104045116201567Kỹ thuật nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT5,3-5,F30222-24;27-30;33-3883B
643104045116201568Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,3-5,F30122-24;27-30;33-3887A
644104045116201568Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,3-5,F30122-24;27-30;33-3887B
645104045116201569Kỹ thuật nhiệt2Trần Thanh SơnT3,1-2,F30222-24;27-30;33-3888A
646104045116201569Kỹ thuật nhiệt2Trần Thanh SơnT3,1-2,F30222-24;27-30;33-3888B
647104045116201575Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,3-5,F20822-24;27-3762A
648104045116201575Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,3-5,F20822-24;27-3762B
649104045116201577Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,1-2,F20822-24;27-3958A
650104045116201577Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,1-2,F20822-24;27-3958B
651104045116201579Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,3-5,F10622-24;27-3657A
652104045116201579Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,3-5,F10622-24;27-3657B
653104045116201581Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,1-2,F30122-24;27-3671A
654104045116201581Kỹ thuật nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,1-2,F30122-24;27-3671B
65510404511620xx92Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,11-14,F10229-3663-
65610404511620xx92Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,11-14,F10229-3663A
65710404511620xx92Kỹ thuật nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,11-14,F10229-3663B
658104052316201325Chuyên đề Tuốc bin1Trần Thanh SơnT3,7-8,H20422-24;27-3642-
659104054316201422Năng lượng tái tạo2Nguyễn BốnT2,1-2,H10322-24;27-3960A
660104054316201422Năng lượng tái tạo2Nguyễn BốnT2,1-2,H10322-24;27-3960B
661104054316201423Năng lượng tái tạo2Khoa NhiệtT7,1-2,H30322-24;27-3954A
662104054316201423Năng lượng tái tạo2Khoa NhiệtT7,1-2,H30322-24;27-3954B
663104054316201425Năng lượng tái tạo2Nguyễn BốnT2,3-4,H10722-24;27-3956A
664104054316201425Năng lượng tái tạo2Nguyễn BốnT2,3-4,H10722-24;27-3956B
665104073216201622Nhập môn ngành2Thái Ngọc SơnT5,1-2,E11527-3970A
666104073216201622Nhập môn ngành2Thái Ngọc SơnT5,1-2,E11527-3970B
667104073216201623Nhập môn ngành2Trần Văn VangT3,1-2,H20627-3939-
66810407531620xx92Nhiệt động kỹ thuật4Mã Phước HoàngT3,11-14,F103; T7,2-5,F30329-3614-22/05/201717h30
669104077316201522Kỹ thuật cháy2Nguyễn Quốc HuyT3,3-4,E11522-24;27-3946-
670104077316201522BKỹ thuật cháy2Nguyễn Quốc HuyT7,3-4,E11422-24;27-3943-
671104077316201523Kỹ thuật cháy2Nguyễn Quốc HuyT2,9-10,F30922-24;27-3946-
672104078316201422Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT3,3-5,F40122-24;27-3959A
673104078316201422Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT3,3-5,F40122-24;27-3959B
674104078316201423Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT4,1-3,H30122-24;27-3947-
675104078316201425Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT5,1-3,H30722-24;27-3953A
676104078316201425Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT5,1-3,H30722-24;27-3953B
677104079316201422Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT2,3-4,H10322-24;27-3961A
678104079316201422Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT2,3-4,H10322-24;27-3961B
679104079316201423Lò hơi 12Nguyễn Quốc HuyT3,1-2,E11422-24;27-3949-
680104079316201425Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT2,1-2,H10722-24;27-3956A
681104079316201425Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT2,1-2,H10722-24;27-3956B
682104086316201322Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT4,6-7,H20122-24;27-3658A
683104086316201322Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT4,6-7,H20122-24;27-3658B
684104087316201322Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT7,3-5,E11622-24;27-3657A
685104087316201322Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT7,3-5,E11622-24;27-3657B
686104087316201325Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT6,7-9,H20422-24;27-3658A
687104087316201325Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT6,7-9,H20422-24;27-3658B
688104088316201322ATN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT3,6-10,D11531-3414-
689104088316201322BTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT4,1-5,D11531-3416-
690104088316201322CTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT5,6-10,D11531-3416-
691104088316201322DTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT6,6-10,D11531-3416-
692104088316201325ATN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT6,1-5,D11531-3416-
693104088316201325BTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT5,1-5,D11531-3415-
694104088316201325CTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT4,6-10,D11531-3414-
695104089316201322Nhà máy nhiệt điện2Phạm Duy VũT4,8-10,H20122-24;27-3663A
696104089316201322Nhà máy nhiệt điện2Phạm Duy VũT4,8-10,H20122-24;27-3663B
697104089316201325Nhà máy nhiệt điện2Trần Thanh SơnT2,8-10,H20422-24;27-3648-
698104090316201322Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4359A
699104090316201322Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4359B
700104090316201325Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4346-
701104091316201322Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT2,6-7,H10422-24;27-3659A
702104091316201322Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT2,6-7,H10422-24;27-3659B
703104091316201325Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT3,9-10,H20422-24;27-3647-
704104092316201325Chuyên đề lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT3,1-3,H10122-24;27-3641-27/04/2017F10113h00
705104093316201325Kỹ thuật xử lý phát thải1Phạm Duy VũT2,6-7,H20422-24;27-3643-
70610409531620xx92Đồ án nhà máy nhiệt điện1.5Phạm Duy VũT7,2-4,VPKhoa29-3613-23/05/2017F10817h30
707104100016201422Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT5,3-5,F20922-24;27-3965A
708104100016201422Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT5,3-5,F20922-24;27-3965B
709104100016201423Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT3,3-5,E11422-24;27-3958A
710104100016201423Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT3,3-5,E11422-24;27-3958B
711104100016201425Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT4,1-3,H30722-24;27-3957A
712104100016201425Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT4,1-3,H30722-24;27-3957B
713105000316201432ATN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20237-3826-
714105000316201432BTN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20237-3818-
715105000316201433ATN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20237-3825-
716105000316201433BTN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20237-3826-
717105002316201432Đồ án Vi xử lý & Vi điều khiển2Ngô Đình ThanhT3,3-4,XP22-24;27-34;36-4027-
718105002316201432BĐồ án Vi xử lý & Vi điều khiển2Ngô Đình ThanhT3,1-2,XP22-24;27-34;36-4024-
719105002316201433Đồ án Vi xử lý & Vi điều khiển2Trần Thái Anh ÂuT7,1-2,XP22-24;27-35;37-4025-
720105002316201433BĐồ án Vi xử lý & Vi điều khiển2Trần Thái Anh ÂuT7,3-4,XP22-24;27-35;37-4024-
721105002316201435Đồ án Vi xử lý & Vi điều khiển2Nguyễn Văn Minh TríT2,4-5,E20722-24;27-3931-02/06/20177h00
722105005316201557Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT3,1-3,E40322-24;27-3975A20/05/201713h00
723105005316201557Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT3,1-3,E40322-24;27-3975B20/05/201713h00
724105017316201427Thực tập Nhận thức1Khoa Điện32-3276A
725105017316201427Thực tập Nhận thức1Khoa Điện32-3276B
726105017316201428Thực tập Nhận thức1Khoa Điện33-3365A
727105017316201428Thực tập Nhận thức1Khoa Điện33-3365B
728105017316201429Thực tập Nhận thức1Khoa Điện34-3474A
729105017316201429Thực tập Nhận thức1Khoa Điện34-3474B
730105017316201432Thực tập Nhận thức1Khoa Điện35-3537-
731105017316201433Thực tập Nhận thức1Khoa Điện36-3650-
732105017316201533Thực tập Nhận thức1Khoa Điện36-360
733105021316201427Đồ án Mạng điện2Lưu Ngọc AnT6,1-2,XP22-24;27-31;33-4029-
734105021316201427BĐồ án Mạng điện2Trần Vinh TịnhT2,4-5,XP22-24;27-31;33-4026-
735105021316201427CĐồ án Mạng điện2Lưu Ngọc AnT6,3-4,XP22-24;27-31;33-4020-
736105021316201428Đồ án Mạng điện2Dương Minh QuânT6,1-2,XP22-24;27-32;34-4025-
737105021316201428BĐồ án Mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT7,4-5,XP22-24;27-32;34-4025-
738105021316201428CĐồ án Mạng điện2Dương Minh QuânT6,3-4,XP22-24;27-32;34-4025-
739105021316201429Đồ án Mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT4,7-8,XP22-24;27-33;35-4025-
740105021316201429BĐồ án Mạng điện2Dương Minh QuânT3,4-5,XP22-24;27-33;35-4024-
741105021316201429CĐồ án Mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT4,9-10,XP22-24;27-33;35-4026-
742105021316201434Đồ án Mạng điện2Đinh Thành ViệtT6,1-2,XP22-24;27-3931-03/06/20177h00
743105022316201427Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Đoàn Ngọc Minh TúT5,1-2,F30122-24;27-31;33-4080A
744105022316201427Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Đoàn Ngọc Minh TúT5,1-2,F30122-24;27-31;33-4080B
745105022316201428Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Lê Thị Tịnh MinhT2,3-4,F20322-24;27-32;34-4077A
746105022316201428Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Lê Thị Tịnh MinhT2,3-4,F20322-24;27-32;34-4077B
747105022316201429Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Lê Thị Tịnh MinhT2,1-2,F10222-24;27-33;35-4076A
748105022316201429Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Lê Thị Tịnh MinhT2,1-2,F10222-24;27-33;35-4076B
749105022316201434Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Lê Thị Tịnh MinhT5,1-2,E20622-24;27-3931-22/05/20177h00
750105023316201427Mạng điện3Trần Vinh TịnhT2,1-3,F10322-24;27-31;33-4078A
751105023316201427Mạng điện3Trần Vinh TịnhT2,1-3,F10322-24;27-31;33-4078B
752105023316201428Mạng điện3Nguyễn Hữu HiếuT7,1-3,F11022-24;27-32;34-4082A
753105023316201428Mạng điện3Nguyễn Hữu HiếuT7,1-3,F11022-24;27-32;34-4082B
754105023316201429Mạng điện3Dương Minh QuânT3,1-3,F20322-24;27-33;35-4074A
755105023316201429Mạng điện3Dương Minh QuânT3,1-3,F20322-24;27-33;35-4074B
756105023316201434Mạng điện3Đinh Thành ViệtT4,3-5,E20822-24;27-3931-01/06/20177h00
757105034316201327Đồ án Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT2,7-8,XP22-24;27-3931-
758105034316201327BĐồ án Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT5,3-4,XP22-24;27-3929-
759105034316201328Đồ án Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT2,9-10,XP22-24;27-3930-
760105034316201328BĐồ án Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT5,1-2,XP22-24;27-3930-
761105034316201329Đồ án Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT2,9-10,XP22-24;27-3923-
762105034316201329BĐồ án Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT2,7-8,XP22-24;27-3930-
763105034316201330Đồ án Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT2,3-4,XP22-24;27-3918-
764105034316201330BĐồ án Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT4,1-2,XP22-24;27-3930-
765105034316201435Đồ án Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT4,4-5,E20722-24;27-3931-31/05/20177h00
766105045316201332Mạng T.thông C.nghiệp& hệ SCADA2Ngô Đình ThanhT4,6-7,H20722-24;27-3937-
767105045316201333Mạng T.thông C.nghiệp& hệ SCADA2Nguyễn Kim ÁnhT3,6-7,H30322-24;27-3950-
768105045316201334Mạng T.thông C.nghiệp& hệ SCADA2Nguyễn Kim ÁnhT6,3-5,E20522-24;27-3634-22/04/2017E2077h00
769105048316201334Mô hình hoá & M.phỏng HT Đ.khiển2Lê Tiến DũngT4,1-3,E20522-24;27-3635-27/04/2017E2087h00
770105064316201327Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Ngô Văn DưỡngT2,1-2,H30322-24;27-3961A
771105064316201327Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Ngô Văn DưỡngT2,1-2,H30322-24;27-3961B
772105064316201328Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT6,9-10,H20322-24;27-3941-
773105064316201329Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Phạm Văn KiênT3,6-7,H20722-24;27-3956A
774105064316201329Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Phạm Văn KiênT3,6-7,H20722-24;27-3956B
775105064316201330Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT2,9-10,H20322-24;27-3961A
776105064316201330Vận hành Nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT2,9-10,H20322-24;27-3961B
777105092116201522ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10634-3529-
778105092116201522BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I10634-3522-
779105092116201522CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10634-3528-
780105092116201523ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10634-3530-
781105092116201523BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I10634-3530-
782105092116201523CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10634-3530-
783105092116201538ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10634-3531-
784105092116201538BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10629-3019-
785105092116201538CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10629-3030-
786105092116201539ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10629-3030-
787105092116201539BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10629-3028-
788105092116201540ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10629-3030-
789105092116201540BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10629-3030-
790105092116201540CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10632-3331-
791105092116201545ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10632-3329-
792105092116201545BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10632-3329-
793105092116201546ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10632-3329-
794105092116201546BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I10632-3327-
795105092316201527Lý thuyết Điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT3,9-10,F21022-24;27-3996A
796105092316201527Lý thuyết Điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT3,9-10,F21022-24;27-3996B
797105092316201528Lý thuyết Điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT3,7-8,F11022-24;27-3995A
798105092316201528Lý thuyết Điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT3,7-8,F11022-24;27-3995B
799105092316201533Lý thuyết Điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT5,9-10,E11722-24;27-3997A
800105092316201533Lý thuyết Điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT5,9-10,E11722-24;27-3997B
801105092316201534Lý thuyết Điều khiển tự động2Nguyễn Lê HòaT6,3-5,E301B22-24;27-3644-02/06/201713h00
802105093116201514Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,3-4,E40222-24;27-3940-10/05/2017F1017h00
803105093116201515Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT3,3-4,E20722-24;27-3945-10/05/2017F1027h00
804105093116201522Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT3,1-2,E11522-24;27-3975A
805105093116201522Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT3,1-2,E11522-24;27-3975B
