18/09/2017:     Thông báo đến sinh viên khóa 2017

- Khóa 2017: thời khóabiểu của các nhóm lớp: tại đây (TKB Anh văn xem phía dưới). Danhsách SV & phân nhóm học: tại đây
- Sinh viên khóa 2017 xem danh sách phân nhóm và lịch TH tin học đạicương: Tại đây (sinhviên các lớp CLC sẽ phân nhóm thực hành sau khi có lịch học tiếngAnh) (Sinh viên nhóm 22 và nhóm 67 xem lại lịch thực hành tin, có sự thayđổi do trùng lịch học anh văn)

- Thời khóa biểu cáclớp học phần của SV khóa 2017 chương trình đại trà:  sinh viên xem nhómhọc "Anh văn", "Giáo dục thể chất" sau đó đối chiếu vớithời khóa biểu:

   + Lớp họcphần "Anh văn" và phân nhóm học Anh văn: xem tại đây. Từ tuần 9 (bắt đầu ngày 02/10) có sự thay đổi phòng học Anh văn, sinh viên xem Tại đây

   + Phânnhóm học Anh văn đối với sinh viên chương trình chất lượng cao: xem tại đây.
   + Lớp học phần "Giáo dục thể chất" và phân nhóm họcGDTC: xem tại đây;
   + Sinh viên các lớp khóa 2017 bắt đầu học Anh văn và GDTC từ ngày 11/9
- Chuyển buổi học môn Giáo dục thể chất: 

     +17N05: chuyển 18 sinh viên lớp 17CDT3 học GDTC vào chiều thứ 5, tiết 7-10
     + 17N12 học GDTC vào sáng thứ 5, tiết 1-4
     + 17N20 (23sv 17C4C học GDTC vào Chiều thứ 6, tiết 7-10
     + 17N69 học GDTC vào sáng thứ 5, tiết 1-4

28/08/2017:     Thời khóa biểu các lớp học của sinh viên khóa 2017 & phân nhóm lớp học phần cho khóa 2017

- Khóa 2017: thời khóa biểu của các nhóm lớp: tại đây. Danh sách SV & phân nhóm học: tại đâyAnh văn: sẽ phân lớp học sau khi có kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa, xem tại đây

05/05/2015:     Hướng dẫn cập nhật thông tin nhân thân

- Xem hướng dẫn: Tại đây

24/08/2014:     Lịch sinh hoạt sinh viên-công dân đầu khóa đối với sinh viên khóa 2014-2019

- Lịch sinh hoạt sinh viên-công dân đầu khóa đối với sinh viên khóa 2014-2019: chi tiết tại đây.