Thông báo
Tìm theo:
03/07/2020:     Thông báo về việc xử lý dữ liệu cho các SV đã điền đơn xin hoãn thi trước đây
- Các SV đã xin hoãn thi trước học kỳ hè 2019 nhưng chưa thi bổ sung thì sẽ phải nhận điểm 0 đối với thành phần đã xin hoãn;
- Các SV trước đây đã lập đơn xin hoãn thi ở học kỳ 1/2019-2020 và học kỳ 2/2019-2020 bằng cách điền đơn vào mẫu đơn có sẵn thì trước ngày 15/7/2020, mang bản foto đơn xin hoãn thi đã được chấp nhận đến bộ phận Hành chính một cửa để nộp. Trường sẽ nhập các đơn hợp lệ vào hệ thống dữ liệu.
03/07/2020:     Lưu ý về học kỳ hè 2020; Thông báo đổi phòng học kỳ hè 2020
- Lưu ý về học kỳ hè 2020:
     Lịch rút học phần kỳ hè 2020: từ 18h đến 24h ngày 05/7/2020. Trong thời gian này, Trường cho phép đăng ký bổ sung vào một số lớp học phần;
    Đối với lớp nào có quá nhiều SV rút học phần mà số lượng SV còn lại quá ít thì các SV còn lại nên chủ động chuyển đăng ký lớp khác (cùng hoặc khác học phần). Sau khi kết thúc rút học phần, Trường sẽ hủy các lớp còn lại quá ít sinh viên đăng ký; không cho phép thay đổi đăng ký; Hủy lớp Đồ án Lạnh do số lượng sv đăng ký ít nên Khoa đề nghị hủy lớp.
    Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid19, Trường giữ mức học phí các lớp trong kỳ hè 2020 bằng với mức trong kỳ chính. Thời gian đóng học phí: từ ngày 20 đến 27/7/2020.

- Chi tiết thông báo chuyển phòng học: tại đây
30/06/2020:     Gia hạn thời gian đóng học phí HK2/2019-2020
- Trường gia hạn thời gian đóng học phí HK2/2019-2020 tại ngân hàng đến 16h ngày 03/7/2020. Kết thúc đợt thu học phí, Nhà trường sẽ hỗ trợ số tiền bằng 5% học phí HK2/2019-2020 cho các SV đã đóng học phí (nhắc lại thông báo ngày 29/4/2020 tại đây).
- Cảnh báo: Sau thời gian gia hạn này, những SV nợ học phí (trừ SV được phép cho hoãn) sẽ bị khóa tài khoản website đến cuối tháng 07/2020. 
26/06/2020:     Tạm dừng Hệ thống Khảo sát ý kiến sinh viên
- Nhà trường tạm dừng Hệ thống Khảo sát ý kiến sinh viên (http://fb.dut.udn.vn) từ 11h10 đến 24h ngày 26/6/2020 để kiểm tra dữ liệu.
24/06/2020:     Lịch thi môn Kỹ thuật lập trình và Tin học đại cương; Xử lý hoãn thi, thi bổ sung cho các sinh viên khóa 2019 trùng lịch học GDQP
- Lịch thi môn "Kỹ thuật lập trình", "Tin học đại cương": Tại đây
- Xử lý hoãn thi, thi bổ sung cho sinh viên khóa 2019 trùng lịch học GDQP:
  Các sinh viên khóa 2019 trùng lịch thi với lịch học GDQP sẽ được hoãn thi (đã nộp đơn hoặc chưa nộp đơn xin hoãn);
  Nhà trường đang sắp xếp thi bổ sung cho các SV trùng lịch thi với học GDQP. Xem lịch thi và danh sách thi: Tại đây 

23/06/2020:     Xét công nhận tốt nghiệp cuối tháng 7/2020 (đợt tháng 07/2020)
- Thông báo về đợt xét công nhận tốt nghiệp cuối học kỳ 2/2019-2020: Tại đây
- Thông báo Khảo sát cuối khóa học (các sinh viên đang làm ĐATN ở kỳ 2/2019-2020): Tại đây
20/06/2020:     Thông báo tạm dừng website "Hệ thống Khảo sát ý kiến người học"
- Website "Hệ thống Khảo sát ý kiến người học" (http://FB.dut.udn.vn) có hiện tượng chậm bất thường, không lưu được kết quả khi thao tác Xác nhận kết quả khảo sát. Nhà trường tạm dừng website từ 18h30 ngày 20/6/2020 để kiểm tra tình trạng kỹ thuật.
