Quy định mới của Trường về đào tạo đối với hệ tín chỉ được áp dụng từ khi nào?
Chương trình đào tạo là gì?
Học phần là gì?
Có những loại học phần nào?
Có bao nhiêu mức độ ràng buộc giữa 2 học phần A và B nào đó của chương trình đào tạo?
Thông tin về sự ràng buộc giữa các học phần trong chương trình đào tạo được cung cấp ở đâu?
Tín chỉ là gì?
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá như thế nào?
Mỗi năm học có mấy học kỳ & có bắt buộc phải học tất cả các học kỳ hay không?
Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học là bao lâu?
Lớp sinh viên là gì?
Lớp học phần là gì?
Mã lớp học phần được quy ước như thế nào?
Thẻ sinh viên là gì?
Nếu không làm thẻ tập trung theo lớp, bị mất hoặc hỏng thẻ thì cần phải làm gì?
Tài khoản của sinh viên để truy cập website thông tin sinh viên là gì?
Nếu quên mật khẩu đăng nhập website thông tin sinh viên thì phải làm gì?
Trường cấp email cho sinh viên để làm gì?
Nếu quên mật khẩu email do Trường cấp thì sinh viên phải làm gì?
Sinh viên cần xem thông tin ở đâu?
Sinh viên có được chuyển ngành học hay không?
Những công việc chính sinh viên mới vào trường cần chú ý và thực hiện là gì?
Nếu đã học Giáo dục quốc phòng an ninh, có được phép miễn học không?
Nếu bị ốm nên không thể học GDQP-AN ở học kỳ 1 thì làm sao có thể học?
Đăng ký học là gì và làm sao để không bị trục trặc về đăng ký học?
Lớp học phần trong mỗi học kỳ được mở theo nguyên tắc nào?
Lớp học phần và đăng ký học cho học kỳ chính được tổ chức như thế nào?
Tại sao có lớp học phần mở bổ sung?
Lớp học phần và đăng ký học cho học kỳ hè được tổ chức như thế nào?
Những trường hợp nào được đăng ký muộn?
Vì sao Trường không chấp nhận sinh viên nộp đơn xin mở lớp hoặc đơn đăng ký học?
Rút học phần là gì?
Xin hủy học phần là gì?
Khối lượng học tập tối thiểu trong mỗi học kỳ là bao nhiêu?
Khối lượng học tập tối đa trong một học kỳ là bao nhiêu? Sinh viên cần chú ý gì nếu đăng ký nhiều tín chỉ?
Khi nào và những lớp học phần nào bị hủy?
Học lại một học phần là gì?
Khi bị ốm hoặc tai nạn, sinh viên hoặc thân nhân phải làm gì?
Khi cần nghỉ học tạm thời, cần phải làm gì?
Xếp hạng năm đào tạo là gì?
Xếp hạng học lực là gì?
Cảnh báo kết quả học tập là gì?
Những trường hợp nào thì sinh viên bị buộc thôi học?
Sau khi bị buộc thôi học, sinh viên phải làm gì?
Học cùng lúc 2 chương trình là gì?
Khi học chương trình 2, cần phải học thêm những gì?
Điều kiện để học cùng lúc 2 chương trình là gì?
Thủ tục xin học chương trình 2 tại trường Đại học Bách Khoa như thế nào?
Thời gian tối đa được phép học ở chương trình thứ hai là bao lâu?
Đánh giá kết quả học tập và xét học vụ đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình như thế nào?
Nếu muốn học chương trình thứ 2 ở trường khác thuộc Đại học Đà Nẵng thì cần điều kiện gì, thủ tục như thế nào?
Xét công nhận tốt nghiệp chương trình 2 như thế nào?
Học bằng 2 là gì?
Khi học bằng 2, cần phải học những gì?
Sự khác và giống nhau giữa học bằng 2 và học cùng lúc 2 chương trình là gì?
Thủ tục xin học bằng 2 tại trường Đại học Bách Khoa như thế nào?
Xét công nhận tốt nghiệp bằng 2 như thế nào?
Nếu muốn chuyển trường thì cần phải có điều kiện gì?
