Tuyển sinh - Đại học chính quy

Hệ thống các trang thông tin đào tạo của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cung cấp thông tin về quy chế, quy định đào tạo, chương trình đào tạo, các thông báo về kế hoạch năm học, kế hoạch đăng ký học & đóng học phí, lịch học & lịch thi, thông tin tuyển sinh chương trình truyền thống và các chương trình tinh hoa, kế hoạch công nhận tốt nghiệp và lễ trao bằng, kết quả xét học vụ, công khai & xác thực bằng tốt nghiệp đã cấp,...

Hệ thống trang tin gồm:

-  Trang chủ đào tạo:

http://daotao.dut.udn.vn

-  Trang thông tin sinh viên:

http://daotao.dut.udn.vn/sv

-  Trang tác nghiệp của cán bộ viên chức:

http://daotao.dut.udn.vn/cb

-  Trang đánh giá lớp học phần:

http://daotao.dut.udn.vn/ca

-  Trang xác thực văn bằng đã cấp:

http://daotao.dut.udn.vn/vr

Hệ thống trang thông tin này do Phòng Đào tạo xây dựng & quản lý; là công cụ không thể thiếu đối với sinh viên, cán bộ viên chức của Trường. Hệ thống trang thông tin là nguồn thông tin quan trọng và hữu ích cho sinh viên, cán bộ viên chức của Trường và các giảng viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa, cũng như các cá nhân, tập thể khác có quan tâm.