806105093116201523Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,F20622-24;27-3974A
807105093116201523Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,F20622-24;27-3974B
808105093116201538Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,4-5,F20722-24;27-3973A
809105093116201538Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,4-5,F20722-24;27-3973B
810105093116201539Kỹ thuật điện2Lê Thành BắcT2,1-2,F10822-24;27-3969A
811105093116201539Kỹ thuật điện2Lê Thành BắcT2,1-2,F10822-24;27-3969B
812105093116201540Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,1-2,E11722-24;27-3976A
813105093116201540Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,1-2,E11722-24;27-3976B
814105093116201545Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT3,6-7,F30922-24;27-3970A
815105093116201545Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT3,6-7,F30922-24;27-3970B
816105093116201546Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT4,6-7,F10222-24;27-3970A
817105093116201546Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT4,6-7,F10222-24;27-3970B
818105093116201641Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT6,7-9,E301A27-3933-03/06/2017F1027h00
819105093116201642Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,7-9,E20827-3933-03/06/2017F1029h00
820105093116201659Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT4,8-10,F10127-3970A
821105093116201659Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT4,8-10,F10127-3970B
822105093116201660Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT2,8-10,E11627-3957A
823105093116201660Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT2,8-10,E11627-3957B
824105093116201664Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,7-9,F10227-3956A
825105093116201664Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,7-9,F10227-3956B
82610509311620xx92Kỹ thuật điện2Phan Văn HiềnT3,11-14,F10629-3631-
827105098316201527ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20227-2827-
828105098316201527BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20227-2823-
829105098316201527CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20227-2826-
830105098316201527DTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20227-2824-
831105098316201528ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20227-2826-
832105098316201528BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20227-2826-
833105098316201528CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20229-3019-
834105098316201528DTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20229-3027-
835105098316201533ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20229-3025-
836105098316201533BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20229-3024-
837105098316201533CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20229-3026-
838105098316201534ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20227-2813-
839105098316201534BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20227-2810-
840105098316201534CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20227-2815-
841105098316201535ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20234-3513-
842105098316201535BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20234-3515-
843105098316201535CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20234-3516-
844105099316201527ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20232-3326-
845105099316201527BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20232-3326-
846105099316201527CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20232-3326-
847105099316201527DTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20232-3325-
848105099316201528ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20232-3326-
849105099316201528BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20232-3325-
850105099316201528CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20234-3525-
851105099316201528DTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20234-3525-
852105099316201533ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20232-3325-
853105099316201533BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20234-3525-
854105099316201533CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20232-3325-
855105099316201534ATN Máy điện 10.5Bùi Tấn LợiT2,6-10,I20231-31;36-369-
856105099316201534BTN Máy điện 10.5Bùi Tấn LợiCN,6-10,I20231-31;36-3618-
857105099316201534CTN Máy điện 10.5Bùi Tấn LợiT5,6-10,I20231-31;36-3610-
858105099316201535ATN Máy điện 10.5Bùi Tấn LợiT6,6-10,I20231-31;36-3615-
859105099316201535BTN Máy điện 10.5Bùi Tấn LợiT7,6-10,I20231-31;36-3614-
860105099316201535CTN Máy điện 10.5Bùi Tấn LợiCN,1-5,I20231-31;36-3616-
861105106316201432ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I30137-3828-
862105106316201432BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30137-3828-
863105106316201433ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I30137-3828-
864105106316201433BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30137-3826-
865105106316201435ATN Truyền động điện0.5Giáp Quang HuyT6,6-10,I30137-3815-
866105106316201435BTN Truyền động điện0.5Giáp Quang HuyT3,6-10,I30137-3816-
867105107316201327ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I30532-3325-
868105107316201327BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30532-3324-
869105107316201327CTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30532-3325-
870105107316201328ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I30532-3325-
871105107316201328BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30532-3326-
872105107316201328CTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30534-3525-
873105107316201329ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I30534-3525-
874105107316201329BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30534-3525-
875105107316201330BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30534-3525-
876105109316201357Thực tập Tốt nghiệp (SK)3Khoa SPKT41-460
877105113316201527TN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30129-3020-
878105113316201527ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I30129-3020-
879105113316201527BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I30129-3019-
880105113316201527CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30129-3020-
881105113316201528ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I30129-3020-
882105113316201528BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I30129-3020-
883105113316201528CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I30129-3021-
884105113316201528DTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I30132-3313-
885105113316201533ATN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT3,1-5,I30132-3319-
886105113316201533BTN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT4,1-5,I30132-3320-
887105113316201533CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I30132-3321-
888105113316201533DTN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT6,1-5,I30132-3320-
889105113316201534ATN Mạch điện tử0.5Lê Quốc HuyT2,6-10,I30131-328-
890105113316201534BTN Mạch điện tử0.5Lê Quốc HuyT4,6-10,I30131-3213-
891105113316201534CTN Mạch điện tử0.5Lê Quốc HuyT7,6-10,I30131-3216-
892105113316201535ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Lê HòaT7,6-10,I30133-3416-
893105113316201535BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Lê HòaCN,1-5,I30133-3416-
894105113316201535CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Lê HòaCN,6-10,I30133-3413-
895105114316201427ATN Mạng điện0.5Hồ Thị Kim HuyềnT2,6-10,I10529-3025-
896105114316201427BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT3,6-10,I10529-3025-
897105114316201427CTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,6-10,I10529-3024-
898105114316201428ATN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,1-5,I10534-3526-
899105114316201428BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT2,6-10,I10534-3526-
900105114316201428CTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT3,6-10,I10534-3525-
901105114316201429ATN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT6,1-5,I10532-3321-
902105114316201429BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,6-10,I10532-3325-
903105114316201429CTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,1-5,I10532-3323-
904105114316201434ATN Mạng điện0.5Dương Minh QuânT2,1-5,I10536-3715-
905105114316201434BTN Mạng điện0.5Dương Minh QuânT4,6-10,I10536-3716-
906105115316201434ATN Cao áp0.5Trịnh Trung HIếuT2,1-5,I10134-3515-
907105115316201434BTN Cao áp0.5Trịnh Trung HIếuT3,6-10,I10134-3516-
908105117316201427ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20229-3026-
909105117316201427BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20229-3025-
910105117316201427CTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20229-3025-
911105117316201428ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20234-3511-
912105117316201428BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20234-3525-
913105117316201428CTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20234-3525-
914105117316201429ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20229-3026-
915105117316201429BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20229-3025-
916105117316201429CTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20227-2825-
917105123316201334Năng lượng sạch & tái tạo2Bùi Tấn LợiT2,1-3,E20522-24;27-3634-04/05/2017E2087h00
918105128016201434ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20232-3315-
919105128016201434BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20232-3316-
920105129316201334Giải tích mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT7,7-9,F40422-24;27-3634-18/04/2017E3027h00
921105134316201627Nhập môn ngành1Trịnh Trung HIếuT4,1-2,F30327-3959A
922105134316201627Nhập môn ngành1Trịnh Trung HIếuT4,1-2,F30327-3959B
923105134316201628Nhập môn ngành1Phan Văn HiềnT5,1-2,F10727-3939-
924105134316201632Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT2,1-2,E11727-3966A
925105134316201632Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT2,1-2,E11727-3966B
926105137316201527Lý thuyết Mạch điện 22Hoàng DũngT4,9-10,F21022-24;27-3980A
927105137316201527Lý thuyết Mạch điện 22Hoàng DũngT4,9-10,F21022-24;27-3980B
928105137316201528Lý thuyết Mạch điện 22Phan Văn HiềnT4,9-10,F31022-24;27-3974A
929105137316201528Lý thuyết Mạch điện 22Phan Văn HiềnT4,9-10,F31022-24;27-3974B
930105137316201533Lý thuyết Mạch điện 22Hoàng DũngT4,7-8,F40322-24;27-3984A
931105137316201533Lý thuyết Mạch điện 22Hoàng DũngT4,7-8,F40322-24;27-3984B
932105137316201534Lý thuyết Mạch điện 22Hoàng DũngT3,7-9,E20722-24;27-3643-11/05/201713h00
933105137316201535Lý thuyết Mạch điện 22Phan Văn HiềnT3,8-10,E20822-24;27-3640-11/05/201713h00
934105137316201557Lý thuyết Mạch điện 22Phan Văn HiềnT3,4-5,E40322-24;27-3965A
935105137316201557Lý thuyết Mạch điện 22Phan Văn HiềnT3,4-5,E40322-24;27-3965B
936105138316201527Máy điện 12Phan Văn HiềnT4,7-8,F21022-24;27-3984A
937105138316201527Máy điện 12Phan Văn HiềnT4,7-8,F21022-24;27-3984B
938105138316201528Máy điện 12Bùi Tấn LợiT3,9-10,F11022-24;27-3980A
939105138316201528Máy điện 12Bùi Tấn LợiT3,9-10,F11022-24;27-3980B
940105138316201533Máy điện 12Trần Văn ChínhT3,6-7,F10622-24;27-3981A
941105138316201533Máy điện 12Trần Văn ChínhT3,6-7,F10622-24;27-3981B
942105138316201534Máy điện 12Phan Văn HiềnT3,1-3,E30222-24;27-3643-16/05/201713h00
943105138316201535Máy điện 12Trần Văn ChínhT2,1-3,E20622-24;27-3639-16/05/201713h00
944105138316201557Máy điện 12Bùi Tấn LợiT5,1-2,H10422-24;27-3975A
945105138316201557Máy điện 12Bùi Tấn LợiT5,1-2,H10422-24;27-3975B
94610513901620xx92TN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT7,6-10,I30430-318-
947105140216201527Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT6,7-9,E11722-24;27-3981A
948105140216201527Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT6,7-9,E11722-24;27-3981B
949105140216201528Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT6,7-9,F11022-24;27-3984A
950105140216201528Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT6,7-9,F11022-24;27-3984B
951105140216201533Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT3,8-10,F10622-24;27-3982A
952105140216201533Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT3,8-10,F10622-24;27-3982B
953105140316201427An toàn điện1Đoàn Anh TuấnT5,3-4,F30122-24;27-31;33-4075A
954105140316201427An toàn điện1Đoàn Anh TuấnT5,3-4,F30122-24;27-31;33-4075B
955105140316201428An toàn điện1Lưu Ngọc AnT2,1-2,F20322-24;27-32;34-4075A
956105140316201428An toàn điện1Lưu Ngọc AnT2,1-2,F20322-24;27-32;34-4075B
957105140316201429An toàn điện1Trịnh Trung HIếuT5,1-2,E11722-24;27-33;35-4076A
958105140316201429An toàn điện1Trịnh Trung HIếuT5,1-2,E11722-24;27-33;35-4076B
959105140316201432An toàn điện1Nguyễn Văn TiếnT2,7-8,H10322-24;27-34;36-4054A
960105140316201432An toàn điện1Nguyễn Văn TiếnT2,7-8,H10322-24;27-34;36-4054B
961105140316201433An toàn điện1Đoàn Anh TuấnT5,1-2,F30322-24;27-35;37-4056A
962105140316201433An toàn điện1Đoàn Anh TuấnT5,1-2,F30322-24;27-35;37-4056B
963105141316201427Thiết bị điện2Võ Như TiếnT3,1-2,F10722-24;27-31;33-4075A
964105141316201427Thiết bị điện2Võ Như TiếnT3,1-2,F10722-24;27-31;33-4075B
965105141316201428Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,1-2,E11722-24;27-32;34-4057A
966105141316201428Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,1-2,E11722-24;27-32;34-4057B
967105141316201429Thiết bị điện2Lê Thành BắcT2,3-4,F10222-24;27-33;35-4075A
968105141316201429Thiết bị điện2Lê Thành BắcT2,3-4,F10222-24;27-33;35-4075B
969105141316201434Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,3-4,E20622-24;27-3931-27/05/20177h00
970105142316201432Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,3-4,H30122-24;27-34;36-4063A
971105142316201432Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,3-4,H30122-24;27-34;36-4063B
972105142316201433Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,1-2,H30222-24;27-35;37-4059A
973105142316201433Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,1-2,H30222-24;27-35;37-4059B
974105142316201434Truyền động điện2Đoàn Quang VinhT4,1-2,E20822-24;27-3932-29/05/20177h00
975105143316201434Kỹ thuật cao áp & Vật liệu điện3Trịnh Trung HIếuT5,3-5,E20622-24;27-3936-19/05/20177h00
976105147316201327Phần điện trong NM điện & TBA3Trần Tấn VinhT4,8-10,H10822-24;27-3959A
977105147316201327Phần điện trong NM điện & TBA3Trần Tấn VinhT4,8-10,H10822-24;27-3959B
978105147316201328Phần điện trong NM điện & TBA3Ngô Văn DưỡngT2,3-5,H20322-24;27-3960A
979105147316201328Phần điện trong NM điện & TBA3Ngô Văn DưỡngT2,3-5,H20322-24;27-3960B
980105147316201329Phần điện trong NM điện & TBA3Lê Đình DươngT6,6-8,H20222-24;27-3951A
981105147316201329Phần điện trong NM điện & TBA3Lê Đình DươngT6,6-8,H20222-24;27-3951B
