Danh sách sinh viên đã học xong & có đủ chứng chỉ
Danh sách sinh viên & tình trạng
STTSinh viênThanh toán ra trườngĐã đánh giá
Số thẻ Họ tên sinh viênNgày sinhLớpNgành đào tạoĐoàn viênTNĐV TN Lớp TLGV TLK TTHL
1102141091116Trương Quốc Hoàng01/10/1990 09T1Công nghệ Thông tin K2009-CNPM
2102142091102Lê Quang Bảo19/10/1991 09T2Công nghệ Thông tin K2009-CNPM
3103141091147Nguyễn Huy Thành01/02/1990 09C4ACơ khí Động lực K2009
4103142091118Phan Thanh Hùng01/01/1991 09C4BCơ khí Động lực K2009
5104211091152Bùi Quang Việt19/05/1991 09NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2009
6109143091159Nguyễn Ngọc Hải Sơn06/06/1991 09X3CXây dựng Cầu Đường K2009
7109221091125Nguyễn Đức Ninh01/07/1991 09VLXDVật liệu & Cấu kiện Xây dựng K2009
8110142091145Lê Đoàn Thiên Phú05/12/1991 09X1BXây dựng Dân dụng & Công nghiệp K2009
9110232091111Trần Hữu Đức19/02/1990 09KT2Kiến trúc K2009
10111311091109Nguyễn Văn Định18/05/1991 09THXDTin học Xây dựng K2009
11101161101115Nguyễn Hồng Băng Dương13/03/1991 10C1ACơ khí Chế tạo máy K2010
12101162101155Lê Văn Thắng23/12/1991 10C1BCơ khí Chế tạo máy K2010
13101163101112Bùi Tấn Đức29/09/1992 10C1CCơ khí Chế tạo máy K2010
14102154101162Trương Bá Tin20/08/1992 10T4Công nghệ Thông tin K2010-CNPM
15104162101128Phạm Văn Luân01/06/1987 10N2Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh K2010
16104162101140Nguyễn Đức Tam10/02/1992 10N2Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh K2010
17104162101144Nguyễn Văn Thành18/10/1991 10N2Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh K2010
18104221101109Lê Anh Đức09/02/1992 10NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2010
19104221101143Lê Phước Tư20/05/1990 10NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2010
20105161101107Lê Văn Chuẩn26/02/1992 10D1Kỹ thuật Điện K2010-ĐHT
21105162101176Bùi Văn Viễn24/10/1991 10D2Kỹ thuật Điện K2010-ĐHT
22108231101133Đậu Xuân Phong18/02/1992 10SKSPKT Điện - Điện tử K2010
23109161101186Võ Duy Vũ11/01/1991 10X3AXây dựng Cầu Đường K2010
24109162101121Trần Trọng Hoàn22/05/1991 10X3BXây dựng Cầu Đường K2010
25109163101108Nguyễn Hải Đăng15/04/1992 10X3CXây dựng Cầu Đường K2010
26109163101113Lê Hải Đường01/02/1992 10X3CXây dựng Cầu Đường K2010
27110163101137Phạm Đình Luật05/01/1992 10X1CXây dựng Dân dụng & Công nghiệp K2010
28110163101166Hoàng Minh Tam11/06/1992 10X1CXây dựng Dân dụng & Công nghiệp K2010
29110242101112Trần Kỳ Hà08/01/1992 10KT2Kiến trúc K2010
30111141101103Phùng Trịnh Việt Anh21/01/1992 10X2AXây dựng Công trình thủy K2010
31111142101161Nguyễn Đình Thuận05/05/1990 10X2BXây dựng Công trình thủy K2010
32117221101101Lê Văn Anh12/11/1990 10QLMTQuản lý Môi trường K2010
33101110145Trần Văn Hà02/01/1992 11C1ACơ khí Chế tạo máy K2011
34101110163Nguyễn Khắc Chí Linh20/04/1993 11C1ACơ khí Chế tạo máy K2011
35101110169Trần Văn Nam20/06/1993 11C1ACơ khí Chế tạo máy K2011
36101110233Huỳnh Anh Khoa30/12/1992 11C1BCơ khí Chế tạo máy K2011
37101110245Trần Hoàng Nguyên20/04/1993 11C1BCơ khí Chế tạo máy K2011
38101110289Hoàng Kim Dự20/07/1993 11C1CCơ khí Chế tạo máy K2011
39101110333Văn Đức Thần13/09/1993 11C1CCơ khí Chế tạo máy K2011
40101110352Lê Phan Ngọc Châu06/10/1993 11CDT1Cơ Điện tử K2011
41101110366Nguyễn Viết Trung Hòa20/10/1993 11CDT1Cơ Điện tử K2011
42101110389Phạm Ngọc Sơn07/04/1993 11CDT1Cơ Điện tử K2011
43101110394Trần Phương Thành10/07/1992 11CDT1Cơ Điện tử K2011
44101110397Phùng Văn Thật10/01/1992 11CDT1Cơ Điện tử K2011
45101110443Thái Việt Long19/05/1993 11CDT2Cơ Điện tử K2011
46101110450Lê Đăng Nhật11/03/1993 11CDT2Cơ Điện tử K2011
47102110107Trần Viết Cảm01/01/1993 11T1Công nghệ Thông tin K2011-Mang
48102110108Võ Văn Chương19/10/1990 11T1Công nghệ Thông tin K2011-CNPM
49102110150Nguyễn Văn Phú10/11/1991 11T1Công nghệ Thông tin K2011-CNPM
50102110172Nguyễn Thành Trung30/06/1993 11T1Công nghệ Thông tin K2011-CNPM
51102110178Nguyễn Văn Vui08/06/1992 11T1Công nghệ Thông tin K2011-CNPM
52102110181Trần Thành An20/12/1993 11T2Công nghệ Thông tin K2012-Mạng
53102110312Hồ Vũ Nhật Huy16/08/1993 11T4Công nghệ Thông tin K2011-Mang
54103110115Nguyễn Tấn Danh10/01/1992 11C4ACơ khí Động lực K2011
55103110127Phạm Xuân Hoàng08/05/1993 11C4ACơ khí Động lực K2011
56103110163Thái Thanh Tùng27/09/1993 11C4ACơ khí Động lực K2011
57103110183Huỳnh Văn Dũng10/10/1993 11C4BCơ khí Động lực K2011
58103110187Nguyễn Văn Hảo04/08/1993 11C4BCơ khí Động lực K2011
59103110222Phan Phú Thu10/02/1993 11C4BCơ khí Động lực K2011
60103110231Nguyễn Ngọc Vinh21/06/1993 11C4BCơ khí Động lực K2011
61103110265Nguyễn Mạnh Tuấn16/07/1993 11KTTTKỹ thuật Tàu thủy K2011
62103110269Huỳnh Đức Vương14/08/1993 11KTTTKỹ thuật Tàu thủy K2011
63105110097Trần Văn Bảo03/01/1993 11D1Kỹ thuật Điện K2011-ĐTĐ
64105110260Nguyễn Trung13/02/1993 11D2Kỹ thuật Điện K2011-ĐCN
65105110268Lê Phước Việt02/02/1993 11D2Kỹ thuật Điện K2011-ĐCN
66105110333Trương Khánh Thanh26/02/1993 11D3Kỹ thuật Điện K2011-ĐCN
67106110054Lê Văn Tuấn Anh01/12/1992 11DT1Điện tử Viễn thông K2011-KTVT
68106110086Nguyễn Thanh Minh23/03/1993 11DT1Điện tử Viễn thông K2011-KTVT
69106110100Võ Văn Quốc02/06/1993 11DT1Điện tử Viễn thông K2011-KTMT
70106110111Nguyễn Tấn Thiện28/07/1993 11DT1Điện tử Viễn thông K2011-KTVT
71106110178Lê Văn Sơn06/10/1993 11DT2Điện tử Viễn thông K2011-KTDT
72106110181Trần Văn Thạnh05/02/1992 11DT2Điện tử Viễn thông K2011-KTVT
73106110190Phan Viết Thông22/02/1993 11DT2Điện tử Viễn thông K2011-KTMT
74106110194Trần Quang Toàn20/10/1993 11DT2Điện tử Viễn thông K2011-KTMT
75106110202Lê Tuấn Việt29/12/1992 11DT2Điện tử Viễn thông K2011-KTMT
76106110208Lê Đức Anh25/04/1992 11DT3Điện tử Viễn thông K2011-KTMT
77106110214Nguyễn Minh Cảnh14/07/1993 11DT3Điện tử Viễn thông K2011-KTDT
78106110233Nguyễn Văn Huân25/07/1993 11DT3Điện tử Viễn thông K2011-KTVT
79106110240Lê Quang Linh15/10/1993 11DT3Điện tử Viễn thông K2011-KTDT
80106110243Hoàng Ngọc Luân18/02/1993 11DT3Điện tử Viễn thông K2011-KTMT
81106110251Nguyễn Thị Phương Nhung26/02/1993 11DT3Điện tử Viễn thông K2011-KTVT
82107110332Trần Xuân Lợi25/11/1993 11H5Công nghệ Hóa học Dầu & Khí K2011
83107110401Nguyễn Bình Tâm02/09/1993 11SHCông nghệ Sinh học K2011
84109110076Nguyễn Quang Duy01/01/1993 11X3AXây dựng Cầu Đường K2011
85109110091Nguyễn Thanh Hoàng09/10/1993 11X3AXây dựng Cầu Đường K2011
86109110149Nguyễn Vũ Danh Toại01/09/1993 11X3AXây dựng Cầu Đường K2011
87109110162Nguyễn Văn Bút22/12/1993 11X3BXây dựng Cầu Đường K2011
88109110179Tống Văn Đồng05/07/1993 11X3BXây dựng Cầu Đường K2011
89109110229Trần Đức Tài12/02/1993 11X3BXây dựng Cầu Đường K2011
90109110239Châu Ngọc Thọ22/06/1993 11X3BXây dựng Cầu Đường K2011
91109110251Nguyễn Văn Vi07/12/1993 11X3BXây dựng Cầu Đường K2011
92109110287Nguyễn Văn Hùng02/02/1993 11X3CXây dựng Cầu Đường K2011
93109110448Hoàng Văn Duy12/03/1993 11VLXDVật liệu & Cấu kiện Xây dựng K2011
94109110468Phạm Đức Mỹ07/02/1993 11VLXDVật liệu & Cấu kiện Xây dựng K2011
95109110472Lê Thị Nhàn24/11/1993 11VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
96110110083Trần Nguyên Anh07/03/1993 11KTKiến trúc K2011
97110110089Phạm Hữu Cương06/03/1992 11KTKiến trúc K2011
98110110108Hồ Viết Hiếu27/01/1993 11KTKiến trúc K2011
99110110115Ngô Văn Hòa25/03/1990 11KTKiến trúc K2011
100110110138Dương Thanh Minh13/06/1993 11KTKiến trúc K2011
101110110149Nguyễn Đăng Pháp14/09/1993 11KTKiến trúc K2011
102110110182Phan Quang Tín02/05/1993 11KTKiến trúc K2011
103110110194Đoàn Trung Tuyến31/01/1991 11KTKiến trúc K2011
104110110350Phạm Văn Lai16/10/1993 11X1BXây dựng Dân dụng & Công nghiệp K2011
105110110385Nguyễn Văn Thành06/06/1993 11X1BXây dựng Dân dụng & Công nghiệp K2011
106110110393Phạm Tiến03/07/1993 11X1BXây dựng Dân dụng & Công nghiệp K2011
107110110408Lê Gia Anh Vũ17/07/1993 11X1BXây dựng Dân dụng & Công nghiệp K2011
108110110414Bùi Ngọc Bảo16/09/1993 11X1CXây dựng Dân dụng & Công nghiệp K2011
109110110418Nguyễn Duy Cảm03/03/1993 11X1CXây dựng Dân dụng & Công nghiệp K2011
110111110021Hồ Hữu Nhâm02/02/1992 11THXDTin học Xây dựng K2011
111111110036Lê Việt Toàn10/06/1993 11THXDTin học Xây dựng K2011
112111110043Phan Đức Tú15/10/1992 11THXDTin học Xây dựng K2011
113111110087Hồ Văn Thành10/02/1993 11X2AXây dựng Công trình thủy K2011
114111110142Lê Hữu Tiến22/11/1993 11X2BXây dựng Công trình thủy K2011
115111110150Vũ Lạnh Tuyên15/09/1993 11X2BXây dựng Công trình thủy K2011
116117110121Võ Khánh Lâm20/05/1992 11QLMTQuản lý Môi trường K2011
117118110161Hoàng Minh Đức06/10/1993 11QLCNQuản lý công nghiệp K2011
118101120010Nguyễn Hiệp04/12/1990 12C1LTCông nghệ chế tạo máy K2012LT
119101120033Lê Hữu Thắng18/02/1987 12C1LTCông nghệ chế tạo máy K2012LT
120101120098Hà Minh Ái29/04/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
121101120099Nguyễn Văn Ban10/07/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
122101120104Nguyễn Văn Dũng14/10/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
123101120105Đặng Văn Đại08/10/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
124101120106Nguyễn Thành Đạt24/10/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
125101120109Lê Sơn Thiên Hậu15/06/1993 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
126101120111Trần Văn Hoá05/03/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
127101120112Nguyễn Văn Hòa06/03/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
128101120113Trịnh Hữu Hưng21/12/1993 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
129101120115Huỳnh Ngọc Huy28/02/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
130101120119Võ Như Khoa06/08/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
131101120120Trương Bá Tuấn Kiệt03/10/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
132101120121Lê Tân Lập20/11/1993 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
133101120122Nguyễn Văn Liệu20/01/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
134101120124Phan Tấn Lực19/05/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
135101120125Nguyễn Thanh Mạo21/01/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
136101120128Ngô Hoàng Nam09/04/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
137101120130Trương Văn Như11/06/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
138101120133Nguyễn Kiều Anh Phú21/09/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
139101120134Nguyễn Văn Quan08/01/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
140101120137Đinh Ngọc Sơn08/10/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
141101120143Nguyễn Hữu Thịnh11/09/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
142101120144Võ Văn Thôi22/03/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
143101120145Nguyễn Hữu Thương16/10/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
144101120146Lê Công Tình03/04/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
145101120147Ngô Đức Toàn09/06/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
146101120148Lê Minh Trí29/06/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
147101120150Nguyễn Thanh Trong20/08/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
148101120151Nguyễn Văn Tuấn10/09/1993 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
149101120153Huỳnh Thanh Tùng12/12/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
150101120154Nguyễn Văn Tùng03/04/1994 12C1ACông nghệ chế tạo máy K2012
151101120163Đoàn Công Duy13/06/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
152101120165Nguyễn Văn Điệp20/08/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
153101120167Phan Văn Giáp08/03/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
154101120169Nguyễn Văn Hải03/11/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
155101120170Lại Trọng Hiếu10/06/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
156101120172Ngô Đức Hoàng18/08/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
157101120175Đỗ Hoàng Huy14/07/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
158101120177Cao Thanh Hùng02/06/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
159101120178Huỳnh Đình Khải30/10/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
160101120181Huỳnh Bảo Kính20/01/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
161101120182Nguyễn Văn Linh17/02/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
162101120185Nguyễn Việt Lực08/08/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
163101120189Bùi Văn Nguyễn06/06/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
164101120190Nguyễn Văn Nhị10/03/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
165101120191Nguyễn Hoàng Phi24/05/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
166101120192Nguyễn Văn Phượng06/06/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
167101120195Trần Lê Quang13/05/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
168101120196Ngô Tấn Quyền25/09/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
169101120197Lê Văn Song25/05/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
170101120199Bùi Việt Tân20/11/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
171101120201Đậu Văn Thắng20/06/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
172101120202Lê Văn Thắng16/01/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
173101120203Bùi Văn Thông15/09/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
174101120205Trần Viết Tình19/01/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
175101120206Trương Cảnh Tín20/02/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
176101120208Lê Quang Trưởng20/02/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
177101120211Nguyễn Công Tuấn22/01/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
178101120214Nguyễn Ngọc Vũ26/03/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
179101120215Lê Quý Vỹ25/12/1994 12C1BCông nghệ chế tạo máy K2012
180101120216Nguyễn Đỗ Tuấn Anh17/02/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
181101120220Trương Văn Chơn11/06/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
182101120222Nguyễn Khánh Duy11/09/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
