20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh75] Cơ học kết cấu 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 21/08/2018

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh01A] ĐA CN CAD/CAM/CNC, [15.Nh02A] ĐA máy công cụ, [15.Nh01A] ĐA thiết kế HT ĐKTĐ

Các em gặp Thầy tại phòng K104, lúc 10h, thứ 7 (25/8/2018) để nhận nhiệm vụ đồ án. 

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh71] Kinh tế Xây dựng

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 21/08/2018

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh01B] ĐA thiết kế HT ĐKTĐ

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/08/2018,Tiết: 2-3, phòng: B102

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh51] Gia công sợi hoá học

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 21/08/2018

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh45] ĐLCM của ĐCSVN

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 21/08/2018

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh59] Thi công nền đường

Chào tụi em nhóm 59 môn xây dựng nền đường, chiều mai thầy có tiết dạy với lớp, nhưng chiều mai nhà trường có cuộc họp không thể vắng nên chiều mai, thứ 3 ngày 21/8/2018 lớp nghỉ, thầy sẽ bù cho lớp vào thời gian thích hợp. Chúc tụi em có năm học mới nhiều thành công và may mắn! 

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh05B] ĐA CN CAD/CAM/CNC

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/08/2018,Tiết: 7-9, phòng: H101

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh27] Giải tích mạng điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 21/08/2018

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh13B] Mật mã học

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/08/2018,Tiết: 4-5, phòng: B202

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh01B] ĐA máy công cụ

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/08/2018,Tiết: 2-3, phòng: B102

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh11] Xử lý song song

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/08/2018,Tiết: 10-10, phòng: B202

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh83] Quản trị DN xây dựng

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 20/08/2018

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh69C] ĐA Kỹ thuật thi công, [14.Nh69B] ĐA Tổ chức thi công

Thông báo lớp Đồ án TCTC nhận Đồ án bắt đầu từ tuần thứ 5.

Thầy Phạm Mỹ

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh01] Kỹ thuật đo

Ngày mai, 21/8/2018, giờ KT đo của lớp bắt đầu học vào tiết 2, 8h nhé.

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh05] HTSX tự động (CIM)

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 24/08/2018

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh28] Điều khiển logic, [15.Nh27] Điều khiển logic

Vietnamese 

https://drive.google.com/file/d/0B3C_bI2GFBeQVFlnZHlZVTRPSVk/view

English

Software:

https://drive.google.com/file/d/10y9p0hDC0mHGtcyhKiHf07tWCbYif1qm/view?usp=sharing

Hardware:

https://drive.google.com/file/d/1q26XuAFKkBNPjNCTs1axpbgapoHQJiej/view?usp=sharing

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh02B] ĐA CN Chế tạo máy

Lớp sẽ nhận nhiệm vụ đồ án môn học vào lúc 14h, thứ 3, 28/8 tại VP Bộ môn Chế tạo máy nhé.

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh02A] ĐA CN CAD/CAM/CNC

Lớp sẽ nhận nhiệm vụ đồ án môn học vào lúc 14h, thứ 5, 30/8 tại VP Bộ môn Chế tạo máy nhé.

20/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh01A] ĐA CN Chế tạo máy

Lớp sẽ nhận nhiệm vụ đồ án môn học vào lúc 14h, thứ 2, 27/8 tại VP Bộ môn Chế tạo máy nhé.

19/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh05A] ĐA KT Vi ĐK

Các em 15.Nh05A ĐA KT Vi ĐK do thầy Thành hướng dẫn đến phòng bộ môn cơ điện tử ngày thứ 3 21/8/2017 để nhận đồ án lúc 8:30 nhé. 

19/08/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh68A] TN Cơ học đất, [16.Nh68B] TN Cơ học đất

Thân gửi các em sinh viên học TN Cơ học đất,

Tuần 5 bắt đầu ngày 3/9/2018 nên các em lưu ý thời gian để đi học.

Khi đi học lưu ý: đúng giờ (sáng 7h15, chiều 12h45) và mang theo tài liệu hướng dẫn thực hành môn học Thí nghiệm Cơ học đất.

   

Cô Khuê

19/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh32] Cấu trúc hệ thống máy tính, [15.Nh35] Cấu trúc hệ thống máy tính

Gửi Nhóm học phần Đề cương chi tiết:

 

http://www.mediafire.com/file/stvz2r9zixwdxo0/%C4%90%E1%BB%81+c%C6%B0%C6%A1ng+chi+ti%E1%BA%BFt+-+HP+C%E1%BA%A5u+tr%C3%BAc+HT+m%C3%A1y+t%C3%ADnh.pdf

 

 

19/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh32] ĐK logic trong TĐĐ, [14.Nh33] ĐK logic trong TĐĐ

Gửi Nhóm học phần Đề cương chi tiết:

http://www.mediafire.com/file/69k5b67yvodt2ry/De+cuong+chi+tiet+-+HP+Dieu+khien+logic+trong+TDD.pdf

 

 

19/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh32] Điều khiển truyền động điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 21/08/2018