DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
629Nguyễn Thanh Xuân1021120711592052922510164984681307T2Không đóng học phí 2 310 500
628Lê Văn Điệp101163101110183976571098850303310C1CKhông đóng học phí  741 000
627Nguyễn Anh Ngọc102151101131187191334098599036310T1Không đóng học phí  
626Phạm Duy Hoàng110163101125205596007090196698310X1CKhông đóng học phí  296 000
625Nguyễn Quang Thạch1101631011691945018710120592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
624Phạm Duy Nhựt1102411011362056154120167997031110KT1Không đóng học phí3 300 0005 770 000
623Nguyễn Quang Duy101110139 205591360098712121711C1AKhông đóng học phí 655 000 
622Võ Quang Ngọc101110172 205772987090597970911C1AKhông đóng học phí1 230 000 
621Trần Văn Hưng101110226 191778335098885911011C1AKhông đóng học phí4 530 000 
620Trần Văn Nam102110217 201655910093477304611T2Không đóng học phí 3 300 000
619Võ Bình Yên102110258 2016624360122241833811T4Không đóng học phí3 300 000 
618Trần Văn Minh102110316 1918258510166278536911T4Không đóng học phí3 300 0006 856 000
617Nguyễn Ngọc Tú102110335 187115494099402989311T4Không đóng học phí3 300 000 
616Nguyễn Khắc Nhật103110145 184069641097577657511C4AKhông đóng học phí1 230 000 
615Hồ Văn Bảy104110066 191800046090926483311NKhông đóng học phí 941 000 
614Ksor Yu105110180 230853706090561889411D1Không đóng học phí 588 000 
613Phan Nguyễn Hoàng Gia109110181 1917839180120235662611X3BKhông đóng học phí3 628 000 
612Dương Văn Cường109110263 1840742350167760690211X3CKhông đóng học phí3 300 000 
611Trần Minh Khoa109110289 183994695097428737211X3CKhông đóng học phí3 300 0003 300 000
610Phạm Quang Dũng110110096 201653304094496102911KTKhông đóng học phí  770 000
609Lê Minh Hiếu110110109 205538814090553998611KTKhông đóng học phí  546 000
608Nguyễn Duy Lộc110110249 184026911096885409211X1AKhông đóng học phí3 710 000 
607Hoàng Nguyễn Tuấn Anh110110311 201675961090539783511X1BKhông đóng học phí3 300 0003 300 000
606Nguyễn Hữu Phước110110473 1973125330164751857311X1CKhông đóng học phí3 628 000 
605Võ Văn Thông117110135 205745757090572718611QLMTKhông đóng học phí 3 358 000
604Nguyễn Hữu Huynh101120116 187255008096286743612C1AKhông đóng học phí 820 000 
603Cao Quốc Bảo101120159 1918134790120614601112C1BKhông đóng học phí2 083 000 
602Nguyễn Xuân Thanh101120200 2055938240163666072112C1BKhông đóng học phí1 092 000 
601Nguyễn Văn Hoàng101120345 191794974098740457612CDT2Không đóng học phí 820 000 
600Lưu Đinh Hải Châu102120089 2058151190120407928512T1Không đóng học phí 655 000 
599Lê Minh102120104 2016863120120614604612T1Không đóng học phí3 300 000 
598Trần Chí Thành102120153 2057285920169846479212T2Không đóng học phí3 300 0005 770 000
597Lê Thị Cẩm Tiên102120157 2057426920126285931412T2Không đóng học phí3 300 0003 300 000
596Nguyễn Quang Thịnh102120195 1920190060120610893512T3Không đóng học phí3 300 000 
595Phạm Văn Thiết103120096 184116199096434596212C4AKhông đóng học phí4 283 000 
594Nguyễn Ngọc Tuấn103120106 1918512550164206077012C4AKhông đóng học phí 655 000 
593Nguyễn Ngọc Thành Quang103120206 197336374097763834412KTTTKhông đóng học phí 615 000 
592Phạm Hậu104120049 2058587660122351290412N1Không đóng học phí4 901 000 
591Nguyễn Viết Bình104120092 201666308097645208112N2Không đóng học phí 2 293 000
590Lê Công Khánh Toàn104120132 205771822090515019412N2Không đóng học phí3 300 0003 300 000
589Phan Hồng Việt104120182 2016004390121760850812NLKhông đóng học phí  
588Nguyễn Đức Hoàng105120373 174780409097634142012TDHKhông đóng học phí 2 163 000
587Lê Trần Nghĩa106120122 2016539200168698245512DT3Không đóng học phí  655 000
586Nguyễn Lê Vương106120151 2056969880164307891512DT3Không đóng học phí 1 331 000
585Lưu Đinh Hoàng Châu106120155 2058151410126298413812DT4Không đóng học phí  
584Lê Đăng Hường106120166 187243373097885862012DT4Không đóng học phí3 300 000 
583Trần Văn Lành106120177 201726812090654500812DT4Không đóng học phí3 300 000 
582Trần Thị Thu Hà107120123 187448011098647037412H2Không đóng học phí3 300 0006 362 000
581Nguyễn Xuân Thành107120161 1918214500122751388112H2Không đóng học phí3 300 000 
580Trịnh Đăng Khoa109120100 173381727098596896012VLXDKhông đóng học phí 820 000 
579Trần Hữu Tuấn109120302 1872075380162984090512X3BKhông đóng học phí 410 000 
578Lê Công Nghệ109120351 191815444097262414012X3CKhông đóng học phí4 284 000 
577Trần Duy Nhật Quang109120363 1916588940169319097012X3CKhông đóng học phí2 411 000 
576Nguyễn Công Quý109120366 1918085470120614616812X3CKhông đóng học phí3 300 000 
575Phạm Văn An110120063 194480712094430978112X1AKhông đóng học phí3 710 000 
574Ngô Đình An110120159 2736362640164306676112X1BKhông đóng học phí3 300 000 
573Vũ Văn Điệp110120267 187431501098304201912X1CKhông đóng học phí 588 0005 593 000
572Phan Nhật Trung111120057 191798580093511441812THXDKhông đóng học phí4 610 000 
571Phạm Anh Tuấn111120058 194563508098122388712THXDKhông đóng học phí 1 420 000
570Lưu Hoàng Khánh117120120 1944982990168958985812QLMTKhông đóng học phí 410 000 
569Nguyễn Phúc Hoà118120145 201702364092464410912QLCNKhông đóng học phí3 300 0005 770 000
568Huỳnh Phi Phụng118120172 2058771160168865182812QLCNKhông đóng học phí 1 926 000
567Bùi Viết Thành118120179 2058572240120614545912QLCNKhông đóng học phí1 558 000 
566Nguyễn Văn Trường Sơn121120086 201693797090508306412KTKhông đóng học phí 5 229 000
565Hồ Viết Như Cường101130010 1918540620163538342413C1AKhông đóng học phí1 230 000 
564Ngô Quốc Phong101130044 205822545096282835013C1AKhông đóng học phí2 050 000 
563Lê Ngọc Bảo Quốc101130050 184184923097651591313C1AKhông đóng học phí2 453 000 
562Lê Xuân Hoàng101130101 184127855098608887113C1BKhông đóng học phí 655 000 
561Trịnh Xuân Thành101130132 1749003360168823269813C1BKhông đóng học phí 820 000 
560Hoàng Khánh Bình101130152 201678379090509494713CDT1Không đóng học phí  
559Phạm Đức Toàn101130222 201744096096378361213CDT2Không đóng học phí  
558Nguyễn Tuấn Anh101139002 1839268710169969969213C1VAKhông đóng học phí6 827 00018 167 000
557Nguyễn Đình Chung101139004  097334580713C1VAKhông đóng học phí5 532 00022 358 000
556Nguyễn Văn Chư101139005  097754933413C1VAKhông đóng học phí5 697 00015 096 000
555Thái Văn Đạt101139006  098791326513C1VAKhông đóng học phí6 339 00028 137 000