183101120226Quách Viết Hai09/09/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
184101120228Phạm Minh Hải16/11/1993 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
185101120231Phan Quốc Hoàng01/01/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
186101120232Trương Xuân Hoàng15/02/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
187101120236Phan Hoàng Khánh21/03/1990 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
188101120237Đoàn Văn Xuân Khởi31/10/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
189101120240Hoàng Thanh Liêm24/01/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
190101120242Võ Hồng Long02/11/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
191101120244Dương Minh Mẫn12/01/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
192101120246Nguyễn Hải Nam06/07/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
193101120249Trần Phúc Ngụ18/01/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
194101120250Võ Văn Nhựt17/10/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
195101120252Tăng Phúc28/02/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
196101120253Trần Hồng Quân10/03/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
197101120256Châu Văn Sung08/04/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
198101120258Huỳnh Ngọc Thảo15/07/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
199101120259Hoàng Công Thái26/03/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
200101120260Nguyễn Văn Thi01/01/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
201101120261Nguyễn Hữu Thọ20/07/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
202101120262Lê Thanh Thủy02/08/1993 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
203101120263Nguyễn Nhật Tiến15/03/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
204101120266Võ Thanh Trúc13/03/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
205101120267Nguyễn Anh Tuấn26/11/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
206101120268Trần Văn Tuất10/01/1994 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
207101120275Tống Phước Vũ08/05/1992 12C1CCông nghệ chế tạo máy K2012
208101120278Lê Bá Bình15/01/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
209101120279Nguyễn Thanh Bình20/12/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
210101120280Trần Văn Cang08/07/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
211101120281Phan Kim Chiến15/03/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
212101120282Phan Đình Công15/01/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
213101120284Nguyễn Hoa Đăng15/06/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
214101120286Ngô Thiện Đức18/06/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
215101120287Võ Thanh Hà21/09/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
216101120289Hoàng Anh Hậu13/08/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
217101120290Nguyễn Mạnh Hậu10/12/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
218101120291Hà Trung Hiếu03/05/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
219101120292Phan Ngọc Hiếu07/09/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
220101120296Mai Đình Huy21/10/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
221101120299Đỗ Thành Lâm27/01/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
222101120300Nguyễn Hoàng Long09/10/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
223101120304Nguyễn Thanh Minh29/08/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
224101120305Nguyễn Xuân Mỹ29/06/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
225101120306Thiều Thân Nghĩa21/07/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
226101120307Nguyễn Văn Phương22/03/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
227101120309Lê Ngọc Tường Quang04/11/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
228101120311Hồ Trọng Quân13/07/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
229101120315Nguyễn Văn Thái12/07/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
230101120316Nguyễn Bá Thắng03/10/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
231101120317Trần Minh Thắng14/03/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
232101120318Trần Công Thọ26/06/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
233101120325Nguyễn Anh Tuấn20/11/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
234101120328Phạm Tấn Quốc Việt03/01/1993 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
235101120329Phạm Thanh Vũ28/12/1994 12CDT1Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
236101120333Nguyễn Ngọc Bảo20/01/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
237101120335Nguyễn Đức Cảnh05/07/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
238101120336Trần Văn Cường07/03/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
239101120337Nguyễn Văn Duyệt12/05/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
240101120341Dương Quang Hải15/02/1993 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
241101120343Phạm Đắc Hậu09/06/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
242101120344Nguyễn Hiếu23/02/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
243101120347Nguyễn Lê Khanh16/06/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
244101120350Hoàng Hữu Kính15/06/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
245101120352Nguyễn Văn Long10/10/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
246101120354Phạm Minh Luân26/12/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
247101120355Nguyễn Duy Mẫn16/09/1993 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
248101120356Nguyễn Phước Minh11/07/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
249101120359Nguyễn Văn Nhân12/10/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
250101120361Nguyễn Trịnh Vĩnh Phước14/08/1993 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
251101120363Lê Văn Quang15/09/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
252101120364Hoàng Kim Nhật Quân12/05/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
253101120365Đặng Hữu Quốc16/04/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
254101120368Lê Trung Thạnh29/08/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
255101120369Lê Văn Thành05/12/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
256101120370Lê Thắng27/05/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
257101120375Ngô Hoàng Trung01/09/1991 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
258101120376Nguyễn Đức Tường24/06/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
259101120377Hoàng Anh Tuấn05/09/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
260101120381Lê Văn Vinh01/01/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
261101120382Nguyễn Tấn Vũ28/10/1994 12CDT2Kỹ thuật Cơ Điện tử K2012
262102120029Trương Ngọc Hòa10/11/1989 12TLTCông nghệ Thông tin K2012LT
263102120088Lê Quang Cảnh13/06/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
264102120091Đỗ Cường Đạt02/02/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
265102120092Phan Vũ Định10/04/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
266102120094Trần Viết Hà02/07/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
267102120096Nguyễn Nhữ Hoàng08/05/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
268102120098Hà Quang Huy25/03/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
269102120099Phạm Hùng20/10/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
270102120102Châu Nhật Long07/10/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
271102120107Phan Trọng Nhân02/02/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
272102120108Lê Viết Nhựt06/10/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
273102120115Hồ Ngọc Sơn06/11/1992 12T1Công nghệ Thông tin K2012-HTN
274102120121Võ Xuân Toản16/09/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-HTN
275102120122Phạm Ngọc Trọng24/02/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-Mạng
276102120123Võ Tùng24/06/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-Mạng
277102120129Nguyễn Bá Anh01/06/1994 12T2Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
278102120130Lê Doãn Chánh10/11/1994 12T2Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
279102120132Nguyễn Văn Dũng08/11/1994 12T2Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
280102120135Nguyễn Phúc Hảo19/01/1994 12T2Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
281102120138Trần Văn Hiệp04/04/1994 12T2Công nghệ Thông tin K2012-HTN
282102120141Nguyễn Thị Xuân Huệ10/10/1994 12T2Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
283102120151Ngô Trường Phạm Quang26/02/1994 12T2Công nghệ Thông tin K2012 - HTTT
284102120152Trần Thanh Sang20/07/1994 12T2Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
285102120156Cao Hoàng Thiện08/08/1994 12T2Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
286102120160Nguyễn Minh Trí08/08/1994 12T2Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
287102120166Nguyễn Công Y01/08/1994 12T2Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
288102120167Lê Ngọc Anh13/09/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
289102120168Nguyễn Tuấn Anh16/01/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
290102120169Nguyễn Văn Dô12/12/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
291102120170Võ Nguyễn Lê Duy18/08/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
292102120172Nguyễn Văn Đức20/06/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-Mạng
293102120174Huỳnh Bá Hải23/12/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
294102120176Trương Thị Hoài27/10/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012 - HTTT
295102120178Hồ Thị Kim Huệ25/12/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
296102120179Hồ Minh Huy18/10/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
297102120181Nguyễn Hữu Khanh28/09/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
298102120182Huỳnh Minh Kiệt21/09/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
299102120183Nguyễn Thị Mỹ Linh15/12/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-Mạng
300102120184Trần Hoàng Long15/02/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
301102120186Nguyễn Duy Điền Nguyên12/09/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
302102120187Nguyễn Thành Nhân29/08/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
303102120188Lê Thị Tuyết Nhung08/08/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
304102120189Phạm Thị Phương14/09/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
305102120190Trương Văn Phú03/01/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-Mạng
306102120193Trần Thanh Tâm18/05/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
307102120198Lê Đức Tiến20/03/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
308102120199Trương Công Trạng04/11/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012 - HTTT
309102120201Lê Quốc Việt01/03/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012 - HTTT
310102120206Lê Quỳnh Anh04/04/1993 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
311102120208Nguyễn Đình Châu26/03/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-Mạng
312102120210Nguyễn Hữu Danh26/07/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-Mạng
313102120211Phạm Thị Duyên09/06/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
314102120212Phạm Hữu Đại16/08/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
315102120213Nguyễn Văn Tấn Đạt22/09/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-HTN
316102120214Võ Doãn Đồng28/10/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-HTN
317102120216Phạm Ngọc Giang03/02/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-HTN
318102120218Huỳnh Nguyên Hải29/04/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
319102120219Từ Thị Hiền06/02/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
320102120220Thái Thị Hồng08/03/1993 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
321102120222Nguyễn Viết Hoàng25/11/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-Mạng
322102120224Trương Quang Bảo Hưng12/07/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
323102120226Phạm Văn Huy18/10/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
324102120227Lê Văn Khoa23/10/1993 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
325102120230Đỗ Long14/11/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
326102120232Hoàng Huỳnh Mẫn15/10/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-HTN
327102120233Nguyễn Thanh Minh10/10/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012 - HTTT
328102120236Dương Minh Ngọc12/07/1993 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
329102120239Hoàng Tuấn Nhân30/10/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
330102120240Nguyễn Hữu Nhựt10/01/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012 - HTTT
331102120241Trương Công Pha06/08/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
332102120244Nguyễn Thị Khánh Quang25/08/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
333102120245Nguyễn Văn Quang11/12/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
334102120249Trần Đại Sơn12/03/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012 - HTTT
335102120252Vũ Ngọc Sơn03/02/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
336102120253Hồ Văn Sự26/11/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
337102120254Nguyễn Khắc Tam07/11/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
338102120257Ngô Viết Thành20/04/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
339102120258Nguyễn Thị Minh Thảo01/11/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
340102120259Bùi Thị Thân10/09/1993 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
341102120260Nguyễn Ngọc Thịnh19/05/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