17/06/2020:     Sinh viên Lào được phép nhập cảnh vào Việt Nam để trở lại Trường học tập; Lưu ý sinh viên về việc thực hiện liêm chính học thuật
- Sinh viên Lào được phép nhập cảnh vào Việt Nam để tiếp tục học tập: kể từ ngày 10/6/2020. Thông báo chi tiết: tại đây;
- Nhắc lại các Quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Bách khoa:
     Quyết định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Bách khoa, ĐNĐN”;
     Quyết định ban hành Quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN.
    Tổng hợp Danh sách SV vi phạm, bị kỷ luật: tại đây.
16/06/2020:     Nộp học phí học kỳ 2/2019-2020 và nợ các kỳ trước
- Từ ngày 16/06 đến 29/06/2020, trừ sinh viên được xét hoãn đóng học phí, tất cả sinh viên còn nợ học phí cần phải thanh toán: 
    Sinh viên từ khóa tuyển năm 2018 trở về: trước nộp học phí tại ngân hàng Đông Á. Danh sách SV và số tiền phải nộp: 
tại đây
         Danh sách sinh viên chưa có tài khoản tại đây; Học phí đã nộp: ngày 16,17/06  18/06  19-23/06    24-25/06  26/06 27-29/06  30/06 01,02,03/07  
    Sinh viên khóa tuyển năm 2019: nộp  học phí tại ngân hàng BIDV. Danh sách SV và số tiền phải nộp: tại đây.
           Danh sách đã nộp ngày 16,17,18/06   19-22/06   2
3/06  24-25/06  26-28/06  29/06  30/06  01,02/07  03/07
    Sinh viên nộp học phí qua tài khoản nhà trường xem tại đây
- Cảnh báo: Đến ngày 01/7/2020, SV nào còn nợ học phí của HK2/2019-2020 & các kỳ trước (
trừ SV được hoãn) thì sẽ bị: a/ hủy đăng ký hè 2020; b/ khóa tài khoản website.
14/06/2020:     Kết quả đăng ký học học kỳ hè 2020; Lưu ý sinh viên về việc lập đơn đề nghị
- Kết quả đăng ký học học kỳ hè 2020: tại đây. Trường hủy 18 lớp có quá ít SV đăng ký
    Do yêu cầu công tác của giảng viên nên Trường phải đổi thời khóa biểu của lớp học phần "
Vận hành Nhà máy thuỷ điện" sang Thứ Hai và Thứ Bảy (tức là lớp "Vận hành Nhà máy thuỷ điện "1050643.1921.xx.91 bị hủy);
    Mức học phí: bằng mức học phí lớp ở học kỳ chính. 
     
Trường mở gia hạn cho SV đăng ký đến 24h ngày 14/6/2020. Lịch rút học phần kỳ hè 2020: từ 18h đến 24h ngày 05/7/2020.
- Lưu ý SV về việc lập đơn đề nghị: Nhà trường đang hoàn thiện chức năng lập các loại đơn đề nghị. Sinh viên nào cần lập đơn thì đăng nhập http://daotao.dut.udn.vn/SV để lập. 
13/06/2020:     Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021; Lịch đăng ký học HK1/2020-2021
12/06/2020:     Đăng ký cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất; Phòng thi cuối kỳ các môn tại phòng máy tính khoa Công nghệ thông tin
- Các lớp K2017 chưa đăng ký cấp chứng chỉ GDTC: tại đây. SV các khóa khác nếu đã hoàn thành chương trình GDTC thì cần liên hệ Khoa GDTC để được cấp chứng chỉ.
