Lịch học, lịch thi - Đào tạo hệ VLVH

LỊCH HỌC & THI - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC / NĂM HỌC 2015-2016

 

1.    HỌC KỲ 1:

1.1.  Các lớp tại trường

TT

Lớp

Ngành

Học phần

Lịch học

Lịch thi

Lịch thi lại

1

34D1.DE

KT Điện điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

34DT.DE

KT Điện tử viễn thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

34X1.DE

KT Công trình xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Các lớp tại các cơ sở liên kết

TT

Lớp

Ngành

Học phần

Lịch học

Lịch thi

Lịch thi lại

A. Trung tâm giáo dục thường xuyên – Huế

 

34X1.H

KT Công trình xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Trường cao đẳng công nghiệp Huế

 

37D1H2

KT Điện điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37X1H2

KT Công trình xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Trường trung học giao thông vận tải Huế

 

34X3.H3

KT xây dựng công trình giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Trung tâm giáo dục thường xuyên – Quảng Nam

 

34X3.TK

KT xây dựng công trình giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Trung tâm giáo dục thường xuyên – Bình Định

 

34X3.BD

KT xây dựng công trình giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Trung tâm giáo dục thường xuyên – Ninh Thuận

 

34D1,2.PR

KT Điện điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36X1.PR

KT Công trình xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Trung tâm giáo dục thường xuyên – Lâm Đồng

 

35D1.LD

KT Điện điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    HỌC KỲ 2:

2.1.  Các lớp tại trường

 

2.2.  Các lớp tại các cơ sở liên kết

 

Lưu ý đối với sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp & còn nợ học phần:

Sinh viên khóa trước còn nợ học phần thì đăng ký học lại ghép với lớp mở chính khóa trong từng học kỳ của hệ VLVH có ở bảng trên hoặc các lớp hệ chính quy tại Trường, hoặc các lớp mở riêng (nếu có đông sinh viên đăng ký mở lớp riêng).