342102120262Nguyễn Khánh Thọ22/12/1988 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
343102120268Võ Như Trọng13/09/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
344102120269Nguyễn Văn Trung12/06/1993 12T4Công nghệ Thông tin K2012 - HTTT
345102120270Chu Đức Tuấn02/06/1993 12T4Công nghệ Thông tin K2012 - HTTT
346102120272Nguyễn Hoài Vinh19/06/1994 12T4Công nghệ Thông tin K2012-HTN
347102120273Trần Đình Vĩ03/09/1993 12T4Công nghệ Thông tin K2012-CNPM
348102120282 Bùi Quang Thăng09/05/1994 12T1Công nghệ Thông tin K2012-Mạng
349102120284Trịnh Nhật Anh20/09/1994 12T3Công nghệ Thông tin K2012 - HTTT
350103120042Huỳnh Minh Ánh06/11/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
351103120043Lưu Văn Ánh15/10/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
352103120046Nguyễn Văn Bình06/09/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
353103120047Nguyễn Xuân Chiến30/10/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
354103120049Hồ Cường25/03/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
355103120051Phạm Dưỡng12/04/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
356103120052Nguyễn Văn Dũng09/05/1993 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
357103120054Hoàng Ngọc Đức02/03/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
358103120056Nguyễn Sỹ Đức14/04/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
359103120058Cao Ngọc Giáo20/04/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
360103120059Võ Xuân Hạnh18/09/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
361103120060Đoàn Công Hải06/01/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
362103120061Lê Hậu06/03/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
363103120062Đàm Văn Hiếu12/01/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
364103120063Trần Văn Hiếu21/08/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
365103120064Võ Văn Hiếu29/07/1993 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
366103120065Nguyễn Công Hoàng20/01/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
367103120068Trần Thanh Hùng01/06/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
368103120071Huỳnh Tấn Linh01/04/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
369103120072Ngô Ngọc Lĩnh28/02/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
370103120074Trần Đình Vũ Lộc12/08/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
371103120076Huỳnh Xuân Mến20/05/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
372103120077Đinh Viết Nam12/01/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
373103120081Dương Đình Nguyên27/02/1993 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
374103120084Trần Oai Niệm23/12/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
375103120085Dương Duy Phước19/04/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
376103120094Nguyễn Hữu Thảo15/08/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
377103120098Võ Quang Thông25/08/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
378103120100Hồ Văn Tiến20/06/1993 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
379103120105Nguyễn Minh Tuấn20/08/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
380103120109Hồ Duy Vinh29/03/1994 12C4AKỹ thuật cơ khí K2012
381103120118Đinh Văn Châu18/01/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
382103120119Phan Thanh Chương14/04/1993 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
383103120121Nguyễn Tự Danh20/01/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
384103120126Mai Xuân Đức25/02/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
385103120129Nguyễn Mậu Trường Giang01/10/1993 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
386103120130Lê Văn Giáp15/05/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
387103120131Hoàng Trọng Hạnh24/03/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
388103120139Trần Phước Hưng10/10/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
389103120143Lương Tùng Lâm06/06/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
390103120146Hoàng Thanh Long27/06/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
391103120147Trương Tấn Lộc15/09/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
392103120151Nguyễn Phương Nam28/10/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
393103120156Trương Khánh Nguyên25/01/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
394103120162Hoàng Quý20/07/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
395103120164Phạm Sáu19/05/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
396103120167Nguyễn Ngọc Thắng06/09/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
397103120174Hồ Ngọc Tri16/09/1992 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
398103120176Hồ Văn Trực10/10/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
399103120178Nguyễn Văn Tường10/11/1994 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
400103120183Đậu Đức Vui19/08/1993 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
401103120185Hồ Văn Xin20/06/1993 12C4BKỹ thuật cơ khí K2012
402103120196Võ Anh Hoà05/06/1994 12KTTTKỹ thuật Tàu thủy K2012
403103120201Lê Văn Mẫn01/01/1993 12KTTTKỹ thuật Tàu thủy K2012
404103120204Đặng Văn Nhật20/10/1994 12KTTTKỹ thuật Tàu thủy K2012
405103120212Nguyễn Thị Hà Trang06/04/1994 12KTTTKỹ thuật Tàu thủy K2012
406103120214Hồ Thanh Tuất24/07/1994 12KTTTKỹ thuật Tàu thủy K2012
407104120037Bùi Duy Nguyên Anh05/02/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
408104120038Phan Hữu Bắc01/04/1993 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
409104120039Nguyễn Thanh Bình24/10/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
410104120040Nguyễn Văn Bình01/01/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
411104120042Trương Văn Chương08/02/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
412104120043Nguyễn Minh Cường01/08/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
413104120046Trần Hồng Đức18/08/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
414104120047Bùi Xuân Hải01/11/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
415104120051Hồ Lê Hoàn08/10/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
416104120053La Duy Hưởng19/09/1992 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
417104120055Phan Thế Khánh02/09/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
418104120059Phạm Hoàng Linh22/04/1993 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
419104120061Lê Văn Lý20/04/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
420104120062Phan Thanh Minh19/11/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
421104120064Hồ Văn Nghĩa15/12/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
422104120065Nguyễn Tiến Ngọc15/05/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
423104120066Võ Văn Nhân10/05/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
424104120067Đặng Hưng Pháp27/05/1993 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
425104120076Bùi Xuân Thế15/04/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
426104120080Từ Đức Tiến19/02/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
427104120081Ngô Minh Toàn10/08/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
428104120084Mai Văn Tuân16/03/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
429104120085Nguyễn Văn Tuấn03/10/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
430104120086Mạc Như Túc05/06/1993 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
431104120087Hoàng Quốc Việt19/07/1994 12N1Kỹ thuật nhiệt K2012
432104120093Phạm Vi Ca24/04/1993 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
433104120095Đỗ Văn Chương04/10/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
434104120100Nguyễn Thị Hà25/09/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
435104120103Trần Quang Hiếu12/01/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
436104120106Nguyễn Hoàng Hoà16/03/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
437104120108Lưu Hùng18/11/1993 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
438104120110Bùi Ngọc Lanh02/02/1993 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
439104120116Nguyễn Tiến Nam04/12/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
440104120117Nguyễn Văn Nam11/02/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
441104120119Nguyễn Thị Hoài Nhi15/11/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
442104120120Trần Văn Hồ Phú22/02/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
443104120124Trương Lưu Nhật Tân09/01/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
444104120125Nguyễn Thạch12/02/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
445104120129Nguyễn Văn Thoan12/10/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
446104120130Lê Bá Thuận13/11/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
447104120141Nguyễn Bá Anh Vũ07/04/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
448104120143Nguyễn Đức Vỹ20/01/1994 12N2Kỹ thuật nhiệt K2012
449104120156Võ Hữu Khánh09/08/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
450104120157Nguyễn Thị Liên01/02/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
451104120162Bùi Văn Ngọc22/10/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
452104120163Đậu Thị Yến Ngọc28/06/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
453104120164Thiều Thị Thảo Nhiên16/01/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
454104120166Nguyễn Văn Phương22/02/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
455104120167Đào Thị Phượng20/09/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
456104120170Huỳnh Ngọc Sơn10/01/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
457104120171Nguyễn Lương Tâm16/09/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
458104120173Đặng Đình Thắng10/10/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
459104120174Hoàng Quốc Thịnh01/11/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
460104120175Tô Thị Thuỷ25/08/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
461104120177Lê Văn Triều02/06/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
462104120179Trần Quốc Trung12/09/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
463104120180Nguyễn Thị Minh Tuyên29/07/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
464104120181Lê Đinh Tùng06/02/1994 12NLKỹ thuật Năng lượng & Môi trường K2012
465105120061Amôn04/05/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
466105120062Nguyễn Tuấn Anh19/01/1995 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
467105120063Hồ Đăng Ân19/08/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
468105120068Lê Tiến Cường21/01/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
469105120069Nguyễn Thị Hồng Duyên13/12/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
470105120070Nguyễn Văn Dũng13/04/1993 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
471105120074Nguyễn Hữu Hào20/10/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
472105120076Nguyễn Văn Hiến02/12/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
473105120081Nguyễn Tất Hoàng27/07/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
474105120083Võ Trung Hưng22/05/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
475105120086Lê Quang Hùng28/01/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
476105120087Mai Phước Hùng12/07/1993 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
477105120090Nguyễn Công Kiệt16/05/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
478105120094Nguyễn Tiến Luân08/07/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
479105120102Lê Chí Nhu14/08/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
480105120103Hồ Thanh Phong20/12/1993 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
481105120104Lê Hoàng Anh Phương15/07/1993 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
482105120107Phạm Quý Phúc01/01/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
483105120108Trịnh Văn Phúc07/09/1992 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
484105120109Cao Thế Quang11/10/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
485105120115Nguyễn Thị Thạnh01/01/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
486105120123Nguyễn Công Thức30/04/1993 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
487105120124Nguyễn Đình Tiến21/02/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
488105120128Nguyễn Tấn Triều04/06/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
489105120129Đào Duy Trình08/11/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
490105120130Lương Văn Trí12/12/1993 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
491105120132Hà Quốc Trung03/05/1993 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
492105120135Trịnh Ngọc Tưởng01/10/1993 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
493105120137Nguyễn Phước Tuấn01/07/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
494105120139Hoàng Thanh Tú20/05/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
495105120141Nguyễn Đức Viễn25/08/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
496105120143Võ Văn Vinh23/06/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
497105120147Nguyễn Thành Y11/08/1994 12D1Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
498105120151Lê Thừa Quốc Bảo23/11/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
499105120152Phan Vũ Bảo27/12/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
500105120154Lê Văn Cường28/02/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
501105120159Trần Quang Đạt07/08/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
502105120160Đồng Trinh Đông25/12/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
503105120163Huỳnh Ngọc Hải03/10/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
504105120167Trương Công Hiếu30/10/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
505105120170Trần Huy Hoàng27/11/1993 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