982105147316201330Phần điện trong NM điện & TBA3Phạm Văn KiênT3,8-10,H20722-24;27-3950-
983105148316201327Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Phạm Văn KiênT6,7-8,XP22-24;27-3930-
984105148316201327BĐồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Trần Tấn VinhT7,1-2,XP22-24;27-3931-
985105148316201328Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Lê Thị Tịnh MinhT5,3-4,XP22-24;27-3930-
986105148316201328BĐồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Ngô Văn DưỡngT7,3-4,XP22-24;27-3931-
987105148316201329Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Lê Đình DươngT5,3-4,XP22-24;27-3931-
988105148316201329BĐồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Lê Đình DươngT5,1-2,XP22-24;27-3930-
989105148316201330Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Phạm Văn KiênT6,9-10,XP22-24;27-3931-
990105148316201330BĐồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Phạm Văn KiênT6,7-8,XP22-24;27-397-
991105153316201334Thực tập Tốt nghiệp (TĐH)2Nguyễn Kim Ánh41-4534-
992105154316201334Vận hành Hệ thống điện2Trần Tấn VinhT3,1-3,E20522-24;27-3634-09/05/2017E2057h00
993105157316201533Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT5,7-8,E11722-24;27-3982A30/05/201713h00
994105157316201533Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT5,7-8,E11722-24;27-3982B30/05/201713h00
995105157316201535Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT5,2-4,E11222-24;27-3639-30/05/201713h00
996105158316201533Đồ án Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT5,1-2,XP22-24;27-3932-
997105158316201533BĐồ án Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT5,1-2,XP22-24;27-3932-
998105158316201533CĐồ án Mạch điện tử2Nguyễn Quốc ĐịnhT5,1-2,XP22-24;27-3932-
999105158316201535Đồ án Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT7,2-4,XP22-24;27-3639-
1000105159316201432Vi xử lý & Vi điều khiển3Ngô Đình ThanhT4,8-10,H20322-24;27-34;36-4048-
1001105159316201433Vi xử lý & Vi điều khiển3Trần Thái Anh ÂuT4,3-5,H10822-24;27-35;37-4053A
1002105159316201433Vi xử lý & Vi điều khiển3Trần Thái Anh ÂuT4,3-5,H10822-24;27-35;37-4053B
1003105159316201435Vi xử lý & Vi điều khiển3Nguyễn Văn Minh TríT2,1-3,E20722-24;27-3931-10/05/20177h00
1004105160016201332Điều khiển Truyền động điện3Lê Tiến DũngT2,7-9,H20722-24;27-3949-24/04/2017F20313h00
1005105160016201333Điều khiển Truyền động điện3Lê Tiến DũngT3,8-10,H30322-24;27-3939-25/04/2017F20313h00
1006105160316201332Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Nguyễn Lê HòaT4,8-10,H20722-24;27-3940-
1007105160316201333Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Nguyễn Lê HòaT2,2-4,H20422-24;27-3950-
1008105160316201435Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Nguyễn Lê HòaT4,1-3,E20722-24;27-3931-13/05/20177h00
1009105161016201332Đồ án tổng hợp Hệ thống TĐ điện2Lê Tiến DũngT7,1-2,XP22-24;27-3916-
1010105161016201332BĐồ án tổng hợp Hệ thống TĐ điện2Lê Tiến DũngT5,1-2,XP22-24;27-3925-
1011105161016201333Đồ án tổng hợp Hệ thống TĐ điện2Giáp Quang HuyT7,3-4,XP22-24;27-3925-
1012105161016201333BĐồ án tổng hợp Hệ thống TĐ điện2Giáp Quang HuyT5,3-4,XP22-24;27-3924-
1013105161316201332Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT3,7-9,H20822-24;27-3951A
1014105161316201332Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT3,7-9,H20822-24;27-3951B
1015105161316201333Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT5,7-9,H30322-24;27-3952A
1016105161316201333Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT5,7-9,H30322-24;27-3952B
1017105165016201327Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT3,1-2,H20722-24;27-3960A
1018105165016201327Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT3,1-2,H20722-24;27-3960B
1019105165016201328Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT3,3-4,H10522-24;27-3961A
1020105165016201328Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT3,3-4,H10522-24;27-3961B
1021105165016201329Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,9-10,H20722-24;27-3957A
1022105165016201329Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,9-10,H20722-24;27-3957B
1023105165016201330Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,7-8,H20822-24;27-3952A
1024105165016201330Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,7-8,H20822-24;27-3952B
1025105165016201435Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT6,1-2,E20722-24;27-3931-20/05/20177h00
1026105168016201527Mạch điện tử tương tự & số3Nguyễn Hoàng MaiT2,6-8,F21022-24;27-3989A
1027105168016201527Mạch điện tử tương tự & số3Nguyễn Hoàng MaiT2,6-8,F21022-24;27-3989B
1028105168016201528Mạch điện tử tương tự & số3Nguyễn Hoàng MaiT4,6-8,F31022-24;27-3989A
1029105168016201528Mạch điện tử tương tự & số3Nguyễn Hoàng MaiT4,6-8,F31022-24;27-3989B
1030105168016201534Mạch điện tử tương tự & số3Lê Quốc HuyT2,2-5,E30222-24;27-3643-27/05/201713h00
1031105220016201501ATN kỹ thuật điện (15C1VA)1Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10636-3721-
1032105220016201514ATN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10632-3519-
1033105220016201514BTN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10632-3521-
103410600131620xx92Cấu kiện Điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT7,6-10,F10829-3752A20/05/2017F1077h00
103510600131620xx92Cấu kiện Điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT7,6-10,F10829-3752B20/05/2017F1087h00
1036106003316201557ATN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT3,6-10,C12027-3019-
1037106004316201538Lý thuyết Mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT4,1-3,F10622-24;27-3965A
1038106004316201538Lý thuyết Mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT4,1-3,F10622-24;27-3965B
1039106004316201539Lý thuyết Mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT5,1-3,F10622-24;27-3971A
1040106004316201539Lý thuyết Mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT5,1-3,F10622-24;27-3971B
1041106004316201540Lý thuyết Mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT6,3-5,F40222-24;27-3969A
1042106004316201540Lý thuyết Mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT6,3-5,F40222-24;27-3969B
1043106006316201438Trường điện từ2Trần Thị HươngT2,9-10,H30322-24;27-3961A
1044106006316201438Trường điện từ2Trần Thị HươngT2,9-10,H30322-24;27-3961B
1045106006316201439Trường điện từ2Trần Thị HươngT2,7-8,H30422-24;27-3959A
1046106006316201439Trường điện từ2Trần Thị HươngT2,7-8,H30422-24;27-3959B
1047106006316201440Trường điện từ2Tăng Tấn ChiếnT6,1-2,F10722-24;27-3969A
1048106006316201440Trường điện từ2Tăng Tấn ChiếnT6,1-2,F10722-24;27-3969B
1049106010316201457ATN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C12031-3446-
1050106011316201538ATN Lý thuyết mạch điện tử1Lê Hồng NamT5,6-10,C20936-3940-
1051106011316201538BTN Lý thuyết mạch điện tử1Lê Hồng NamT4,6-10,C20932-3540-
1052106011316201539ATN Lý thuyết mạch điện tử1Lê Hồng NamT5,6-10,C20932-3545-
1053106011316201540ATN Lý thuyết mạch điện tử1Lê Hồng NamT2,6-10,C20936-3940-
1054106011316201540BTN Lý thuyết mạch điện tử1Lê Hồng NamT3,6-10,C20932-3540-
1055106016216201340Kỹ thuật Vi xử lý3Hồ Viết ViệtT5,8-10,H20522-24;27-3944-18/05/2017F3017h00
1056106016216201340BKỹ thuật Vi xử lý3Hồ Viết ViệtT3,8-10,E11622-24;27-3943-18/05/2017F3027h00
1057106019316201438ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT3,1-5,C20936-3942-
1058106019316201438BTH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT4,1-5,C20936-3942-
1059106019316201439ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT3,6-10,C20936-3940-
1060106019316201440ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT5,1-5,C20936-3950-
1061106033316201339Truyền sóng2Nguyễn Văn CườngT4,1-2,F20722-24;27-3951A13/05/2017F3067h00
1062106033316201339Truyền sóng2Nguyễn Văn CườngT4,1-2,F20722-24;27-3951B13/05/2017F3077h00
1063106038316201338BTN Vi xử lý & Vi điều khiển1Lê XứngT5,6-10,C121B35-3818-
1064106038316201338CTN Vi xử lý & Vi điều khiển1Lê XứngT6,1-5,C121B35-3823-
1065106047316201338Công nghệ vi điện tử2Nguyễn Văn CườngT4,3-4,F20622-24;27-3941-16/05/2017F2037h00
1066106074216201538Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,3-5,F10822-24;27-3968A
1067106074216201538Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,3-5,F10822-24;27-3968B
1068106074216201539Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT4,7-9,E11522-24;27-3960A
1069106074216201539Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT4,7-9,E11522-24;27-3960B
1070106074216201540Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Văn PhòngT4,3-5,E11722-24;27-3960A
1071106074216201540Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Văn PhòngT4,3-5,E11722-24;27-3960B
1072106074216201557Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT6,7-9,H30222-24;27-3961A01/06/2017F10213h00
1073106074216201557Kỹ thuật Mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT6,7-9,H30222-24;27-3961B01/06/2017F10313h00
1074106075216201438Kỹ thuật Mạch điện tử 23Nguyễn Văn TuấnT3,7-9,H30522-24;27-3949-
1075106075216201439Kỹ thuật Mạch điện tử 23Nguyễn Tấn HưngT5,3-5,F20322-24;27-3945-
1076106075216201440Kỹ thuật Mạch điện tử 23Nguyễn Thị Anh ThưT4,3-5,E11522-24;27-3950-
1077106075216201457Kỹ thuật Mạch điện tử 23Nguyễn Thị Anh ThưT6,7-10,F10922-24;27-3650-29/05/2017F1087h00
1078106080316201339Chuyên đề (KTVT)2Nguyễn Tấn HưngT5,1-2,F20322-24;27-3952A18/05/2017F3037h00
1079106080316201339Chuyên đề (KTVT)2Nguyễn Tấn HưngT5,1-2,F20322-24;27-3952B18/05/2017F3067h00
1080106082216201338Điện tử ứng dụng2Nguyễn Văn PhòngT5,3-4,F20622-24;27-3940-
1081106082216201357Điện tử ứng dụng2Nguyễn Văn PhòngT3,7-9,H20322-24;27-29;33-3743-
1082106082216201405Điện tử ứng dụng2Nguyễn Văn PhòngT2,7-8,F10622-24;27-3967A
1083106082216201405Điện tử ứng dụng2Nguyễn Văn PhòngT2,7-8,F10622-24;27-3967B
1084106083216201338Kỹ thuật Vi điều khiển2Lê XứngT5,1-2,F20622-24;27-3945-
1085106083216201357Kỹ thuật Vi điều khiển2Lê XứngT5,3-5,F40422-24;27-29;33-3732-
1086106085216201357Đồ án KT mạch điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,7-9,XP22-24;27-29;33-3726-27/04/2017F4037h00
1087106085216201357BĐồ án KT mạch điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT7,1-3,XP22-24;27-29;33-3731-27/04/2017F4039h00
1088106097216201438ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT6,6-10,C12032-3536-
1089106097216201438BTN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C12032-3535-
1090106097216201439ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT6,1-5,C12032-3538-
1091106097216201439BTN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT3,6-10,C12032-3535-
1092106097216201440ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT5,6-10,C12032-3536-
1093106097216201457ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT5,1-5,C12032-3536-
1094106098316201339Đồ án Điện tử thông tin2Trần Thị HươngT5,3-4,XP22-24;27-3930-25/05/2017F1067h00
1095106098316201339BĐồ án Điện tử thông tin2Trần Thị HươngT2,1-2,XP22-24;27-3922-25/05/2017F1069h00
1096106106216201510Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT2,6-7,H20122-24;27-3974A
1097106106216201510Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT2,6-7,H20122-24;27-3974B
1098106106216201511Kỹ thuật Điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT2,9-10,F10122-24;27-3973A
1099106106216201511Kỹ thuật Điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT2,9-10,F10122-24;27-3973B
1100106106216201512Kỹ thuật Điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT2,7-8,F31022-24;27-3968A
1101106106216201512Kỹ thuật Điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT2,7-8,F31022-24;27-3968B
1102106106216201515Kỹ thuật Điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,3-4,E30222-24;27-3945-03/06/2017F20713h00
1103106106216201517Kỹ thuật Điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,9-10,F30722-24;27-3967A
1104106106216201517Kỹ thuật Điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,9-10,F30722-24;27-3967B
1105106106216201518Kỹ thuật Điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,6-7,F30622-24;27-3968A
1106106106216201518Kỹ thuật Điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,6-7,F30622-24;27-3968B
1107106106216201520Kỹ thuật Điện tử2Dư Quang BìnhT6,1-2,H10422-24;27-3968A
1108106106216201520Kỹ thuật Điện tử2Dư Quang BìnhT6,1-2,H10422-24;27-3968B
1109106106216201579Kỹ thuật Điện tử2Dư Quang BìnhT2,1-2,F10622-24;27-3636-
1110106106216201581Kỹ thuật Điện tử2Dư Quang BìnhT2,3-5,F30122-24;27-3674A
1111106106216201581Kỹ thuật Điện tử2Dư Quang BìnhT2,3-5,F30122-24;27-3674B
1112106106216201601Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT3,8-10,H10827-3972A
1113106106216201601Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT3,8-10,H10827-3972B
1114106106216201602Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT4,7-9,F40527-3974A
1115106106216201602Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT4,7-9,F40527-3974B
1116106106216201605Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT6,7-9,F21027-3990A
1117106106216201605Kỹ thuật Điện tử2Lê XứngT6,7-9,F21027-3990B
111810610621620xx92Kỹ thuật Điện tử2Huỳnh Việt ThắngT4,11-14,F10329-3657A
111910610621620xx92Kỹ thuật Điện tử2Huỳnh Việt ThắngT4,11-14,F10329-3657B
1120106117016201538Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT6,1-3,F20722-24;27-3980A
1121106117016201538Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT6,1-3,F20722-24;27-3980B
1122106117016201539Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT4,1-3,F40322-24;27-3975A
1123106117016201539Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT4,1-3,F40322-24;27-3975B
1124106117016201540Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT2,1-3,F30322-24;27-3979A
1125106117016201540Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT2,1-3,F30322-24;27-3979B
112610611731620xx92Đồ án Điện tử ứng dụng2Nguyễn Văn PhòngT7,1-4,A12329-369-25/05/2017F1077h00
1127106118016201457Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT3,6-9,F20622-24;27-3653A03/05/2017F3017h00
1128106118016201457Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT3,6-9,F20622-24;27-3653B03/05/2017F3027h00
1129106119016201438Tín hiệu & Hệ thống3Bùi Thị Minh TúT5,7-9,H30222-24;27-3967A
1130106119016201438Tín hiệu & Hệ thống3Bùi Thị Minh TúT5,7-9,H30222-24;27-3967B
1131106119016201439Tín hiệu & Hệ thống3Bùi Thị Minh TúT4,7-9,H20522-24;27-3963A
1132106119016201439Tín hiệu & Hệ thống3Bùi Thị Minh TúT4,7-9,H20522-24;27-3963B
1133106119016201440Tín hiệu & Hệ thống3Bùi Thị Minh TúT3,7-9,H30722-24;27-3964A
1134106119016201440Tín hiệu & Hệ thống3Bùi Thị Minh TúT3,7-9,H30722-24;27-3964B
1135106120016201438BTN Tín hiệu & Hệ thống1Bùi Thị Minh TúT5,1-5,C20932-3548-
1136106120016201439ATN Tín hiệu & Hệ thống1Bùi Thị Minh TúT4,1-5,C20932-3542-
1137106120016201439BTN Tín hiệu & Hệ thống1Bùi Thị Minh TúT3,1-5,C20932-3548-
1138106120016201440ATN Tín hiệu & Hệ thống1Bùi Thị Minh TúT2,1-5,C20932-3547-
