Xác thực thông tin bằng tốt nghiệp
Chào quý vị
Đây là hệ thống xác thực thông tin cựu sinh viên đã tốt nghiệp của trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.
* Hiện nay hệ thống mới chỉ có dữ liệu để xác thực thông tin của cựu sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp từ năm 2011 về sau. Dữ liệu của cựu sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp trước năm 2011, sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học, học viên sau đại học sẽ được Nhà trường cập nhật sau.
* Nếu hệ thống không tìm thấy cựu sinh viên nào đã tốt nghiệp có số thẻ sinh viên hoặc số vào sổ cấp bằng mà quý vị tra tìm, quý vị cần gửi bản quét màu (scan) bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm cần xác minh đến email của Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách khoa: dt.dhbk@dut.udn.vn để Nhà trường khẳng định việc xác thực này.
* Nhà trường lưu ý rằng có thể tra tìm cựu sinh viên đã thôi học tại: [Trang tìm sinh viên thôi học]  và sinh viên đang còn học tại: [Trang tìm sinh viên đang học].
và danh sách sinh viên chính quy khóa 2006 về sau tốt nghiệp đăng tại: [Trang danh sách sinh viên tốt nghiệp]  
Để thực hiện đề nghị xác thực thông tin cựu sinh viên đã tốt nghiệp & được cấp bằng, Quý vị vui lòng nhập tên & địa chỉ của tổ chức của quý vị và 1 trong 2 thông tin sau đây của cựu sinh viên: Số vào sổ cấp bằng (được ghi ở dòng dưới cùng trên bằng tốt nghiệp), Số thẻ sinh viên (được ghi ở dòng dưới cùng trên bảng điểm).
Tên của tổ chức của quý vị:
Địa chỉ:
Tìm thông tin theo:
Nhập Mã xác nhận:
Kết quả