554Trần Huy Đắc101139007  097688298113C1VAKhông đóng học phí3 545 00014 337 000
553Lê Phúc Hoàng101139011 184221596096954868513C1VAKhông đóng học phí1 653 00013 714 000
552Nguyễn Trần Vũ Hoàng101139012  098595787613C1VAKhông đóng học phí7 512 00025 647 000
551Võ Viết Hoàng101139013  097924309513C1VAKhông đóng học phí4 200 0006 901 000
550Trần Quốc Khánh101139016  098927614813C1VAKhông đóng học phí3 275 00018 052 000
549Nguyễn Hữu Nam101139017  097219217213C1VAKhông đóng học phí4 028 00026 827 500
548Đinh Viết Quang101139019  098273029013C1VAKhông đóng học phí1 243 00022 597 000
547Trần Đăng Quân101139020  098546733013C1VAKhông đóng học phí4 983 00024 476 500
546Trương Vũ Quốc101139021 184144333098392034613C1VAKhông đóng học phí4 604 00010 078 000
545Trần Xuân Quốc101139022  097664760413C1VAKhông đóng học phí4 133 00019 116 000
544Lê Quang Sơn101139025  0166222020413C1VAKhông đóng học phí4 543 000 
543Nguyễn Văn Thành101139026  097965310013C1VAKhông đóng học phí5 273 00025 819 000
542Phan Thanh Toàn101139028  098418469313C1VAKhông đóng học phí2 636 00014 695 000
541Nguyễn Đăng Tú101139029  098842264913C1VAKhông đóng học phí 588 00014 040 000
540Trần Anh Tuấn101139030 1842161400166303594613C1VAKhông đóng học phí3 545 0008 190 000
539Đặng Hữu Tuyên101139032  096308087713C1VAKhông đóng học phí3 533 0008 026 000
538Hoàng Công Thịnh102130089 1918673020165891224713T2Không đóng học phí  
537Bùi Nam Giang102130154 2057106420169714011713T4Không đóng học phí 820 000 
536Nguyễn Đình Tiến102130181 1918624000121358127813T4Không đóng học phí1 640 000 
535Bùi Minh Nhật102130209 201704331093521878813TCLCKhông đóng học phí3 300 0008 684 000
534Dương Minh Quang102130212 201698586090840453213TCLCKhông đóng học phí  
533Lê Ngọc Tân102130213 2057443470167994226313TCLCKhông đóng học phí2 295 0008 500 000
532Trần Văn Trí102130222 2058273060122352944113TCLCKhông đóng học phí5 300 000 
531Nguyễn Văn Nam103130152 205934469090571546013C4BKhông đóng học phí3 300 0006 206 000
530Trần Văn Sang104130114 1973248200168515763013NLKhông đóng học phí3 919 000 
529Hoàng Hữu Thuận104130121 191850036096477744813NLKhông đóng học phí1 230 000 
528Nguyễn Ngọc Quỳnh105130053 2016742260122483777213D1Không đóng học phí3 369 000 
527Nguyễn Thị Hà Khuê105130369 201676976090999282513ESKhông đóng học phí  X
526Dương Đức Dũng105130926 184162703097439813113D1VAKhông đóng học phí3 300 000 
525Lê Văn Giáp105130928  0165964115913D1VAKhông đóng học phí2 881 000 
524Trần Huy Hùng105130932  098480477213D1VAKhông đóng học phí3 850 00035 639 000
523Trần Quốc Hùng105130933 1842135730163432487213D1VAKhông đóng học phí4 530 00025 155 000
522Nguyễn Đăng Khánh105130934 184196168098161564513D1VAKhông đóng học phí6 551 00028 852 000
521Nguyễn Xuân Khánh105130935  096576098413D1VAKhông đóng học phí1 898 00023 617 000
520Nguyễn Đăng Linh105130936 1841629390168756564113D1VAKhông đóng học phí3 300 00029 662 000
519Trần Đức Mại105130938 1841222090163637934513D1VAKhông đóng học phí6 009 00023 166 000
518Phan Văn Ngọc105130940  096706901113D1VAKhông đóng học phí2 948 000
517Phạm Văn Nhị105130943  097207563113D1VAKhông đóng học phí3 300 000 
516Nguyễn Huy Phương105130944  098872498813D1VAKhông đóng học phí3 955 000 
515Nguyễn Đình Sắc105130945  094697078413D1VAKhông đóng học phí4 283 000 
514Nguyễn Văn Tâm105130947 1841288900165649858613D1VAKhông đóng học phí3 300 000
513Lê Công Thế105130949  097462483413D1VAKhông đóng học phí4 427 000 
512Nguyễn Văn Trung105130951 18399745001667272714313D1VAKhông đóng học phí3 300 000 
511Bùi Anh Tuấn105130952 1840002890167741436713D1VAKhông đóng học phí3 300 000 
510Phạm Anh Tuấn105130953 184072770098774194813D1VAKhông đóng học phí4 833 00033 953 000
509Hồ Đức Việt105130955  094369389213D1VAKhông đóng học phí2 210 00033 619 000
508Nguyễn Huy Vũ105130956  096784594513D1VAKhông đóng học phí2 847 00024 612 000
507Nguyễn Tuấn Vũ105130957  096980093113D1VAKhông đóng học phí5 846 00026 443 000
506Phạm Vũ Linh105130960 184074482096922333013D1VAKhông đóng học phí1 475 00010 500 000
505Trần Kim Thảnh106130127 2061002070162662573013DT2Không đóng học phí2 459 000 
504Nguyễn Trung Đán106130152 205964895096768449613DT3Không đóng học phí 410 000 
503Trần Quang Hưng106130163 1918521530168663010013DT3Không đóng học phí 5 241 000
502Nguyễn Tấn Quyn106130189 2017105580121366574513DT3Không đóng học phí3 074 000 
501Phan Hồng Trung106130203 205869384098691263413DT3Không đóng học phí2 050 000 
500Nguyễn Võ Hoài Anh107130057 2016681820121552950513H2AKhông đóng học phí  
499Nguyễn Ngọc Hùng109130065 1945388380166375457113X3AKhông đóng học phí  
498Đoàn Trần Tiến109130154 201733111090538889613X3BKhông đóng học phí 3 877 000
497Lương Hoàng Gia Khải109130187 2332025600169868298913X3CKhông đóng học phí8 690 0007 988 000
496Ngô Đức Phúc109130201 191840614098660433713X3CKhông đóng học phí2 849 000 
495Phan Thị Thanh Trà110130064 205892966090530728413X1AKhông đóng học phí4 434 000 
494Lê Văn Bôn110130080 191764112097809556213X1BKhông đóng học phí2 049 000 
493Ngô Xị110130138 1918465070166424677813X1BKhông đóng học phí 2 184 000
492Hồ Hoàng Bách111130004 2332452390168705200813THXD1Không đóng học phí3 300 000 
491Dương Quang Tiến111130106 191868462090542312113THXD2Không đóng học phí3 045 000 
490Nguyễn Văn Truyền111130110 205864687098347865513THXD2Không đóng học phí4 592 000 
489Đặng Công Việt111130116 201724643090558138113THXD2Không đóng học phí 410 000 
488Trần Thắng Ý111130121 197316289096588749913THXD2Không đóng học phí 820 000 
487Nguyễn Duy Chinh111130124 187491235097282662113X2Không đóng học phí1 640 000 
486Đồng Xuân Quý111130155 2414926430168546931713X2Không đóng học phí5 973 000 
485Phan Thị Thảo117130133 1842215520164712727713QLMTKhông đóng học phí  
484Phạm Văn Ối118130038 212376198096253231013KX1Không đóng học phí8 136 000 
483Đặng Nhật Duy118130141 205742081093517176413QLCNKhông đóng học phí5 466 000 
482Huỳnh Thu Hiền118130145 205896248096841602013QLCNKhông đóng học phí  
481Hồ Bảo Ngọc118130176 187489055097207504613QLCNKhông đóng học phí  
480Nguyễn Đình Nam121130029 201723247093519650113KT1Không đóng học phí3 955 000 
479Nguyễn Đình Tuấn121130056 2057976370122343132913KT1Không đóng học phí  