1139106121016201438Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT4,7-9,H30122-24;27-3960A
1140106121016201438Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT4,7-9,H30122-24;27-3960B
1141106121016201439Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT7,1-3,H10422-24;27-3963A
1142106121016201439Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT7,1-3,H10422-24;27-3963B
1143106121016201440Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT6,3-5,F10722-24;27-3970A
1144106121016201440Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT6,3-5,F10722-24;27-3970B
1145106122016201438Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,7-8,H30322-24;27-3979A
1146106122016201438Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,7-8,H30322-24;27-3979B
1147106122016201439Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,9-10,H30422-24;27-3978A
1148106122016201439Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,9-10,H30422-24;27-3978B
1149106122016201440Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-2,E11522-24;27-3979A
1150106122016201440Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-2,E11522-24;27-3979B
1151106123016201457Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT4,7-10,F30622-24;27-3635-10/05/2017H1017h00
1152106124016201338Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT4,1-2,F20622-24;27-3938-23/05/2017F1037h00
1153106127016201339ATN KT Anten1Trần Thị HươngT7,1-5,C20927-3034-
1154106127016201339BTN KT Anten1Trần Thị HươngT3,6-10,C20927-3037-
115510612801620xx92Đo lường điện tử2Dư Quang BìnhT7,7-10,F10629-3617-26/05/2017F3097h00
1156106129016201339Thực tập công nhân VT2.5Lê Hồng NamT2,7-10,XP; T3,7-10,XP; T4,7-10,XP; T5,7-10,XP; T6,7-10,XP32-3933-
1157106130016201338Thực tập công nhân ĐT2.5Lê Hồng NamT2,7-10,XP; T3,7-10,XP; T4,7-10,XP; T5,7-10,XP; T6,7-10,XP22-24;27-3123-
1158106131016201340Thực tập công nhân MT2.5Lê Hồng NamT2,1-5,XP; T3,1-5,XP; T4,1-5,XP; T5,1-5,XP; T6,1-5,XP32-3986A
1159106131016201340Thực tập công nhân MT2.5Lê Hồng NamT2,1-5,XP; T3,1-5,XP; T4,1-5,XP; T5,1-5,XP; T6,1-5,XP32-3986B
1160106132016201339Kỹ thuật Truyền hình2Nguyễn Văn TuấnT4,3-4,F20722-24;27-3957A10/05/2017F1097h00
1161106132016201339Kỹ thuật Truyền hình2Nguyễn Văn TuấnT4,3-4,F20722-24;27-3957B10/05/2017F1107h00
1162106134016201339ATN Hệ thống thông tin1Mạc Như MinhT4,6-10,C20927-308-
1163106134016201339BTN Hệ thống thông tin1Mạc Như MinhT5,6-10,C20927-3060A
1164106134016201339BTN Hệ thống thông tin1Mạc Như MinhT5,6-10,C20927-3060B
1165106135016201340Thiết kế bộ lọc số2Hồ Phước TiếnT4,9-10,F11022-24;27-3993A23/05/2017F1017h00
1166106135016201340Thiết kế bộ lọc số2Hồ Phước TiếnT4,9-10,F11022-24;27-3993B23/05/2017F1027h00
1167106136016201340ATN Thiết kế bộ lọc số1Thái Văn TiếnT2,1-5,C20927-3050-
1168106136016201340BTN Thiết kế bộ lọc số1Thái Văn TiếnT3,1-5,C20927-3050-
1169106146316201340ATN KT Vi xử lý1Thái Văn TiếnT4,1-5,C20927-3042-
1170106146316201340BTN KT Vi xử lý1Thái Văn TiếnT5,1-5,C20927-3050-
1171106148316201340Mạng thông tin máy tính2Hồ Viết ViệtT5,6-7,H20522-24;27-3944-10/05/2017F1037h00
1172106148316201340BMạng thông tin máy tính2Hồ Viết ViệtT3,6-7,E11622-24;27-3943-10/05/2017F1067h00
1173106149316201340ATN Mạng TT máy tính1Trần Văn LícT6,1-5,C20927-3041-
1174106149316201340BTN Mạng TT máy tính1Trần Văn LícT6,6-10,C20927-3043-
1175106150316201338ATN Điện tử ứng dụng1Lê Hồng NamT2,1-5,C12123-2930-
1176106150316201338BTN Điện tử ứng dụng1Lê Hồng NamT3,6-10,C12123-2910-
1177106151316201457Thực tập CS ngành ĐT (SK)1Lê Hồng Nam42-4335-
1178106152016201357Đồ án KT vi điều khiển2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,1-3,XP22-24;27-29;33-3714-03/05/2017F3067h00
1179106152016201357BĐồ án KT vi điều khiển2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-3,XP22-24;27-29;33-3715-03/05/2017F3069h00
1180106156016201340Kỹ thuật đa phương tiện2Phạm Văn TuấnT4,7-8,F11022-24;27-3986A13/05/2017F3097h00
1181106156016201340Kỹ thuật đa phương tiện2Phạm Văn TuấnT4,7-8,F11022-24;27-3986B13/05/2017F3107h00
118210615701620xx92TN Kỹ thuật siêu cao tần1Trần Thị HươngT7,6-10,C20930-3313-
1183106192016201641Kỹ năng mềm 22Nguyễn Tấn HưngT7,1-3,E301B27-3933-
1184106192016201642Kỹ năng mềm 22Nguyễn Tấn HưngT2,7-9,E30327-3933-
1185107003316201452Kỹ thuật Xúc tác2Nguyễn Thị Diệu HằngT5,7-9,F10722-24;27-30;33-34;37-4069A20/05/20177h00
1186107003316201452Kỹ thuật Xúc tác2Nguyễn Thị Diệu HằngT5,7-9,F10722-24;27-30;33-34;37-4069B20/05/20177h00
1187107004316201348Cơ sở Thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT5,7-9,H30522-24;27-3647-
1188107004316201445Cơ sở Thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT2,1-3,H30222-24;27-32;35-3850-
1189107004316201446Cơ sở Thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT2,7-9,H30522-24;27-32;35-3852A
1190107004316201446Cơ sở Thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT2,7-9,H30522-24;27-32;35-3852B
1191107004316201450Cơ sở Thiết kế nhà máy2Nguyễn Văn DũngT4,1-3,H30222-24;27-30;33-34;37-4049-
1192107015316201348KT Phân tích trong CN sinh học2Đặng Minh NhậtT6,7-9,H20822-24;27-3652A15/04/2017F40113h00
1193107015316201348KT Phân tích trong CN sinh học2Đặng Minh NhậtT6,7-9,H20822-24;27-3652B15/04/2017F40213h00
1194107017316201348Thực tập Công nhân (SH)2Lê Lý Thùy Trâm37-4047-
1195107024316201445ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT5,6-10,D11231-32;35-3625-
1196107024316201445BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D11235-3825-
1197107024316201445CTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT3,6-10,D11231-32;35-3626-
1198107024316201446BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,1-5,D11231-32;35-3626-
1199107024316201450ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT6,6-10,D11233-34;37-3822-
1200107024316201450BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT2,6-10,D11233-34;37-3824-
1201107031316201350Thực tập Công nhân (Silicat)2Dương Thị Hồng Phấn37-4021-
1202107042316201350ATN Công nghệ SX chất kết dính1Nguyễn DânT5,1-5,D11122-2721-
1203107046316201350ATN Công nghệ sản xuất thuỷ tinh1Dương Thị Hồng PhấnT4,1-5,D11122-2721-
1204107050316201350Phân tích Silicat1Dương Thị Hồng PhấnT3,6-7,B10222-24;27-3621-18/05/20177h00
1205107056316201352Công nghệ Lọc dầu 12Trương Hữu TrìT6,7-9,H10822-24;27-3641-16/05/20177h00
1206107057316201352ATN Công nghệ lọc dầu1Phan Mạnh DuyT4,1-5,D21533-3622-
1207107057316201352BTN Công nghệ lọc dầu1Lê Thị Như ÝT6,1-5,phòng học33-3622-
1208107059316201352ATN Công nghệ hoá dầu1Phan Mạnh DuyT2,1-5,D21031-3421-
1209107059316201352BTN Công nghệ hoá dầu1Nguyễn Thị Diệu Hằng31-3419-
1210107064316201352Thiết bị dầu khí2Nguyễn Đình LâmT7,1-3,H10322-24;27-3645-20/05/20177h00
1211107073316201351Gia công Composite2Đoàn Thị Thu LoanT2,7-9,B20722-24;27-3628-16/05/20177h00
1212107081316201351Gia công Sợi hoá học2Phan Thế AnhT3,7-9,B20722-24;27-3627-20/05/20177h00
1213107082316201351Công nghệ Keo dán2Phan Thị Thúy HằngT6,7-9,B10222-24;27-3629-23/05/20177h00
1214107104316201448Hoá sinh 22Bùi Xuân ĐôngT3,1-3,H10722-24;27-32;35-3837-10/05/20177h00
1215107105316201448ATN Hoá sinh 21Phạm Thị Kim ThảoT2,6-10,A12435-3820-
1216107105316201448BTN Hoá sinh 21Phạm Thị Kim ThảoT5,6-10,A12435-3818-
1217107112316201445Hoá học Thực phẩm2Đặng Minh NhậtT4,1-3,H30822-24;27-32;35-3853A
1218107112316201445Hoá học Thực phẩm2Đặng Minh NhậtT4,1-3,H30822-24;27-32;35-3853B
1219107112316201446Hoá học Thực phẩm2Đặng Minh NhậtT3,1-3,B11122-24;27-32;35-3850-
1220107119316201345Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT5,7-9,F20322-24;27-3672A25/05/20177h00
1221107119316201345Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT5,7-9,F20322-24;27-3672B25/05/20177h00
1222107125316201345Công nghệ Lên men3Phan Thị Bích NgọcT4,1-4,F10222-24;27-3673A30/05/20177h00
1223107125316201345Công nghệ Lên men3Phan Thị Bích NgọcT4,1-4,F10222-24;27-3673B30/05/20177h00
1224107127316201345CN Chế biến sữa & S.phẩm từ sữa2Nguyễn Thị LanT2,7-9,F10322-24;27-3671A03/06/20177h00
1225107127316201345CN Chế biến sữa & S.phẩm từ sữa2Nguyễn Thị LanT2,7-9,F10322-24;27-3671B03/06/20177h00
1226107128316201345ATN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,1-5,D10631-3218-
1227107128316201345BTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,6-10,D10631-3218-
1228107128316201345CTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,1-5,D10631-3218-
1229107128316201345DTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,1-5,D10631-3218-
1230107144316201348ATN Công nghệ Enzym1Võ Công TuấnT3,1-5,A12431-3425-
1231107144316201348BTN Công nghệ Enzym1Võ Công TuấnT4,1-5,A12431-3424-
1232107158316201345Phân tích Thực phẩm3Đặng Minh NhậtT3,7-10,F20322-24;27-3673A20/04/2017F3077h00
1233107158316201345Phân tích Thực phẩm3Đặng Minh NhậtT3,7-10,F20322-24;27-3673B20/04/2017F3097h00
1234107173316201350Đồ án Công nghệ 1 (Silicat)2Nguyễn Văn DũngT3,8-10,XP22-24;27-366-02/06/2017F10113h00
1235107173316201350BĐồ án Công nghệ 1 (Silicat)2Phạm Cẩm NamT4,7-9,XP22-24;27-365-02/06/2017F10213h00
1236107173316201350CĐồ án Công nghệ 1 (Silicat)2Dương Thị Hồng PhấnT6,7-9,XP22-24;27-365-02/06/2017F10115h00
1237107173316201350DĐồ án Công nghệ 1 (Silicat)2Dương Thị Hồng PhấnT2,1-3,XP22-24;27-365-02/06/2017F10215h00
1238107176316201351Đồ án Công nghệ 1 (Polymer)2Đoàn Thị Thu LoanT4,7-9,XP22-24;27-368-02/06/2017F10313h00
1239107176316201351BĐồ án Công nghệ 1 (Polymer)2Dương Thế HyT5,1-3,XP22-24;27-366-02/06/2017F10315h00
1240107176316201351CĐồ án Công nghệ 1 (Polymer)2Phan Thị Thúy HằngT3,1-3,XP22-24;27-365-02/06/2017F10613h
1241107176316201351DĐồ án Công nghệ 1 (Polymer)2Phan Thế AnhT2,1-3,XP22-24;27-365-02/06/2017F10614h15
1242107176316201351EĐồ án Công nghệ 1 (Polymer)2Lê Minh ĐứcT6,1-3,XP22-24;27-364-02/06/2017F10615h30
1243107179316201352Đồ án Công nghệ 1 (Hoá dầu)2Đặng Kim HoàngT4,7-9,XP22-24;27-3625-02/06/2017F10713h00
1244107179316201352BĐồ án Công nghệ 1 (Hoá dầu)2Nguyễn Đình Minh TuấnT5,1-3,XP22-24;27-3621-02/06/2017F10715h00
1245107198216201452ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,6-10,D10937-4018-
1246107198216201452BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,6-10,D10937-4018-
1247107198216201452CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,1-5,D10937-4018-
1248107198216201452DTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,1-5,D10937-4018-
1249107198216201545ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,6-10,D10928-30;32-3218-
1250107198216201545BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,1-5,D10928-30;32-3217-
1251107198216201545CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,1-5,D10928-30;32-3216-
1252107198216201545DTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,1-5,D10928-30;32-3217-
1253107198216201546ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,6-10,D10928-30;32-3217-
1254107198216201546BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,1-5,D10928-30;32-3218-
1255107198216201546CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,1-5,D10928-30;32-3216-
1256107198216201548ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,6-10,D10933-3618-
1257107198216201548BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,6-10,D10933-369-
1258107198216201548CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,1-5,D10933-3617-
1259107198216201550ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,1-5,D10933-3618-
1260107198216201550BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,1-5,D10933-3618-
1261107198216201550CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,1-5,D10933-3618-
1262107203316201445ATN Hoá học thực phẩm0.5Bùi Viết CườngT4,6-10,D10535-3618-
1263107203316201445BTN Hoá học thực phẩm0.5Bùi Viết CườngT3,6-10,D10535-3621-
1264107203316201445CTN Hoá học thực phẩm0.5Bùi Viết CườngT6,6-10,D10535-3622-
1265107203316201446ATN Hoá học thực phẩm0.5Bùi Viết CườngT5,6-10,D10535-3621-
1266107203316201446BTN Hoá học thực phẩm0.5Bùi Viết CườngT4,1-5,D10535-3621-
1267107206316201445Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT3,1-3,H30822-24;27-32;35-3854A
1268107206316201445Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT3,1-3,H30822-24;27-32;35-3854B
1269107206316201446Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT4,7-9,B10322-24;27-32;35-3850-
1270107213216201450Vật liệu học đại cương2Nguyễn Văn DũngT5,1-3,H30222-24;27-30;33-34;37-4045-15/05/20177h00
1271107224316201351Gia công Nhựa nhiệt dẻo2Dương Thế HyT5,7-9,B20422-24;27-3628-30/05/20177h00
1272107230316201352Chưng cất đa cấu tử2Nguyễn Thị Thanh XuânT3,7-9,H30422-24;27-3643-23/05/20177h00
1273107231316201352Thực tập Công nhân (hoá dầu)2Trương Hữu Trì37-4041-
1274107235316201351Thực tập Công nhân (polymer)2Phan Thị Thúy Hằng37-4027-
1275107237316201351ATN Gia công composite1Nguyễn Kim SơnT6,1-5,D20731-3412-
1276107237316201351BTN Gia công composite1Nguyễn Kim SơnT3,1-5,D20731-3415-
1277107241316201345Thực tập Công nhân (TP)2Đặng Minh Nhật38-4172A
1278107241316201345Thực tập Công nhân (TP)2Đặng Minh Nhật38-4172B
1279107249016201450Nhập môn ngành CNVL2Đoàn Thị Thu LoanT7,1-3,Tuần 3122-24;27-30;33-34;37-4047-
1280107256316201548Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT2,3-5,H10122-24;27-3954A02/06/2017F1017h00
1281107256316201548Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT2,3-5,H10122-24;27-3954B02/06/2017F1027h00
1282107256316201550Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT6,7-10,F10122-24;27-3654A02/06/2017F1037h00
1283107256316201550Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT6,7-10,F10122-24;27-3654B02/06/2017F1067h00
1284107256316201645Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT4,1-4,F10127-3970A02/06/2017F1077h00
1285107256316201645Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT4,1-4,F10127-3970B02/06/2017F1087h00
1286107256316201647Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT5,7-10,E11227-3917-02/06/2017F1097h00
1287107258016201452Nhập môn ngành KTDK2Lê Thị Như ÝT7,1-3,Tuần 3122-24;27-30;33-34;37-4069A
1288107258016201452Nhập môn ngành KTDK2Lê Thị Như ÝT7,1-3,Tuần 3122-24;27-30;33-34;37-4069B
128910725921620xx92Vi sinh & Quá trình vi sinh vật2Lê Lý Thùy TrâmCN,1-5,F10930-3515-22/05/2017F10817h30
1290107261216201650ATN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT6,6-10,D11129-3025-
1291107261216201650BTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT6,6-10,D11131-3224-
1292107261216201650CTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT6,6-10,D11134-3516-
1293107262216201650Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT3,1-3,F40527-3972A16/05/2017F10113h00
1294107262216201650Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT3,1-3,F40527-3972B16/05/2017F10213h00
1295107263216201548ATN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT2,6-10,Khu D32-3520-
1296107263216201548BTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT4,6-10,Khu D32-3521-