- Phòng thi cuối kỳ các môn thi tại phòng máy tính khoa Công nghệ thông tin:
Tại đây
11/06/2020:     Nhắc lại thông báo ngày 02/6/2020 về Kế hoạch Khảo sát ý kiến sinh viên về lớp học phần HK2/2019-2020
- Nhà trường khảo sát ý kiến sinh viên về lớp học phần HK2/2019-2020 như sau: 
    Tất cả các lớp học phần dạy-học online: Từ ngày 03/6 đến 15/6/2020, SV đăng nhập website http://fb.dut.udn.vn và chọn menu [Khảo sát] / [Về lớp học phần online] để đóng góp ý kiến đối với mỗi lớp đã học online;
    Các lớp dạy-học theo phương thức truyền thống: Từ ngày 16/6 đến 30/6/2020, SV đăng nhập website http://fb.dut.udn.vn và chọn menu [Khảo sát] / [Về lớp học phần] để đóng góp ý kiến đối với mỗi lớp được chọn khảo sát;
- Lưu ý: 
    Tháng 6 là thời gian đăng ký học hè 2020 và 
thi cuối kỳ (nên có nhiều SV xem lịch thi). Do đó, SV nên thực hiện khảo sát vào buổi tối để giảm tải cho máy chủ của Trường & dễ thực hiện khảo sát;
    Đối với các lớp được chọn khảo sát, nếu SV không tham gia khảo sát thì đến ngày 15/8/2020 điểm của lớp học phần mới được hiển thị.
11/06/2020:     Thông báo về nộp học phí còn nợ
- Danh sách sinh viên và số tiền phải nộp tại đây. Sinh viên các lớp 18CLC và 19CLC kiểm tra lại thông tin về học phí phải nộp tại đây.
- Lưu ý:
    Sinh viên khóa 2019 nộp học phí tại ngân hàng BIDV, sinh viên từ khóa 2018 về trước: nộp tại ngân hàng Đông Á;
    Nộp trước ngày 25/6/2020. 
Trừ số SV được xét cho hoãn đóng học phí, SV nào không đóng học phí thì đến ngày 27/6/2020 sẽ bị khóa tài khoản website;
    Cuối đợt thu học phí này, Nhà trường sẽ hỗ trợ số tiền bằng 5% học phí HK2/2019-2020 cho các SV đã đóng học phí (
nhắc lại thông báo ngày 29/4/2020 tại đây).
07/06/2020:     Đăng ký học học kỳ hè 2020; Lưu ý với SV về việc sử dụng Hệ thống hỗ trợ thông tin trực tuyến
- Đăng ký học học kỳ hè 2020:
    Đăng ký từ 05h ngày 7/6 đến 24h ngày 13/6/2020. Từ 05h ngày 12/6, cho phép SV chương trình truyền thống đăng ký vào lớp CLC;
    Lưu ý: SV cần kích vào nút "Hiện cả học phần đã học" để hiển thị những học phần mình đã học, trong đó có thể có học phần chưa đạt hoặc mới chỉ đạt D;
    Trong hè 2020, do các yếu tố về dữ liệu đăng ký nhu cầu học, thời gian dạy-học & giảng viên nên
Trường sẽ mở 233 lớp dự kiến trong danh  sách này, không mở thêm lớp.
    Yêu cầu SV không gửi email xin đăng ký trùng thời khóa biểu. Nhà trường không trả lời các email này!

- Lưu ý với SV về việc sử dụng Hệ thống hỗ trợ thông tin trực tuyến:
    Trong thời gian đăng ký học học kỳ hè (đăng ký từ 05h ngày 7/6 đến 24h ngày 13/6/2020), SV có nhu cầu hỗ trợ thông tin về đăng ký học thì sử dụng website "Hệ thống hỗ trợ thông tin trực tuyến"
http://fr.dut.udn.vn với chủ đề "Đào tạo" / "Đăng ký học". 