478Nguyễn Khánh101140145 191879154097991875814CDT1Không đóng học phí 3 987 000
477Nguyễn Quốc Khoa101140187 2017349810122339936914CDT2Không đóng học phí 655 000 
476Lê Nam Anh101140214  0169844644614C1VAKhông đóng học phí4 291 0008 959 000
475Phạm Hoàng Bảo101140216  098485009514C1VAKhông đóng học phí4 291 000 
474Đinh Kỳ Đông101140223  098625639514C1VAKhông đóng học phí4 291 000 
473Nguyễn Văn Hoàng101140224  096505163314C1VAKhông đóng học phí6 235 000 
472Lê Anh Học101140225  096609035714C1VAKhông đóng học phí4 291 00012 893 000
471Nguyễn Tuấn Hùng101140230  098949968314C1VAKhông đóng học phí4 291 00012 988 000
470Cao Xuân Huy101140232 1874341350165600410614C1VAKhông đóng học phí5 415 0009 840 000
469Phạm Đình Huy101140234  096542142614C1VAKhông đóng học phí4 291 00012 203 000
468Bùi Văn Lộc101140237  0163401429714C1VAKhông đóng học phí7 164 0005 242 000
467Nguyễn Hoài Nam101140239  0169263782114C1VAKhông đóng học phí6 070 000 
466Đinh Văn Pháp101140243  096577619614C1VAKhông đóng học phí6 235 000 
465Lê Hồng Quân101140246  0168773515514C1VAKhông đóng học phí5 415 00013 856 000
464Lê Hồng Quân101140247  0121885123814C1VAKhông đóng học phí5 825 00013 357 000
463Nguyễn Minh Tuấn101140257  096297685014C1VAKhông đóng học phí4 291 00014 863 000
462Nguyễn Võ Đăng102140012 1973035020167424350714T1Không đóng học phí1 747 000 
461Trần Đình Hoàng102140022 194533591096462656814T1Không đóng học phí5 351 000 
460Lương Hữu Anh102140170  097930016014TCLC1Không đóng học phí10 270 000 
459Nguyễn Nam Khánh102140183 201745432093249140514TCLC1Không đóng học phí7 098 000 
458Đoàn Nghệ Thuật102140194 205885485096404117514TCLC1Không đóng học phí10 124 000 
457Hoàng Minh Toàn102140196 2017461690127398765214TCLC1Không đóng học phí7 098 000 
456Hồ Nguyễn Trúc Vy102140201 2059531230121683935414TCLC1Không đóng học phí 820 000 
455Nguyễn Trọng Hiếu102140207 201695083090516944814TCLC2Không đóng học phí7 098 0003 276 000
454Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh102140212 201746395096845753214TCLC2Không đóng học phí 820 000 
453Trần Hữu Tuấn102140231 1876193290169937765514TCLC2Không đóng học phí12 669 000 
452Nguyễn Đình Vũ102140232 2057984950120352248614TCLC2Không đóng học phí11 093 00031 939 000
451Huỳnh Nhật Hòa103140023 2122795120163837182014C4AKhông đóng học phí3 549 000 
450Giang Văn Bảo103140069 1946024980166547802314C4BKhông đóng học phí4 641 000 
449Hoàng Thanh Bình103140071 2452861660163898083314THACOKhông đóng học phí6 006 000 
448Phạm Trung Kiên103140094 187491334097525357814C4BKhông đóng học phí3 931 000 
447Hoàng Anh Tuấn103140129 194533596091947746914C4BKhông đóng học phí4 587 000 
446Đậu Anh Phương104140041 187376645097409302014N1Không đóng học phí 3 829 000
445Nguyễn Văn Cường104140134 1875163040169490404414NLKhông đóng học phí4 721 000 
444Võ Quốc Khang105140124 205953412096882007914D2Không đóng học phí6 483 000 
443Lê Trọng Hoàng105140187 1973368650163402466114D3Không đóng học phí  
442Hoàng Công Huy105140192 191890144096614525714D3Không đóng học phí  
441Thái Hoàng Thịnh105140222 201709483093557137814D3Không đóng học phí  
440Ngô Thái Hòa105140244 241549771093553761214DCLCKhông đóng học phí7 316 000 
439Trịnh Công Anh105140274 184189032098306582314TDH1Không đóng học phí3 931 000 
438Huỳnh Tấn Thuận105140367 206044555093376888914TDH2Không đóng học phí3 658 000 
437Nguyễn Hữu Danh105140385 201744570096681320814TDHCLCKhông đóng học phí8 408 00020 424 000
436Bùi Quang Huy105140394 2016981110165902952714TDHCLCKhông đóng học phí11 622 000 
435Nguyễn Cao Kỳ105140397 2017446380122354462614TDHCLCKhông đóng học phí8 408 00021 488 000
434Đặng Đình Sáng105140404 2310398950162959938914TDHCLCKhông đóng học phí9 228 000 
433Hoàng Hữu Tài105140405 2017065830122750148314TDHCLCKhông đóng học phí12 475 5005 930 000
432Lê Thị Thảo Nguyên106140031 206197618091904397614DT1Không đóng học phí3 579 000 
431Nguyễn Như Trưởng106140059 205483297096213273314DT1Không đóng học phí  
430Võ Tấn Anh106140069 212794864096229618514DT2Không đóng học phí  
429Huỳnh Tăng Nhật Nguyên106140098 1918214710126845923414DT2Không đóng học phí1 230 000 
428Đỗ Thị Ngọc Ánh107140057 2057496350125712799914H2AKhông đóng học phí6 200 000 
427Lê Hữu Phú107140205 201738721090551247514H5Không đóng học phí 2 520 000
426Dương Đình Quyết107140212 2057910480169242655614H5Không đóng học phí3 301 000 
425Đỗ Xuân Thắng107140221 1872193490164656338414H5Không đóng học phí1 529 000 
424Trần Như Huân109140071 1918803860169524507014X3AKhông đóng học phí3 822 000 
423Lê Thanh Quốc Tiến109140108 1973741150163556793414X3AKhông đóng học phí3 822 000 
422Nguyễn Lê Nhật Minh109140159 2058060080164425693014X3BKhông đóng học phí3 822 000 
421Lê Tấn Đoàn Viên109140195 2058709200166888311014X3BKhông đóng học phí4 214 000 
420Nguyễn Đức Lập109140233 194497011098591005314X3CKhông đóng học phí3 864 000 
419Đặng Tiểu Hiển110140012 1917622810166535551114X1LTKhông đóng học phí  
418Phan Hoàng Minh Huy110140018 205457098016614X1LTKhông đóng học phí  
417Hoàng Thế A110140020 197355627096251820514X1AKhông đóng học phí4 088 000 
416Hoàng Quí110140064 1920975980121962672714X1CKhông đóng học phí  X
415Trần Văn Diệu110140102 2017098570126967769614X1BKhông đóng học phí2 184 000 
414Huỳnh Bá Phúc110140130 201688003090646970514X1CKhông đóng học phí  X
413Lê Hoàng Kim110140183 1918543000168655343714X1CKhông đóng học phí  X
412Đặng Hoàng Sơn110140200 1918903000167673599614X1CKhông đóng học phí  X
411Lê Văn Trí110140216 2016664850120526765014X1CKhông đóng học phí  X
410Võ Đức Trọng117140123 194598290097785930314QLMTKhông đóng học phí  X
409Lê Trung Hiếu117140134 205748487090657950114MTKhông đóng học phí  
408Bùi Thị Thiên Ngân118140032 201672516090528774514KX1Không đóng học phí  
407Nguyễn Thị Thu Thúy118140063 2058906240169567430914KX1Không đóng học phí4 269 000 
406Võ Va Phương121140038 221398355091897545714KT1Không đóng học phí  
405Lâm Khánh Tiên121140053 191901405093496394614KT1Không đóng học phí1 638 000 
404Nguyễn Văn Đức121140077 2058550530121608545414KT2Không đóng học phí1 911 000 
403Lê Cảnh Lộc121140091 1973488240164401853614KT2Không đóng học phí 1 638 000
402Nguyễn Chánh Lãm123140008 201719432094371630214ECEKhông đóng học phí  X
401Nguyễn Khoa Lân123140009 201666776090519099614ECEKhông đóng học phí  X
