Cán bộ viên chức

1.    Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải

Phòng A119,    ĐT: 3841470,  

Email: nhhai@dut.udn.vn          DĐ: 0918 326 818

-       Phụ trách chung các công tác của Phòng, phụ trách trực tiếp các công tác sau đây:

+  Định hướng chiến lược phát triển đào tạo;

+  Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học, duyệt điều chỉnh kế hoạch đào tạo;

+  Tổ chức xây dựng, hoàn chỉnh văn bản pháp quy của Trường về đào tạo;

+  Duyệt nội dung tài liệu Phòng phát hành;

+  Ký văn bản điều hành công tác đào tạo. Ký bảng điểm tốt nghiệp;

+  Điều hành công tác đào tạo ngoài trường;

+  Đào tạo sau đại học: phối hợp các khoa lập lịch giảng, quản lý thông tin giảng viên thỉnh giảng, mời giảng & hợp đồng, hồ sơ học vụ, hồ sơ xét nhận luận văn/luận án, hồ sơ hội đồng chấm luận văn/luận án, xét công nhận tốt nghiệp;

Phó Trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

Phòng A123,    ĐT: 3733591,  

Email: ntdhang@dut.udn.vn      DĐ: 0905 743 565

-       Phụ trách trực tiếp các công tác sau đây:

+  Các chương trình đào tạo tinh hoa, giảng dạy ngoại ngữ;

+  Quản lý cấp văn bằng, chứng chỉ. Quản lý sử dụng lễ phục phát bằng;

+  Phổ biến qui chế đào tạo cho sinh viên, biên tập tài liệu tuyển sinh/ đào tạo các chương trình tinh hoa, tư vấn tuyển sinh;

+  Phát triển chương trình giáo dục; hoàn thiện/đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá; phát triển E-learning;

+  Công tác giáo vụ: ký giấy thanh toán dạy học lại, ký danh sách thi, ký bảng điểm sinh viên đang học, duyệt đơn xin học bổ sung/ đơn xin học ghép/ đơn xin hoãn thi/ đơn xin thi bổ sung, giấy chứng nhận tốt nghiệp...;

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Phòng A123,    ĐT: 3842145

Email: natuan@dut.udn.vn        DĐ: 0905 597 275

-       Phụ trách trực tiếp các công tác sau đây:

+  Duyệt miễn học, miễn thi, hồ sơ chương trình 2, hồ sơ học bằng 2 đại học;

+  Phụ trách sinh viên Lào, sinh viên cử tuyển;

+  Phổ biến qui chế đào tạo cho sinh viên, biên tập tài liệu tuyển sinh/ đào tạo, tư vấn tuyển sinh;

+  Phát triển E-learning;

+  Công tác giáo vụ: ký giấy thanh toán dạy học lại, ký danh sách thi, ký bảng điểm sinh viên đang học, duyệt đơn xin học bổ sung/ đơn xin học ghép/ đơn xin hoãn thi/ đơn xin thi bổ sung, giấy chứng nhận tốt nghiệp...;

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Văn Phòng

Phòng A123,    ĐT: 3733591

Email: nvphong@dut.udn.vn     DĐ: 0905 832 777

-       Phụ trách trực tiếp các công tác sau đây:

+  Phối hợp phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng lập kế hoạch ĐBCL và cùng với phòng KT&ĐBCLGD triển khai thực hiện các công tác ĐBCL Trường;

+  Tổ chức nhập học sinh viên đại học, lễ khai giảng, lễ bế giảng;

+  Phát triển chương trình giáo dục; hoàn thiện/đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá;

 

2.    Chuyên viên:

2.1.        Nguyễn Thị Hoài Nhi

Phòng A123,    ĐT: 3842145,  

Email: nthnhi@dut.udn.vn        DĐ: 0164 291 7769

+  Quản lý công văn đến/ đi, quản lý thông tin tại bảng thông báo chính;

+  Lập các báo cáo tổng hợp của Phòng Đào tạo;

+  Thư ký các cuộc họp của Phòng Đào tạo với các đơn vị;

+  Nhận & xử lý hồ sơ Quyết định cho sinh viên thực tập;

+  Tổng hợp hồ sơ, minh chứng của PĐT phục vụ công tác đảm bảo chất lượng;