1297107263216201550ATN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT6,1-5,Khu D32-3521-
1298107263216201550BTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT3,1-5,Khu D32-3520-
1299107263216201550CTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT2,1-5,Khu D32-3521-
130010726321620xx92TN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinCN,1-5,KhuD30-3323-
1301107264216201552Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT7,1-3,F10222-24;27-3976A03/06/2017F40613h00
1302107264216201552Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT7,1-3,F10222-24;27-3976B03/06/2017F40713h00
1303107265216201545Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT2,9-10,F40722-24;27-3956A
1304107265216201545Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT2,9-10,F40722-24;27-3956B
1305107265216201546Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT2,7-8,F40922-24;27-3966A
1306107265216201546Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT2,7-8,F40922-24;27-3966B
1307107265216201548Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Đình HòaT3,6-7,H10322-24;27-3951A
1308107265216201548Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Đình HòaT3,6-7,H10322-24;27-3951B
1309107265216201550Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Đình HòaT3,8-10,H10322-24;27-3635-
1310107265216201552Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT4,6-7,F20822-24;27-3970A
1311107265216201552Quá trình thủy lực & cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT4,6-7,F20822-24;27-3970B
1312107267316201445Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT6,1-3,H30822-24;27-32;35-3852A
1313107267316201445Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT6,1-3,H30822-24;27-32;35-3852B
1314107267316201446Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT5,1-3,H30122-24;27-32;35-3852A
1315107267316201446Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT5,1-3,H30122-24;27-32;35-3852B
1316107267316201450Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT3,1-3,H40122-24;27-30;33-34;37-4046-
1317107267316201452Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT6,7-9,F10722-24;27-30;33-34;37-4067A
1318107267316201452Quá trình & Thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT6,7-9,F10722-24;27-30;33-34;37-4067B
1319107268316201550Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT7,1-4,F10122-24;27-3665A22/04/2017H2077h00
1320107268316201550Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT7,1-4,F10122-24;27-3665B22/04/2017H2087h00
1321107268316201552Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT5,7-9,F20822-24;27-3973A27/04/2017F30813h00
1322107268316201552Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT5,7-9,F20822-24;27-3973B27/04/2017F30913h00
1323107269316201448Sinh học đại cương3Lê Lý Thùy TrâmT6,1-4,B11022-24;27-32;35-3838-15/05/20177h00
1324107270316201448Cơ sở sinh học phân tử3Nguyễn Thị LanT2,1-4,B11022-24;27-32;35-3845-19/05/20177h00
1325107271316201448Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT4,1-3,B11022-24;27-32;35-3837-
1326107271316201548Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,1-2,H10122-24;27-3954A
1327107271316201548Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,1-2,H10122-24;27-3954B
1328107271316201552Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,3-4,H20522-24;27-3979A
1329107271316201552Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,3-4,H20522-24;27-3979B
1330107272316201448ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,6-10,D20531-32;35-3618-
1331107272316201448BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,6-10,D20531-32;35-3620-
1332107272316201548ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,1-5,D20532-3519-
1333107272316201548BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,6-10,D20532-3511-
1334107272316201548CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,1-5,D20532-3518-
1335107272316201552ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,6-10,D20532-3518-
1336107272316201552BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,1-5,D20532-3518-
1337107272316201552CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,1-5,D20532-3517-
1338107272316201552DTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,6-10,D20532-3520-
1339107273316201448Vi sinh3Lê Lý Thùy TrâmT5,1-4,B11022-24;27-32;35-3839-24/05/20177h00
1340107276316201445Thực tập Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung33-3454A
1341107276316201445Thực tập Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung33-3454B
1342107276316201446Thực tập Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung33-3447-
1343107276316201448Thực tập Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung33-3437-
1344107276316201450Thực tập Quá trình & Thiết bị1Phạm Thị Đoan Trinh35-3646-
1345107276316201452Thực tập Quá trình & Thiết bị1Phạm Thị Đoan Trinh35-3666A
1346107276316201452Thực tập Quá trình & Thiết bị1Phạm Thị Đoan Trinh35-3666B
1347107280316201348Quá trình và thiết bị Công nghệ Sinh học2Trần Thế TruyềnT4,7-9,H20822-24;27-3649-23/05/20177h00
1348107281316201348Công nghệ Enzym2Bùi Xuân ĐôngT2,1-3,E30322-24;27-3649-01/06/20177h00
1349107282316201348Toán chuyên ngành3Nguyễn Thị LanT3,7-10,H10122-24;27-3649-29/05/2017F1067h00
1350107282316201450Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn DũngT6,1-4,B11122-24;27-30;33-34;37-4047-29/05/2017F1077h00
1351107284316201452Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT3,1-3,F10222-24;27-30;33-34;37-4070A
1352107284316201452Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT3,1-3,F10222-24;27-30;33-34;37-4070B
1353107284316201545Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT2,7-8,F40722-24;27-3947-
1354107284316201546Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT2,9-10,F40922-24;27-3956A
1355107284316201546Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT2,9-10,F40922-24;27-3956B
1356107284316201548Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT5,6-7,F30722-24;27-3955A
1357107284316201548Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT5,6-7,F30722-24;27-3955B
1358107284316201550Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT5,8-10,F30722-24;27-3662A
1359107284316201550Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT5,8-10,F30722-24;27-3662B
1360107287316201445Hóa sinh TP 22Đặng Minh NhậtT5,1-3,H30822-24;27-32;35-3854A29/05/2017F1017h00
1361107287316201445Hóa sinh TP 22Đặng Minh NhậtT5,1-3,H30822-24;27-32;35-3854B29/05/2017F1027h00
1362107287316201446Hóa sinh TP 22Đặng Minh NhậtT6,1-3,H30322-24;27-32;35-3849-29/05/2017F1037h00
1363107288316201445Đồ án CN Thực phẩm 11Nguyễn Thị Trúc LoanT2,4-5,XP22-24;27-32;35-3830-
1364107288316201445BĐồ án CN Thực phẩm 11Nguyễn Thị Trúc LoanT7,1-2,XP22-24;27-32;35-3824-
1365107288316201446Đồ án CN Thực phẩm 11Bùi Viết CườngT3,4-5,XP22-24;27-32;35-3825-
1366107288316201446BĐồ án CN Thực phẩm 11Trần Thế TruyềnT7,3-4,XP22-24;27-32;35-3824-
1367107289316201445ATN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,6-10,D10628-2920-
1368107289316201445BTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,6-10,D10628-2918-
1369107289316201445CTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,6-10,D10628-2926-
1370107289316201446ATN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10628-2916-
1371107289316201446BTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10628-2924-
1372107296316201345ATN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT2,1-5,D10331-3218-
1373107296316201345BTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D10331-3218-
1374107296316201345CTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT4,6-10,D10331-3218-
1375107296316201345DTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D10331-3217-
1376107297316201345ATN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT3,1-5,D10622-2320-
1377107297316201345BTN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT4,6-10,D10622-2320-
1378107297316201345CTN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT5,1-5,D10622-2320-
1379107297316201345DTN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT6,6-10,D10622-2311-
1380107298316201345Đồ án CN Thực phẩm 31Bùi Viết CườngT6,7-8,XP22-24;27-3625-08/06/2017F1107h00
1381107298316201345BĐồ án CN Thực phẩm 31Bùi Viết CườngT6,1-2,XP22-24;27-3625-08/06/2017F1109h00
1382107298316201345CĐồ án CN Thực phẩm 31Nguyễn Thị Trúc LoanT6,3-4,XP22-24;27-3624-08/06/2017F11013h00
1383107305316201452Hóa học dầu mỏ 2Trương Hữu TrìT2,1-3,F20622-24;27-30;33-34;37-4072A01/06/20177h00
1384107305316201452Hóa học dầu mỏ 2Trương Hữu TrìT2,1-3,F20622-24;27-30;33-34;37-4072B01/06/20177h00
1385107306316201452ATN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT2,6-10,D21028-29;33-3414-
1386107306316201452BTN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT3,6-10,D21028-29;33-3415-
1387107306316201452CTN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT4,1-5,D21028-29;33-3415-
1388107306316201452DTN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT5,1-5,D21028-29;33-3415-
1389107306316201452ETN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT6,1-5,D21028-29;33-3412-
1390107310316201352Công nghệ Lọc dầu 22Lê Thị Như ÝT5,7-9,H10122-24;27-3643-27/05/20177h00
1391107311316201352Công nghệ Hóa dầu2Nguyễn Thị Diệu HằngT2,7-9,H10122-24;27-3641-30/05/20177h00
1392107317316201452Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng2Lê Thị Như ÝT4,6-8,F10322-24;27-30;33-34;37-4072A27/05/20177h00
1393107317316201452Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng2Lê Thị Như ÝT4,6-8,F10322-24;27-30;33-34;37-4072B27/05/20177h00
1394107321316201351ATN Công nghệ keo dán0.5Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D20731-348-
1395107321316201351BTN Công nghệ keo dán0.5Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D20731-3420-
1396107323316201350ATN Phân tích silicat1Dương Thị Hồng PhấnT3,1-5,D11122-2721-
1397107324316201350Công nghệ SX chất kết dính 3Nguyễn DânT5,7-10,B10222-24;27-3621-23/05/20177h00
1398107326316201350Công nghệ SX thủy tinh 3Dương Thị Hồng PhấnT2,7-10,B20422-24;27-3621-30/05/20177h00
1399107348016201653ATN hóa vô cơ1Nguyễn Văn DũngT2,1-5,D11129-3244-
1400107348316201550Nhập môn ngành KTHH2Đoàn Thị Thu LoanT5,1-3,Tuần 3822-24;27-3658A
1401107348316201550Nhập môn ngành KTHH2Đoàn Thị Thu LoanT5,1-3,Tuần 3822-24;27-3658B
140210800111620xx92Hình hoạ2Phan TườngCN,1-4,F10229-3663A30/05/201717h30
140310800111620xx92Hình hoạ2Phan TườngCN,1-4,F10229-3663B30/05/201717h30
140410801131620xx92Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT7,7-10,F20729-3632-24/05/201717h30
1405108013216201357Thực tập Sư phạm1.5Khoa SPKT30-3231-
1406108028216201417Đồ án Truyền động cơ khí2Bùi Minh HiểnT4,4-5,H10722-24;27-3927-
1407108028216201417BĐồ án Truyền động cơ khí2Bùi Minh HiểnT3,1-2,F10922-24;27-3928-
1408108028216201418Đồ án Truyền động cơ khí2Nguyễn Văn YếnT6,4-5,H10122-24;27-3930-
1409108028216201418BĐồ án Truyền động cơ khí2Nguyễn Văn YếnT2,6-7,B10322-24;27-3930-
1410108040116201510Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,9-10,F10322-24;27-3953A
1411108040116201510Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,9-10,F10322-24;27-3953B
1412108040116201511Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,7-8,F10222-24;27-3951A
1413108040116201511Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,7-8,F10222-24;27-3951B
1414108040116201512Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,3-4,F10322-24;27-3958A
1415108040116201512Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,3-4,F10322-24;27-3958B
1416108040116201545Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT6,7-8,H10422-24;27-3959A
1417108040116201545Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT6,7-8,H10422-24;27-3959B
1418108040116201546Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT6,9-10,H30622-24;27-3964A
1419108040116201546Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT6,9-10,H30622-24;27-3964B
1420108040116201550Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,8-10,F30122-24;27-3660A
1421108040116201550Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,8-10,F30122-24;27-3660B
1422108040116201557Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,6-7,F20922-24;27-3955A
1423108040116201557Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,6-7,F20922-24;27-3955B
1424108040116201583Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,3-4,F11022-24;27-3962A
1425108040116201583Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,3-4,F11022-24;27-3962B
1426108040116201601Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,7-9,F10327-3971A
1427108040116201601Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,7-9,F10327-3971B
1428108040116201602Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT7,1-3,F10327-3970A
1429108040116201602Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT7,1-3,F10327-3970B
1430108040116201605Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT5,1-3,F10327-3970A
1431108040116201605Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT5,1-3,F10327-3970B
1432108040116201614Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,6-7,E20727-3929-31/05/2017F1017h00
1433108040116201615Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,8-10,E11227-3925-31/05/2017F1027h00
1434108040116201617Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,1-3,F30827-3970A
1435108040116201617Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,1-3,F30827-3970B
1436108040116201618Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT4,1-3,F40527-3970A
1437108040116201618Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT4,1-3,F40527-3970B
1438108040116201620Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT6,1-3,E11427-3970A
1439108040116201620Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT6,1-3,E11427-3970B
1440108040116201622Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT5,3-5,E11527-3970A
1441108040116201622Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT5,3-5,E11527-3970B
1442108040116201623Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT3,3-5,H20627-3971A
1443108040116201623Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT3,3-5,H20627-3971B
1444108040116201632Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT7,1-3,F10727-3970A
1445108040116201632Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT7,1-3,F10727-3970B
1446108040116201634Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,8-10,E20827-3944-31/05/2017F1037h00
1447108040116201635Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,6-7,E20827-3946-31/05/2017F1067h00
1448108040116201653Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,8-10,E301B27-3944-31/05/2017F1077h00
1449108040116201659Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,7-9,F40627-3969A
1450108040116201659Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,7-9,F40627-3969B