400Trần Phước Lộc123140010 201697120093487883514ECEKhông đóng học phí  X
399Nguyễn Đức Nguyên123140015 2016706330122240252614ECEKhông đóng học phí  X
398Trịnh Công Phan123140019 231026992096286953014ECEKhông đóng học phí  X
397Phạm Nhật Tiến123140035 2017103410128233135014ECEKhông đóng học phí  X
396Đỗ Văn Pháp101150087 2060692900163883388615C1BKhông đóng học phí  
395Lê Thành Hưng101150168 2124866440167841632215CDT1Không đóng học phí3 986 000 
394Nguyễn Thanh Tùng101150196 1973774010166942625615CDT1Không đóng học phí  
393Trần Đức Mạnh101150259  097687670015C1VAKhông đóng học phí3 822 0006 262 000
392Trần Ngọc Tuấn101150270  16889689515C1VAKhông đóng học phí 273 0005 256 000
391Nguyễn Tiến Vui101150272  096591190015C1VAKhông đóng học phí 819 0006 875 000
390Nguyễn Hồng Sơn102150015  090601694315TLTKhông đóng học phí3 300 000 
389Nguyễn Đình Phước102150061 2063120830164821198915T1Không đóng học phí 2 047 500
388Ngô Đình Phong102150121 2126762600166672580115T2Không đóng học phí3 738 000 
387Nguyễn Hữu Quốc Cường102150216 2059480740121226025015TCLC1Không đóng học phí1 470 000 
386Hồ Quí Hoàng102150222 2060470820163895293915TCLC1Không đóng học phí  
385Võ Xuân Hùng102150225 201776336093507187615TCLC1Không đóng học phí  
384Mai Trọng Khánh102150228 201771064093493035215TCLC1Không đóng học phí  
383Đặng Thanh Sơn102150241 194584501091456265715TCLC1Không đóng học phí  
382Hoàng Trọng Tâm102150245 1920488810166945005915TCLC1Không đóng học phí  
381Nguyễn Xuân Thơm102150248 2017244130128664043415TCLC1Không đóng học phí  
380Nguyễn Đức Thanh Hải102150270 2017660710128208175415TCLC2Không đóng học phí  
379Đặng Thị Hiệp Hậu102150271 2061317690121334509315TCLC2Không đóng học phí 410 000 
378Hoàng Xuân Khải102150276 2016973870511360717715TCLC2Không đóng học phí  
377Dương Tấn Lân102150278 2058721200163883876115TCLC2Không đóng học phí  
376Hồ Lê Minh102150282 2214421320167281158715TCLC2Không đóng học phí  
375Trần Công Minh102150284 201748950096879284915TCLC2Không đóng học phí  
374Lê Hữu Phước102150290 206084418096570072015TCLC2Không đóng học phí  
373Nguyễn Đức Vinh102150303 2017668260128707304615TCLC2Không đóng học phí 655 000 
372Võ Tuấn Anh103150022 241592666091334564715C4AKhông đóng học phí 6 142 000
371Nguyễn Văn Khuê103150051 184240112098766519815C4AKhông đóng học phí2 730 000 
370Nguyễn Trường Vĩnh103150097 2415643290168415983515C4AKhông đóng học phí2 100 000 
369Võ Tấn Kiệt103150130 1921238910120237053415C4BKhông đóng học phí  
368Nguyễn Thành Nghĩa103150139 241723469098170879415C4BKhông đóng học phí3 731 000 
367Trần Văn Vinh103150175 1973447260163497321015C4BKhông đóng học phí3 992 000 
366Hoàng Đăng Nhật103150203 1874069080166509127915KTTTKhông đóng học phí 655 000 
365Phan Ngọc Ba103150236  0162796868315C4VAKhông đóng học phí4 553 000 
364Trần Quốc Duy103150238  0169330710715C4VAKhông đóng học phí 273 0003 549 000
363Nguyễn Công Hàm103150243  094131715815C4VAKhông đóng học phí4 907 0006 166 000
362Trần Quốc Lập103150246  097923447815C4VAKhông đóng học phí4 586 0003 986 000
361Lê Văn Sum103150252  0167844209415C4VAKhông đóng học phí4 361 0006 792 000
360Hồ Hải Tư103150256  0125895153315C4VAKhông đóng học phí4 907 000 
359Phạm Quốc Khánh104150029 194588374098764131315N1Không đóng học phí  
358Trần Thế Huy105150033 2017613120122944039915D1Không đóng học phí4 423 000 
357Puih Thinh105150062  0166524619315D1Không đóng học phí4 969 000 
356Ngô Văn Hoàng105150091 201732500090568402715D2Không đóng học phí1 693 000 
355Lý Quảng Huỳnh105150094 1973538460167629270015D2Không đóng học phí2 457 000 
354Trương Thanh Công105150134 205969434096246288115D3Không đóng học phí2 457 000 
353Phú Trọng Đạt105150138 264464205097704840815D3Không đóng học phí5 851 000 
352Nguyễn Ngọc Sỹ105150167 206047881089997779715D3Không đóng học phí4 969 000 
351Nguyễn Huy Hoàng105150194 201753796093562687815DCLCKhông đóng học phí  
350Thân Ngọc Khánh Huyền105150201 2332394170169689288815DCLCKhông đóng học phí  852 000
349Nguyễn Văn Khánh105150203 201749593096995595115DCLCKhông đóng học phí 1 208 000
348Nguyễn Mạnh Khoa105150204 201710109093265099715DCLCKhông đóng học phí  
347Nguyễn Văn Nghĩa105150210 201773124096685174115DCLCKhông đóng học phí  
346Hồ Quốc Phát105150214 201742593093548706315DCLCKhông đóng học phí  
345Châu Tấn Phong105150215 2332309170165577979515DCLCKhông đóng học phí  
344Đặng Văn Bảo105150232 187466954098192579215TDH1Không đóng học phí 3 549 000
343Trần Văn Hiệp105150257 192052907096275586915TDH1Không đóng học phí3 822 000 
342Lê Văn Hòa105150258 2060477890164279700215TDH1Không đóng học phí6 115 000 
341Nguyễn Tiến Thiện Tuấn105150306 184293014097870679115TDH1Không đóng học phí  
340Nguyễn Công Hồ Vỹ105150310 201745635096951857715TDH1Không đóng học phí  
339Phạm Quốc Cường105150314 201751281093544982815TDHCLCKhông đóng học phí  
338Lê Đức Huy105150325 191895250096329607415TDHCLCKhông đóng học phí  X
337Ngô Gia Huy105150326 191909113090312572015TDHCLCKhông đóng học phí  
336Trần Nguyễn Hoàng Lâm105150333 201698574091130626615TDHCLCKhông đóng học phí  
335Hoàng Giang Nam105150337 1919601140167376710815TDHCLCKhông đóng học phí  
334Ngô Đoàn Thuận Phong105150341 2017538780124684989815TDHCLCKhông đóng học phí  
333Bạch Thanh Thiên105150345 2125726150168888377915TDHCLCKhông đóng học phí  
332Đặng Văn Phúc105150388 2017529290126405675315TDH1Không đóng học phí4 750 000 
331Hồ Ngọc Huân106150022 2310677060162935057515DT1Không đóng học phí  X
330Trần Quang Hưng106150025 1918933610126960482715DT1Không đóng học phí  X
329Trần Mạnh Tuấn106150076 187598841098573009515DT1Không đóng học phí3 990 000 
328Nguyễn Duy Minh Hải106150095 1918984630122226857415DT2Không đóng học phí 3 892 000
327Đặng Thị Kim Chi106150158 206263171093844559715DT3Không đóng học phí 874 000 
326Hồ Xuân Hương106150176 194615409091818959015DT3Không đóng học phí 3 702 000
325Phạm Văn Thuyết106150212 1945614890166701790815DT3Không đóng học phí1 693 000 
324Nguyễn Quang Chức107150199 1920192940164998649115H5Không đóng học phí4 478 000 
323Võ Hồng Sơn107150246 206160991098224810415H5Không đóng học phí 4 806 000
322Nguyễn Thị Thảo Thuận107150256 2214385300166922474015H5Không đóng học phí  X
