Thư ngỏ của Thầy Hiệu trưởng về Chính sách Đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

 

Giới thiệu hệ thống các công cụ đánh giá trực tuyến:

Từ cuối học kỳ 2 năm học 2014-2015, Nhà trường sử dụng hệ thống các công cụ đánh giá trực tuyến sau đây:

-       Hệ thống đánh giá lớp học phần:      http://daotao.dut.udn.vn/ca

-       Hệ thống đánh giá khóa học:            http://daotao.dut.udn.vn/pa

-       Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ sinh viên của các phòng chức năng          http://daotao.dut.udn.vn/fb

Nhà trường rất mong các em sinh viên tham gia công tác đánh giá, phản hồi các hoạt động của Nhà trường với tinh thần tự giác, khách quan để công tác đào tạo của Nhà trường ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Khi có góp ý về Hệ thống các công cụ đánh giá trực tuyến này, vui lòng gửi email đến: dt.dhbk@dut.udn.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO