DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA ĐĂNG KÝ HỌC:

TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVLớpLý do bị khóa đăng ký học
14Nguyễn Thanh Xuân10211207115907T2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
13Trương Ngọc Phương10123209112909CDT2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
12Phạm Thế Hùng11113209111809X2BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
11Trần Viết Hiền10116210112110C1BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
10Vũ Đình Chương10215210110610T2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
9Lê Văn Quang107110341 11H5Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
8Hoàng Trọng Kiến Thạnh103120093 12C4AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
7Lê Văn Hoàng106120164 12DT4Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
6Nguyễn Minh Long101130168 13CDT1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
5Dương Thị Hồng Trang121130052 13KT1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
4Hồ Văn Thảo105140069 14D1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
3Trần Quang Hòa105140417 14D2_B2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
2Trần Phú Thiện105140221 14D3Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
1Lê Đức Hoàng Việt109140276 14X3CKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.