Thông tin - thông báo
29/09/2017:     Thông báo đổi thời khóa biểu một số lớp học phần từ tuần 9 (từ ngày 02/10/2017)

Danh sách các lớp học phần đổi thời khóa biểu: tại đây.

17/08/2017:     Thông báo chuyển phòng học khu B - các lớp học phần ngày thứ Tư, Năm, Sáu, Bảy
12/08/2017:     Thông báo chuyển phòng học khu B

- Thầy/cô & sinh viên vui lòng lưu ý lịch chuyển phòng học khu B sang khu khác từ tuần 2-4: ngày thứ Hai và Ba; các ngày khác sẽ có thông báo sau.

08/10/2015:     Giải thích về số lượng sinh viên trong lớp học phần; Các quy định mới của Trường
- Các thầy cô lưu ý: Số lượng SV của lớp báo trong website có thể ít hơn so với bản in Danh sách kiểm tra giữa kỳ, do SV chây ỳ không đóng học phí nên bị Nhà trường hủy đăng ký học. Danh sách SV trong website là danh sách chính thức. SV đã bị hủy đăng ký học thì có kiểm tra giữa kỳ cũng không được chấp nhận điểm. Thầy cô có thể xem SV bị hủy đăng ký học: tại đây.
- Các quy định mới của Trường: về xây dựng bài giảng (tại đây), về biên soạn & chọn giáo trình (tại đây).
08/09/2014:     Lưu ý về việc đăng ký sử dụng phòng học ngày thứ Bảy, Chủ nhật
- Kính đề nghị thầy cô lưu ý về việc đăng ký dạy bù vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật:
    + Chỉ sử dụng phòng học khu F, H. Trước hết tìm phòng học khu F, nếu hết phòng học khu F thì mới sử dụng phòng ở khu H;
    + Đăng ký trước 15h ngày thứ Năm của tuần có ngày thứ Bảy/Chủ nhật dạy bù để phòng HCTH có thể sắp xếp nhân lực phục vụ ngoài giờ.