321Nguyễn Hoàng Phúc108150033 206120739096995112515SKKhông đóng học phí2 646 000 
320Hồ Đoàn Phước108150034 241614377096754951715SKKhông đóng học phí2 125 000 
319Mai Phúc Thạnh108150041 2059815030164467847615SKKhông đóng học phí 882 000 
318Nguyễn Ngọc Tuấn109150067 2416236870168637501015X3AKhông đóng học phí4 036 000 
317Trần Quốc Dũng109150082 197316592097997923415X3BKhông đóng học phí3 100 000 
316Phạm Long Nhật109150101 184293278096297031215X3BKhông đóng học phí1 645 000 
315Tống Văn Thắng109150112 1748229960166610130615X3BKhông đóng học phí1 526 000 
314Trương Công Thanh Đạt109150133 206202312093512394215X3CKhông đóng học phí 2 294 000
313Nguyễn Trường Lộc109150149 1875299710164949180115X3CKhông đóng học phí 2 021 000
312Trần Quang Nhật109150156 191894964093470844015X3CKhông đóng học phí3 303 000 
311Đoàn Duy Quân109150160 2311454820167631162715X3CKhông đóng học phí3 877 000 
310Đỗ Văn Toàn109150172 194545447096353272315X3CKhông đóng học phí3 877 000 
309Bùi Thiện Anh109150182 201752105090359102515X3CLCKhông đóng học phí  
308Nguyễn Đình Trung Anh109150183 2058969650162637364515X3CLCKhông đóng học phí  
307Dương Tấn Nhật Bình109150185 201753367090594594615X3CLCKhông đóng học phí  
306Đặng Quốc Cường109150186 201709781094483172115X3CLCKhông đóng học phí  
305Nguyễn Đình Dũng109150187 201753858093537638115X3CLCKhông đóng học phí  
304Nguyễn Minh Hải109150189 2061189320166562542615X3CLCKhông đóng học phí  
303Nguyễn Xuân Hiếu109150191 1973813850168828264215X3CLCKhông đóng học phí  
302Nguyễn Đức Lộc109150198 191896647094623120815X3CLCKhông đóng học phí  
301Bùi Đức Phương Nam109150200 201777198093251268715X3CLCKhông đóng học phí  
300Phan Duy Pháp109150204 201748675090565624115X3CLCKhông đóng học phí  
299Trần Tấn Phát109150205 192048111093535110515X3CLCKhông đóng học phí  
298Ngô Nhật Quý109150209 201753036093580710015X3CLCKhông đóng học phí  
297Đinh Quang Sáng109150211 1946381640168735055115X3CLCKhông đóng học phí  
296Lê Đức Thọ109150217 1876560140164358488115X3CLCKhông đóng học phí  
295Phạm Thị Thùy Trang109150220 2017835050121599199015X3CLCKhông đóng học phí  
294Huỳnh Quốc Vỹ109150225 206079995093505170815X3CLCKhông đóng học phí  
293Đậu Văn Ý109150227 184276505094753792715X3CLCKhông đóng học phí  
292Nguyễn Thành An109150228 201740202093569974315VLXDKhông đóng học phí4 192 000 
291Đặng Quang Duy109150239 206283048093544715315VLXDKhông đóng học phí3 877 000 
290Phan Cảnh Hảo109150244 191685432097117249615VLXDKhông đóng học phí1 995 000 
289Hồ Tấn Tài109150266 205959256098211139715VLXDKhông đóng học phí3 877 000 
288Nguyễn Minh Trí109150279 1973594570168755646915VLXDKhông đóng học phí4 204 000 
287Huỳnh Minh Tú109150281 201771172012821203215VLXDKhông đóng học phí4 423 000 
286Nguyễn Ngọc Nhân109150310 201764730090559419715X3CLCKhông đóng học phí  
285Lê Hữu Hoàng110150037 184207333098791923015X1AKhông đóng học phí1 883 000 
284Nguyễn Quang Nguyên110150059 2124835890165340254615X1AKhông đóng học phí3 885 000 
283Ngô Quý Trung Nhân110150060 191895297093579635715X1AKhông đóng học phí4 750 000 
282Nguyễn Thanh Sơn110150070 205806146097956400515X1AKhông đóng học phí2 457 000 
281Tơ Ngôl Thắm110150076  096321876415X1AKhông đóng học phí 4 696 000
280Nguyễn Việt Thắng110150077 192096227097809870215X1AKhông đóng học phí2 016 000 
279Hồ Ngọc Ba110150103 1918542240167565405715X1BKhông đóng học phí 4 205 000
278Đặng Quang Quyết110150149 184304078096244815615X1BKhông đóng học phí4 204 000 
277Lê Nguyên Thạch110150156 206081804096941971515X1BKhông đóng học phí3 738 000 
276Võ Văn Thản110150157 1973532730164670916515X1BKhông đóng học phí3 004 000 
275Nguyễn Văn Huy110150205 2061382710128331045115X1CKhông đóng học phí4 750 000 
274Huỳnh Văn Thảo110150238 1918967960126258897515X1CKhông đóng học phí3 413 000 
273Phạm Phú Minh111150032 201744254090509572315THXDKhông đóng học phí5 406 000 
272Huỳnh Phúc Tài111150044 2453379980120238916815THXDKhông đóng học phí 3 877 000
271Võ Công Ty111150062 215395845096132109515THXDKhông đóng học phí 2 621 000
270Nguyễn Thị Thúy Nga117150014 194497080096283875815MTLTKhông đóng học phí3 300 000 
269Võ Huỳnh Trọng Nghĩa117150051 206104168096428557315MTKhông đóng học phí  X
268Nguyễn Bùi Thùy Thương117150070 2017138700121682436315MTKhông đóng học phí  X
267Đặng Thị Duyên117150094 2062657900166361615615QLMTKhông đóng học phí 993 000 
266Lại Văn Mỹ118150028 2063148840164509515315KX1Không đóng học phí  
265Nguyễn Quỳnh Diệp118150108 1842587190168571003815QLCNKhông đóng học phí  
264Nguyễn Trọng Huấn118150122 184273091098128342215QLCNKhông đóng học phí4 477 000 
263Hà Lê Hoàng Huy121150022 201753204376000515KT1Không đóng học phí8 664 000 
262Hà Lâm Anh121150077 2060795590168916822415KT2Không đóng học phí5 515 000 
261Đinh Thị Hoàng Nguyên121150116 206144427090561330415KT2Không đóng học phí  X
260Lê Thị Ngọc Quỳnh121150126 225904463091879435415KT2Không đóng học phí1 230 000 
259Nguyễn Đăng Bảo123150007 201756263093508897215ECE1Không đóng học phí  
258Nguyễn Hữu Hồng Nguyên123150026 201698910 15ECE1Không đóng học phí  
257Đinh Quỳnh Như123150028 201713959097854505915ECE1Không đóng học phí  
256Huỳnh Nhật Huy123150062 201719482098992172715ECE2Không đóng học phí  X
255Phạm Anh Kiệt123150066 2017532870120814769915ECE2Không đóng học phí  
254Phan Văn Hậu123150104 201751776090539627215ESKhông đóng học phí  
253Trương Gia Khánh123150113 201771284 15ESKhông đóng học phí  
252Nguyễn Anh Tú123150131 201739336 15ESKhông đóng học phí  
251Nguyễn Đình Chính101160011 163460156098135167016C1AKhông đóng học phí2 009 000 
250Phạm Công Danh101160013 2060792860162948141416C1AKhông đóng học phí3 920 000 
249Lê Phước Tuyên101160069 20167182090563798716C1AKhông đóng học phí 3 938 000
248Lê Đăng Việt101160073 187749067165392158216C1AKhông đóng học phí 4 515 000
247Hoàng Mạnh Cường101160081 187744131097147136716C1BKhông đóng học phí3 773 000 
246Trần Văn Long101160101 23109449497782274416C1BKhông đóng học phí  
245Nguyễn Lâm Hải101160133 24526705297436901616CDT1Không đóng học phí 4 802 000
244Mai Xuân Mẫn101160143 20178324196346171316CDT1Không đóng học phí  X
243Phan Minh Nhật101160149 201757769090502290516CDT1Không đóng học phí  
242Lê Thị Thu Hiền102160028 205382675090592922116TLTKhông đóng học phí  X
