DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ THÔI HỌC:

Danh sách này gồm những sinh viên từ khóa 2006 về sau thôi học do: bị buộc thôi học, tử nạn, tự xin thôi học, đi học nước ngoài, chuyển trường/ chuyển cấp đào tạo, chuyển sang học hệ vừa làm vừa học.
             
TTHọ tênNgày sinhNơi sinhSố CMNDSố thẻ SVLớpThôi học từSố Quyết địnhNgày QĐLý do thôi học
4453Trần Văn Cường12/02/1988Nghệ An18668503010110106110606C1A
4452Vũ Tài Hậu28/07/1987  10110106111506C1A
4451Trần Sỹ Hùng10/02/1988  10110106112106C1A
4450Lê Viết Kiều10/10/1988  10110106112606C1A