Tầm nhìn và sứ mạng

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Vision and Mission

DUT is a research university educating qualified graduates, providing excellent science and technology resources to serve the sustainable socio-economic development of Vietnam, especially the Central area and Highlands.

Đăng nhập

Đăng nhập

  • Các Chương trình đào tạo tinh hoa

  * Cơ hội cao nhất được học đúng ngành theo nguyện vọng * Môi trường học tập &  chuẩn đầu ra tiếp cận chuẩn quốc tế * Cơ hội cao nhất về việc làm, học chuyển tiếp, học sau đại học ở nước ngoài ...

  Xem tiếp »

 • Ngành & tổ hợp môn xét tuyển

  Danh mục các ngành tuyển sinh năm 2016 & tổ hợp môn xét tuyển ...

  Xem tiếp »

 • Phương án xét tuyển năm 2016

  Phương án xét tuyển năm 2016 & hướng dẫn đăng ký dự tuyển ...

  Xem tiếp »

 • Danh mục tin tức tuyển sinh 2016

  Danh mục tất cả tin tức tuyển sinh 2016 của Trường Đại học Bách khoa. Có thể tải về máy để xem offline, in ...

  Xem tiếp »