    Trước khi sử dụng, SV cần kích hoạt tài khoản của mình (chỉ thực hiện 1 lần duy nhất) ở "Hệ thống hỗ trợ thông tin trực tuyến" bằng cách: 
      # Đăng nhập website http://daotao.dut.udn.vn/SV;
      # Vào mục "Đổi mật khẩu" và nhập các thông tin cần thiết để kích hoạt.
05/06/2020:     Hoàn trả tiền học phí cho sinh viên đã hủy học LMS
- Các SV đã hủy tất cả học phần đăng ký học online (theo thông báo ngày 13/4/2020) & đã nộp học phí: ngày 10/5/2020, Nhà trường sẽ trả lại tiền vào tài khoản SV.
04/06/2020:     Chuyển phòng học ngày 07/06/2020 do bố trí thi Tiếng Anh định kỳ
- Nội dung chi tiết thông báo tại đây.
03/06/2020:     Thu học phí đối với sinh viên 15PFIEV, 15ES, 15ECE; Đăng ký học hè 2020
- Thu học phí đối với sinh viên 15PFIEV, 15ES, 15ECE: Sinh viên đến nộp học phí học kỳ 2/19-20 tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, từ ngày 03-08/06/2020;
- Đăng ký học hè 2020:
    Sinh viên đăng ký theo lịch đã công bố (từ 05h ngày 7/6/2020 đến 24h ngày 13/6/2020). Danh sách lớp học phần dự kiến mở: 
tại đây
    Trường chỉ mở các lớp trong danh sách dự kiến nêu trên, nếu đủ SLSV đăng ký. Đề nghị SV không gửi email xin mở lớp khác. Mức học phí: cùng mức ở HK2/2019-2020.
    Địa chỉ email của phòng Đào tạo hỗ trợ giải đáp thắc mắc, đăng ký học: p.daotao.dky@dut.udn.vn (hộp thư này chỉ nhận các thư gửi từ email trường cấp cho sinh viên).  
02/06/2020:     Kế hoạch Khảo sát ý kiến sinh viên về lớp học phần HK2/2019-2020
Nhà trường khảo sát ý kiến sinh viên về lớp học phần HK2/2019-2020 như sau: Thông báo chi tiết tại đây.
a. Tất cả các lớp học phần dạy-học online: Từ ngày 03/6 đến 15/6/2020, SV đăng nhập website http://fb.dut.udn.vn và chọn menu [Khảo sát] / [Về lớp học phần online] để đóng góp ý kiến đối với mỗi lớp đã học online;
b. Các lớp dạy-học theo phương thức truyền thống: Từ ngày 16/6 đến 30/6/2020, SV đăng nhập website http://fb.dut.udn.vn và chọn menu [Khảo sát] / [Về lớp học phần] để đóng góp ý kiến đối với mỗi lớp được chọn khảo sát;
c. Lưu ý: Đối với các lớp được chọn khảo sát, nếu SV không tham gia khảo sát thì đến ngày 15/8/2020 điểm mới hiển thị.
29/05/2020:     SV khóa 2019 học GD Quốc phòng (Đợt 3) và thủ tục hoãn thi, thi bổ sung nếu trùng lịch học GDQP
Học Giáo dục quốc phòng (đợt 3): từ ngày 09/06 đến 04/07 (học từ thứ 2 đến sáng thứ 7): SV các lớp 19C1A, 19C1B, 19C1C, 19C1D, 19TCLC_Nhat, 19QLMT, 19THXD, 19QLCN, 19ES, 19ECE, 19PFIEV . Thông báo chi tiết: tại đây;
- Phương án giải quyết cho các SV thuộc các lớp trên có học phần thi cuối kỳ trùng với thời gian học GDQP (danh sách tất cả SV tại đây):
       Các SV cần 
đăng nhập website http://daotao.dut.udn.vn/SV để lập đơn đề nghị hoãn thi và in đơn nộp đơn tại "Khu Hành chính một cửa phòng A108".
        Trường sẽ xếp lại lịch thi cho sinh viên đã được duyệt Hoãn thi sau khi học GDQP về (Đối với các học phần có lớp thi từ ngày 05/07 đến 02/08: xem tại đây)
1
2
3
4
5
Trang cuối