506105120172Nguyễn Hoàng Huynh12/02/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
507105120173Hồ Văn Hùng04/01/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
508105120176Phan Thế Anh Kiệt10/07/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
509105120177Nguyễn Thanh Lai20/07/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
510105120179Vương Hoàng Linh04/07/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
511105120180Hồ Ngọc Lưu16/07/1991 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
512105120181Nguyễn Thành Luân12/06/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
513105120182Lê Đức Mẫn05/11/1993 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
514105120186Nguyễn Long Ngân20/11/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
515105120190Trần Quang Nhật07/10/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
516105120192Huỳnh Thanh Phong28/10/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
517105120193Nguyễn Hữu Phước06/01/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
518105120199Nguyễn Văn Sinh06/08/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
519105120200Huỳnh Hải Sơn01/05/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
520105120205Hoàng Như Thành11/03/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
521105120206Phạm Ngọc Thái19/03/1993 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
522105120207Trần Đức Thắng28/07/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
523105120210Võ Quang Thiện28/02/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
524105120211Phạm Viễn Thông24/12/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
525105120212Nguyễn Quang Tiến28/11/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
526105120213Nguyễn Văn Tiến28/01/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
527105120218Lê Nho Trúc24/01/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
528105120220Huỳnh Anh Tuấn24/07/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
529105120222Trần Văn Tuệ04/01/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
530105120225Lê Nhân Văn28/07/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
531105120226Đỗ Quốc Việt18/04/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
532105120227Lê Trần Hoàng Việt21/02/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
533105120228Văn Thanh Vinh06/09/1994 12D2Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
534105120233Nguyễn Khương Bảo14/06/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
535105120234Đặng Bình16/08/1993 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
536105120238Nguyễn Thị Dung07/11/1993 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
537105120239Trần Thanh Duy03/05/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
538105120241Doãn Trung Đức10/03/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
539105120243Lê Đình Gô05/08/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
540105120244Lê Vĩnh Hà19/05/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
541105120246Nguyễn Trọng Hiền21/01/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
542105120250Lê Việt Hoà30/04/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
543105120251Lê Hoàng19/09/1990 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
544105120254Nguyễn Đức Huy23/06/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
545105120255Hoàng Minh Hùng04/06/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
546105120257Trần Anh Khoa11/10/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
547105120264Trần Nhật Minh09/11/1993 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
548105120268Lê Tấn Nghĩa06/02/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
549105120270Ngô Hoàng Nhi07/01/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
550105120271Trần Văn Phong04/01/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
551105120272Hồ Nguyễn Huỳnh Phương03/02/1993 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
552105120273Trương Đình Phước15/12/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
553105120275Trần Quảng Phú14/06/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
554105120276Ông Quang Quốc27/11/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
555105120278Nguyễn Văn Sinh30/06/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
556105120279Lê Thanh Sơn03/10/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
557105120284Hồ Thân17/03/1993 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
558105120288Nguyễn Thanh Tiên01/10/1992 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
559105120289Nguyễn Văn Tiến19/11/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
560105120296Đặng Vĩnh Tường05/10/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
561105120301Nguyễn Anh Tú13/01/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
562105120302Phạm Đăng Về20/03/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
563105120303Hoàng Quốc Việt24/11/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-TĐH
564105120305Nguyễn Duy Vương24/03/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
565105120306Trần Thanh Vũ21/05/1994 12D3Kỹ thuật Điện, điện tử K2012-HTĐ
566105120347Trịnh Ngọc Văn11/12/1991 12DCLCKỹ thuật Điện, điện tử K2012CLC
567105120348Phạm Minh Anh26/09/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
568105120349Nguyễn Quốc Ấn25/06/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
569105120350Nguyễn Văn Bình31/03/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
570105120353Trần Minh Cư30/06/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
571105120355Trần Ngọc Danh01/01/1993 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
572105120359Trần Anh Dũng25/06/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
573105120360Hồ Văn Đại16/09/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
574105120362Nguyễn Phúc Đức07/04/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
575105120363Nguyễn Văn Đức06/08/1993 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
576105120364Trần Quốc Đức10/08/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
577105120365Nguyễn Trường Giang11/11/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
578105120366Hà Huy Giáp24/08/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
579105120367Bạch Đình Hà18/10/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
580105120368Hồ Minh Hải13/07/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
581105120369Lê Thanh Hải23/09/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
582105120370Nguyễn Đặng Như Hậu14/04/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
583105120381Hoàng Việt Khánh29/08/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
584105120382Nguyễn Phan Vũ Khánh14/12/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
585105120383Trần Anh Khoa28/10/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
586105120384Nguyễn Minh Khương10/05/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
587105120385Trần Thanh Kiên10/01/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
588105120386Lê Quang Kỳ16/11/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
589105120387Trương Thế Lân07/09/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
590105120393Nguyễn Văn Luýt02/07/1993 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
591105120394Nguyễn Thị Lý Ly02/02/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
592105120395Nguyễn Quốc Mạnh17/07/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
593105120396Trương Đức Mạnh10/05/1993 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
594105120398Nguyễn Đăng Nhật Minh14/05/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
595105120399Hồ Văn Nam24/02/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
596105120400Lê Nhật Nam07/04/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
597105120401Nguyễn Đức Nam18/01/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
598105120402Nguyễn Hữu Nam13/09/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
599105120404Trần Văn Nam08/07/1993 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
600105120407Trần Duy Ninh29/09/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
601105120408Hoàng Kim Pháp05/10/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
602105120409Nguyễn Duy Phú16/12/1993 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
603105120410Trần Văn Phú12/10/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
604105120411Phạm Văn Quang20/09/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
605105120412Trần Đình Quang01/03/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
606105120415Võ Văn Quý15/08/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
607105120417Lê Mai Lâm Sơn14/12/1993 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
608105120421Nguyễn Văn Tân10/04/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
609105120422Võ Sỹ Tân22/06/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
610105120423Nguyễn Văn Tây01/04/1993 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
611105120424Nguyễn Quang Thạch11/01/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
612105120425Đặng Văn Thạnh10/06/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
613105120426Dương Công Thanh28/05/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
614105120428Văn Quang Nhật Thành08/07/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
615105120429Đặng Ngọc Thảo09/04/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
616105120430Nguyễn Hoàng Thảo30/04/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
617105120433Đặng Hữu Thịnh24/06/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
618105120434Nguyễn Kỳ Thịnh10/04/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
619105120435Phạm Đức Thiện14/02/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
620105120436Tạ Trung Tín30/04/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
621105120440Đinh Khánh Trường12/01/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
622105120444Lê Văn Tuấn12/10/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
623105120447Trần Văn Tùng01/10/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
624105120448Nguyễn Anh Tú20/07/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
625105120451Huỳnh Đức Vũ01/10/1994 12TDHKỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa K2012
626106120005Trần Thanh An27/09/1994 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
627106120008Phạm Phú Bằng11/06/1994 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
628106120010Lê Xuân Bắc29/11/1993 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
629106120012Phùng Văn Chứ20/02/1994 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
630106120014Phạm Tiến Duẩn15/08/1994 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
631106120015Trần Phước Đệ01/01/1994 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
632106120022Nguyễn Ngọc Hoà18/12/1994 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
633106120030Vũ Văn Mạnh27/12/1994 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
634106120031Lê Ngọc Minh05/08/1994 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
635106120034Hoàng Ngọc Thanh Ngân06/02/1994 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
636106120035Huỳnh Tấn Nhân15/06/1994 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
637106120037Phạm Nguyễn Đắc Quyền19/12/1994 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
638106120042Nguyễn Ngọc Tín16/11/1994 12DT1Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTDT
639106120048Trần Trung Can20/07/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
640106120052Nguyễn Cảnh Dương28/01/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
641106120054Bùi Hoàng Hải15/04/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
642106120055Lê Ngọc Hoài09/02/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
643106120056Lê Ngọc Hưng27/10/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
644106120058Lê Đình Phi Hùng24/02/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
645106120059Nguyễn Vĩnh Hùng29/06/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
646106120060Phạm Thành Kim25/02/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
647106120061Nguyễn Tùng Lâm20/06/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
648106120063Trần Xuân Mạnh20/08/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
649106120064Trương Ngọc Minh11/10/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
650106120066Nguyễn Văn Ngọc Nghĩa15/05/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
651106120067Đặng Trung Nguyên27/08/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
652106120068Phạm Hoàng Nhân19/01/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
653106120071Trần Đức Nhiên07/10/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
654106120073Trần Tiến Phát05/09/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
655106120074Hoàng Nguyễn Phước20/04/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
656106120076Võ Hồng Phúc29/03/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
657106120078Phan Duy Quang20/03/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
658106120080Võ Duy Hồng Sâm20/05/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
659106120081Nguyễn Đức Phú Sinh08/03/1993 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
660106120082Đoàn Thanh22/04/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
661106120084Nguyễn Thị Thu Thảo06/10/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
662106120085Trần Thị Thu Thảo17/12/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
663106120087Phan Văn Thịnh12/11/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
664106120090Nguyễn Thanh Thuận10/02/1993 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