241Trần Chấn Vũ102160205 241708175094158854716TCLC1Không đóng học phí  
240Nguyễn Hoàng Phúc102160224 201772684090538710016TCLC2Không đóng học phí  
239Nguyễn Công Minh102160255 197162753120393090916TCLC3Không đóng học phí  
238Trần Quốc Đạt103160026 2416393020168226141616C4AKhông đóng học phí3 497 000 
237Trần Thanh Nhàn103160054 206120958166925070816C4AKhông đóng học phí 3 486 000
236Lê Quang Lượng103160113 1973569670169670636316C4BKhông đóng học phí  
235Trần Khương Danh103160150 20177372090543867616KTTTKhông đóng học phí 3 675 000
234Trần Văn Nghĩa103160170 19744051396640887616KTTTKhông đóng học phí3 759 000 
233Võ Văn Tiến103160206 1843326060165773758416C4BKhông đóng học phí2 436 0001 960 000
232Lê Văn Tư103160209 184305442091593821216C4BKhông đóng học phí4 753 0004 802 000
231Trần Quốc Cường104160057 20614881493512473016N2Không đóng học phí4 312 000 
230Nguyễn Văn Dũng104160063 18774972697387662616N2Không đóng học phí3 675 000 
229Thiều Tịnh Đạt105160011 184348080169519751116D1Không đóng học phí  
228Trần Văn Tiến105160047 1877198190163789868616D1Không đóng học phí  
227Phan Văn Công Danh105160115 201732642128484378116DCLC1Không đóng học phí  
226Huỳnh Đức Hòa105160125 20624114496469132016DCLC1Không đóng học phí  
225Phạm Thái Hùng105160129 187606512096825993916DCLC1Không đóng học phí  
224Trần Lê Thanh Liêm105160131 2017681520165290253116DCLC1Không đóng học phí2 940 000 
223Bùi Ngọc Quang105160137 2060680790164882122316DCLC1Không đóng học phí  353 000
222Trần Hữu Thắng105160141 194649910096332701616DCLC1Không đóng học phí  
221Võ Thời105160144 2060693720169838558816DCLC1Không đóng học phí  
220Phan Quang Huy105160172 187757331162607411116TDHKhông đóng học phí5 390 000 
219Hoàng Hồng Quân105160248 1875235060166490383816TDHCLC1Không đóng học phí  
218Phạm Mạnh Thắng105160255 20621743493240434016TDHCLC1Không đóng học phí  
217Trần Đức Linh106160034 18776065598796768316DT1Không đóng học phí  X
216Huỳnh Công Nhạc106160038 206067241166785389516DT1Không đóng học phí  
215Bùi Đức Anh106160061 3809800050166383799816DT2Không đóng học phí3 724 000 
214Võ Minh Quang106160096 233230080165779964616DT2Không đóng học phí 3 724 000
213Lê Văn An106160112 201767686126210315116DTCLC1Không đóng học phí  
212Ngô Trần Thiện Hưng106160127 191905170091338234416DTCLC1Không đóng học phí  
211Phạm Văn Huy106160128 2060360340168439525216DTCLC1Không đóng học phí  
210Nguyễn Quý Lộc106160133 201738882164690933316DTCLC1Không đóng học phí  
209Nguyễn Phước Tài106160139 2061788780120248368816DTCLC1Không đóng học phí2 206 000 
208Lê Xuân Vũ106160142 201745486093199578216DTCLC1Không đóng học phí  
207Hồ Hoàng Minh106160157 197402740169413668416DTCLC2Không đóng học phí  
206Võ Thanh Sơn106160167 19458593598836215316DTCLC2Không đóng học phí  
205Nguyễn Quang Tâm107160062 2061913870164302230016H14Không đóng học phí2 058 000 
204Trần Thị Minh Tâm107160130 201788142097291086716H2Không đóng học phí  
203Phan Mỹ Duyên107160153 191902342122791434116H5CLC1Không đóng học phí  X
202Hồ Trung Hải107160155 212576918164226584216H5CLC1Không đóng học phí  
201Lê Nguyễn Hoàng Long107160168 206266686128348998916H5CLC1Không đóng học phí  X
200Nguyễn Tư Nghĩa107160175 1945864250168318373716H5CLC1Không đóng học phí  
199Nguyễn Nam Nhật107160177 201756087163557657716H5CLC1Không đóng học phí  
198Huỳnh Phạm Công Thành107160186 2017716720120596731116H5CLC1Không đóng học phí  
197Trần Phi Thọ107160189 206266491120345663016H5CLC1Không đóng học phí  
196Trần Thái Phiên107160226 20593587096365579016SHKhông đóng học phí3 934 000 
195Lương Hữu Giang108160011 212462396167455064516SKKhông đóng học phí  
194Lê Đức Hùng108160018 187643264097409920616SKKhông đóng học phí1 764 000 
193Võ Hưng Tài108160040 206207994126650197216SKKhông đóng học phí1 176 000 
192Hoàng Trọng Quý109160120 191903669096641338316X3AKhông đóng học phí4 522 000 
191Trương Trần Bá Ngọc109160177 205896358166609917316X3BKhông đóng học phí4 183 000 
190Nguyễn Hoài Sơn109160188 206067414016443784130164416X3BKhông đóng học phí3 920 000 
189Mai Văn Đông109160212 194623976166511223916X3CLCKhông đóng học phí  
188Đỗ Quang Duy109160216 201759317128407842916X3CLCKhông đóng học phí  
187Mai Thái Khoa109160224 2017950950122667471716X3CLCKhông đóng học phí  
186Nguyễn Sơn Khoa109160225 20177188590640160916X3CLCKhông đóng học phí 882 000 
185Phạm Đăng An Sơn109160233 2062675990165567862616X3CLCKhông đóng học phí  
184Nguyễn Quang Minh Tâm109160235 206148506126257558816X3CLCKhông đóng học phí  
183Lê Quyết Thắng109160237 201773553093507020116X3CLCKhông đóng học phí 882 000 
182Lê Thanh Vũ109160246 206184903167853082816X3CLCKhông đóng học phí  
181Trần Phước Anh110160136 20175291390347059816X1BKhông đóng học phí4 557 000 
180Võ Tôn Đình Trung110160200 20177296190505651916X1BKhông đóng học phí3 283 000 
179Trần Quang Anh110160206 201754893093579449616X1CKhông đóng học phí5 390 000 
178Lê Hữu Đức110160218 192054119096655830216X1CKhông đóng học phí2 205 000 
177Nguyễn Công Minh110160242 19465414791553705316X1CKhông đóng học phí4 018 000 
176Phạm Xuân Phong110160247 206195467162666514416X1CKhông đóng học phí 3 724 000
175Nguyễn Song Toàn111160055 2017532750126854587116THXDKhông đóng học phí  
174Phan Hồ Quốc Đạt111160068 201761512126446727316X2Không đóng học phí5 103 000 
173Nguyễn Văn Nhiều111160100 205994212096981914516X2Không đóng học phí 3 185 000
172Phạm Văn Nhớ111160101 2062022370168472149916X2Không đóng học phí3 486 000 
171Trần Tiến Việt111160121 1921207480120448465316X2Không đóng học phí  
170Phan Việt Anh Dũng117160014 194627779163331530916MTKhông đóng học phí 3 675 000
169Nguyễn Văn Hiếu117160020 206035088168704382716MTKhông đóng học phí 3 843 000
168Tô Hoàng Vũ117160083 20594309193576160616MTKhông đóng học phí4 662 000 
167Nguyễn Anh Tuấn117160133 2062968000126275044716QLMTKhông đóng học phí5 243 000 
166Liên Văn Vương117160138 2062075870165562736516QLMTKhông đóng học phí  X
165Đào Thị Thùy Trang118160052 201745580093587059316KX2Không đóng học phí 4 361 000
164Nguyễn Đình Trung118160054 1877581500167231711516KX1Không đóng học phí 245 000 
163Phạm Quang Dũng118160068 184261070165536311416KX2Không đóng học phí3 528 000 
162Nguyễn Văn Tiến118160109 187437729168947166416KX2Không đóng học phí4 606 000 