Những trường hợp nào không được phép chuyển trường?
Thủ tục chuyển từ trường ĐH Bách khoa đến học ở trường khác như thế nào?
Để dự kiểm tra, thi thì sinh viên cần phải thực hiện như thế nào?
Nếu bị ốm, tai nạn không thể dự thi hoặc phải vắng thi do thực hiện công việc chung của Khoa/ Trường thì phải làm gì?
Sinh viên vi phạm quy chế trong khi thi học phần thì bị xử lý như thế nào?
Hình thức vi phạm nào trong thi cử thì bị kỷ luật đình chỉ, buộc thôi học hoặc có các hình thức kỷ luật nặng hơn?
Nếu không đồng ý với kết quả đánh giá học phần thì cần phải làm gì?
Nếu nghi ngờ hoặc biết chắc chắn rằng điểm đánh giá của mình đã bị nhập sai thì sinh viên cần làm gì?
Nếu trùng lịch thi thì phải làm gì?
Điều kiện để sinh viên được công nhận tốt nghiệp?
Mỗi năm học có mấy đợt xét công nhận tốt nghiệp, mấy lần tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên?
Nếu không thể về Trường để nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên cần phải làm gì?
Nếu cung cấp thông tin sai cho Trường dẫn đến thông tin ghi trên bằng tốt nghiệp bị sai thì có hậu quả thế nào?
Nếu có sự thay đổi thông tin cá nhân so với giấy khai sinh thì sinh viên phải làm gì?
Hồ sơ Trường cấp cho mỗi sinh viên khi tốt nghiệp gồm có những gì?
Giấy chứng nhận tốt nghiệp dùng để làm gì?
Phải trực tiếp đến nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp hay có thể nhận bằng hình thức khác?
Nếu đã hoàn thành tất cả các học phần của chương trình đào tạo và đủ điểm tích lũy nhưng còn thiếu chứng chỉ quy định thì sinh viên có được chứng nhận gì không?
Khi cần thực hiện những công việc yêu cầu phải có đơn thì lấy mẫu đơn ở đâu?
Trường có quy định số tín chỉ tối đa được phép đăng ký học trong mỗi học kỳ không?
Có được phép học nếu trùng kế hoạch học/ thời khóa biểu hay không?
Nếu khối lượng học tập trong học kỳ chính dưới mức quy định thì sẽ bị xử lý thế nào?
Sinh viên diện nào thì bị hạ bậc xếp hạng tốt nghiệp?
Điều kiện để làm Đồ án tốt nghiệp là gì?
Nếu đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp, sinh viên có cần phải đăng ký đồ án hay không?
Khi nào sinh viên được thực tập tốt nghiệp?
Nguyên tắc chung sinh viên cần thực hiện để giải quyết một công việc là gì?
Khi học một học phần từ lần thứ 2 trở đi thì ảnh hưởng đến đánh giá kết quả học tập như thế nào?
Điểm trung bình chung học bổng là gì?
Sinh viên học ở Trường có thể nhận được những loại học bổng nào?
Điều kiện để được xét nhận học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Nhà nước là gì?
Điều kiện để được xét nhận học bổng loại khác là gì?
Đơn vị nào của Trường chủ trì xét học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Nhà nước?
Đơn vị nào của Trường chủ trì xét các loại học bổng khác?
Vì sao có thể có một số sinh viên có kết quả học tập khá nhưng không có học bổng?
Nếu sinh viên hoãn thi và sau đó thi bổ sung và có điểm cao nên thuộc diện được xét học bổng ở kỳ trước thì cần phải làm gì?
Học phí được tính trên cơ sở nào?
Ngoài học phí phải đóng, sinh viên của Trường có được hỗ trợ nào khác?
Vì sao Trường phải có biện pháp nghiêm khắc với sinh viên chây ỳ, bất chấp quy định của Trường?
Sau khi tốt nghiệp, nếu có điều kiện thì cựu sinh viên có thể đóng góp xây dựng Trường bằng hình thức nào?
Khi cần phản ảnh, góp ý về hoạt động đào tạo của Trường thì có thể thực hiện bằng cách nào?