665106120091Nguyễn Thị Thuỷ01/01/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
666106120092Nguyễn Nho Tiến28/08/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
667106120094Nguyễn Đắc Trung09/08/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
668106120097Nguyễn Đình Tuyến25/12/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
669106120100Võ Đức Vinh22/04/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
670106120105Lương Kỳ Cán15/03/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
671106120108Nguyễn Chí Dương15/09/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
672106120109Võ Thị Hằng28/11/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
673106120110Trần Trung Hiếu26/02/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
674106120111Lương Khải Hoàn01/01/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
675106120113Hồ Thăng Huy30/06/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
676106120114Nguyễn Hồ Sỹ Hùng03/11/1992 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
677106120117Nguyễn Nhật Khoa30/01/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
678106120119Võ Văn Mải07/10/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
679106120120Phan Thị Minh23/03/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
680106120121Nguyễn Thị Kim Ngân04/04/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
681106120124Nguyễn Thị Ngọc Oanh07/03/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
682106120125Nguyễn Trần Quốc Pháp30/05/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
683106120134Nguyễn Vũ Thành18/11/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
684106120138Nguyễn Quang Thư20/07/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
685106120139Huỳnh Ngọc Thương01/09/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
686106120140Nguyễn Văn Thuận17/09/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
687106120142Đặng Ngọc Khánh Tín18/02/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
688106120145Nguyễn Đức Tuấn26/11/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
689106120147Lê Thị Thanh Tuyền13/08/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
690106120148Trần Ngọc Tú19/11/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
691106120153Nguyễn Thị Hoàng Anh07/04/1994 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
692106120156Lê Sinh Công20/09/1993 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
693106120157Vĩnh Duy12/08/1993 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
694106120159Nguyễn Nhật Dũng07/05/1994 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
695106120181Nguyễn Khương Nghĩa20/09/1993 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
696106120185Đoàn Minh Thiên Phú06/10/1994 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
697106120190Phạm Phú Quỳnh13/06/1994 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
698106120192Lê Thanh Sang21/04/1993 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
699106120195Nguyễn Đình Sơn15/05/1993 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
700106120199Nguyễn Văn Thanh13/06/1989 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
701106120204Nguyễn Huỳnh Nhật Thương16/08/1994 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
702106120206Huỳnh Vũ Tiến18/08/1994 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
703106120207Nguyễn Ngọc Bảo Trinh22/04/1994 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
704106120214Phan Lê Cao Uyên13/02/1994 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
705106120220Trần Ngọc Tuấn14/02/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
706106120221Nguyễn Thành Tín16/12/1994 12DT2Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
707106120222Võ Đại Hùng17/08/1994 12DT3Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTVT
708106120225Đặng Quốc Bảo07/08/1994 12DT4Kỹ thuật Điện tử, truyền thông K2012-KTMT
709107120054Nguyễn Mạnh Tuấn09/06/1990 12SHLTCông nghệ Sinh học K2012LT
710107120056Võ Trung Định22/09/1991 12CNVLLTCông nghệ Vật liệu K2012LT - Polymer
711107120071Nguyễn Song Cường28/07/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Polymer
712107120073Lê Tiến Dũng24/08/1993 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Silicate
713107120075Nguyễn Quang Hào24/09/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Silicate
714107120076Huỳnh Phước Hậu01/01/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Polymer
715107120078Hồ Thị Hương03/02/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Silicate
716107120082Nguyễn Công Lâm10/08/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Polymer
717107120084Trần Quốc Lộc09/09/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Silicate
718107120085Hoàng Trọng Nghĩa10/03/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Silicate
719107120086Lê Tấn Nghĩa19/06/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Polymer
720107120089Nguyễn Đức Phúc13/07/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Polymer
721107120093Phùng Ngọc Quý05/04/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Silicate
722107120099Lã Thiện Thái29/04/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Polymer
723107120100Nguyễn Tấn Thịnh21/10/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Polymer
724107120102Hồ Minh Trí12/10/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Polymer
725107120103Lê Anh Tuần09/09/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Silicate
726107120107Phạm Thị Thanh Xuân12/05/1994 12CNVLCông nghệ Vật liệu K2012 - Silicate
727107120109Nguyễn Hồng Cảnh04/04/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
728107120111Nguyễn Hồng Chinh20/02/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
729107120112Nguyễn Thị Chua25/01/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
730107120113Mai Thị Thu Cúc22/02/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
731107120114Bùi Thị Danh10/02/1993 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
732107120115Nguyễn Thị Ngọc Diễm20/05/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
733107120116Đỗ Thị Thuỳ Dương11/04/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
734107120117Huỳnh Thị Mỹ Dung14/10/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
735107120118Nguyễn Thành Đạt27/12/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
736107120119Đặng Thị Giang11/10/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
737107120121Nguyễn Thị Thu Hằng20/07/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
738107120122Hồ Thị Ngọc Hà11/08/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
739107120124Võ Thị Hồng03/10/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
740107120126Dương Thị Hương20/10/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
741107120128Nguyễn Thị Hường02/10/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
742107120131Đặng Thị Khánh03/10/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
743107120132Lê Thị Loan23/03/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
744107120133Trần Thị Mẩn31/05/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
745107120134Nguyễn Thị Mận20/11/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
746107120135Nguyễn Thị Ái Lan Mi22/07/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
747107120136Nguyễn Thị Mơ01/08/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
748107120138Võ Thị Hà My02/07/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
749107120139Phan Thị Nga06/07/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
750107120140Lê Thị Ngân20/08/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
751107120141Võ Bích Ngân03/02/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
752107120143Lê Thị Thu Ngọc14/04/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
753107120144Nguyễn Thị Minh Nguyệt20/09/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
754107120145Lâm Thảo Nhân02/10/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
755107120146Nguyễn Thị Hạnh Nhơn01/09/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
756107120147Phan Thị Oanh06/08/1993 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
757107120149Đặng Thị Mỹ Phượng30/05/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
758107120153Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh10/08/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
759107120156Mai Thị Thu Sương28/09/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
760107120157Nguyễn Thảo Sương21/06/1993 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
761107120158Nguyễn Thị Sương06/01/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
762107120159Trần Thị Thu Sương18/05/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
763107120162Hồ Thị Thu Thảo10/08/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
764107120163Phạm Thị Bích Thảo01/02/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
765107120164Phan Thị Thảo22/04/1993 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
766107120165Đào Thái10/09/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
767107120166Huỳnh Văn Anh Thi27/07/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
768107120167Đặng Thị Thiện08/11/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
769107120169Nguyễn Thị Ngọc Thơm20/03/1993 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
770107120170Nguyễn Hoài Thương06/03/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
771107120171Phạm Nguyễn Thị Kim Thương10/02/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
772107120172Hàn Thị Thu11/08/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
773107120174Lê Thị Thuỷ06/10/1993 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
774107120175Hàn Thị Như Thủy01/10/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
775107120177Đoàn Thị Ngọc Thúy25/10/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
776107120179Trần Thị Mai Trang22/07/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
777107120180Trần Thị Thảo Trâm24/02/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
778107120183Nguyễn Thị Tuất22/03/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
779107120184Nguyễn Thị Cẩm Tuyến21/10/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
780107120185Đinh Anh Tùng16/10/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
781107120186Trịnh Thị Tú Uyên07/10/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
782107120190Trần Thị Yến30/01/1994 12H2Công nghệ Thực phẩm K2012
783107120193Nguyễn Ngọc Công09/02/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
784107120194Nguyễn Thành Triêu Dương12/01/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
785107120195Đoàn Quốc Dũng23/10/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
786107120196Võ Huy Đạt02/04/1993 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
787107120198Bùi Công Hiếu10/06/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
788107120201Hoàng Đăng Huy18/05/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
789107120202Nguyễn Thế Hùng13/12/1993 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
790107120204Trần Anh Khoa01/04/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
791107120206Nguyễn Thị Lên17/11/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
792107120207Phan Thị Tố Loan19/09/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
793107120208Nguyễn Thanh Long04/07/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
794107120212Phan Văn Mỹ30/03/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
795107120213Nguyễn Gia Ngọc01/08/1993 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
796107120214Nguyễn Vũ Trường Nhân28/10/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
797107120215Cao Thành Nhật15/09/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
798107120216Trương ích Phát20/04/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
799107120218Nguyễn Văn Phước15/05/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
800107120221Trương Hữu Phú Quốc26/02/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
801107120223Nguyễn Hữu Tâm01/05/1993 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
802107120224Hồ Ngọc Thành15/05/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
803107120227Phan Quốc Thịnh13/11/1993 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
804107120229Nguyễn Thị Thanh Thuỳ17/10/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
805107120230Hồ Huy Toàn21/04/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
806107120232Nguyễn Thanh Trà28/08/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
807107120233Lê Thị Trinh02/11/1993 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
808107120236Huỳnh Quốc Vỹ10/06/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
809107120238Đặng Thị Thuý An20/11/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
810107120239Ngô Kỳ An12/08/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
811107120240Lê Thị Quỳnh Anh27/08/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
812107120242Hồ Thị Bình08/05/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
813107120243Trương Thị Thùy Châu31/05/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
814107120244Nguyễn Viết Cương05/05/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
815107120245Nguyễn Thị Dung21/10/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
816107120246Mai Thị Mỹ Duyên08/10/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
817107120247Hồ Thị Anh Đào30/10/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
818107120248Nguyễn Thị Ngân Giang18/07/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
819107120249Nguyễn Thị Hạnh19/08/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
820107120252Nguyễn Văn Hoài02/07/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
821107120253Nguyễn Thị Đan Huyền27/06/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