161Phạm Văn Vui118160117 187657339097818134216KX2Không đóng học phí5 257 000 
160Nguyễn Văn Mừng118160141 21545739596395220516QLCNKhông đóng học phí  
159Nguyễn Vũ118160174 201790515096365001916QLCNKhông đóng học phí3 724 000 
158Văn Thị Lệ Chi121160002 197412674168824587616KTCLC1Không đóng học phí  X
157Hồ Trung Hiếu121160011 206284363093549306616KTCLC1Không đóng học phí  
156Tôn Thất Nhật Huy121160017 19190209893470502016KTCLC1Không đóng học phí  
155Lê Hồng Phúc121160032 201795596128907985616KTCLC1Không đóng học phí  
154Trần Tình Thương121160040 2415677470165773452316KTCLC1Không đóng học phí  
153Nguyễn Viết Toán121160041 1919647700125817259916KTCLC1Không đóng học phí  
152Nguyễn Quang Trung121160044 2017847750128266679616KTCLC1Không đóng học phí  X
151Mai Văn Truyền121160045 19735693096256448316KTCLC1Không đóng học phí  
150Trang Tuấn Vũ121160049 2017490450162727747416KTCLC1Không đóng học phí  
149Lê Phước Mỹ121160074 206088915091200485916KTCLC2Không đóng học phí  
148Nguyễn Thành Đạt122160004 206318242164486496416PFIEV-N1Không đóng học phí  X
147Nguyễn Văn Hà122160010 1843289820166456121216PFIEV-N1Không đóng học phí  
146Lê Quang Phú122160027 201750482128747157116PFIEV1Không đóng học phí  
145Đặng Quang Thông123160034 20178987193243549316ECE1Không đóng học phí  X
144Nguyễn Hữu Quang123160064 201752876093481308116ESKhông đóng học phí  
143Đoàn Minh Văn Chương101170007 2063140950163893843017C1AKhông đóng học phí  
142Phan Văn Công101170008 1877962280164567792617C1AKhông đóng học phí4 655 000 
141Trần Danh Đán101170009 187828517096115591217C1AKhông đóng học phí  
140Lê Văn Bắc101170082 231194794096504309417C1BKhông đóng học phí4 900 000 
139Nguyễn Hữu Giáp101170099 1877432980162849145017C1BKhông đóng học phí4 410 000 
138Hoàng Khắc Phúc101170131 184319602096818931517C1BKhông đóng học phí3 430 000 X
137Nguyễn Văn Phúc101170132 187755118096581068517C1BKhông đóng học phí4 655 000 X
136Trần Công Minh101170195 206208942096455198017CDT1Không đóng học phí3 920 000 
135Nguyễn Văn Tâm101170208 1973701350168730288017CDT1Không đóng học phí4 655 000 
134Nguyễn Cảnh Tú101170219 1877962380167755813417CDT1Không đóng học phí4 655 000 
133Nguyễn Nhật Anh101170281 1876410930168328048017CDT3Không đóng học phí4 459 000 
132Lê Phước Định102170011 2062833450163581053817T1Không đóng học phí2 009 000 
131Phạm Thanh Lâm102170031 2063756500168927479717T1Không đóng học phí4 949 000 
130Ngô Minh Nhật102170041 201772143093572480317T1Không đóng học phí3 724 000 
129Kiều Việt Anh Tín102170060 206210422093511823117T1Không đóng học phí4 949 000 
128Nguyễn Lộc102170099 206260771086890998017T2Không đóng học phí 245 000 
127Nguyễn Thanh Hoàn102170154 206341033089931234617T3Không đóng học phí  
126Nguyễn Văn Quân102170182 184392138096155394917T3Không đóng học phí5 439 000 X
125Lê Anh Huy102170221 201759154089821374517TCLC1Không đóng học phí  
124Bùi Duy Quang102170241 251180720093254865017TCLC1Không đóng học phí  
123Văn Phú Lâm102170284 206263832 17TCLC2Không đóng học phí  
122Đinh Thị Thanh Thanh102170300 201764299096775546517TCLC2Không đóng học phí  X
121Thái Doãn Thông102170303 1876662520122859832417TCLC2Không đóng học phí  
120Trần Đình Nhân102170314   17T_B2Không đóng học phí 3 812 000
119Hà Văn Du103170007 1747985370164715496017C4AKhông đóng học phí4 753 000 X
118Nguyễn Đặng Thư103170102 2061931580123873971217C4BKhông đóng học phí  
117Nguyễn Nhân103170142 1919932750166450296717C4CKhông đóng học phí4 753 000 X
116Vũ Viết Thương103170160 038099008304098788927117C4CKhông đóng học phí4 263 000 X
115Võ Minh Anh103170173 197401420096846068217KTTTKhông đóng học phí  
114Trần Thanh Hợi103170186 201721002093642619617KTTTKhông đóng học phí3 969 000 
113Trần Mai Long103170194 1973713350168411934917KTTTKhông đóng học phí2 009 000 
112Huỳnh Văn Danh104170077 2061988670123796202717N2Không đóng học phí4 704 000 
111Nguyễn Phúc Quang104170115 231321900091520850517N2Không đóng học phí  
110Tống Xuân Bảo105170004 201789368093549108817D1Không đóng học phí4 410 000 
109Lê Viết Hoàng105170092 1919065480124493828217D2Không đóng học phí4 655 000 
108Ngô Ngọc Tài105170127 2061224880166769468517D2Không đóng học phí3 675 000 
107Trần Nhật Vân105170144 206380204098549502517D2Không đóng học phí  
106Hoàng Kim Anh Đức105170156 1973706030169979773517D3Không đóng học phí3 430 000 X
105Lê Nhật Huy105170168 2062884940122311195417D3Không đóng học phí3 675 000 X
104Phan Minh Quân105170192 1974054540166728752817D3Không đóng học phí4 655 000 X
103Võ Ngọc Tài105170198 206292460089822534017D3Không đóng học phí 410 000 
102Khổng Minh Đức105170225 1973818770167815020217DCLCKhông đóng học phí  
101Phan Tiến Dũng105170226 187808313097296701417DCLCKhông đóng học phí  
100Trần Hoàng105170232 1973940150120276778917DCLCKhông đóng học phí  
99Trần Vũ Hải Nam105170244 231300150097186498417DCLCKhông đóng học phí  
98Vũ Hoàng Thương105170261 241769714093572489417DCLCKhông đóng học phí  
97Đặng Lê Chí Công105170333 215448052091537078117TDH2Không đóng học phí  
96Đoàn Ngọc Duy105170338 206184883090564240817TDH2Không đóng học phí2 695 000 
95Nguyễn Đức Cừ105170396 187850086097105203217TDHCLC1Không đóng học phí  
94Phạm Thanh Lâm105170407 2061209620169890505017TDHCLC1Không đóng học phí  
93Nguyễn Thị Hải Ly105170410 1876882650169920410817TDHCLC1Không đóng học phí  
92Nguyễn Hoàng Pháp105170415 206235658096745653417TDHCLC1Không đóng học phí  
91Phạm Đình Quý105170419 201814756094512114517TDHCLC1Không đóng học phí1 230 000 
90Lê Phước Toàn105170423 1921303890125839296917TDHCLC1Không đóng học phí  
89Đặng Duy Trung105170424 184344211 17TDHCLC1Không đóng học phí  
88Châu Thanh Vũ105170426 2062710400169680401817TDHCLC1Không đóng học phí  
87Trần Đình Hoan105170437 184322227096578337817TDHCLC2Không đóng học phí  
86Nguyễn Minh Hiếu106170015 1843224930125967680217DT1Không đóng học phí4 900 000 X
85Hồ Đình Phúc106170044 1921013820166453396917DT1Không đóng học phí4 704 000 X
84Lê Ngọc Tài106170053 1974300250121659214117DT1Không đóng học phí3 675 000 
83Đỗ Văn Thắng106170057 206269671098272669517DT1Không đóng học phí  
82Nguyễn Phú Hiếu106170088 2017805670127878784017DT2Không đóng học phí4 410 000 