1451108040116201660Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT7,1-3,F30627-3970A
1452108040116201660Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT7,1-3,F30627-3970B
1453108040116201663Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,6-7,E40327-3936-31/05/2017F1087h00
1454108040116201664Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,8-10,E11327-3971A
1455108040116201664Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,8-10,E11327-3971B
1456108040116201667Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT2,7-9,F40627-3969A
1457108040116201667Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT2,7-9,F40627-3969B
1458108040116201668Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,7-9,F40927-3992A
1459108040116201668Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,7-9,F40927-3992B
1460108040116201669Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT5,7-9,F31027-3970A
1461108040116201669Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT5,7-9,F31027-3970B
1462108040116201675Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT6,7-9,E11427-3969A
1463108040116201675Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT6,7-9,E11427-3969B
1464108040116201677Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT4,7-9,F30227-3970A
1465108040116201677Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT4,7-9,F30227-3970B
1466108040116201679Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,6-7,F20327-3969A
1467108040116201679Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,6-7,F20327-3969B
1468108040116201681Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,8-10,F20327-3969A
1469108040116201681Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,8-10,F20327-3969B
1470108040116201685Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,1-3,F10327-3970A
1471108040116201685Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,1-3,F10327-3970B
1472108045116201501ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12728-2932-
1473108045116201501BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12731-3232-
1474108045116201502ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,6-10,A12728-2935-
1475108045116201502BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,6-10,A12731-3232-
1476108045116201505ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,6-10,A12731-3232-
1477108045116201505BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,6-10,A12731-3232-
1478108045116201567ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,6-10,A12733-3429-
1479108045116201567BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,6-10,A12733-3432-
1480108045116201567CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,6-10,A12733-3432-
1481108045116201568ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12733-3432-
1482108045116201568BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,1-5,A12733-3433-
1483108045116201569ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12728-2932-
1484108045116201569BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,6-10,A12728-2932-
1485108045116201569CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12735-3624-
1486108049116201427Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,3-5,F10722-24;27-31;33-4071A
1487108049116201427Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,3-5,F10722-24;27-31;33-4071B
1488108049116201428Cơ học ứng dụng3Huỳnh VinhT6,7-9,F20322-24;27-32;34-4070A
1489108049116201428Cơ học ứng dụng3Huỳnh VinhT6,7-9,F20322-24;27-32;34-4070B
1490108049116201429Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT6,7-9,F40222-24;27-33;35-4070A
1491108049116201429Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT6,7-9,F40222-24;27-33;35-4070B
1492108049116201432Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,1-3,F30622-24;27-34;36-4066A
1493108049116201432Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,1-3,F30622-24;27-34;36-4066B
1494108049116201433Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,3-5,F30322-24;27-35;37-4070A
1495108049116201433Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,3-5,F30322-24;27-35;37-4070B
1496108049116201510Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-3,F20822-24;27-3971A
1497108049116201510Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-3,F20822-24;27-3971B
1498108049116201511Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT2,6-8,F10122-24;27-3974A
1499108049116201511Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT2,6-8,F10122-24;27-3974B
1500108049116201512Cơ học ứng dụng3Huỳnh VinhT3,7-9,H20622-24;27-3977A
1501108049116201512Cơ học ứng dụng3Huỳnh VinhT3,7-9,H20622-24;27-3977B
1502108049116201585Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,H10722-24;27-3671A
1503108049116201585Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,H10722-24;27-3671B
150410804911620xx92Cơ học ứng dụng3Nguyễn Hữu ThànhCN,1-5,F10729-3730-24/05/2017F10617h30
1505108051216201671Hình hoạ kiến trúc2Dương ThọT3,8-10,E40127-3950-
1506108051216201672Hình hoạ kiến trúc2Dương ThọT3,6-7,E40427-3951A
1507108051216201672Hình hoạ kiến trúc2Dương ThọT3,6-7,E40427-3951B
1508108052316201671ATH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT2,1-5,E11134-3725-
1509108052316201671BTH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT3,1-5,E11134-3724-
1510108052316201672ATH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT2,1-5,E11131-32;38-3925-
1511108052316201672BTH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT3,1-5,E11131-32;38-3924-
151210806131620xx92Vẽ kỹ thuật cơ khí1Nguyễn ĐộCN,1-4,F10829-3264A25/05/2017F10717h30
151310806131620xx92Vẽ kỹ thuật cơ khí1Nguyễn ĐộCN,1-4,F10829-3264B25/05/2017F10817h30
1514108062316201501Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT3,3-5,F10922-24;27-33;36-3970A
1515108062316201501Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT3,3-5,F10922-24;27-33;36-3970B
1516108062316201502Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT5,2-4,F30922-24;27-35;38-3967A
1517108062316201502Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT5,2-4,F30922-24;27-35;38-3967B
1518108063016201422Truyền động cơ khí3Bùi Minh HiểnT4,2-4,H30622-24;27-3957A
1519108063016201422Truyền động cơ khí3Bùi Minh HiểnT4,2-4,H30622-24;27-3957B
1520108063016201423Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT2,1-3,H30122-24;27-3958A
1521108063016201423Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT2,1-3,H30122-24;27-3958B
1522108063016201425Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT3,1-3,H30722-24;27-3950-
1523108063016201522Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT2,8-10,B20122-24;27-3971A
1524108063016201522Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT2,8-10,B20122-24;27-3971B
1525108063016201523Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT5,8-10,F10222-24;27-3956A
1526108063016201523Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT5,8-10,F10222-24;27-3956B
152710807001620xx92Cơ lý thuyết 3Huỳnh VinhT7,6-10,F20329-3762A23/05/201717h30
152810807001620xx92Cơ lý thuyết 3Huỳnh VinhT7,6-10,F20329-3762B23/05/201717h30
152910807001620xx93Cơ lý thuyết 3Nguyễn Thị Kim LoanT7,6-10,F11029-3763A23/05/201717h30
153010807001620xx93Cơ lý thuyết 3Nguyễn Thị Kim LoanT7,6-10,F11029-3763B23/05/201717h30
1531108071016201501Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,1-4,F20722-24;27-33;36-3975A
1532108071016201501Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,1-4,F20722-24;27-33;36-3975B
1533108071016201502Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,1-4,F30922-24;27-35;38-3977A
1534108071016201502Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,1-4,F30922-24;27-35;38-3977B
1535108071016201505Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT3,1-4,H20522-24;27-3776A
1536108071016201505Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT3,1-4,H20522-24;27-3776B
1537108071016201517Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT2,7-9,F30722-24;27-3976A
1538108071016201517Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT2,7-9,F30722-24;27-3976B
1539108071016201518Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT4,7-9,H20622-24;27-3978A
1540108071016201518Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT4,7-9,H20622-24;27-3978B
1541108071016201520Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT3,1-3,F10322-24;27-3976A
1542108071016201520Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT3,1-3,F10322-24;27-3976B
1543108071016201522Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,6-8,E11322-24;27-3973A
1544108071016201522Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,6-8,E11322-24;27-3973B
1545108071016201523Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT6,3-5,F20622-24;27-3976A
1546108071016201523Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT6,3-5,F20622-24;27-3976B
1547108071016201563Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT5,1-4,E40322-24;27-3744-01/06/20177h00
1548108071016201567Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT2,7-10,H20522-24;27-30;33-3876A
1549108071016201567Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT2,7-10,H20522-24;27-30;33-3876B
1550108071016201568Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT4,1-4,H20622-24;27-30;33-3877A
1551108071016201568Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT4,1-4,H20622-24;27-30;33-3877B
1552108071016201569Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,1-4,H40222-24;27-30;33-3877A
1553108071016201569Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,1-4,H40222-24;27-30;33-3877B
1554108071016201575Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT7,1-4,H20422-24;27-3774A
1555108071016201575Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT7,1-4,H20422-24;27-3774B
1556108071016201577Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT4,3-5,E40422-24;27-3970A
1557108071016201577Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT4,3-5,E40422-24;27-3970B
155810807101620xx92Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,11-14,F108; T7,7-9,F20629-3531-01/06/201717h30
1559108072016201401Cơ sở thiết kế máy3Nguyễn Văn YếnT5,3-5,H10122-24;27-3965A
1560108072016201401Cơ sở thiết kế máy3Nguyễn Văn YếnT5,3-5,H10122-24;27-3965B
1561108072016201402Cơ sở thiết kế máy3Lê CungT2,7-9,H10722-24;27-3959A
1562108072016201402Cơ sở thiết kế máy3Lê CungT2,7-9,H10722-24;27-3959B
1563108072016201403Cơ sở thiết kế máy3Vũ Thị HạnhT4,7-9,H10722-24;27-3943-
156410807201620xx92Cơ sở thiết kế máy3Nguyễn Văn YếnCN,1-5,F10629-3722-02/06/2017F1107h00
1565109003316201559Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT4,7-9,F40122-24;27-3762A
1566109003316201559Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT4,7-9,F40122-24;27-3762B
1567109003316201560Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT3,7-9,H40222-24;27-3761A
1568109003316201560Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT3,7-9,H40222-24;27-3761B
1569109003316201564Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT2,1-3,F40222-24;27-3753A
1570109003316201564Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT2,1-3,F40222-24;27-3753B
1571109003316201567Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT4,1-3,F21022-24;27-30;33-3853A
1572109003316201567Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT4,1-3,F21022-24;27-30;33-3853B
1573109003316201568Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT6,1-2,F30322-24;27-30;33-3873A
1574109003316201568Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT6,1-2,F30322-24;27-30;33-3873B
1575109003316201569Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT2,1-3,F30622-24;27-30;33-3870A
1576109003316201569Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT2,1-3,F30622-24;27-30;33-3870B
1577109004316201559Thực tập Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4041-
1578109004316201560Thực tập Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ40-4035-
1579109004316201564Thực tập Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4058A
1580109004316201564Thực tập Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4058B
1581109004316201567Thực tập Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4061A
1582109004316201567Thực tập Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4061B
1583109004316201568Thực tập Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ40-4083A
1584109004316201568Thực tập Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ40-4083B
1585109004316201569Thực tập Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ40-4073A
1586109004316201569Thực tập Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ40-4073B
1587109009316201459Đồ án Nền và Móng1Lê Xuân MaiT3,9-10,F20722-24;27-3426-30/05/2017F1017h00
1588109009316201459BĐồ án Nền và Móng1Phạm Văn NgọcT2,1-2,XP22-24;27-3426-
1589109009316201459CĐồ án Nền và Móng1Phạm Văn NgọcT2,3-4,XP22-24;27-3426-
1590109009316201460Đồ án Nền và Móng1Đỗ Hữu ĐạoT2,9-10,F20722-24;27-3426-
1591109009316201460BĐồ án Nền và Móng1Đỗ Hữu ĐạoT5,1-2,XP22-24;27-3425-
1592109009316201460CĐồ án Nền và Móng1Đỗ Hữu ĐạoT5,3-4,XP22-24;27-3425-
1593109009316201461Đồ án Nền và Móng1Nguyễn Thu HàT4,9-10,F30822-24;27-3426-
1594109009316201461BĐồ án Nền và Móng1Phạm Văn NgọcT6,1-2,XP22-24;27-3426-
1595109009316201461CĐồ án Nền và Móng1Nguyễn Thu HàT6,3-4,XP22-24;27-3425-
1596109009316201475Đồ án Nền và Móng1Nguyễn Thu HàT5,9-10,H30822-24;27-30;34-3927-24/05/2017F1017h00
1597109009316201475BĐồ án Nền và Móng1Nguyễn Thu HàT3,3-4,XP22-24;27-30;34-3924-24/05/2017F1019h00
1598109010316201459Thực tập Công nhân2Nguyễn Duy Thảo38-4154A
1599109010316201459Thực tập Công nhân2Nguyễn Duy Thảo38-4154B
1600109010316201460Thực tập Công nhân2Nguyễn Duy Thảo38-4175A
1601109010316201460Thực tập Công nhân2Nguyễn Duy Thảo38-4175B
1602109010316201461Thực tập Công nhân2Nguyễn Duy Thảo38-4172A
1603109010316201461Thực tập Công nhân2Nguyễn Duy Thảo38-4172B
160410901231620xx92Đồ án Thiết kế đường ôtô1.5Trần Thị Phương AnhT5,11-14,F10929-3410-23/05/201717h30
160510901831620xx92Đồ án Thiết kế cầu thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT6,11-14,F10229-3218-24/05/201717h30
160610902631620xx92Đồ án Xây dựng Mặt đường ôtô1Châu Trường LinhT2,11-14,F10229-329-25/05/201717h30
160710902831620xx92Đồ án Xây dựng Cầu1.5Hoàng Phương HoaT7,1-4,VPK29-345-26/05/201717h30
1608109037216201471Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,7-8,H30622-24;27-3968A
1609109037216201471Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,7-8,H30622-24;27-3968B
1610109037216201472Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,9-10,H30622-24;27-3972A
1611109037216201472Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,9-10,H30622-24;27-3972B
1612109037216201575Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,3-5,F10122-24;27-3772A