822107120254Lê Thị Lệ Liễu21/07/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
823107120255Hoàng Thị Loan06/03/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
824107120259Hoàng Thị Nghĩa02/09/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
825107120261Nguyễn Thị Nghĩa05/05/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
826107120262Hồ Thị Hồng Ngọc06/04/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
827107120263Ngô Đỗ Thị Ánh Nguyệt15/06/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
828107120267Hoàng Ngọc Quốc17/11/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
829107120268Nguyễn Thị Như Quỳnh20/02/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
830107120270Lưu Thị Tâm01/08/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
831107120271Trần Thái Thanh Tâm10/02/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
832107120274Nguyễn Thị Thu Thảo13/03/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
833107120275Lê Anh Thắng09/08/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
834107120276Nguyễn Thị Thu Thuỷ08/10/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
835107120277Huỳnh Thị Thanh Thủy27/02/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
836107120278Dương Minh Tiên25/04/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
837107120279Trần Thị Cát Tiên29/10/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
838107120280Nguyễn Thị Thu Trang16/02/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
839107120281Tăng Thị Bích Trâm10/09/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
840107120283Lê Thị Thủy Tuyên10/12/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
841107120284Huỳnh Thị Tú10/05/1993 12SHCông nghệ Sinh học K2012
842107120285Trần Đoàn Quang Vinh26/01/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
843107120286Lê Trần Tường Vy07/03/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
844107120287Nguyễn Cao Yên27/05/1994 12SHCông nghệ Sinh học K2012
845107120400Nguyễn Đặng Duy Thảo25/10/1994 12H5Kỹ thuật Dầu Khí K2012
846108120001Võ Văn Dũng09/11/1994 12SKSPKT Công nghiệp K2012
847108120004Nguyễn Châu Minh Giang23/05/1994 12SKSPKT Công nghiệp K2012
848109120085Hoàng Cao Cường01/05/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
849109120086Lý Quang Cường13/08/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
850109120092Trần Đại Hào17/07/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
851109120093Phan Quốc Hải27/12/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
852109120094Lê Thị Hiền28/05/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
853109120098Nguyễn Thị Hồng30/11/1993 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
854109120104Trần Xuân Lợi06/04/1993 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
855109120110Dương Văn Nam22/11/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
856109120113Nguyễn Duy Phương07/07/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
857109120116Trương Anh Quân17/03/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
858109120122Phạm Thị Thanh Tâm03/03/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
859109120123Đỗ Hoàng Thạch05/02/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
860109120127Nguyễn Thị Ngọc Trâm14/10/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
861109120131Ngô Chí Trung08/02/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
862109120132Nguyễn Hoàng Tuấn09/03/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
863109120133Phạm Minh Tuấn25/08/1994 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
864109120137Lê Vương08/01/1993 12VLXDCông nghệ KT Vật liệu xây dựng K2012
865109120140Tôn Nữ Kim Anh03/02/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
866109120145Lê Thiện Châu04/09/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
867109120146Nguyễn Văn Chinh20/01/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
868109120147Lê Viết Cường23/03/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
869109120148Võ Đình Cường12/09/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
870109120150Trần Nhất Duy25/11/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
871109120160Nguyễn Văn Hoạt20/04/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
872109120164Đào Văn Hùng10/11/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
873109120165Nguyễn Minh Hùng06/04/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
874109120166Mạc Duy Khánh01/06/1993 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
875109120168Trần Đức Khương15/01/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
876109120173Nguyễn Công Lương21/04/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
877109120175Lê Quý Bửu Nam13/06/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
878109120177Lê Văn Nghĩa19/04/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
879109120184Lê Đức Phụng26/04/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
880109120185Trần Sỹ Phú11/10/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
881109120187Trần Hào Quang14/11/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
882109120197Nguyễn Văn Thạch09/09/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
883109120198Đinh Trọng Thanh24/05/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
884109120199Hà Thành08/02/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
885109120200Lê Tấn Thắng31/07/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
886109120202Hồ Phước Thịnh18/07/1993 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
887109120203Nguyễn Lương Vũ Thịnh07/02/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
888109120204Phan Hữu Thiền12/07/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
889109120205Phan Thông22/04/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
890109120206Phan Bá Thuận03/03/1993 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
891109120208Trương Văn Tín27/03/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
892109120211Hứa Thanh Trường02/11/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
893109120213Phạm Ngọc Trung30/03/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
894109120216Lê Quang Tuất21/11/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
895109120218Nguyễn Hữu Tú10/01/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
896109120219Bùi Trung Việt18/02/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
897109120220Đặng Hữu Vương10/02/1994 12X3AKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
898109120223Nguyễn Văn Trung An20/10/1993 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
899109120224Bùi Lê Tiến Anh26/01/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
900109120229Nguyễn Viết Châu20/01/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
901109120230Nguyễn Đức Chinh08/12/1993 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
902109120231Nguyễn Huy Công10/01/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
903109120235Trần Thiện Dâu28/02/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
904109120236Phan Văn Duy18/12/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
905109120238Phạm Tiến Đạt14/08/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
906109120239Nguyễn Lê Điệp29/11/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
907109120242Huỳnh Tấn Hải06/04/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
908109120244Phạm Ngọc Hiếu01/01/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
909109120245Nguyễn Bá Hiệu10/04/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
910109120247Trần Ngọc Hoàng12/03/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
911109120248Trà Quang Hòa24/04/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
912109120250Phạm Tiến Hưng02/12/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
913109120252Nguyễn Hoàng Khánh20/09/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
914109120255Trịnh Văn Lâm28/02/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
915109120256Hoàng Bảo Linh30/10/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
916109120258Phan Thanh Lợi30/08/1993 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
917109120259Trần Duy Lương03/02/1993 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
918109120260Bùi Xuân Lý01/01/1993 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
919109120261Nguyễn Ngọc Minh28/06/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
920109120263Đỗ Ngọc Nghĩa15/10/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
921109120267Phan Hà Nhân20/07/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
922109120268Nguyễn Hồng Duy Nhất20/03/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
923109120271Hoàng Trọng Phúc24/03/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
924109120274Trần Kiêm Quang10/02/1993 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
925109120275Nguyễn Văn Quân12/02/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
926109120280Trần Thanh Tàu02/10/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
927109120282Quán Thành Tâm03/12/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
928109120283Phan Cao Thạch18/06/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
929109120286Võ Trung Thành29/09/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
930109120292Hà Duy Thức20/10/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
931109120300Phan Viết Tường14/07/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
932109120305Nguyễn Văn Tùng09/03/1994 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
933109120314Lê Tuấn Anh20/12/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
934109120315Văn Quốc Bảo12/09/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
935109120322Trương Bạch Dương20/04/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
936109120324Nguyễn Bá Dự01/11/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
937109120330Nguyễn Văn Hảo26/11/1992 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
938109120331Nguyễn Công Hậu28/01/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
939109120338Trần Quang Huy25/08/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
940109120339Lê Văn Hùng10/09/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
941109120340Phạm Huy Hùng02/11/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
942109120342Trần Văn Lại13/06/1993 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
943109120343Trần Văn Lân10/10/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
944109120345Nguyễn Tôn Đồng Lợi22/05/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
945109120346Nguyễn Văn Lưu06/03/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
946109120350Trần Bình Nam09/05/1993 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
947109120352Nguyễn Phước Nghĩa20/10/1992 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
948109120354Nguyễn Cao Nguyên18/08/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
949109120361Nguyễn Phúc06/01/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
950109120362Châu Ngọc Quang02/01/1993 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
951109120364Dương Công Quảng26/06/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
952109120367Đinh Nhật Rin29/05/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
953109120368Hồ Đình Sâm10/03/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
954109120369Phan Bá Tạo28/04/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
955109120370Nguyễn Quang Tây09/01/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
956109120372Hoàng Thạch02/02/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
957109120373Phạm Thành26/12/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
958109120378Vương Khả Thịnh18/08/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
959109120379Trần Quốc Thi13/12/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
960109120380Trần Thanh Thiệt29/11/1993 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
961109120383Nguyễn Văn Thuần10/01/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
962109120385Lâm Thanh Toàn21/04/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
963109120386Vương Văn Toàn26/02/1993 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
964109120387Nguyễn Vĩnh Trí18/06/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Cau
965109120389Nguyễn Tấn Trung13/12/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
966109120391Nguyễn Anh Tuấn06/02/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
967109120392Nguyễn Văn Tuấn14/07/1991 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
968109120393Hoàng Đức Tùng17/05/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
969109120396Lê Hoàng Phước Vĩnh15/07/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
970109120397Nguyễn Quốc Vương11/02/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
971109120398Nguyễn Tam Vũ04/05/1994 12X3CKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
972109120404Lê Minh Đức26/11/1993 12X3CLCKỹ thuật XD công trình giao thông K2012CLC
973109120411Võ Thành Lộc08/01/1994 12X3CLCKỹ thuật XD công trình giao thông K2012CLC
974109120412Phạm Trung Lực28/01/1993 12X3CLCKỹ thuật XD công trình giao thông K2012CLC
975109120432Đoàn Văn Tuyên10/03/1993 12X3CLCKỹ thuật XD công trình giao thông K2012CLC
976109120435Đoàn Phúc Hải02/01/1993 12X3BKỹ thuật XD công trình giao thông K2012-Ðuong
977110120065Lê Tuấn Anh01/10/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
978110120066Lý Viết Ánh24/07/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
979110120069Phan Công Cẩn18/02/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
980110120070Trần Văn Chung04/04/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
981110120071Ngô Thành Công01/06/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
