Đợt:
 
Tổng hợp kết quả thi của sinh viên khoa:
TTMã hồ sơSố thẻ SVHọ tênLớpĐợt thiĐiểm IĐiểm IIĐiểm tổngGhi chúPhạm quy?Hình thức PQ