81Dương Đình Phương106170119 231151091096645482517DT2Không đóng học phí  
80Lê Thanh Trung106170141 201795324090574282517DT2Không đóng học phí4 655 000 
79Huỳnh Duy Phương106170192 2124873000163476243617DT3Không đóng học phí4 900 000 X
78Hoàng Xuân Đức106170230 197368682098246326817DTCLCKhông đóng học phí  
77Nguyễn Duy Phú106170251 192099496096939823717DTCLCKhông đóng học phí 410 000 
76Trịnh Thị Phương106170255 191998552097284693017DTCLCKhông đóng học phí  
75Nguyễn Phan Kiều Trinh107170069 2061891780164931410417H2Không đóng học phí5 439 000 X
74Thiều Quang Chiến107170082 2018067420163914683117H5CLCKhông đóng học phí  
73Hoàng Minh Đức107170083 038099008489096348152817H5CLCKhông đóng học phí  
72Phan Minh Hải107170085 2063523840167834421717H5CLCKhông đóng học phí  
71Nguyễn Minh Hiếu107170087 2417656080165785091917H5CLCKhông đóng học phí  
70Võ Hoàng107170088 1973686340165382217117H5CLCKhông đóng học phí  X
69Ngô Đức Hy107170090 2017804360121424901317H5CLCKhông đóng học phí  
68Lê Hồng Lam107170092 201804686091335209817H5CLCKhông đóng học phí  
67Bùi Xuân Mạnh107170095 201807120097871286217H5CLCKhông đóng học phí  
66Phan Ngọc Anh Nguyên107170096 191907537093498075017H5CLCKhông đóng học phí  
65Phan Mạnh Tiến107170106 2062418860122950067617H5CLCKhông đóng học phí  
64Huỳnh Khắc Tú107170110 1919076840126669250117H5CLCKhông đóng học phí  
63Võ Trung Văn107170113 2128603030169736140017H5CLCKhông đóng học phí  
62Nguyễn Quốc Vương107170114 2061892410163811441917H5CLCKhông đóng học phí  
61Trần Thị Như107170143 2063604390162883554517KTHH1Không đóng học phí4 410 000 X
60Phạm Thị Thanh Hằng107170174 1919088060128443609817KTHH2Không đóng học phí5 047 000 
59Trần Thanh Hữu107170178 197413338097450591717KTHH2Không đóng học phí5 292 000 
58Nguyễn Thanh Thanh Huyền107170180 2154521580169561506917KTHH2Không đóng học phí4 263 000 
57Phạm Thị Thanh Vân107170211 1919088070125393462017KTHH2Không đóng học phí4 557 000 
56Trương Vi107170286 2062630610125609764517SHKhông đóng học phí3 969 000 
55Nguyễn Hữu Lộc107170304 2017672130128325580817H2CLC1Không đóng học phí  
54Hồ Văn Tâm107170315 2017962240125250910317H2CLC1Không đóng học phí  X
53Lê Thị Yên107170322 1921012250121832883317H2CLC1Không đóng học phí  
52Hoàng Tiến Hải Đăng107170325 1919055010120615339217H2CLC2Không đóng học phí  X
51Nguyễn Thị Kim Dung107170327 2062417200164309295617H2CLC2Không đóng học phí  
50Nguyễn Quỳnh Hương107170333 2062921370126440990917H2CLC2Không đóng học phí1 230 000 
49Phạm Quang Minh107170338 191909802094687884217H2CLC2Không đóng học phí  X
48Nguyễn Văn Xuân Mỹ107170339 2062070430166333992017H2CLC2Không đóng học phí  
47Nguyễn Thị Khánh Vân107170353 1919066150122261552617H2CLC2Không đóng học phí  X
46Võ Văn Vỹ107170354 201811842089864443717H2CLC2Không đóng học phí  
45Nguyễn Ngọc Kha109170016 2615467550167730989717VLXDKhông đóng học phí 245 000 
44Hồ Viết Văn109170119 2418278570162636394217X3Không đóng học phí5 880 000 
43Hồ Xuân Vinh109170131   17X3_B2Không đóng học phí 4 388 000
42Phan Phụng Đức Minh110170042 2017369540121969858417X1AKhông đóng học phí  
41Trần Thanh Phương110170053 044099001752086845142017X1AKhông đóng học phí4 165 000 
40Lê Anh Quốc110170055 197400241096946003817X1AKhông đóng học phí4 165 000 X
39Nguyễn Hữu Thắng110170062 2062108900163494968317X1AKhông đóng học phí 820 000 
38Võ Hoàng Vũ110170084 197356037097493627517X1AKhông đóng học phí5 390 000 
37Bùi Đăng Hùng110170109 187580126096197314317X1BKhông đóng học phí  
36Đặng Thanh Trường110170158 2017327030121581078017X1BKhông đóng học phí  
35Đào Ngọc Vinh110170165 201796703090587424517X1BKhông đóng học phí4 410 000 
34Trần Quốc Vương110170170 2062222510165615150817X1BKhông đóng học phí  
33Ngô Nguyễn Cường110170177 2061208090168862152117X1CKhông đóng học phí4 900 000 
32Phan Văn Hân110170187 187822144098541463117X1CKhông đóng học phí  
31Trà Tiến Ngọc110170216 206210850096719345517X1CKhông đóng học phí1 230 000 
30Trần Minh Sinh110170227 2154906020166448769017X1CKhông đóng học phí4 165 000 
29Lê Đăng Quỳnh111170038 1974135680169235477917THXDKhông đóng học phí5 390 000 X
28Nguyễn Văn Thiện111170042 1878501470167717163717THXDKhông đóng học phí5 145 000 
27Nguyễn Lam Trường111170050 197369931098849721617THXDKhông đóng học phí4 410 000 X
26Mai Xuân Đạt117170006 2062274970169555069717MTKhông đóng học phí4 165 000 
25Châu Ngọc Dinh117170007 201814689090540191717MTKhông đóng học phí4 900 000 
24Phạm Trung Tín117170047 201785627093568023217MTKhông đóng học phí  
23Trần Võ Anh Tú117170053 2018203660126491206517MTKhông đóng học phí3 920 000 
22Nguyễn Thị Hiền117170071 1878082190169427065817QLMTKhông đóng học phí4 900 000 
21Nguyễn Việt Hoàng117170074 201787150093552932117QLMTKhông đóng học phí  
20Đinh Thị Kim Huệ117170075  0167757561517QLMTKhông đóng học phí1 249 500 
19Nguyễn Duy Minh Quang117170097 192103607097564428117QLMTKhông đóng học phí3 920 000 X
18Lê Văn Trung117170108 206374849090574426417QLMTKhông đóng học phí4 165 000 
17Lê Thị Lâm Hậu118170016 1919647470166377840417KX1Không đóng học phí3 920 000 
16Lê Minh Huy118170023 2018152010122857604917KX1Không đóng học phí  
15Bùi Phước Thái118170048 2017961250128803099717KX1Không đóng học phí  
14Trần Ngọc Quang Huy118170094 2214846460122916673017KX2Không đóng học phí  
13Trần Ngọc Linh118170172 1974532880166934380017QLCNKhông đóng học phí3 724 000 
12Huỳnh Văn Tất118170196 2062118730164318352217QLCNKhông đóng học phí1 230 000 
11Nguyễn Ý118170218 2018146940121564715417QLCNKhông đóng học phí4 214 000 
10Trương Công An121170001 206371478 17KTCLC1Không đóng học phí  
9Ngô Thanh Phạm Duy121170007 233285122 17KTCLC1Không đóng học phí  
8Ông Bửu Khánh121170019 201787208090264216817KTCLC1Không đóng học phí  
7Huỳnh Đỗ Đức Nhật121170028 191904062090517489317KTCLC1Không đóng học phí  
6Trần Tiến Sỹ121170035 194599847098100123017KTCLC1Không đóng học phí  
5Văn Quang Anh Tú121170044 197380009093482925317KTCLC1Không đóng học phí  
4Phạm Quốc Việt121170048 241764780094709949117KTCLC1Không đóng học phí  
3Nguyễn Công Khoa121170069 201786265091773066517KTCLC2Không đóng học phí  
2Bùi Minh Khôi121170070 2018071330121671628417KTCLC2Không đóng học phí  
1Trần Duy Tuyên121170096 201776842093531481617KTCLC2Không đóng học phí