1613109037216201575Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,3-5,F10122-24;27-3772B
1614109037216201583Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,1-2,F21022-24;27-3980A
1615109037216201583Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,1-2,F21022-24;27-3980B
1616109038216201559Vật liệu xây dựng2Lê Xuân ChươngT2,7-9,H40222-24;27-3767A
1617109038216201559Vật liệu xây dựng2Lê Xuân ChươngT2,7-9,H40222-24;27-3767B
1618109038216201560Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT3,1-3,H40222-24;27-3764A
1619109038216201560Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT3,1-3,H40222-24;27-3764B
1620109038216201563Vật liệu xây dựng2Huỳnh Phương NamT4,3-5,E40322-24;27-3744-16/05/20177h00
1621109038216201564Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT6,7-9,H30522-24;27-3771A
1622109038216201564Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT6,7-9,H30522-24;27-3771B
1623109038216201567Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT2,1-3,F40922-24;27-30;33-3876A
1624109038216201567Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT2,1-3,F40922-24;27-30;33-3876B
1625109038216201568Vật liệu xây dựng2Nguyễn Thị Tuyết AnT2,1-3,F30222-24;27-30;33-3876A
1626109038216201568Vật liệu xây dựng2Nguyễn Thị Tuyết AnT2,1-3,F30222-24;27-30;33-3876B
1627109038216201569Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT5,3-5,F31022-24;27-30;33-3875A
1628109038216201569Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT5,3-5,F31022-24;27-30;33-3875B
1629109038216201575Vật liệu xây dựng2Nguyễn Thị Tuyết AnT6,7-9,H30322-24;27-3759A
1630109038216201575Vật liệu xây dựng2Nguyễn Thị Tuyết AnT6,7-9,H30322-24;27-3759B
1631109038216201577Vật liệu xây dựng2Huỳnh Phương NamT4,1-2,E40422-24;27-3963A
1632109038216201577Vật liệu xây dựng2Huỳnh Phương NamT4,1-2,E40422-24;27-3963B
1633109038216201583Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT5,1-2,F21022-24;27-3967A
1634109038216201583Vật liệu xây dựng2Đỗ Thị PhượngT5,1-2,F21022-24;27-3967B
1635109046216201467ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,1-5,G20135-3732-
1636109046216201467BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G20135-3732-
1637109046216201468ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G20132-3429-
1638109046216201468BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,1-5,G20132-3432-
1639109046216201469ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,6-10,G20132-3431-
1640109046216201469BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,1-5,G20132-3430-
1641109046216201469CTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT6,1-5,G20132-3431-
1642109046216201477ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT6,1-5,G20135-3732-
1643109046216201477BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,6-10,G20135-3731-
1644109046216201559ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,6-10,G20132-3431-
1645109046216201560ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,6-10,G20132-3430-
1646109046216201563ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,6-10,G20135-3714-
1647109046216201563BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,6-10,G20135-3711-
1648109046216201563CTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,6-10,G20128-29;31-319-
1649109046216201564BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,1-5,G20128-29;31-3132-
1650109046216201575ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,6-10,G20128-29;31-3132-
1651109046216201575BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,6-10,G20128-29;31-3131-
1652109046216201577ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G20128-3032-
1653109046216201577BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,6-10,G20128-3042-
1654109058316201364Đồ án Máy & Thiết bị sản xuất VLXD1Nguyễn Văn ĐôngT6,3-4,XP22-24;27-3932-02/06/20177h00
1655109061316201364Kỹ thuật sản xuất Chất kết dính3Nguyễn Thị Tuyết AnT4,1-3,B20422-24;27-3933-13/05/20177h00
1656109062316201364Đồ án KT sản xuất Chất kết dính1Nguyễn Thị Tuyết AnT4,4-5,B20422-24;27-3933-30/05/20177h00
1657109063316201364Công nghệ bêtông nhựa1Nguyễn Thị Tuyết AnT6,1-2,B21122-24;27-3936-09/05/20177h00
1658109064316201364ATN C.Nghệ bêtông nhựa1Nguyễn Thị Tuyết AnT3,6-10,G101B27-27;32-3433-
1659109075216201471Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định43-4379A
1660109075216201471Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định43-4379B
1661109075216201472Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định43-4366A
1662109075216201472Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định43-4366B
1663109075216201575Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định38-3871A
1664109075216201575Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định38-3871B
1665109076316201364Vật liệu cách nhiệt - VL hoàn thiện2Lê Xuân ChươngT3,1-2,B10222-24;27-3932-16/05/20177h00
1666109097016201467Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT5,7-9,F30222-24;27-29;34-3875A
1667109097016201467Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT5,7-9,F30222-24;27-29;34-3875B
1668109097016201468Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT3,7-9,F30322-24;27-3474A
1669109097016201468Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT3,7-9,F30322-24;27-3474B
1670109097016201469Cơ học đất2Đỗ Hữu ĐạoT3,7-9,F20922-24;27-3460A
1671109097016201469Cơ học đất2Đỗ Hữu ĐạoT3,7-9,F20922-24;27-3460B
1672109097016201477Cơ học đất2Bạch Quốc TiếnT6,8-10,H30122-24;27-30;33-3867A
1673109097016201477Cơ học đất2Bạch Quốc TiếnT6,8-10,H30122-24;27-30;33-3867B
1674109097016201559Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT4,1-3,F40122-24;27-3770A
1675109097016201559Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT4,1-3,F40122-24;27-3770B
1676109097016201563Cơ học đất2Đỗ Hữu ĐạoT6,7-9,E20622-24;27-3744-23/05/20177h00
1677109097016201564Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT3,1-3,F40922-24;27-3756A
1678109097016201564Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT3,1-3,F40922-24;27-3756B
1679109097016201575Cơ học đất2Bạch Quốc TiếnT6,1-3,F30722-24;27-3762A
1680109097016201575Cơ học đất2Bạch Quốc TiếnT6,1-3,F30722-24;27-3762B
1681109097016201577Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT7,1-2,E11322-24;27-3965A
1682109097016201577Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT7,1-2,E11322-24;27-3965B
1683109098016201559ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT2,1-5,G10131-3431-
1684109098016201560ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríCN,1-5,G10131-3437-
1685109098016201563ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT7,6-10,G10131-3419-
1686109098016201563BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT5,6-10,G10131-3420-
1687109098016201563CTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,6-10,G10131-3411-
1688109098016201564ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,1-5,G10131-3435-
1689109098016201567ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,6-10,G10128-29;37-3835-
1690109098016201567BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT5,6-10,G10128-29;37-3835-
1691109098016201568ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT5,1-5,G10128-29;37-3835-
1692109098016201568BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT7,6-10,G10128-29;37-3837-
1693109098016201568CTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT2,6-10,G10128-29;37-3835-
1694109098016201569ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT3,6-10,G10128-29;37-3835-
1695109098016201569BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT6,6-10,G10128-29;37-3835-
1696109098016201575ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT3,1-5,G10131-3435-
1697109099016201459Nền và Móng2Lê Xuân MaiT3,6-8,F20722-24;27-3467A
1698109099016201459Nền và Móng2Lê Xuân MaiT3,6-8,F20722-24;27-3467B
1699109099016201460Nền và Móng2Đỗ Hữu ĐạoT2,6-8,F20722-24;27-3473A
1700109099016201460Nền và Móng2Đỗ Hữu ĐạoT2,6-8,F20722-24;27-3473B
1701109099016201461Nền và Móng2Nguyễn Thu HàT4,6-8,F30822-24;27-3477A
1702109099016201461Nền và Móng2Nguyễn Thu HàT4,6-8,F30822-24;27-3477B
1703109099016201475Nền và Móng2Nguyễn Thu HàT5,6-8,H30822-24;27-30;34-3940-16/05/2017F20713h00
1704109101316201459Tổng quan về công trình cầu2Nguyễn Hoàng VĩnhT6,1-3,F10222-24;27-3473A
1705109101316201459Tổng quan về công trình cầu2Nguyễn Hoàng VĩnhT6,1-3,F10222-24;27-3473B
1706109101316201460Tổng quan về công trình cầu2Võ Duy HùngT5,7-9,F10922-24;27-3475A
1707109101316201460Tổng quan về công trình cầu2Võ Duy HùngT5,7-9,F10922-24;27-3475B
1708109101316201461Tổng quan về công trình cầu2Hoàng Phương HoaT2,7-9,F20822-24;27-3473A
1709109101316201461Tổng quan về công trình cầu2Hoàng Phương HoaT2,7-9,F20822-24;27-3473B
1710109102016201377Đồ án Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT5,4-5,H10322-24;27-3929-01/06/20177h00
1711109102016201377BĐồ án Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT2,9-10,XP22-24;27-3925-01/06/20179h00
1712109102016201378Đồ án Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT2,9-10,XP22-24;27-3928-01/06/20177h00
1713109102016201378BĐồ án Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT2,7-8,XP22-24;27-3929-01/06/20179h00
1714109102216201459Toán chuyên ngành3Nguyễn Xuân ToảnT5,6-10,F10822-24;27-3469A
1715109102216201459Toán chuyên ngành3Nguyễn Xuân ToảnT5,6-10,F10822-24;27-3469B
1716109102216201460Toán chuyên ngành3Nguyễn Xuân ToảnT4,6-10,F30122-24;27-3475A
1717109102216201460Toán chuyên ngành3Nguyễn Xuân ToảnT4,6-10,F30122-24;27-3475B
1718109102216201461Toán chuyên ngành3Nguyễn Duy ThảoT3,6-10,F10122-24;27-3473A
1719109102216201461Toán chuyên ngành3Nguyễn Duy ThảoT3,6-10,F10122-24;27-3473B
172010910231620xx92Đồ án TK Hình học đường ô tô1Trần Thị Phương AnhT5,11-14,F10929-3714-29/05/201717h30
1721109103316201377Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT5,1-3,H10322-24;27-3955A23/05/20177h00
1722109103316201377Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT5,1-3,H10322-24;27-3955B23/05/20177h00
1723109103316201378Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT6,1-3,H20822-24;27-3955A23/05/20177h00
1724109103316201378Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT6,1-3,H20822-24;27-3955B23/05/20177h00
1725109104316201359Thiết kế Nền Mặt đường3Võ Đức HoàngT4,1-3,H20322-24;27-3968A
1726109104316201359Thiết kế Nền Mặt đường3Võ Đức HoàngT4,1-3,H20322-24;27-3968B
1727109104316201360Thiết kế Nền Mặt đường3Võ Hải LăngT6,1-3,H20422-24;27-3961A
1728109104316201360Thiết kế Nền Mặt đường3Võ Hải LăngT6,1-3,H20422-24;27-3961B
1729109104316201361Thiết kế Nền Mặt đường3Nguyễn Thanh CườngT3,1-3,H20822-24;27-3957A
1730109104316201361Thiết kế Nền Mặt đường3Nguyễn Thanh CườngT3,1-3,H20822-24;27-3957B
1731109105316201359Đồ án TK Nền Mặt đường1Võ Đức HoàngT4,4-5,H20322-24;27-3932-
1732109105316201359BĐồ án TK Nền Mặt đường1Võ Đức HoàngT6,3-4,XP22-24;27-3929-
1733109105316201360Đồ án TK Nền Mặt đường1Võ Hải LăngT6,4-5,H20422-24;27-3930-
1734109105316201360BĐồ án TK Nền Mặt đường1Võ Hải LăngT3,3-4,XP22-24;27-3930-
1735109105316201361Đồ án TK Nền Mặt đường1Nguyễn Thanh CườngT3,4-5,H20822-24;27-3931-
1736109105316201361BĐồ án TK Nền Mặt đường1Nguyễn Thanh CườngT4,3-4,XP22-24;27-3922-
1737109106316201359Mố & Trụ cầu3Nguyễn Văn MỹT3,1-3,H20322-24;27-3961A
1738109106316201359Mố & Trụ cầu3Nguyễn Văn MỹT3,1-3,H20322-24;27-3961B
1739109106316201360Mố & Trụ cầu3Nguyễn Hoàng VĩnhT5,1-3,H20422-24;27-3960A
1740109106316201360Mố & Trụ cầu3Nguyễn Hoàng VĩnhT5,1-3,H20422-24;27-3960B
1741109106316201361Mố & Trụ cầu3Nguyễn LanT2,1-3,H20722-24;27-3953A
1742109106316201361Mố & Trụ cầu3Nguyễn LanT2,1-3,H20722-24;27-3953B
1743109107316201359Đồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn Văn MỹT3,4-5,H20322-24;27-3930-
1744109107316201359BĐồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn Văn MỹT6,1-2,XP22-24;27-3925-
1745109107316201360Đồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT5,4-5,H20422-24;27-3932-
1746109107316201360BĐồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT3,1-2,XP22-24;27-3930-
1747109107316201361Đồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn LanT2,4-5,H20722-24;27-3930-
1748109107316201361BĐồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn LanT4,1-2,XP22-24;27-3930-
1749109108316201359Thi công Nền đường3Nguyễn Biên CươngT5,1-3,H20322-24;27-3962A
1750109108316201359Thi công Nền đường3Nguyễn Biên CươngT5,1-3,H20322-24;27-3962B
1751109108316201360Thi công Nền đường3Châu Trường LinhT4,1-3,H20422-24;27-3962A
1752109108316201360Thi công Nền đường3Châu Trường LinhT4,1-3,H20422-24;27-3962B
1753109108316201361Thi công Nền đường3Nguyễn Hồng HảiT6,3-5,H20722-24;27-3953A
1754109108316201361Thi công Nền đường3Nguyễn Hồng HảiT6,3-5,H20722-24;27-3953B
1755109109316201359Đồ án Thi công Nền đường1Nguyễn Biên CươngT5,4-5,H20322-24;27-3931-
1756109109316201359BĐồ án Thi công Nền đường1Trần Trung ViệtT2,3-4,XP22-24;27-3930-
1757109109316201360Đồ án Thi công Nền đường1Trần Trung ViệtT6,9-10,XP22-24;27-3930-
1758109109316201360BĐồ án Thi công Nền đường1Trần Trung ViệtT2,1-2,XP22-24;27-3931-
1759109109316201361Đồ án Thi công Nền đường1Trần Trung ViệtT6,7-8,XP22-24;27-3932-
1760109109316201361BĐồ án Thi công Nền đường1Trần Trung ViệtT5,3-4,XP22-24;27-3930-
176110911131620xx92Đồ án Thi công Mặt đường1Châu Trường LinhT2,11-14,F10229-3214-30/05/201717h30
176210911631620xx92Khai thác & TN Đường2Nguyễn Thanh CườngT7,7-10,F20929-3614-31/05/201717h30
176310911731620xx92Thí nghiệm Đường0.5Nguyễn Thanh CườngCN,1-5,G10230-3312-
1764109118016201464Thực tập công nhân VLXD2Nguyễn Thị Tuyết An38-4134-
1765109122016201364Máy & Thiết bị sản xuất VLXD2Nguyễn Văn ĐôngT7,6-7,F10222-24;27-3932-20/05/20177h00
1766109123016201364Lý thuyết Bê tông2Lê Xuân ChươngT5,3-4,H20722-24;27-3932-23/05/20177h00
1767109124016201364AThí nghiệm Bê tông1Lê Xuân ChươngT4,6-10,G101B36-3933-
1768109130016201459Đồ án Lập dự án công trình cầu1Hoàng Phương HoaT6,7-8,XP22-24;27-3424-
1769109130016201459BĐồ án Lập dự án công trình cầu1Hoàng Phương HoaT3,1-2,XP22-24;27-3426-
1770109130016201459CĐồ án Lập dự án công trình cầu1Hoàng Phương HoaT3,3-4,XP22-24;27-3423-
1771109130016201460Đồ án Lập dự án công trình cầu1Nguyễn LanT6,1-2,XP22-24;27-3424-
1772109130016201460BĐồ án Lập dự án công trình cầu1Nguyễn LanT3,1-2,XP22-24;27-3424-
1773109130016201460CĐồ án Lập dự án công trình cầu1Nguyễn LanT6,3-4,XP22-24;27-3423-
1774109130016201461Đồ án Lập dự án công trình cầu1Võ Duy HùngT7,1-2,XP22-24;27-3425-
1775109130016201461BĐồ án Lập dự án công trình cầu1Võ Duy HùngT5,1-2,XP22-24;27-3423-
1776109130016201461CĐồ án Lập dự án công trình cầu1Võ Duy HùngT5,3-4,XP22-24;27-3421-
1777109132016201464Toán chuyên ngành (QHTN)3Huỳnh Phương NamT2,6-10,B11022-24;27-3445-18/04/2017F4077h00
1778110002216201559Cơ học kết cấu 13Đỗ Minh ĐứcT6,1-4,F30222-24;27-3785A
1779110002216201559Cơ học kết cấu 13Đỗ Minh ĐứcT6,1-4,F30222-24;27-3785B
