Giới thiệu

Hệ thống các trang tin đào tạo của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cung cấp thông tin về quy chế, quy định đào tạo, chương trình đào tạo, thông báo về kế hoạch năm học, kế hoạch đăng ký học & đóng học phí, lịch học & lịch thi, thông tin tuyển sinh, kế hoạch công nhận tốt nghiệp và lễ trao bằng, kết quả xét học vụ, công khai & xác thực bằng tốt nghiệp đã cấp,... đồng thời tiếp nhận thông tin phản hồi của sinh viên đối với lớp học phần, khóa học, các hoạt động quản lý của Trường.

Hệ thống các trang tin gồm:

-   Trang chủ đào tạo:

http://daotao.dut.udn.vn

-   Trang thông tin sinh viên:

http://daotao.dut.udn.vn/SV

-   Trang tác nghiệp của cán bộ viên chức:

http://daotao.dut.udn.vn/CB

-   Trang khảo sát ý kiến sinh viên (Đánh giá lớp học phần, khóa học, công tác hỗ trợ học tập):

http://daotao.dut.udn.vn/FB

http://FB.dut.udn.vn

-   Trang xác thực văn bằng đã cấp:

http://daotao.dut.udn.vn/VR

-   Hệ thống quản lý & hỗ trợ học tập trực tuyến:

http://lms1.dut.udn.vn:8080

Hệ thống các trang thông tin này do Phòng Đào tạo xây dựng & quản lý; là công cụ và nguồn thông tin quan trọng và hữu ích cho sinh viên, cán bộ viên chức của Trường và các giảng viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng giảng dạy tại Trường, cũng như các cá nhân, tổ chức có quan tâm.