Thông tin - thông báo
28/12/2016:     Thông báo nghỉ làm việc ngày 02/01/2017

- Nhà trường nghỉ làm việc ngày thứ Hai 02/01/2017 (nghỉ Tết dương lịch). Thông báo chi tiết: tại đây.

14/08/2016:     Địa chỉ truy cập website E-learning của Trường
- Phòng Đào tạo kính báo các thầy, cô: địa chỉ website E-learning của Trường là: http://lms1.dut.udn.vn và email chuyên trách hệ thống này là LMS@dut.udn.vn 
20/03/2016:     Quy định về việc đánh giá CBVC của Trường ĐH Bách khoa. Lịch đánh giá CBVC - quý 1/2016
- Quy định về việc đánh giá CBVC của Trường ĐH Bách khoa: tại đây;
- Lịch đánh giá CBVC quý 1/2016: CBVC tự đánh giá: từ ngày 21-23/3/2016. Lãnh đạo đánh giá CBVC trong đơn vị, CBVC nhập phiếu đánh giá của CBVC không sử dụng được máy tính: từ ngày 21-24/03/2016. Lãnh đạo đơn vị tổng hợp và báo cáo phòng TCHC, phòng TCHC tổng hợp & báo cáo Hiệu trưởng: ngày 25-27/03/2016.
25/11/2015:     Quy định của Trường về xây dựng ngân hàng đề thi
- Quy định mới của Trường về xây dựng ngân hàng đề thi: tại đây.
08/10/2015:     Giải thích về số lượng sinh viên trong lớp học phần; Các quy định mới của Trường
- Các thầy cô lưu ý: Số lượng SV của lớp báo trong website có thể ít hơn so với bản in Danh sách kiểm tra giữa kỳ, do SV chây ỳ không đóng học phí nên bị Nhà trường hủy đăng ký học. Danh sách SV trong website là danh sách chính thức. SV đã bị hủy đăng ký học thì có kiểm tra giữa kỳ cũng không được chấp nhận điểm. Thầy cô có thể xem SV bị hủy đăng ký học: tại đây.
- Các quy định mới của Trường: về xây dựng bài giảng (tại đây), về biên soạn & chọn giáo trình (tại đây).
01/06/2015:     Quy định về việc nhập điểm, quản lý kết quả học tập sinh viên chính quy
- Nhà trường ban hành Quy định về việc nhập điểm, quản lý kết quả học tập sinh viên chính quy, có hiệu lực từ ngày 29/5/2015. Nội dung QĐ: bản scan, bản text.
08/09/2014:     Lưu ý về việc đăng ký sử dụng phòng học ngày thứ Bảy, Chủ nhật
- Kính đề nghị thầy cô lưu ý về việc đăng ký dạy bù vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật:
    + Chỉ sử dụng phòng học khu F, H. Trước hết tìm phòng học khu F, nếu hết phòng học khu F thì mới sử dụng phòng ở khu H;
    + Đăng ký trước 15h ngày thứ Năm của tuần có ngày thứ Bảy/Chủ nhật dạy bù để phòng HCTH có thể sắp xếp nhân lực phục vụ ngoài giờ.