24/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 08/07/2017,Tiết: 1-5, phòng: F103

19/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Vật lý 1

Các nhóm thực hiện báo cáo ;Đo hệ số ma sát trên cầu vượt Ngô Sĩ Liên; theo hướng dẫn trong file ở đường dẫn bên dưới.

https://drive.google.com/file/d/0BzwfADnBZKvyWDZ5WnBJZmlBRXc/view?usp=sharing

18/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Máy điện 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/06/2017,Tiết: 6-10, phòng: H105

17/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92A] Điện công trình

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/07/2017,Tiết: 6-10, phòng: H105

17/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Kỹ thuật điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 08/07/2017,Tiết: 6-10, phòng: H105

16/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh94] Cơ học ứng dụng

Thông báo học bù lần 2. Nhóm học bù sáng mai, thứ 7 ngày 17/6, t1-4 tại phòng F103 các em nhé. 

16/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93A] Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 17/06/2017

16/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92A] Nguyên lý 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 16/06/2017

16/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Nguyên lý 2

chiều nay lớp nghỉ học nha, tiết 7-10,ngày 16/6. Cô bận đi công tác đột xuất :)

16/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Nguyên lý 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 16/06/2017

16/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đo lường nhiệt

Thứ 7 tuần này không học bù các em nhé, học bù Đo lường nhiệt vào ngày 15/7

16/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Lý thuyết Mạch điện tử 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-9) ngày: 16/06/2017

15/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Kết cấu bêtông cốt thép 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 16/06/2017

15/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Công nghệ SX vật liệu chịu lửa

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-4) ngày: 15/06/2017

15/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Cơ học kết cấu 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 16/06/2017,Tiết: 1-4, phòng: F106

15/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92A] Đồ án Nền và Móng

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 17/06/2017,Tiết: 7-10, phòng: F103

15/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Giải tích 1

Sáng nay (thứ 5 ngày 15 tháng 6 năm 2017) sinh viên được nghỉ môn Giải tích 1. Ngày chủ nhật (18/6) cũng được nghỉ.

 

15/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Giải tích 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-5) ngày: 15/06/2017

14/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93A] Kinh tế xây dựng

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/06/2017,Tiết: 1-5, phòng: F206

14/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Xác suất thống kê

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 29/07/2017,Tiết: 7-10, phòng: H107

14/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Xác suất thống kê

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 29/07/2017,Tiết: 1-4, phòng: H107

14/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Xác suất thống kê

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/07/2017,Tiết: 7-10, phòng: H107

14/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Xác suất thống kê

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/07/2017,Tiết: 1-4, phòng: H107

14/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Xác suất thống kê

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 16/06/2017

14/06/2017:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92A] Nguyên lý 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 14/06/2017