982110120072Trần Mạnh Cường10/09/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
983110120074Trương Minh Dũng28/03/1993 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
984110120075Từ Văn Đồng26/09/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
985110120079Huỳnh Ngọc Đức06/01/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
986110120083Nguyễn Thanh Hậu04/03/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
987110120084Huỳnh Đức Hiếu08/03/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
988110120085Nguyễn Ngọc Hiếu01/01/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
989110120086Bùi Văn Hồ23/04/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
990110120088Phạm Thái Hoàng12/01/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
991110120090Trần Viết Huân20/02/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
992110120092Phan Văn Huy01/07/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
993110120093Châu Văn Khanh06/12/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
994110120094Tô Văn Khải25/01/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
995110120095Trần Ngọc Khánh07/07/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
996110120096Nguyễn Văn Khôi15/02/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
997110120097Phan Văn Anh Khoa21/05/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
998110120100Nguyễn Huy Linh08/01/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
999110120102Trần Võ Vĩnh Lợi01/09/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1000110120104Nguyễn Văn May18/10/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1001110120105Lê Phú Minh02/07/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1002110120106Nông Hoài Nam18/04/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1003110120107Ninh Văn Nghĩa22/12/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1004110120108Châu Anh Ngọc18/03/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1005110120109Lê Đặng Nguyên06/03/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1006110120111Nguyễn Tấn Duy Nhất06/01/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1007110120114Nguyễn Tiến Phú28/06/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1008110120115Nguyễn Hoàng Phúc02/06/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1009110120117Nguyễn Lê Đình Quân25/05/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1010110120118Trần Bá Quân22/12/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1011110120119Đặng Bá Quốc08/06/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1012110120122Nguyễn Quang Sáng03/10/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1013110120124Nguyễn Nhật Sơn12/02/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1014110120125Phạm Ngọc Sơn27/02/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1015110120129Hồ Văn Tân16/11/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1016110120130Nguyễn Thạch01/01/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1017110120132Nguyễn Hiếu Thảo08/02/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1018110120133Đặng Văn Thắng18/09/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1019110120134Võ Phước Thắng09/03/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1020110120136Châu Văn Thi23/12/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1021110120137Lê Văn Thinh02/01/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1022110120138Phan Đức Thọ20/11/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1023110120142Phạm Tiến05/03/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1024110120144Phan Viết Tính22/03/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1025110120145Nguyễn Văn Toàn28/07/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1026110120147Dương Minh Trường02/09/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1027110120148Phạm Xuân Trung18/04/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1028110120149Nguyễn Đăng Anh Tuấn15/10/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1029110120150Trương Thanh Tuyền08/03/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1030110120151Cù Xuân Tú10/09/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1031110120154Nguyễn Thế Vinh25/09/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1032110120155Lý Hoài Vũ06/01/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1033110120157Trương Nguyên Vũ07/09/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1034110120158Nguyễn Văn Xỉ17/12/1994 12X1AKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1035110120162Phạm Văn Bảy21/07/1993 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1036110120164Lê Quốc Công14/12/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1037110120165Nguyễn Chí Cường08/10/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1038110120166Lê Văn Dương20/06/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1039110120167Nguyễn Đình Dũng16/11/1993 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1040110120168Nguyễn Quang Dũng01/02/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1041110120169Huỳnh Tăng Hải Đăng03/07/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1042110120173Nguyễn Văn Giáp18/03/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1043110120174Nguyễn Thanh Hải02/01/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1044110120175Phạm Văn Hậu22/06/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1045110120176Trần Văn Hiền17/01/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1046110120179Nguyễn Văn Hoà17/07/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1047110120180Nguyễn Quốc Hoàn07/06/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1048110120182Nguyễn Ngọc Hòa19/12/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1049110120183Lê Viết Hưng10/06/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1050110120188Nguyễn Khánh01/09/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1051110120190Võ Hoàng Đăng Khôi25/05/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1052110120192Nguyễn Duy Kiên26/07/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1053110120193Văn Viết Lam20/01/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1054110120196Phạm Ngọc Long05/07/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1055110120197Nguyễn Thành Lưu08/10/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1056110120198Phạm Lực31/12/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1057110120201Nguyễn Văn Mừng28/10/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1058110120202Lê Quốc Nhật Nam07/04/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1059110120206Nguyễn Công Nguyên07/03/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1060110120207Lê Nguyễn Hoàng Nhân19/11/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1061110120209Nguyễn Bùi Bảo Phước12/10/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1062110120212Nguyễn Xuân Quang10/04/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1063110120213Trần Xuân Quân16/11/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1064110120215Lê Hữu Rin10/10/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1065110120217Nguyễn Đức Lam Sơn23/10/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1066110120218Nguyễn Văn Sơn01/03/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1067110120220Võ Duy Sơn22/09/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1068110120221Văn Tiến Sỹ01/11/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1069110120222Hoàng Anh Tài03/10/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1070110120223Trần Văn Tài18/09/1993 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1071110120224Nguyễn Văn Tâm13/05/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1072110120226Hồ Ngọc Thăng20/06/1993 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1073110120227Phan Tiến Thành13/04/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1074110120228Lê Quốc Thắng17/07/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1075110120230Nguyễn Phú Thắng01/04/1993 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1076110120232Nguyễn Văn Thi03/11/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1077110120233Trịnh Ngọc Thiện10/03/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1078110120236Trần Văn Tiến30/11/1993 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1079110120238Lê Anh Tới09/09/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1080110120240Tăng Bá Trọng25/09/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1081110120241Lương Minh Tuấn22/12/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1082110120243Phạm Thanh Tùng25/03/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1083110120244Đỗ Minh Nhật Tú17/08/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1084110120245Tạ Văn06/09/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1085110120246Huỳnh Quốc Việt08/02/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1086110120247Đinh Duy Vinh13/06/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1087110120250Phan Xuân Vũ26/03/1993 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1088110120251Võ Như Xuân10/09/1994 12X1BKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1089110120252Nguyễn Viết An02/09/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1090110120253Phạm Văn An20/02/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1091110120256Bùi Văn Báu25/04/1993 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1092110120259Nguyễn Huệ Cương22/10/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1093110120261Hồ Văn Diệp12/04/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1094110120262Nguyễn Tiến Duy26/04/1993 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1095110120263Võ Minh Duy24/07/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1096110120265Ngô Tuấn Đạt23/03/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1097110120266Nguyễn Mậu Tĩnh Đạt02/05/1993 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1098110120268Phạm Viễn Đông01/01/1993 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1099110120269Nguyễn Văn Đức10/05/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1100110120272Trần Hoàng Hà28/07/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1101110120273Nguyễn Văn Hậu02/11/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1102110120276Hoàng Công Hoan25/05/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1103110120277Hồ Văn Hoà20/10/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1104110120279Trần Nguyễn Bá Hoàng23/12/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1105110120280Trịnh Quốc Hoàng02/08/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1106110120281Phan Viết Tấn Hưng16/11/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1107110120284Nguyễn Hữu Hoàng Huy16/11/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1108110120285Phan Tấn Huy13/06/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1109110120286Trần Hùng25/11/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1110110120288Nguyễn Phi Khánh30/12/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1111110120289Phan Quốc Khánh01/09/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1112110120291Nguyễn Hữu Khương20/10/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1113110120292Đoàn Tuấn Kiệt01/11/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1114110120294Nguyễn Bảo Long29/07/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1115110120295Phan Thành Long30/03/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1116110120297Trần Xuân Lưu15/11/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1117110120301Trương Thanh Minh22/03/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1118110120302Ngô Nhật Nam25/10/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1119110120303Nguyễn Văn Nghĩa20/10/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1120110120309Bùi Văn Phong01/03/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1121110120311Thân Thị Tú Phương17/04/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1122110120312Lê Thiết Phùng10/09/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1123110120313Lê Văn Phú25/06/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1124110120316Trương Công Sĩ23/04/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1125110120318Trịnh Trường Sơn02/05/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1126110120319Lê Đình Sương26/09/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1127110120320Phan Thái Sỹ23/12/1993 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1128110120323Đào Hữu Thạnh09/05/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1129110120324Lê Quang Trung Thảo19/11/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1130110120325Nguyễn Duy Thắng07/07/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1131110120327Lê Hùng Thịnh21/10/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1132110120328Phạm Đình Thi16/07/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1133110120329Hoàng Văn Thiên14/03/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1134110120330Nguyễn Trí Thiện20/10/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1135110120332Nguyễn Khắc Thông22/11/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1136110120333Nguyễn Nhất Thống30/08/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1137110120338Phạm Văn Tính25/07/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1138110120339Lê Công Tới06/04/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1139110120343Lê Minh Tuấn05/12/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1140110120344Phan Bá Tuệ27/02/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1141110120350Phan Đức Vinh14/06/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1142110120351Nguyễn Tấn Vũ28/01/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1143110120352Phạm Hữu Vũ24/01/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1144110120353Lê Tự Vy20/11/1994 12X1CKỹ thuật Công trình xây dựng K2012
