DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA ĐĂNG KÝ HỌC:

TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVLớpLý do bị khóa đăng ký học
3Nguyễn Thanh Xuân10211207115907T2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
2Vũ Đình Chương10215210110610T2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
1Hoàng Trọng Kiến Thạnh103120093 12C4AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.