LỊCH ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA HỌC

 

1.       Những sinh viên cần thực hiện:

Sinh viên đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp;

 

2.       Thời gian thực hiện “Đánh giá cuối khóa học” - đợt cuối kỳ hè năm học 2016-2017:

Từ 0h ngày 26/08/2017 đến 18h ngày 28/08/2017.