1145111120001Nguyễn Đức Anh30/07/1993 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1146111120002Nguyễn Văn Anh10/06/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1147111120003Huỳnh Ngọc Ân23/09/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1148111120005Mai Văn Bắc23/01/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1149111120007Nguyễn Nhật Cường10/05/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1150111120008Nguyễn Văn Dương02/10/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1151111120009Trần Quang Dương27/03/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1152111120012Nguyễn Công Hạnh01/08/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1153111120013Lê Thị Kim Hằng01/01/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1154111120015Nguyễn Quang Hà01/05/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1155111120021Vũ Thanh Hừng18/03/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1156111120023Nguyễn Văn Hùng07/01/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1157111120024Nguyễn Ngọc Kha05/10/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1158111120025Nguyễn Đức Khang01/07/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1159111120028Nguyễn Đình Lịch12/07/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1160111120031Hoàng Công Mạnh18/10/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1161111120032Hồ Quốc Minh02/09/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1162111120036Lê Hà Nhi06/06/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1163111120038Huỳnh Tăng Thanh Phong05/12/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1164111120039Trần Lưu Phước10/10/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1165111120042Võ Văn Sơn24/01/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1166111120047Nguyễn Đình Thắng04/05/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1167111120049Nguyễn Đình Tiệp02/11/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1168111120050Trần Quốc Tín12/03/1993 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1169111120055Lê Sỹ Trường08/03/1993 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1170111120060Phạm Quốc Việt06/09/1993 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1171111120061Đoàn Bá Vương21/07/1994 12THXDKỹ thuật Xây dựng K2012
1172111120065Lê Văn Cảm10/02/1993 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1173111120066Phạm Chinh19/07/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1174111120068Đoàn Tiến Đạt28/04/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1175111120070Nguyễn Bá Hậu28/03/1993 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1176111120071Nguyễn Lê Hiếu22/06/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1177111120072Hứa Huy Hiệu03/08/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1178111120073Lê Văn Hoà10/01/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1179111120075Lê Quang Khánh07/07/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1180111120077Hồ Văn Khiêm18/08/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1181111120078Lê Đức Khoa27/05/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1182111120079Dương Đăng Linh12/07/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1183111120080Đoàn Đức Lộc01/04/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1184111120081Nguyễn Thắng Lợi16/08/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1185111120083Lê Văn Nguyên28/05/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1186111120084Nguyễn Minh Nhật03/05/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1187111120085Võ Viết Phi04/11/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1188111120089Nguyễn Trung Quân16/05/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1189111120093Ngô Phước Thanh18/01/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1190111120096Võ Đình Thắng23/06/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1191111120097Lâm Quang Tới30/07/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1192111120102Nguyễn Bá Tùng25/09/1994 12X2Kỹ thuật Tài nguyên nước K2012
1193117120008Lê Trường Đông04/08/1989 12MTLTKỹ thuật Môi trường K2012LT
1194117120039Phạm Thị Tứ24/11/1989 12MTLTKỹ thuật Môi trường K2012LT
1195117120042Trần Lan Anh14/07/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1196117120044Đỗ Thị Thảo Dung12/08/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1197117120045Trương Thị Thuỳ Dung06/06/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1198117120046Trần Duy Đạt08/12/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1199117120047Nguyễn Thị Gấm15/02/1993 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1200117120048Trần Phương Giang26/07/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1201117120049Lê Thị Khánh Hằng04/07/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1202117120051Võ Thị Hồng01/06/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1203117120052Lê Thị Diễm Hoa21/04/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1204117120055Nguyễn Thị Hương22/12/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1205117120056Phạm Quang Huy02/06/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1206117120058Trần Bá Khánh25/08/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1207117120061Phạm Thị Luận01/07/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1208117120062Trần Thị Xuân Ngọc03/12/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1209117120066Hồ Thị Như Ny28/10/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1210117120069Nguyễn Thị Thúy Phương01/06/1992 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1211117120072Cao Thanh Sang06/09/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1212117120076Nguyễn Thị Phương Thạnh28/02/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1213117120078Trần Thị Nguyên Thảo26/11/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1214117120079Trương Phương Thảo24/06/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1215117120080Lâm Hưng Thắng25/06/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1216117120082Trần Văn Thông25/01/1992 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1217117120086Trần Thị Trang20/04/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1218117120087Lê Thị Hoài Trâm02/09/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1219117120089Phạm Nguyễn Khả Tú10/10/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1220117120090Nguyễn Thị Hồng Vân15/02/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1221117120091Trần Nguyễn Tường Vi29/03/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1222117120092Đinh Thị Thuý Vy15/12/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1223117120093Dương Thị Mỹ Yến02/02/1994 12MTKỹ thuật Môi trường K2012
1224117120094Trần Như Ánh18/11/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1225117120096Huỳnh Thị Diệu09/09/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1226117120099Trương Thị Thùy Duyên10/04/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1227117120102Lê Thị Quý Đông20/09/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1228117120103Trần Thị Trà Giang29/08/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1229117120106Phạm Nguyễn Nhật Hạ27/03/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1230117120107Lê Thị Mỹ Hạnh24/04/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1231117120109Thái Thị Hà02/07/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1232117120111Huỳnh Thị Xuân Hồng17/03/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1233117120112Ngô Thị Tuyết Hoa08/07/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1234117120117Lê Quốc Hùng18/09/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1235117120121Nguyễn Đăng Khoa11/09/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1236117120122Nguyễn Thị Kiều14/11/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1237117120123Dương Ngọc Lê02/12/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1238117120124Nguyễn Tố Lê22/01/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1239117120127Trần Minh Lộc31/01/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1240117120128Lê Đình Luân20/09/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1241117120129Khương Tiểu Ly05/09/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1242117120131Mai Thị Thanh Mai10/08/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1243117120132Nguyễn Thị Hương Mơ01/11/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1244117120134Bùi Thị Bích Ngà20/02/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1245117120135Mai Thị Như Ngọc07/07/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1246117120136Trương Thị Vĩ Ngọc02/06/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1247117120138Trần Thị Nhớ08/05/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1248117120143Nguyễn Văn Phước20/02/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1249117120147Đặng Đình Rin01/01/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1250117120151Châu Quốc Thái12/02/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1251117120152Nguyễn Văn Thi06/02/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1252117120156Trần Ngọc Thu14/10/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1253117120157Trương Văn Thuận10/04/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1254117120158Nguyễn Thị Thùy16/04/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1255117120159Vương Thị Thu Trang12/12/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1256117120160Đặng Thị Thùy Trâm30/10/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1257117120161Vũ Thị Bảo Trân16/02/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1258117120164Nguyễn Văn Tuấn15/04/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1259117120167Nguyễn Ngọc Cẩm Tú03/08/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1260117120169Nguyễn Thị Thiều Vân20/03/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1261117120171Lê Thị Tường Vy11/03/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1262117120172Lê Thị Như Ý01/01/1994 12QLMTQuản lý Tài nguyên và môi trường K2012
1263118120010Nguyễn Hoàng17/02/1994 12KX1Kinh tế Xây dựng K2012
1264118120031Nguyễn Thành Nhân21/05/1994 12KX1Kinh tế Xây dựng K2012
1265118120047Ngô Tấn Anh Tài24/03/1993 12KX1Kinh tế Xây dựng K2012
1266118120067Thái Việt Anh02/08/1993 12KX2Kinh tế Xây dựng K2012
1267118120120Lê Xuân Tĩnh04/07/1994 12KX2Kinh tế Xây dựng K2012
1268118120133Nguyễn Văn Doanh04/03/1994 12QLCNQuản lý công nghiệp K2012
1269118120164Trần Thanh Nguyên18/10/1994 12QLCNQuản lý công nghiệp K2012
1270118120200Trương Phú Nhật Tân02/11/1994 12QLCNQuản lý công nghiệp K2012
1271121120003Lê Hồng Anh02/07/1994 12KTKiến trúc K2012
1272121120008Đỗ Thanh Bình09/04/1994 12KTKiến trúc K2012
1273121120011Trà Quang Duyên10/12/1994 12KTKiến trúc K2012
1274121120013Diệp Quang Đạo13/04/1994 12KTKiến trúc K2012
1275121120016Nguyễn Thanh Đức05/07/1994 12KTKiến trúc K2012
1276121120018Lê Hồng Hạnh14/11/1994 12KTKiến trúc K2012
1277121120020Nguyễn Trúc Hà29/10/1994 12KTKiến trúc K2012
1278121120021Nguyễn Duy Hân09/04/1994 12KTKiến trúc K2012
1279121120023Trần Lê Hân11/12/1994 12KTKiến trúc K2012
1280121120029Nguyễn Quốc Hiệp27/02/1993 12KTKiến trúc K2012
1281121120033Phan Ngọc Hương11/08/1993 12KTKiến trúc K2012
1282121120034Nguyễn Thị Huệ15/05/1994 12KTKiến trúc K2012
1283121120036Lê Phước Huy04/11/1994 12KTKiến trúc K2012
1284121120037Nguyễn Mạnh Kha11/05/1994 12KTKiến trúc K2012
1285121120038Nguyễn Thị Hồng Khanh22/06/1993 12KTKiến trúc K2012
1286121120040Biện Nguyễn Minh Khánh02/09/1994 12KTKiến trúc K2012
1287121120044Nguyễn Thị Trúc Linh05/12/1994 12KTKiến trúc K2012
1288121120049Dương Quang Lĩnh07/06/1994 12KTKiến trúc K2012
1289121120050Trương Hùng Lĩnh01/10/1994 12KTKiến trúc K2012
1290121120059Võ Văn Mạnh20/10/1993 12KTKiến trúc K2012
1291121120060Trần Thị Phương Mai26/04/1993 12KTKiến trúc K2012
1292121120063Nguyễn Thị Mỹ10/09/1994 12KTKiến trúc K2012
1293121120065Phạm Giang Nam18/10/1994 12KTKiến trúc K2012
1294121120073Bùi Đình Phương06/03/1994 12KTKiến trúc K2012
1295121120074Hoàng Thị Bích Phương25/04/1994 12KTKiến trúc K2012
1296121120075Nguyễn Lê Uyên Phương14/01/1994 12KTKiến trúc K2012
1297121120076Nguyễn Việt Phương06/09/1994 12KTKiến trúc K2012
1298121120078Nguyễn Ngọc Phú17/04/1994 12KTKiến trúc K2012
1299121120079Lê Ngọc Phúc25/04/1993 12KTKiến trúc K2012
1300121120080Nguyễn Trí Quang28/05/1994 12KTKiến trúc K2012
1301121120082Huỳnh Ngọc Vi Quí13/09/1994 12KTKiến trúc K2012
1302121120084Lê Đức Tú Sinh24/07/1994 12KTKiến trúc K2012
1303121120085Nguyễn Hữu Kỳ Sơn16/04/1994 12KTKiến trúc K2012
1304121120090Nguyễn Đắc Tài27/04/1994 12KTKiến trúc K2012
1305121120092Ngô Văn Tấn02/09/1994 12KTKiến trúc K2012
1306121120093Phạm Văn Tấn09/05/1994 12KTKiến trúc K2012
1307121120096Nguyễn Thị Đan Thảo28/03/1994 12KTKiến trúc K2012
1308121120104Trần Thiện Thông28/01/1993 12KTKiến trúc K2012
1309121120107Lê Thị Thanh Thuỳ25/11/1993 12KTKiến trúc K2012
1310121120113Lê Thị Minh Trang21/05/1994 12KTKiến trúc K2012
1311121120114Trần Thị Hương Trang09/04/1994 12KTKiến trúc K2012
1312121120116Nguyễn Ngọc Trí10/03/1994 12KTKiến trúc K2012
1313121120120Nguyễn Anh Tuấn14/06/1994 12KTKiến trúc K2012
1314121120122Từ Công Tuấn20/07/1993 12KTKiến trúc K2012
1315121120123Hoàng Thị ánh Tuyết29/05/1994 12KTKiến trúc K2012
1316121120126Đặng Công Hoàng Ty18/08/1994 12KTKiến trúc K2012
1317121120128Lê Thị Lệ Vân06/09/1994 12KTKiến trúc K2012
1318121120132Nguyễn Vương16/04/1994 12KTKiến trúc K2012
1319121120134Lê Thị Khánh Vy27/11/1994 12KTKiến trúc K2012
1320121120135Trịnh Thục Vy03/12/1994 12KTKiến trúc K2012
1321121120136Nguyễn My Vỳ13/04/1993 12KTKiến trúc K2012