1780110002216201560Cơ học kết cấu 13Lê Vũ AnT2,1-4,H40222-24;27-3775A
1781110002216201560Cơ học kết cấu 13Lê Vũ AnT2,1-4,H40222-24;27-3775B
1782110002216201564Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT5,7-10,H40222-24;27-3768A
1783110002216201564Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT5,7-10,H40222-24;27-3768B
178411000221620xx92Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT3,11-14,F109; T7,7-9,F10929-3531-24/05/201717h30
178511000531620xx92Lý thuyết đàn hồi2Đỗ Minh ĐứcCN,6-10,F10229-3430-02/06/201717h30
1786110006216201459Kết cấu bêtông cốt thép 13Trịnh Quang ThịnhT4,6-10,F30722-24;27-3472A
1787110006216201459Kết cấu bêtông cốt thép 13Trịnh Quang ThịnhT4,6-10,F30722-24;27-3472B
1788110006216201460Kết cấu bêtông cốt thép 13Vương Lê ThắngT6,6-10,F20622-24;27-3476A
1789110006216201460Kết cấu bêtông cốt thép 13Vương Lê ThắngT6,6-10,F20622-24;27-3476B
1790110006216201461Kết cấu bêtông cốt thép 13Trần Anh ThiệnT5,6-10,F20622-24;27-3475A
1791110006216201461Kết cấu bêtông cốt thép 13Trần Anh ThiệnT5,6-10,F20622-24;27-3475B
1792110006216201464Kết cấu bêtông cốt thép 13Nguyễn Văn ChínhT3,6-10,H30822-24;27-3439-
1793110006216201467Kết cấu bêtông cốt thép 13Bùi Thiên LamT4,6-10,F20622-24;27-29;34-3870A
1794110006216201467Kết cấu bêtông cốt thép 13Bùi Thiên LamT4,6-10,F20622-24;27-29;34-3870B
1795110006216201468Kết cấu bêtông cốt thép 13Nguyễn Quang TùngT6,6-10,F30322-24;27-3471A
1796110006216201468Kết cấu bêtông cốt thép 13Nguyễn Quang TùngT6,6-10,F30322-24;27-3471B
1797110006216201469Kết cấu bêtông cốt thép 13Trịnh Quang ThịnhT5,6-10,F20922-24;27-3440-
1798110006216201475Kết cấu bêtông cốt thép 13Trần Anh ThiệnT4,7-10,H30822-24;27-30;34-3950-
1799110006216201477Kết cấu bêtông cốt thép 13Nguyễn Văn ChínhT2,1-4,H30722-24;27-30;33-3848-
180011001021620xx92Kết cấu thép 1 2Lê Anh TuấnT6,11-14,F10729-3648-26/05/201717h30
1801110021316201367Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt2Trần Anh ThiệnT6,1-2,H30522-24;27-3935-
1802110021316201368Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt2Vương Lê ThắngT3,1-2,F10822-24;27-3955A
1803110021316201368Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt2Vương Lê ThắngT3,1-2,F10822-24;27-3955B
1804110021316201369Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt2Bùi Thiên LamT3,1-2,H10322-24;27-3946-
1805110031316201459Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trịnh Quang ThịnhT5,1-2,XP22-24;27-3425-
1806110031316201459BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trịnh Quang ThịnhT7,1-2,XP22-24;27-3424-
1807110031316201459CĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trịnh Quang ThịnhT7,3-4,XP22-24;27-3412-
1808110031316201460Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Vương Lê ThắngT3,3-4,XP22-24;27-3425-
1809110031316201460BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Vương Lê ThắngT2,1-2,XP22-24;27-3426-
1810110031316201460CĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Vương Lê ThắngT2,3-4,XP22-24;27-3424-
1811110031316201461Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trần Anh ThiệnT7,3-4,XP22-24;27-3425-
1812110031316201461BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trần Anh ThiệnT2,1-2,XP22-24;27-3425-
1813110031316201461CĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trần Anh ThiệnT2,3-4,XP22-24;27-3425-
1814110031316201464Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Văn ChínhT4,7-8,XP22-24;27-3420-
1815110031316201464BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Văn ChínhT4,9-10,XP22-24;27-3419-
1816110031316201467Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Bùi Thiên LamT6,1-2,XP22-24;27-29;34-3826-
1817110031316201467BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Bùi Thiên LamT6,7-8,XP22-24;27-29;34-3825-
1818110031316201467CĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Bùi Thiên LamT6,9-10,XP22-24;27-29;34-3825-
1819110031316201468Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Quang TùngT4,9-10,XP22-24;27-3425-
1820110031316201468BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Quang TùngT4,1-2,XP22-24;27-3425-
1821110031316201468CĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Quang TùngT4,3-4,XP22-24;27-3426-
1822110031316201469Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trịnh Quang ThịnhT2,4-5,XP22-24;27-346-
1823110031316201469BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trịnh Quang ThịnhT3,1-2,XP22-24;27-3425-
1824110031316201469CĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trịnh Quang ThịnhT3,3-4,XP22-24;27-3413-
1825110031316201475Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trần Anh ThiệnT7,1-2,XP22-24;27-30;34-3924-
1826110031316201475BĐồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Trần Anh ThiệnT3,1-2,XP22-24;27-30;34-3925-
1827110031316201477Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Văn ChínhT3,1-2,XP22-24;27-30;33-3854A31/05/2017F4057h00
1828110031316201477Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Văn ChínhT3,1-2,XP22-24;27-30;33-3854B31/05/2017F4059h00
182911003131620xx92Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Văn ChínhT5,11-14,F10129-3326-
183011003331620xx92Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 21Nguyễn Văn ChínhT7,1-4,H20829-3314-
1831110035316201367Đồ án Kỹ thuật thi công1Đặng Công ThuậtT6,3-4,XP22-24;27-3914-
1832110035316201367BĐồ án Kỹ thuật thi công1Lê Khánh ToànT2,9-10,XP22-24;27-3932-
1833110035316201368Đồ án Kỹ thuật thi công1Phan Quang VinhT4,1-2,XP22-24;27-3929-
1834110035316201368BĐồ án Kỹ thuật thi công1Mai Chánh TrungT4,3-4,XP22-24;27-3934-
1835110035316201369Đồ án Kỹ thuật thi công1Phạm MỹT4,1-2,XP22-24;27-3934-
1836110035316201369BĐồ án Kỹ thuật thi công1Đinh Ngọc HiếuT2,7-8,XP22-24;27-3930-
1837110069316201671Kiến trúc Nhà ở2Nguyễn Xuân TrungT4,7-9,E40427-3949-
1838110069316201672Kiến trúc Nhà ở2Nguyễn Xuân TrungT6,7-9,E40327-3949-
1839110078316201571Kiến trúc Nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT2,1-4,F30722-24;27-3674A
1840110078316201571Kiến trúc Nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT2,1-4,F30722-24;27-3674B
1841110078316201572Kiến trúc Nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT7,1-4,F10622-24;27-3668A
1842110078316201572Kiến trúc Nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT7,1-4,F10622-24;27-3668B
1843110083316201571AThiết kế nhanh 21Nguyễn Xuân Trung71A
1844110083316201571AThiết kế nhanh 21Nguyễn Xuân Trung71B
1845110083316201572AThiết kế nhanh 21Đoàn Trần Hiệp66A
1846110083316201572AThiết kế nhanh 21Đoàn Trần Hiệp66B
1847110087316201471Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT)2Trương Hoài ChínhT5,7-8,F10622-24;27-3972A
1848110087316201471Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT)2Trương Hoài ChínhT5,7-8,F10622-24;27-3972B
1849110087316201472Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT)2Nguyễn Anh TuấnT5,9-10,F10322-24;27-3974A
1850110087316201472Kiến trúc Công nghiệp 2 (KT)2Nguyễn Anh TuấnT5,9-10,F10322-24;27-3974B
1851110092316201471Lịch sử Đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT5,9-10,F10622-24;27-3969A
1852110092316201471Lịch sử Đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT5,9-10,F10622-24;27-3969B
1853110092316201472Lịch sử Đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT5,7-8,F10322-24;27-3970A
1854110092316201472Lịch sử Đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT5,7-8,F10322-24;27-3970B
1855110097316201471Xã hội học & Xã hội đô thị2Phan Bảo AnT4,7-8,H20422-24;27-3958A
1856110097316201471Xã hội học & Xã hội đô thị2Phan Bảo AnT4,7-8,H20422-24;27-3958B
1857110097316201472Xã hội học & Xã hội đô thị2Phan Bảo AnT4,9-10,H30322-24;27-3965A
1858110097316201472Xã hội học & Xã hội đô thị2Phan Bảo AnT4,9-10,H30322-24;27-3965B
1859110103316201371Kỹ thuật Đô thị2Lê Thị Kim DungT6,1-2,H10622-24;27-3960A
1860110103316201371Kỹ thuật Đô thị2Lê Thị Kim DungT6,1-2,H10622-24;27-3960B
1861110103316201372Kỹ thuật Đô thị2Lê Thị Kim DungT6,3-4,H10622-24;27-3959A
1862110103316201372Kỹ thuật Đô thị2Lê Thị Kim DungT6,3-4,H10622-24;27-3959B
1863110138216201583Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT5,3-5,F21022-24;27-3969A
1864110138216201583Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT5,3-5,F21022-24;27-3969B
1865110138216201583BCơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT7,3-5,F20922-24;27-3970A
1866110138216201583BCơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT7,3-5,F20922-24;27-3970B
1867110144216201471Kết cấu công trình (KT)3Trần Anh ThiệnT2,7-9,H20622-24;27-3971A19/05/20177h00
1868110144216201471Kết cấu công trình (KT)3Trần Anh ThiệnT2,7-9,H20622-24;27-3971B19/05/20177h00
1869110144216201472Kết cấu công trình (KT)3Trịnh Quang ThịnhT6,7-9,H30422-24;27-3971A19/05/20177h00
1870110144216201472Kết cấu công trình (KT)3Trịnh Quang ThịnhT6,7-9,H30422-24;27-3971B19/05/20177h00
1871110150316201371Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT)3Lê Khánh ToànT4,8-10,F10622-24;27-3959A
1872110150316201371Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT)3Lê Khánh ToànT4,8-10,F10622-24;27-3959B
1873110150316201372Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT)3Đặng Công ThuậtT4,3-5,H10622-24;27-3962A
1874110150316201372Kỹ thuật Tổ chức thi công (KT)3Đặng Công ThuậtT4,3-5,H10622-24;27-3962B
1875110205016201459Cơ học kết cấu 22Đào Ngọc Thế LựcT2,7-9,F20622-24;27-3474A
1876110205016201459Cơ học kết cấu 22Đào Ngọc Thế LựcT2,7-9,F20622-24;27-3474B
1877110205016201460Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT3,7-9,F20822-24;27-3477A
1878110205016201460Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT3,7-9,F20822-24;27-3477B
1879110205016201461Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT6,7-9,F20722-24;27-3476A
1880110205016201461Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT6,7-9,F20722-24;27-3476B
1881110205016201464Cơ học kết cấu 22Lê Vũ AnT5,7-9,H20322-24;27-3469A
1882110205016201464Cơ học kết cấu 22Lê Vũ AnT5,7-9,H20322-24;27-3469B
1883110205016201467Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT2,7-9,F30222-24;27-29;34-3875A
1884110205016201467Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT2,7-9,F30222-24;27-29;34-3875B
1885110205016201468Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT5,8-10,F30322-24;27-3477A
1886110205016201468Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT5,8-10,F30322-24;27-3477B
1887110205016201469Cơ học kết cấu 22Đào Ngọc Thế LựcT4,1-3,F30222-24;27-3469A
1888110205016201469Cơ học kết cấu 22Đào Ngọc Thế LựcT4,1-3,F30222-24;27-3469B
1889110205016201475Cơ học kết cấu 22Lê Vũ AnT3,7-9,H30222-24;27-30;34-3963A
1890110205016201475Cơ học kết cấu 22Lê Vũ AnT3,7-9,H30222-24;27-30;34-3963B
1891110205016201477Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT4,7-9,H30522-24;27-30;33-3865A
1892110205016201477Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT4,7-9,H30522-24;27-30;33-3865B
189311020501620xx92Cơ học kết cấu 22Lê Vũ AnT5,11-14,F10329-3637-22/05/2017F10617h30
1894110206016201467Toán chuyên ngành XD3Đỗ Minh ĐứcT3,6-10,F30222-24;27-29;34-3874A
1895110206016201467Toán chuyên ngành XD3Đỗ Minh ĐứcT3,6-10,F30222-24;27-29;34-3874B
1896110206016201468Toán chuyên ngành XD3Nguyễn Quang TùngT2,6-10,F30322-24;27-3481A
1897110206016201468Toán chuyên ngành XD3Nguyễn Quang TùngT2,6-10,F30322-24;27-3481B
1898110206016201469Toán chuyên ngành XD3Lê Anh TuấnT6,6-10,F30222-24;27-3470A
1899110206016201469Toán chuyên ngành XD3Lê Anh TuấnT6,6-10,F30222-24;27-3470B
1900110206216201567Nhập môn ngành2Phạm MỹT3,8-10,Tuần 3122-24;27-30;33-3862A
1901110206216201567Nhập môn ngành2Phạm MỹT3,8-10,Tuần 3122-24;27-30;33-3862B
1902110206216201568Nhập môn ngành2Phan Quang VinhT7,1-3,Tuần 3122-24;27-30;33-3888A
1903110206216201568Nhập môn ngành2Phan Quang VinhT7,1-3,Tuần 3122-24;27-30;33-3888B
1904110206216201569Nhập môn ngành2Phạm MỹT5,8-10,Tuần 3122-24;27-30;33-3886A
1905110206216201569Nhập môn ngành2Phạm MỹT5,8-10,Tuần 3122-24;27-30;33-3886B
1906110207016201467Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN30-3369A
1907110207016201467Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN30-3369B
1908110207016201468Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN36-3954A
1909110207016201468Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN36-3954B
1910110207016201469Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN36-3960A
1911110207016201469Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN36-3960B
1912110209016201367Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT2,1-3,E11622-24;27-3961A
1913110209016201367Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT2,1-3,E11622-24;27-3961B
1914110209016201368Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT6,3-5,H30522-24;27-3965A
1915110209016201368Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT6,3-5,H30522-24;27-3965B
1916110209016201369Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT3,3-5,H10322-24;27-3956A
1917110209016201369Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT3,3-5,H10322-24;27-3956B
1918110210016201367Kết cấu thép 23Trần Quang HưngT3,1-3,E11322-24;27-3961A
1919110210016201367Kết cấu thép 23Trần Quang HưngT3,1-3,E11322-24;27-3961B
1920110210016201368Kết cấu thép 23Nguyễn Tấn HưngT2,3-5,H30422-24;27-3965A
1921110210016201368Kết cấu thép 23Nguyễn Tấn HưngT2,3-5,H30422-24;27-3965B
1922110210016201369Kết cấu thép 23Phan Cẩm VânT5,1-3,H30522-24;27-3958A
1923110210016201369Kết cấu thép 23Phan Cẩm VânT5,1-3,H30522-24;27-3958B
1924110211016201367Đồ án Kết cấu thép1Trần Quang HưngT3,4-5,E11322-24;27-3936-
1925110211016201367BĐồ án Kết cấu thép1Trần Quang HưngT2,7-8,XP22-24;27-3933-
1926110211016201368Đồ án Kết cấu thép1Nguyễn Tấn HưngT4,7-8,XP22-24;27-3934-
1927110211016201368BĐồ án Kết cấu thép1Nguyễn Tấn HưngT4,9-10,XP22-24;27-3935-
1928110211016201369Đồ án Kết cấu thép1Phan Cẩm VânT5,4-5,H30522-24;27-3934-
1929110211016201369BĐồ án Kết cấu thép1Phan Cẩm VânT4,3-4,XP22-24;27-3915-
1930110212016201364Kỹ thuật Thi công3Đinh Ngọc HiếuT2,1-3,B10222-24;27-3937-
1931110212016201367Kỹ thuật Thi công3Phan Quang VinhT4,3-5,H30522-24;27-3945-
1932110212016201368Kỹ thuật Thi công3Mai Chánh TrungT3,3-5,F10822-24;27-3964A
1933110212016201368Kỹ thuật Thi công3Mai Chánh TrungT3,3-5,F10822-24;27-3964B
1934110212016201369Kỹ thuật Thi công3Phạm MỹT6,3-5,H30622-24;27-3965A
1935110212016201369Kỹ thuật Thi công3Phạm MỹT6,3-5,H30622-24;27-3965B
193611021301620xx92Đồ án Tổ chức thi công1Đinh Ngọc HiếuT2,11-14,F10130-336-22/05/2017F10717h30
1937111002316201559ATN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT2,1-5,G10636-3729-
1938111002316201559BTN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT6,6-10,G10636-3731-
1939111002316201559CTN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT5,1-5,G10636-3730-
1940111002316201560ATN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT6,1-5,G10636-3731-
1941111002316201560B