+  Nhận và xử lý hồ sơ xét tuyển bằng 2, chương trình 2;

+  Nhận và xử lý hồ sơ thông tin/biên soạn giáo trình;

+  Lập các hợp đồng thỉnh giảng đại học;

2.2.        Phạm Văn Phi

Phòng A123,    ĐT: 3733591,  

Email: pvphi@dut.udn.vn         DĐ: 0905 235 524

+  Phối hợp các đơn vị trong công tác lập kế hoạch đào tạo năm học;

+  Lập thời khóa biểu lớp lý thuyết hệ đại học chính quy;

+  Lập lịch giảng, lịch thi hệ VLVH;

+  Công việc liên quan đến triển khai SV học Giáo dục quốc phòng

+  Biên soạn cuốn “Lịch năm học”;

2.3.        Lê Hoài Nam

Phòng A123,    ĐT: 3733591

Email: lhnam.dt@dut.udn.vn     DĐ: 0907 401 090

+  Nhận và quản lý phôi văn bằng. In văn bằng;

+  Chuyên viên phối hợp với các Chương trình đào tạo tinh hoa: Quản lý thông tin chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, thông tin giảng viên, hợp tác-liên kết trong ngoài trường,...;

+  Lập bảng điểm tiếng Anh;

+  Quản lý phòng học, theo dõi/xử lý lịch dạy bù;

+  Biên soạn cuốn “Niên giám đào tạo”. Thành viên nhóm ứng dụng E-learning;

2.4.        Trương Thị Kim Chi

Phòng A123,    ĐT: 3733591

Email: ttkchi@dut.udn.vn         DĐ: 0905 860 676

+  Giáo vụ đào tạo hệ VLVH tại Trường. Quản lý quá trình & kết quả đào tạo VLVH tại trường;

+  Phát bằng cho sinh viên nhận đơn lẻ. Lập hồ sơ xác nhận bằng tốt nghiệp. Quản lý sổ gốc cấp bằng;

+  Quản lý vật tư, cơ sở vật chất nội bộ Phòng.

2.5.        Nguyễn Thị Khánh Vân

Phòng A123,    ĐT: 3733591

Email: ntkvan@dut.udn.vn        DĐ: 0903 579 026

+  Giáo vụ đào tạo hệ VLVH tại các cơ sở liên kết đào tạo với Trường. Quản lý quá trình & kết quả đào tạo VLVH tại các cơ sở liên kết đào tạo với Trường;

2.6.        Nguyễn Thị Hải Hà

Phòng A123,    ĐT: 3842145

Email: hahai@dut.udn.vn          DĐ: 0983 950 293

+  Quản lý tài khoản người dùng hệ thống quản lý đào tạo của Trường;

+  Triển khai đăng ký học cho sinh viên chính quy;

+  Báo giảng;

+  Học phí sinh viên;

+  Tính giờ giảng và lập các báo cáo về giờ giảng;

+  Xử lý điểm đính chính;

2.7.        Trần Thanh Huyền

Phòng A123,    ĐT: 3842145

Email: tthuyen@dut.udn.vn       DĐ: 0905 171 787

+  Phụ trách nhận/ trả hồ sơ cho sinh viên tại Bàn số 2;

2.8.        Lê Thị Ngọc Hà

Phòng A123,    ĐT: 3842145

Email: ltnha@dut.udn.vn          DĐ: 0905 659 813

+  Thu hồi & quản lý bảng điểm hệ chính quy do giảng viên/ giáo vụ khoa nộp về, hồ sơ phúc khảo, hồ sơ đính chính điểm. Nhập điểm của lớp do giảng viên thỉnh giảng phụ trách;

+  Nhận đơn & xử lý phúc khảo cho sinh viên;

2.9.        Phạm Thị Hoàng Lý

Phòng A123,    ĐT: 3842145

Email: pthly@dut.udn.vn          DĐ: 0122 9420 292

+  Nhận hồ sơ nhập học sinh viên sau đại học;

+  Phụ trách giáo vụ đào tạo sau đại học;

+  Quản lý toàn bộ hồ sơ triển khai đào tạo và công nhận tốt nghiệp sau đại học;